Mức trợ cấp thanh toán tiền tử tuất hàng tháng

Dịch vụ xin trợ cấp tiền tử tuất hàng tháng

Mức trợ cấp thanh toán tiền tử tuất hàng tháng là khoản hỗ trợ cho nhân thân người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội. Việc nhận tử tuất hàng tháng sẽ dựa trên những tiêu chí cụ thể để đánh giá xem người lao động đã khuất và nhân thân có đủ điều kiện để hưởng mức lợi này không.

1. Đối tượng được trợ cấp tuất hàng tháng

Căn cứ theo Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, để được nhận trợ cấp tuất hàng tháng thì người lao động đã khuất và nhân thân cần phải nằm trong các trường hợp cụ thể được liệt kê.

Đối tượng được trợ cấp tuất hàng tháng
Đối tượng được trợ cấp tuất hàng tháng

1.1. Đối với người lao động đã khuất

– Người lao động đóng Bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm hơn và chưa từng hưởng bảo hiểm xã hội;

– Người lao động đang hưởng lương hưu;

– Người lao động qua đời do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Người lao động đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mỗi tháng. Mức suy giảm lao động tối thiểu từ 61%.

1.2. Đối với nhân thân người lao động

– Con của người lao động dưới 18 tuổi hoặc từ 18 tuổi trở lên nhưng suy giảm khả năng lao động tối thiểu 81%. Con được sinh ra khi mẹ đang mang thai và cha qua đời.

– Người vợ từ 55 tuổi hoặc người chồng từ 60 tuổi trở lên. Trường hợp người vợ dưới 55 tuổi hoặc chồng dưới 60 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

– Cha/mẹ đẻ, cha/mẹ đẻ của vợ hoặc chồng, thành viên khác trong gia đình mà người lao động đã khuất có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình từ 60 tuổi trở lên đối với nam và từ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

– Cha/mẹ đẻ, cha/mẹ đẻ của vợ hoặc chồng, thành viên khác trong gia đình mà người lao động đã khuất có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình dưới 60 tuổi đối với nam và dưới 55 tuổi đối với nữ nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Xem thêm tại: Chế độ tử tuất 2021

2. Mức thanh toán trợ cấp tuất hàng tháng

Nhân thân sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng bắt đầu từ tháng liền kề sau khi đối tượng thuộc Khoản 1 và 3 Điều 66 Luật BHXH qua đời.

Mức thanh toán trợ cấp tuất hàng tháng
Mức thanh toán trợ cấp tuất hàng tháng

2.1. Đối với nhân thân

Mức trợ cấp tuất hàng tháng mỗi nhân thân được nhận bằng 50% mức lương cơ sở. Nếu nhân thân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng sẽ bằng 70% mức lương cơ sở.

2.2. Số lượng nhân thân được nhận trợ cấp

Nếu người đã khuất thuộc nhóm đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật trên thì số nhân thân được nhận trợ cấp không quá 4 người. Nếu có 2 người qua đời thuộc nhóm đối tượng trên thì nhân thân được hưởng 2 lần mức trợ cấp được quy định.

2.3. Đối với con chưa chào đời

Trường hợp người mẹ đang mang thai mà người bố qua đời thì người con sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng tính từ tháng được sinh.

Tham khảo thêm về: Cách tính tiền tử tuất

3. Hồ sơ hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng

Hồ sơ xin trợ cấp tử tuất hàng tháng
Hồ sơ xin trợ cấp tử tuất hàng tháng

Căn cứ Điều 22 Quyết định 636/QĐ-BHXH, hồ sơ hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm:

– Sổ BHXH của người đang đóng BHXH, người bảo lưu thời gian đóng BHXH và người chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đã qua đời. Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người đã khuất do cơ quan BHXH quản lý;

– Giấy chứng tử/ giấy báo tử/ trích lục khai tử hoặc quyết định tuyên bố đã qua đời của Tòa án có hiệu lực pháp luật;

– Tờ khai của nhân thân theo mẫu 09A-HSB (bản chính)

– Biên bản Điều tra tai nạn lao động đối với người qua đời do tai nạn lao động hoặc bệnh án về bệnh nghề nghiệp đối với người qua đời do bệnh nghề nghiệp;

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của thân nhân từ 81% trở lên của Hộ đồng Giám định y khoa hoặc Giấy xác nhận khuyết tật ở mức độ đặc biệt tương đương suy giảm khả năng lao động từ 81%.

4. Tiến trình làm hồ sơ tử tuất hàng tháng

4.1. Đối với người sử dụng lao động

Trong vòng 90 ngày từ khi người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc qua đời thì hồ sơ được thân nhân nộp cho người sử dụng lao động. Trong 30 ngày sau khi người sử dụng lao động nhận đủ hồ sơ của thân nhân thì chủ động nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định.

4.2. Đối với nhân thân

Trong vòng 90 ngày từ khi người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng tháng qua đời thì thân nhân nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động cư trú.

4.3. Tiến trình thực hiện

– Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu

– Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn (trong giờ hành chính)

– Cán bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được tiếp nhận. Nếu không sẽ được trả về bổ sung hoặc sửa chữa

– Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn (trong giờ hành chính).

Tham khảo thêm về: Chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu

5. Dịch vụ xin trợ cấp tiền tử tuất hàng tháng

Dịch vụ xin trợ cấp tiền tử tuất hàng tháng
Dịch vụ xin trợ cấp tiền tử tuất hàng tháng

Để đảm bảo thời gian thực hiện công tác giấy tờ nhanh chóng thì thân nhân thường lựa chọn dịch vụ đăng ký để hạn chế việc hồ sơ bị từ chối hoặc phải chỉnh sửa nhiều lần.

AZTAX là công ty chuyên lĩnh vực làm giấy tờ uy tín đảm bảo quyền lợi cho khách hàng ở mức cao nhất đồng thời tiết kiệm thời gian thực hiện. Chúng tôi cam kết hỗ trợ cho nhân thân trong suốt thời gian nhận bảo hiểm tuất hàng tháng nếu phát sinh vấn đề.

Trên đây là bài viết cung cấp thông tin về chế độ tuất hàng tháng. Hãy liên hệ AZTAX theo thông tin sau để được tư vấn miễn phí hoặc hỗ trợ khi gặp khó khăn trong lúc làm hồ sơ theo hotline: 0932.383.089.

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon