Mẫu đơn xin rút sổ bảo hiểm tại công ty mới nhất 2024

Mẫu đơn xin rút sổ bảo hiểm xã hội

Người lao động có nhu cầu rút tiền bảo hiểm 01 lần sẽ luôn quan tâm các hồ sơ để thực hiện rút tiền. Mẫu đơn xin rút sổ bảo hiểm tại công ty là mẫu mà người lao động nên chú ý nhất. Bên dưới là hướng dẫn điền mẫu đơn rút sổ bảo hiểm mà AZTAX cung cấp cho người lao động.

Mẫu đơn xin rút sổ bảo hiểm xã hội
Mẫu đơn xin rút sổ bảo hiểm xã hội

1. Mẫu đơn xin rút sổ bảo hiểm tại công ty và cách điền

Đơn xin rút sổ bảo hiểm xã hội hay còn gọi là đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội 01 lần ( mẫu số 14 – HSB) được ban hành trong phụ lục Quyết định 166/QĐ – BHXH . mẫu đơn rút bhxh 1 lần này được dùng khi người lao động khi có nhu cầu rút bảo hiểm xã hội 01 lần.

1.1 mẫu đơn xin rút sổ bảo hiểm tại công ty ( Mẫu số 14-HSB)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………

Họ và tên (1): ……………………………………….. sinh ngày …../…../…….. giới tính……..

Số sổ BHXH/Số định danh:……………………………………………………………………………

Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước …………………… do ……………………….. cấp ngày …… tháng ….. năm…….;

Số điện thoại (nếu có): ………………………………..

Địa chỉ liên hệ (2):……………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người được uỷ quyền (3): ………………………………… sinh ngày …../…../…… giới tính……

Nội dung yêu cầu giải quyết (4):

BHXH một lần

Lương hưu . Thời điểm hưởng từ tháng …. năm …….

– Địa chỉ nơi nhận ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Nơi đăng ký KCB ……………………………………………………………………………………………………………

Trợ cấp một lần để đi nước ngoài định cư

Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng …. năm ………

– Địa chỉ nơi cư trú mới ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Nơi đăng ký KCB ……………………………………………………………………………………………………………

Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng …. năm …….

Địa chỉ nơi cư trú mới ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hưởng lại lương hưu/trợ cấp BHXH …………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký KCB ……………………………………………………………………………………………………………..

Nhận lương hưu/trợ cấp BHXH của những tháng chưa nhận

Yêu cầu khác (5)……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hình thức nhận tiền lương hưu/trợ cấp BHXH (6)

Tiền mặt Tại cơ quan BHXH Qua tổ chức dịch vụ BHXH

ATM: Chủ tài khoản ……………………………….

Số tài khoản ………………………………….

Ngân hàng ………………………………….

Chi nhánh ………………………………

 …………., ngày ……. tháng ….. năm ……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

1.2 Cách viết đơn xin rút bảo hiểm xã hội

Mục (1) điền đúng và đầy đủ thông tin cá nhân (họ và tên, ngày/tháng/năm sinh, số sổ bảo hiểm xã hội, chứng minh/căn cước và số điện thoại liên lạc) của người lao động.

Mục (2) điền địa chỉ phải ghi rõ số nhà, đường, phường (xã, trấn), quận (huyện), thành phố (tỉnh thành) nơi người lao động đang sống.

Mục (3) Người lao động có nhờ bên thứ 03 điền và thực hiện thủ tục thay mình thì phải điền đầy đủ thông tin của người được ủy quyền. Nếu không có thì bỏ trống mục này.

Mục (4) đánh dấu và điền thông tin vào mục theo đúng trường hợp người lao động nhận hưởng bảo hiểm 01 lần.

Mục (5) người lao động có yêu cầu khác thì phải ghi rõ nội dung và thông tin liên quan đến yêu cầu mong muốn được giải quyết. Nếu không có thì bỏ trống mục này.

Mục (6) điền chọn hình thức nhận tiền người lao động cần đánh dấu vào một trong các ô trống. Đối với người lao động chọn ô nhận tiền qua ATM thì phải ghi rõ thêm tên chủ tài khoản, số tài khoản, ngân hàng và chi nhánh sẽ nhận tiền.

1.3 Lưu ý khi điền mẫu đơn xin rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Để tăng xác xuất thành công khi làm hồ sơ thủ tục rút sổ bảo hiểm xã hội 1 lần, người lao động cần lưu ý đến các vấn đề sau khi điền mẫu đơn xin chốt sổ bảo hiểm xã hội sau:

mục (4) người lao động cần bổ sung thêm thông tin vào cuối đơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Nộp hồ sơ chậm hơn thời gian hưởng lương hưu hoặc mất giấy chứng nhận chờ hưởng bảo hiểm 01 lần cần phải bổ sung thêm giải trình và cam kết chịu trách nhiệm giải trình. Với trường hợp nộp hồ sơ chậm có xuất cảnh trái quy định, bị Tòa án tuyên bố mất tích hay chấp hành hình phạt tù giam phải nêu rõ thời điểm xuất cảnh, tuyên án, thời điểm phạt tù.

b) Nếu người lao động đã thay đổi nơi tham gia bảo hiểm y tế ban đầu cần bổ sung tên cơ sở y tế ban đầu tham gia. Trường hợp, người lao động có thẻ bảo hiểm y tế phải điền đầy đủ số thẻ của mình.

c) Ở mục địa chỉ nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội phải điền rõ ràng số nhà, đường, phường (xã, trấn), quận (huyện), thành phố (tỉnh thành) nơi người lao động đang sống.

Tại mục (6) người lao động nếu chọn hình thức chuyển khoản nên ghi tài khoản chính chủ hưởng bảo hiểm, tránh trường hợp ghi tên người nhận thay.

2. Hồ sơ thực hiện rút sổ bảo hiểm xã hội

Hồ sơ thực hiện rút sổ bảo hiểm xã hội
Hồ sơ thực hiện rút sổ bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo Điều 109, Bộ luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 hồ sơ cần thiết để xin rút bảo hiểm xã hội gồm:

 1. Sổ bảo hiểm xã hội.
 2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội 01 lần (mẫu 14 – HSB) .

Lưu ý:

– Người lao động thuộc đối tượng tại điểm a, c, d khoản 1 Điều 8 nghị định 115/2015/NĐ-CP cần mang theo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện nhận hưởng.

– Người lao động có họ tên, tên đệm, tên, ngày/tháng/năm sinh không thống nhất giữa hồ sơ nhận hưởng bảo hiểm với thẻ căn cước/chứng minh nhân dân/hồ chiếu . Cần phải mang theo bản sao thẻ căn cước/chứng minh nhân dân/hồ chiếu để xác minh với Cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Xem thêm bài: Thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội

3. Điều kiện hưởng BHXH một lần

Điều kiện hưởng Bảo hiểm xã hội một lần được quy định theo Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Để đủ điều kiện nhận Bảo hiểm xã hội một lần, người lao động phải thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội.
 • Người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc, người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện sau 01 năm không tiếp tục đóng Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng.
 • Người đủ 55 tuổi mà chưa đủ 15 năm đóng Bảo hiểm xã hội, không tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện (lao động nữ hoạt động ở xã, phường hoặc thị trấn).
 • Người lao động ra nước ngoài để định cư.
 • Người bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao, HIV chuyển sang giai đoạn AIDS hoặc một số bệnh khác.
 • Công an hoặc bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Trong trường hợp người lao động thuộc một trong các trường hợp trên, sau 01 năm nghỉ việc và không tiếp tục đóng Bảo hiểm xã hội, và có nhu cầu muốn hưởng Bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội, họ sẽ được hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần.

4. Mức hưởng BHXH một lần

Xác định mức hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần sẽ được tính dựa trên số năm đã đóng BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đã đóng BHXH. Cụ thể:

 1. Đóng BHXH trước năm 2014:
  • Mức hưởng là 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
 2. Đóng từ năm 2014 trở đi:
  • Mức hưởng là 2 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Theo quy định tại Điều 18 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, số tiền BHXH một lần được tính theo công thức sau:

Mức hưởng = (1.5×Mbqtl×Thời gian đóng BHXH trước năm 2014)+(2×Mbqtl×Thời gian đóng BHXH sau năm 2014)

Trong đó, nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ tháng 1-6 được tính là ½ năm, từ tháng 7-11 được tính là 1 năm. Trước ngày 01/01/2014, nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ, những tháng đó sẽ được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ năm 2014 trở đi.

MBQTL (Mức bình quân tiền lương) = (Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm ) : Tổng số tháng đóng BHXH

4. Dịch vụ hỗ trợ rút bảo hiểm xã hội 01 lần

Dịch vụ hỗ trợ rút bảo hiểm xã hội 01 lần
Dịch vụ hỗ trợ rút bảo hiểm xã hội 01 lần

Trong thực tế, rất nhiều người lao động có nhu cầu rút bảo hiểm xã hội 01 lần nhưng lại bị trả lại hồ sơ do không thực hiện đúng quy định. Các trường hợp hồ sơ bị trả về nếu người lao động không hiểu lý do sẽ làm thời gian để nhận tiền bảo hiểm bị kéo dài.

Hiểu những khó khăn mà người lao động đang vướng phải, AZTAX cung cấp dịch vụ hỗ trợ rút bảo hiểm xã hội 01 lần. Với đội ngũ gạo gội trong vấn đề giải quyết thủ tục, hồ sơ liên quan đến bảo hiểm xã hội chúng tôi tin chắc sẽ mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho Quý khách hàng.

Người lao động có nhu cầu làm hồ sơ rút bảo hiểm phải tải ngay mẫu đơn xin rút sổ bảo hiểm xã hộiAZTAX cung cấp. Hy vọng bài viết mang đến những giá trị hữu ích đối với người lao động. Nếu có bất kỳ có khăn nào liên quan đến bảo hiểm xã hội, đừng quên liên hệ cho chúng tôi theo thông tin bên dưới để được giải đáp ngay.

Xem thêm: Mẫu công văn giải trình bhxh

Xem thêm: Mẫu hồ sơ làm lại sổ bhxh

Xem thêm: Mẫu đơn trình báo mất sổ bảo hiểm xã hội

Xem thêm: Mẫu đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Tham khảo chi tiết dịch vụ qua bài viết

Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon