Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền lương là gì? [2023]

chung tu su dung trong ke toan tien luong

Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền lương là vấn đề rất nhiều người thắc mắc. Kế toán tiền lương là bộ phận quan trọng trong bộ máy của doanh nghiệp. Vậy chứng từ sử dụng trong kế toán tiền lương là gì? Hãy cùng AZTAX tìm hiểu nhé.

1. Kế toán tiền lương là gì?

Ke toan tien luong la gi
Kế toán tiền lương là gì?

Kế toán tiền lương là người phải chịu trách nhiệm tính toán, quản lý và hạch toán tiền lương, các khoản trích lương dựa vào các dữ liệu về bảng chấm công, các giấy tờ liên quan đến thu nhập của người lao động,… để phục vụ cho công tác lập bảng lương, thanh toán lương và các chế độ bảo hiểm cho người lao động sao cho đạt độ chính xác cao nhất.

Kế toán tiền lương có nhiệm vụ sau đây:

– Quản lý việc ứng lương của người lao động

– Quản lý lương chính của người lao động

– Quản lý người lao động: số lượng lao động hiện có, chất lượng lao động, tình hình và kết quả sử dụng lao động

– Quản lý tình hình sử dụng quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ và quỹ tiền lương.

– Xây dựng thang bảng lương, báo cáo về lao động, BHXH, BHYT, KPCĐ trong phạm vi trách nhiệm của kế toán.

2. Mục đích sử dụng các chứng từ kế toán

Muc dich su dung cac chung tu ke toan
Mục đích sử dụng các chứng từ kế toán

Căn cứ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, quy định các chứng từ kế toán được sử dụng với mục đích:

– Theo dõi tình hình sử dụng lao động

– Theo dõi các khoản doanh nghiệp phải thanh toán cho người lao động như: tiền công, tiền lương, các khoản phụ cấp, tiền thưởng, tiền công tác phí, tiền làm thêm ngoài giờ và các khoản khác.

– Theo dõi các khoản thanh toán bên ngoài: thanh toán tiền thuê bên ngoài, thanh toán các khoản phải trích nộp theo lương và các vấn đề có liên quan đến lao động và tiền lương.

3. Nội dung trên chứng từ kế toán

Noi dung tren chung tu ke toan
Nội dung trên chứng từ kế toán

Trên chứng từ kế toán sẽ bao gồm những nội dung sau đây:

– Tên và số hiệu của chứng từ

– Ngày tháng năm lập chứng từ

– Tên, địa chỉ đơn vị/cá nhân lập chứng từ kế toán

– Tên, địa chỉ đơn vị/cá nhân nhận chứng từ kế toán

– Nội dung về nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

– Đơn giá, số lượng, số tiền của nghiệp vụ tài chính và nghiệp vụ kinh tế được ghi bằng số. Tổng số tiền dùng để thu, chi của chứng từ kế toán ghi bằng số và bằng chữ.

– Họ tên và chữ ký của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán

Lưu ý: Ngoài những nội dung nói trên của chứng từ kế toán thì theo từng loại chứng khác nhau sẽ có thêm những nội dung khác.

4. Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền lương

Chung tu su dung trong ke toan tien luong
Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền lương

Chiếu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, quy định các chứng từ sử dụng trong kế toán tiền lương như sau:

– Bảng chấm công;

– Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc khối lượng công việc hoàn thành;

– Hợp đồng lao động;

– Bảng thanh toán lương và BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ;

– Lập đề nghị thanh toán lương;

– Bảng tạm ứng lương;

– Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ;

– Báo cáo quyết toán thuế TNCN;

– Bảng thanh toán tiền thưởng;

– Các quyết định thôi việc, chấm dứt Hợp đồng;

– Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

– Và các giấy tờ, chứng từ liên quan khác về kế toán tiền lương.

5. Điều kiện để chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán

Đieu kien de chung tu dien tu duoc coi la chung tu ke toan
Điều kiện để chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán

Căn cứ vào Luật Kế toán 2015 số 88/2015/QH13, quy định chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Chứng từ thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không bị thay đổi trong suốt quá trình qua mạng hoặc các vật mang tin.

– Chứng từ điện tử phải được đảm bảo tính bảo mật dữ liệu, thông tin suốt quá trình lưu trữ và sử dụng. Chứng từ điện tử phải được quản lý, kiểm tra chống các hình thức xâm nhập, sao chép, đánh cắp hoặc sử dụng chứng từ điện tử không đúng quy định và được quản lý như tài liệu kế toán ở dạng nguyên bản được tạo ra, gửi đi hoặc nhận. Chứng từ cần có đủ thiết bị phù hợp để sử dụng.

– Đối với trường hợp chứng từ bằng giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để thanh toán, giao dịch hoặc ngược lại thì chứng từ điện tử có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế, tài chính đó và chứng từ bằng giấy chỉ có giá trị lưu giữ để theo dõi, ghi sổ và kiểm tra, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán.

Bài viết trên đây AZTAX đã cung cấp những chứng từ sử dụng trong kế toán tiền lương. Hy vọng bài viết giải đáp được phần nào thắc mắc của các cá nhân, doanh nghiệp. Nếu quý doanh nghiệp quan tâm đến dịch vụ kế toán tiền lương có thể liên hệ ngay AZTAX.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post