Ưu nhược điểm của công ty hợp danh là gì? [TỔNG HỢP 2023]

uu nhuoc diem cua cong ty hop danh

Ưu nhược điểm của công ty hợp danh là gì? Đặc điểm của công ty hợp danh thế nào? Đây là câu hỏi của nhiều người đang có ý định thành lập doanh nghiệp. Bài viết sau đây của AZTAX sẽ cung cấp cho bạn đọc các thông tin về – một trong số các loại hình doanh nghiệp này. Mong rằng các kiến thức này sẽ hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của quý khách.

1. Công ty hợp danh là gì?

so luoc ve cong ty hop danh
Sơ lược về công ty hợp danh cũng như ưu nhược điểm của công ty hợp danh

Theo Luật Doanh Nghiệp 2020 số 59/2020/QH14, công ty hợp danh là doanh nghiệp mà trong đó phải có ít nhất hai cá nhân là thành viên. Họ là chủ sở hữu chung của công ty và cùng nhau thực hiện hoạt động kinh doanh, phát triển kinh doanh dưới một cái tên chung.

Thành viên công ty hợp danh đều phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Công ty hợp danh bắt đầu có tư cách pháp nhân kể từ ngày được nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài thành viên hợp danh thì công ty hợp danh có thể kết nạp các thành viên góp vốn. Hai loại thành viên này sẽ có quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ khác nhau tương ứng với số lượng tài sản đã cam kết góp vào công ty.

Xem thêm: Công ty hợp danh là gì?

2.ưu nhược điểm của công ty hợp danh

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020 về công ty hợp danh:

 • Thành viên hợp danh: Công ty hợp danh phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh và được gọi là thành viên hợp danh. Những người này là chủ sở hữu chung của công ty hợp danh và sẽ thực hiện kinh doanh dưới một tên chung. Thành viên hợp danh phải là các cá nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản và các nghĩa vụ của công ty.
 • Thành viên góp vốn: Công ty cũng có thể góp vốn từ các thành viên khác, tuy nhiên, họ chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty hợp danh trong phạm vi số vốn mà họ đã góp cho công ty.
 • Tư cách pháp nhân: Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân từ ngày mà công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Chứng khoán: Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Dưa trên những điều trên AZTAX sẽ tóm tắt một số ưu và nhược điểm của công ty hợp danh như sau:

2.1 Ưu điểm của công ty hợp danh

uu diem cong ty hop danh
Ưu điểm của loại hình công ty hợp danh

Khi thành lập, chủ doanh nghiệp được hưởng những ưu điểm công ty hợp danh bao gồm:

 • Công ty hợp danh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người do việc chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh.
 • Do số lượng các thành viên ít nên việc quản lý các hoạt động của công ty không quá phức tạp.
 • Thành viên hợp danh là những người có uy tín nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao.
 • Cơ cấu tổ chức không phức tạp, chỉ cần gọn nhẹ, dễ quản lý, phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Có tư cách pháp nhân và được xem là một chủ thể pháp lý. Được nhân danh công ty để tham gia các quan hệ giao dịch, giao thương một cách độc lập.
 • Do có tư cách pháp nhân nên công ty hợp danh có sự ổn định về pháp lý, pháp nhân, giảm thiểu rủi ro.

2.2 Nhược điểm của công ty hợp danh

nhuoc diem cong ty hop danh
Nhược điểm của loại hình công ty hợp danh

Ưu điểm và nhược điểm của công ty hợp danh là những điểm cần lưu ý khi thành lập công ty hợp danh hoặc tham gia góp vốn. Cụ thể:

 • Công ty hợp danh cũng không được phát hành chứng khoán. Các thành viên phải tự bỏ thêm tài sản của mình hoặc kết nạp thêm thành viên mới để tăng vốn điều lệ.
 • Chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên là rất cao.
 • Thành viên hợp danh cũng là người đại diện theo pháp luật và cùng có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh nên khi không thống nhất được ý kiến sẽ gây nhiều khó khăn cho việc kinh doanh.
 • Thành viên hợp danh thì không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân. Thành viên hợp danh cũng không thể trở thành thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được các thành viên hợp danh còn lại đồng ý.
 • Thành viên hợp danh khi rút khỏi công ty vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên trong thời hạn 02 năm.
 • Công ty hợp danh không có sự phân biệt giữa tài sản cá nhân và tài sản của công ty. Dù đã có tư cách pháp nhân nhưng công ty hợp danh vẫn không độc lập trong việc chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

3. Đặc điểm công ty hợp danh

3.1 Thành viên công ty hợp danh

Thành viên hợp danh không được là tổ chức mà phải là cá nhân và có ít nhất 02 thành viên. Thành viên hợp danh là bộ phận quan trọng nhất của công ty hợp danh, nếu không có thành viên này thì công ty hợp danh không thể thành lập và hoạt động.

Thành viên góp vốn vừa có thể là cá nhân, vừa có thể là tổ chức. Tuy thành viên góp vốn không có vai trò không quan trọng như thành viên hợp danh nhưng sự tham gia của thành viên này giúp gia tăng khả năng huy động vốn cho công ty hợp danh.

3.2 Chế độ chịu trách nhiệm tài sản

Thành viên hợp danh: liên đới chịu trách nhiệm vô hạn. Không chỉ chịu trách nhiệm bằng số vốn đã góp vào mà còn chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi khoản nợ phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Thành viên góp vốn: chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp, nếu công ty gặp khó khăn, thua lỗ hoặc giải thể, phá sản, thành viên góp vốn cũng chỉ chịu trách nhiệm trong phần vốn đã góp chứ không có trách nhiệm dùng tài sản riêng để trả nợ cho công ty.

3.3 Vốn của công ty hợp danh

Vốn điều lệ của công ty hợp danh được hiểu là tổng giá trị tài sản mà các thành viên trong công ty đã góp hoặc cam kết góp trong hợp đồng. Thành viên có thể góp vốn bằng tiền Việt Nam, bằng ngoại tệ, bằng vàng, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất, công nghệ, bí quyết kỹ thuật hoặc các tài sản khác được thể hiện trong Điều lệ công ty. 

Thành viên góp vốn có thể góp đủ từ khi thành lập công ty hoặc có thể góp theo thời gian, tiến độ đã cam kết và có sự nhất trí của các thành viên khác. Nếu thành viên góp vốn không góp đủ và trong thời hạn số vốn đã cam kết thì phần vốn chưa hoàn thành sẽ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty. 

Thành viên hợp danh có quyền rút vốn, chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hay cho người không phải là thành viên công ty. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng này sẽ khó khăn hơn so với chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần hay công ty TNHH.

3.4 Khả năng huy động vốn

Đặc điểm của công ty hợp danh là không được huy động vốn thông qua phát hành chứng khoán.

Khi có nhu cầu tăng vốn điều lệ, công ty sẽ bổ sung thành viên mới, tăng phần vốn góp của mỗi thành viên lên hoặc ghi tăng giá trị tài sản công ty. Tuy nhiên, việc huy động vốn theo những cách này không dễ dàng, việc bổ sung thêm thành viên mới vì có thể phá vỡ sự uy tín về mối quan hệ giữa các thành viên công ty. 

3.5 Tư cách pháp lý và trách nhiệm tài sản

Công ty hợp danh được xem như có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Khi đó, công ty hợp danh là tổ chức có đầy đủ các dấu hiệu pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự. Công ty hợp danh có tư cách tham gia giao dịch, kinh doanh, có tài sản độc lập với các thành viên và đồng thời chịu trách nhiệm bằng chính tài sản của mình.

> Không hiểu rõ về quy định khiến bạn loay hoay khi chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp? Đừng lãng phí thời gian vì giải quyết hồ sơ pháp lý, hãy để chúng tôi xử lý toàn bộ thủ tục thành lập doanh nghiệp cho quý khách. Chúng tôi gửi đến quý doanh nghiệp gói dịch vụ thành lập trọn gói chỉ từ 1.000.000 đồng. <<

Xem thêm: Ưu nhược điểm của công ty hợp danh

Ưu nhược điểm của công ty hợp danh đã được AZTAX tổng hợp trong bài viết dưới này. Quý doanh nghiệp có thể tham khảo những bài viết khác về thành lập doanh nghiệp. Liên hệ ngay với chúng tôi khi có bất kỳ câu hỏi nào để được giải đáp miễn phí!

Xem thêm: Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân không

Xem thêm: Luật doanh nghiệp 2014 về công ty hợp danh

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post