Dự kiến tăng mạnh lương cơ sở, phụ cấp BHXH từ 2024

Dự kiến tăng mạnh lương cơ sở, phụ cấp BHXH từ 2023

Phương án đề xuất tăng mức lương cơ sở, phụ cấp BHXH từ 2024 tại buổi tiếp xúc cử tri Thành phố Cần Thơ ngày 13/10 đang là thông tin được quan tâm nhất. Vậy mức lương cơ sởmức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi như thế nào? Mức tăng cụ thể là bao nhiêu? Khi nào thì bắt đầu điều chỉnh tăng?

Dự kiến tăng mạnh lương cơ sở, phụ cấp BHXH từ 2023
Dự kiến tăng mạnh lương cơ sở, phụ cấp BHXH từ 2023

1. Mức lương cơ sở hiện tại (2024)

1.1 Lương cơ sở là gì?

Mức lương cơ sở hiện tại (2022)
Mức lương cơ sở hiện tại (2022)

Theo nội dung quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP, lương cơ sở được dùng làm căn cứ để tính các khoản sau:

– Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này

– Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật

– Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở

1.2 Mức lương cơ sở theo quy định hiện hành 

Một phần nội dung Nghị định 38/2019/NĐ-CP đề cập về mức lương cơ sở từ 01/07/20191.490.000 đồng/tháng. Nghị định này đang được áp dụng theo ở thời điểm hiện tại (2022) và dự kiến áp dụng đến hết tháng 06/2023.

Trong những năm vừa qua, 02 đề xuất tăng mức lương cơ sở vào năm 2021 và 2022 đã không được thông qua. Mức điều tăng được đề xuất là 1.600.000 đồng/tháng so với mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng.

Xem thêm bài viết: Định khoản các khoản trích theo lương

2. Mức hưởng chế độ hưu trí 2022

Mức hưởng chế độ hưu trí 2022
Mức hưởng chế độ hưu trí 2022

Nội dung quy định về mức hưởng lương hưu được chỉ rõ tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã  (2014)Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP. Cụ thể, tỷ lệ hưởng lương hưu như sau:

– Trường hợp lao động nam nghỉ hưu cứ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội;

– Trường hợp lao động nữ nghỉ hưu cứ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội;

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Đề xuất thay đổi mức lương cơ sở và phụ cấp BHXH từ 2024

3.1 Tăng mức lương cơ sở

Tại buổi tiếp xúc cử tri Thành phố Cần Thơ, các cơ quan, đơn vị đã lên đề xuất tăng mức lương cơ sở cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan Nhà nước. Mức tăng cụ thể từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng, tăng khoảng 20,8%. Thời điểm dự kiến thực hiện tăng lương cơ sở mới là khi Nghị định 38/2019/NĐ-CP hết hiệu lực, tức 01/07/2023.

Dưới đây là bảng cập nhật sự thay đổi về mức lương cơ sở từ năm 2016 – 2023:

Thời điểm có hiệu lực Mức lương cơ sở Căn cứ pháp lý Mức tăng thêm
Từ 01/05/2016 – hết tháng 6/2017 1.210.000 Nghị định 47/2016/NĐ-CP 60.000
Từ 01/07/2017 – hết tháng 6/2018 1.300.000 Nghị định 47/2017/NĐ-CP 90.000
Từ 01/07/2018 – hết tháng 6/2019 1.390.000 Nghị định 72/2018/NĐ-CP 90.000
Từ 01/07/2019 – hết tháng 6/2023 1.490.000 Nghị quyết 70/2018/QH14,

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP

100.000
Từ 01/07/2023 1.800.000 Dự kiến 310.000

Có thể thấy, sự thay đổi trong mức lương cơ sở qua từng năm không có sự chênh lệch quá lớn. Trong trường hợp phương án đề xuất tăng mức lương cơ sở được thông qua thì mức lương cơ sở chính thức sẽ là 1.800.000 đồng/tháng. Mức điều chỉnh này là mức tăng cao nhất tính đến thời điểm hiện tại, gấp 03 lần so với lần thay đổi gần nhất. 

3.2 Tăng mức phụ cấp Bảo hiểm xã hội

Đề xuất thay đổi mức lương cơ sở và phụ cấp BHXH từ 2023
Đề xuất thay đổi mức lương cơ sở và phụ cấp BHXH từ 2023

Bên cạnh đề xuất tăng về lương cơ sở, mức hưởng trợ cấp BHXH, lương hưu cũng có nhiều thay đổi. Nội dung thảo luận tại buổi tiếp xúc cử tri cũng đề cập tới việc tăng tăng lương hưu, trợ cấp BHXH đối với đối tượng do ngân sách nhà nước chi trả khoảng 12,5%; hỗ trợ người nghỉ hưu trước năm 1995; tăng chi ưu đãi cho người có công và các chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở khoảng 20,8%.

Thời gian áp dụng thực hiện sự thay đổi về trợ cấp bảo hiểm xã hội và lương hưu được dự kiến bắt đầu từ ngày 01/07/2023 trong phương án đề xuất. Nếu phương án này được thông qua thì trợ cấp và lương hưu được tăng thêm 12,5%, tăng chi ưu đãi khoảng 20,8% cho người có công và các chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở.

Bài viết trên đã cập nhật thêm thông tin dự kiến về mức lương cơ sở 2024 và một số chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội. AZTAX hân hạnh được địa chỉ tham khảo thông tin cho Quý doanh nghiệp và người lao động. Liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin bên dưới nếu có bất kì thắc mắc nào về BHXH. Đội ngũ chăm sóc khách hàng AZTAX luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí!

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post