Tổng hợp mẫu hồ sơ khai trình lao động cho doanh nghiệp

Lập hồ sơ khai trình lao động là một trong những bước quan trọng trước khi thực hiện khai báo với cơ quan chức năng. Theo quy định, doanh nghiệp phải thực hiện khai báo lần đầu khi mới hoạt động và khai báo định kỳ 01 năm 02 lần. Dưới đây là toàn bộ mẫu hồ sơ khai trình lao động theo quy định mới nhất 2020.

Tổng hợp hồ sơ khai trình lao động
Tổng hợp hồ sơ khai trình lao động

1. Mẫu hồ sơ khai trình lao động lần đầu

1.1 Công văn đề nghị đăng ký sử dụng lao động

Mẫu công văn đề nghị đăng ký sử dụng lao động
Mẫu công văn đề nghị đăng ký sử dụng lao động

Bấm vào đây để tải Công văn đề nghị đăng ký sử dụng lao động

Hướng dẫn:

– Lập theo mẫu.

– Tại mục “Kính gửi”: ghi đúng tên đơn vị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tại quận/huyện nơi doanh nghiệp đang kinh doanh.

– Tại mục “Đơn vị”: Ghi đúng tên doanh nghiệp. Nếu là công ty cổ phần ghi “CP”, công ty trách nhiệm hữu hạn ghi “TNHH”,…

– Tại mục “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”, “Nơi cấp”, “Địa chỉ”, “Điện thoại”, “Mã số cơ quan lao động cấp”: Điền đúng chính xác thông tin doanh nghiệp theo đăng ký kinh doanh.

– Tại mục “Tổng số lao động…” ghi số lượng lao động tại doanh nghiệp (bằng số).

1.2 Giấy phép đăng ký kinh doanh

Sao y bản chính giấy phép đăng ký kinh doanh đúng theo quy định.

1.3 Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị khi bắt đầu hoạt động theo mẫu 05 Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH

Khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động
Khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động

Bấm vào đây để tải Bản khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động

Hướng dẫn: 

– Lập theo mẫu.

– Ghi rõ thông tin từng người lao động tại đơn vị.

*Lưu ý: Bản này phải được lập thành 02 bản.

1.4 Hợp đồng lao động

Tất cả hợp đồng lao động đã được ký kết với người lao động và có hiệu lực pháp lý.

2. Mẫu hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ

2.1 Mẫu hồ sơ báo cáo khai trình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm

Mẫu khai trình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm
Mẫu khai trình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm

Bấm vào đây để tải Mẫu báo cáo khai trình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm

Hướng dẫn:

– Lập theo mẫu.

– Điền số lượng lao động tương ứng bằng số.

2.2 Mẫu hồ sơ báo cáo khai trình sử dụng lao động 06 tháng cuối năm

Mẫu khai trình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm
Mẫu khai trình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm

Bấm vào đây để tải Mẫu báo cáo khai trình sử dụng lao động 06 tháng cuối năm

Hướng dẫn:

– Lập theo mẫu.

– Điền số lượng lao động tương ứng bằng số.

Trên đây là tổng hợp mẫu hồ sơ khai trình lao động 2020 cho doanh nghiệp kèm hướng dẫn cách ghi. 

*Để được AZTAX hỗ trợ khai trình lao động, vui lòng truy cập Dịch vụ khai trình lao động.

*Để tìm hiểu thêm thông tin về khai trình lao động, vui lòng truy cập Thủ tục khai trình lao động.

Hoặc liên hệ ngay AZTAX theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ tư vấn miễn phí. AZTAX – Sự khởi đầu vững chắc cho hành trình khởi nghiệp.

Trả lời