Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân chi tiết nhất

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân [Chi tiết nhất]

Theo Điều 188 của Luật Doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân sở hữu và chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản cá nhân đối với mọi hoạt động kinh doanh. Không phát hành chứng khoán, mỗi người chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không thể là chủ hộ kinh doanh hoặc thành viên hợp danh. Doanh nghiệp này cũng không thể góp vốn vào các loại công ty khác như hợp danh, trách nhiệm hữu hạn, hoặc cổ phần. Đối với quá trình thành lập công ty quý khách cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Vậy hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm những giấy tờ? Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên một cách chi tiết và rõ ràng.

1. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm những gì?

Điều 19. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân – Luật doanh nghiệp 2020

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục I-1, Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hiện đang có hiệu lực của chủ doanh nghiệp tư nhân: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

3. Các giấy tờ khác liên quan đến đăng ký kinh doanh trong trường hợp ngành nghề yêu cầu: Văn bản xác nhận vốn pháp định từ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu vốn pháp định); Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề – Mục lục hồ sơ, sắp xếp theo thứ tự nêu trên.

4. Bìa hồ sơ, làm từ giấy mỏng hoặc nylon cứng không chứa chữ viết khác ngoài mục đích đăng ký.

5. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

6. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp: 01 bộ.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký kinh doanh tại địa điểm mà doanh nghiệp có trụ sở chính.

Xem thêm: Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh 2 thành viên

2. Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân
Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

2.1. Trường hợp đăng ký doanh nghiệp tư nhân trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính:

 • Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP sẽ nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Khi nhận được hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp đăng ký không đúng quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp về nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

2.2. Trường hợp đăng ký doanh nghiệp tư nhân qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp thông qua mạng điện tử với chữ ký số công cộng:

 • Người nộp hồ sơ sẽ thực hiện kê khai thông tin, tải lên văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tuyến và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Khi hoàn tất việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thông qua mạng điện tử.
 • Nếu hồ sơ đủ điều kiện để cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện việc cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp. Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện để cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

2.3. Trường hợp đăng ký doanh nghiệp tư nhân qua mạng điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

 • Người nộp hồ sơ sẽ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để thực hiện kê khai thông tin, tải lên văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tuyến và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải chứa thông tin liên hệ của người được ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
 • Khi hoàn tất việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thông qua mạng điện tử.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp. Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Thời hạn giải quyết yêu cầu đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Phí, lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Phí, lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
Phí, lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
 • Lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần.
 • Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.
 • Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử hoặc đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí.
 • Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Phí và lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.
 • Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý: Điều 21, 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP; Quyết định 885/QĐ-BKHĐT; Thông tư 47/2019/TT-BTC.

4. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân của AZTAX

Chào mừng quý khách đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân của AZTAX. Chúng tôi tự hào là đối tác đáng tin cậy, mang đến giải pháp toàn diện để hỗ trợ quý khách khởi đầu và quản lý doanh nghiệp tư nhân của mình.

AZTAX cam kết cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói chất lượng, từ quá trình đăng ký doanh nghiệp, thủ tục pháp lý đến quản lý tài chính và thuế. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý khách, giúp bạn hiểu rõ về các quy định và yêu cầu cần thiết để doanh nghiệp tư nhân hoạt động hiệu quả.

Hãy để AZTAX làm đối tác đồng hành, giúp quý khách xây dựng và phát triển doanh nghiệp tư nhân của mình với sự chuyên nghiệp và hiệu quả.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân là bước quan trọng để khởi đầu kinh doanh. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật, như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động, bản sao hợp đồng thuê văn phòng, bản sao chứng minh nhân dân của người đại diện, … Nếu bạn còn thắc mắc về cách làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân, hãy liên hệ với AZTAX để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả.

Xem thêm: Đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

5/5 - (2 bình chọn)
5/5 - (2 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon