}

Hồ sơ, thủ tục giải thể công ty cổ phần mới nhất 2024

thu tuc giai the cong ty co phan

Thủ tục giải thể công ty cổ phần là việc chấm dứt sự tồn tại của công ty khi không đủ điều kiện để hoạt động như một chỉnh thể nữa. Vậy khi giải thể công ty cổ phần cần thủ tục gì? Hồ sơ giải thể công ty cổ phần gồm những gì? Điều kiện để giải thể công ty là gì?  Hãy cùng AZTAX tìm hiểu chi tiết các thủ tục giải thể trong bài viết sau nhé!

khai quat thu tuc giai the cong ty co phan
Khái quát thủ tục giải thể công ty cổ phần

1. Quy trình thủ tục giải thể công ty cổ phần

Quy trình thủ tục giải thể công ty cổ phần là một thủ tục quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 để doanh nghiệp có thể rút lui khỏi thị trường. Quá trình này không chỉ tạo ra nhiều mối quan hệ mới trong nội bộ mà còn liên quan đến các mối quan hệ với các đối tác, bạn hàng, nhân viên và các cơ quan quản lý nhà nước. Thông thường thủ tục giải thể công ty cổ phần bao gồm 4 bước như sau:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty cổ phần

thong qua quyet dinh thủ tục giải the công ty cổ phần 2019
Thông qua quyết định giải thể công ty công ty cổ phần

Để giải thể doanh nghiệp, trước hết cần tổ chức họp để thông qua quyết định. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, quyết định này phải được chủ sở hữu thông qua; đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, quyết định này phải được Hội đồng thành viên thông qua.

Quyết định này phải thể hiện sự nhất trí của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể, thời hạn và thủ tục thanh lý hợp đồng cùng thanh toán các khoản nợ. Nó cũng phải bao gồm phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản. Quyết định thực hiện thủ tục đóng công ty cổ phần cần bao gồm các điều sau:

 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Lý do giải thể.
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. Thời hạn này không được vượt quá 06 tháng kể từ ngày quyết định giải thể được thông qua.
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

Cuối cùng, quyết định phải có thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bao gồm họ, tên và chữ ký.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty cổ phần

thong bao cong khai quyet dinh giai the cong ty co phan
Thông báo công khai quyết định giải thể công ty cổ phần

Sau khi quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp cần công bố cho những bên liên quan biết về quyết định này. Nếu còn tồn tại nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán, doanh nghiệp phải gửi quyết định giải thể cùng phương án xử lý nợ đến các bên liên quan như chủ nợ và các bên có quyền lợi và nghĩa vụ.

Thông báo phải bao gồm thông tin chi tiết như tên và địa chỉ của chủ nợ, số nợ, thời hạn thanh toán, địa điểm và phương thức thanh toán, cùng cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại từ chủ nợ.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

thanh ly tai san va thanh toan cac khoan no cua cong ty
Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Quy định về thanh lý tài sản và thanh toán nợ của công ty được điều chỉnh trong Điều 208 Khoản 2,5 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14. Theo quy định này, người tổ chức thanh lý tài sản và thứ tự thanh toán nợ được xác định rõ.

Thường thì, chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp, trừ khi Điều lệ công ty quy định việc thành lập tổ chức thanh lý riêng. Thứ tự thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp được xác định như sau:

 • Các khoản nợ liên quan đến lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, cũng như các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.
 • Nợ thuế.
 • Các khoản nợ khác.

Như vậy, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty sẽ trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp. Không tính trường hợp điều lệ công ty quy định thành lập các tổ chức thanh lý riêng. Sau khi công ty đã thanh toán hết tất cả các khoản nợ, chi phí giải thể doanh nghiệp thì phần còn lại thuộc về thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể công ty cổ phần

nop ho so giai the cong ty co phan
Nộp hồ sơ giải thể công ty cổ phần

Đầu tiên, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ giải thể tới Cơ quan hải quan để xác nhận nghĩa vụ hải quan. Tiếp theo, khi có kết quả xác nhận của cơ quan hải quan thì doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan thuế để đóng mã số thuế của mình. Cuối cùng, khi doanh nghiệp nhận được thông báo đóng mã số thuế thì tiến hành nộp hồ sơ giải thể tại Cơ quan đã đăng ký doanh nghiệp ban đầu.

Lưu ý: Chuẩn bị hồ sơ giải thể phải đầy đủ và chính xác đúng theo quy định tại Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14. Nếu có bất kỳ sai sót nào trong hồ sơ thì cơ quan hải quan sẽ thông báo và trả về doanh nghiệp. Quy định về hồ sơ thủ tục giải thể công ty cổ phần bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

 • Thông báo về quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp, kèm theo danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, bao gồm cả việc thanh toán các khoản nợ về thuế và các loại bảo hiểm cho người lao động (nếu có).

Các thành viên của Hội đồng quản trị, chủ sở hữu, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể.

Trong trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác hoặc có sự giả mạo, những người được quy định phải liên đới chịu trách nhiệm về việc thanh toán các quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, và các khoản nợ khác chưa thanh toán. Họ cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về mọi hậu quả phát sinh trong vòng 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Xem thêm: Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại tpHCM

2. Hồ sơ giải thể công ty cổ phần

Hồ sơ giải thể của công ty là tập hợp các tài liệu và giấy tờ quan trọng cần thiết để chứng minh quy trình và kết quả của quá trình giải thể. Trong hồ sơ này, thông tin cần được trình bày một cách đầy đủ, chính xác và rõ ràng để đảm bảo tính minh bạch và pháp lý.

Cụ thể hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Thông báo về quyết định giải thể của doanh nghiệp, theo mẫu Phụ lục II-24 của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT
 • Báo cáo thanh lý tài sản của doanh nghiệp, kèm theo danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, bao gồm cả việc thanh toán các khoản nợ về thuế và bảo hiểm xã hội cho người lao động (nếu có).
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có), hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với các doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, ngoài các giấy tờ trên, cần nộp thêm:
  • Bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận đầu tư.
  • Bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
  • Giấy đề nghị bổ sung hoặc cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phụ lục II-18 của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.
 • Giấy ủy quyền cho Công ty AZTAX hoặc bất kỳ đối tác pháp lý nào khác để thực hiện các thủ tục cần thiết.

3. Các trường hợp giải thể công ty cổ phần?

truong hop cong ty co phan bi giai the
Trường hợp công ty cổ phần bị giải thể?

Quy trình giải thể công ty hoặc doanh nghiệp là quá trình chấm dứt hoạt động và tồn tại của một doanh nghiệp khi không còn đủ điều kiện hoặc khả năng tiếp tục hoạt động. Điều này đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải thực hiện một loạt các thủ tục pháp lý để chấm dứt tư cách pháp nhân cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan.

Điều kiện để giải thể một công ty cổ phần được quy định cụ thể trong Điều 207 Khoản 1 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 như sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 • Công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp có quy định khác.

Để giải thể, công ty phải thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không được trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Có những trường hợp công ty quyết định giải thể do sự tự nguyện của chủ sở hữu vì nhiều lý do khác nhau, như thua lỗ kéo dài, không phù hợp với mục đích kinh doanh, lợi nhuận thấp, hay mâu thuẫn nội bộ.

Trong trường hợp điều lệ công ty có quy định về thời hạn hoạt động, khi thời hạn đó hết và các thành viên không mong muốn gia hạn, công ty sẽ thực hiện quá trình giải thể. Thông thường, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp được xác định qua sự thỏa thuận của cổ đông sáng lập, các thành viên, hoặc thông qua cấp phép từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuân theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Thủ tục giải thể trong Doanh Nghiệp Tư Nhân được thực hiện như thế nào?

Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên bao nhiêu bước?

4. Điều kiện giải thể công ty cổ phần

Điều kiện giải thể công ty cổ phần thường bao gồm không còn đủ cổ đông, quyết định của cổ đông, vi phạm quy định pháp luật, thiếu vốn, và quyết định của cơ quan nhà nước. Điều này đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và duy trì tính minh bạch và bền vững của doanh nghiệp.

dieu kien giai the cong ty co phan
Điều kiện giải thể công ty cổ phần

Căn cứ theo Điều 207 Khoản 2 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 đã nêu rõ các điều kiện giải thể công ty cổ phần cụ thể như sau:

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Khi tiến hành giải thể thì doanh nghiệp cần đảm bảo quyền lợi đối với những người có liên quan tại công ty như: chủ nợ, đối tác kinh doanh, người lao động, cơ quan Nhà nước…Chi phí giải thể công ty sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc doanh nghiệp đã phát sinh hóa đơn và doanh thu hay chưa

Muốn giải công ty cổ phần cần đáp ứng 03 điều kiện sau đây.

 • Có quyết định của Cơ quan đăng ký doanh nghiệp và chủ sở hữu công ty.
 • Được phép giải thể khi doanh nghiệp đã hoàn thành mọi nghĩa vụ tài sản, thanh toán hết tất cả các khoản nợ của công ty.
 • Công ty đó không ở trong quá trình giải quyết tranh chấp tại các cơ quan tòa án.

5. Trường hợp nào không thực hiện thuế quyết toán khi giải thể công ty?

truong hop nao khong thuc hien thue quyet toan khi giai the cong ty
Trường hợp nào không thực hiện thuế quyết toán khi giải thể công ty?

Điều 16 của Thông tư số 151/2014/TT-BTC quy định về các trường hợp không phải thực hiện quyết toán thuế khi giải thể hoặc chấm dứt hoạt động như sau: Các doanh nghiệp giải thể hoặc chấm dứt hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp không phát sinh doanh thu và không sử dụng hóa đơn từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động. Đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai, cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh thu bình quân hàng năm không vượt quá 1 tỷ đồng/năm tính từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế cho đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động.
 • Không có bất kỳ xử phạt nào về vi phạm pháp luật thuế từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động.
 • Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp kể từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động phải cao hơn so với số thuế thu nhập doanh nghiệp được tính dựa trên tỷ lệ % doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Dựa theo quy định trên, thời hạn trong vòng 05 năm kể từ ngày nhận được hồ sơ do người nộp thuế gửi (bao gồm chấm dứt hoạt động, quyết định giải thể, đã nộp đủ số thuế phải nộp) thì Cơ quan thuế sẽ xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hay giải thể không thuộc các trường hợp nêu trên thì căn cứ vào nhu cầu thực tế mà Cơ quan thuế sẽ quản lý trực tiếp người nộp thuế đặt hàng. Sau đó, sử dụng kết quả kiểm tra quyết toán thuế làm thủ tục về thuế.

6. Nghĩa vụ tài sản của công ty giải thể cổ phần

Công ty cổ phần chỉ kết thúc hoạt động sau khi đảm bảo hoàn tất thanh toán tất cả các nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Ngoài ra, công ty không được đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty bị thu hồi, người quản lý liên quan và doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm đối với các nợ của doanh nghiệp.

Đối với các đơn vị trực thuộc của công ty cổ phần (như chi nhánh, văn phòng đại diện), trước khi tiến hành giải thể, doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động của các đơn vị này.

6. Những việc cần làm khi giải thể công ty?

nhung viec can lam khi giai the cong ty
Những việc cần làm khi giải thể công ty?

Thứ nhất, hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi giải thể doanh nghiệp. Hầu như, đây là việc ưu tiên vì doanh nghiệp bị nợ thuế hoặc phạt thuế sẽ thường xuyên bị kiểm tra quyết toán thuế trong quá trình xin thu hồi mã số thuế để giải thể doanh nghiệp. Hoàn thành nghĩa vụ thuế khi làm thủ tục giải thể công ty cổ phần còn bao gồm việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc chấm dứt hoạt động của các địa điểm kinh doanh đã đăng ký trong quá trình công ty hoạt động.

Thứ hai, hoàn thành nghĩa vụ với bảo hiểm xã hội. Thông thường, thủ tục chốt sổ bảo hiểm cho nhân viên thực hiện sau khi cơ quan thuế ra quyết định thu hồi mã số thuế. Vì vậy, trước khi xin đóng mã số thuế thì phải kiểm tra các nghĩa vụ trong cơ quan bảo hiểm. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì cần xử lý ngay vì khi bị thu hồi mã số thuế thì doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết các khoản phạt do sai phạm về bảo hiểm xã hội gây ra.

Thứ ba, hoàn thành nghĩa vụ về thuế xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp phải thực hiện rà soát lại danh mục ngành nghề kinh doanh của mình có đăng ký xuất/nhập khẩu hay không. Trường hợp nếu có đăng ký xuất/nhập khẩu thì doanh nghiệp cần xin xác nhận không nợ thuế ở tổng cục hải quan. Nếu không thủ tục giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế sẽ yêu cầu bổ sung giấy xác nhận không nợ thuế xuất/nhập khẩu thì sẽ mất thêm thời gian của doanh nghiệp.

Thứ tư, hoàn thiện sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nên chuẩn bị sổ sách kế toán mang tính trung thực và chính xác cao vì khi sổ sách đã đầy đủ thì quá trình giải thể có bị quyết toán thuế hay không cũng không ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

7. Khó khăn khi làm thủ tục giải thể công ty cổ phần?

kho khan khi lam thu tuc giai the cong ty co phan
Khó khăn khi làm thủ tục giải thể công ty cổ phần?

Việt Nam tham gia WTO đã tạo cơ hội phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, việc này cũng làm tăng sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau. Vì thế, doanh nghiệp cạnh tranh tốt sẽ đi lên và doanh nghiệp không có khả năng cạnh tranh sẽ thua lỗ, phá sản và giải thể.

Một số khó khăn khi làm thủ tục giải thể công ty cổ phần mới nhất mà chủ doanh nghiệp thường gặp như chưa hoàn thành nghĩa vụ tài sản, không có sự biểu quyết thống nhất của hội đồng quản trị và thiếu sót trong việc chuẩn bị hồ sơ… Bên cạnh đó còn có các khó khăn lớn mà doanh nghiệp phải trải qua trong quá trình làm thủ tục như việc kiểm tra quyết toán thuế. Việc này doanh nghiệp phải cần có các báo cáo về danh sách nộp thuế làm minh chứng cho quá trình hoàn thành thuế của doanh nghiệp.

Vì vậy, trước khi muốn làm thủ tục giải thể thì chủ sở hữu nên tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan đến điều kiện giải thể, hồ sơ giải thể… Làm như vậy sẽ giúp doanh nghiệp có thể hoàn thành nhanh chóng các thủ tục giải thể của công ty theo đúng quy định ban hành.

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói AZTAX cung cấp bao gồm tư vấn pháp lý, chuẩn bị hồ sơ, đại diện thực hiện thủ tục, tư vấn tài chính và giải quyết tranh chấp. Dịch vụ giải thể công ty AZTAX đảm bảo quy trình diễn ra hợp pháp và trơn tru, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và đạt kết quả tối ưu.

8. Dịch vụ giải thể công ty cổ phần

AZTax tự hào giới thiệu dịch vụ giải thể công ty cổ phần chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Chúng tôi hiểu rằng quá trình giải thể công ty cổ phần đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về quy định pháp luật, tài chính và quản lý doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức uyên bác, AZTax cam kết cung cấp các giải pháp toàn diện, giúp khách hàng vượt qua mọi thách thức trong quá trình giải thể.

Chúng tôi không chỉ đồng hành với khách hàng từ khâu khởi đầu đến hoàn tất thủ tục, mà còn đảm bảo rằng quy trình giải thể diễn ra một cách suôn sẻ, minh bạch và hiệu quả nhất. Bằng cách tận tâm hỗ trợ trong việc xử lý tài chính, thủ tục pháp lý và các vấn đề khác liên quan, chúng tôi giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc.

AZTax không chỉ là một đối tác dịch vụ, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình giải quyết các vấn đề kinh doanh. Cho dù là công ty lớn hay nhỏ, chúng tôi cam kết mang lại sự hài lòng và thành công tối đa cho mỗi khách hàng.

Thủ tục giải thể công ty cổ phần là những thông tin được AZTAX tổng hợp trong bài viết trên. Hy vọng là những thông tin trong bài viết trên sẽ giúp ích cho quá trình làm thủ tục giải thể công ty của bạn. Nếu có thắc mắc gì cần giải đáp về vấn đề giải thể công ty thì các bạn hãy liên hệ đến AZTAX để được tư vấn miễn phí.

Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên bao gồm bao nhiêu bước?

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon