}

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh 2 thành viên mới nhất

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên là một trong những bước quan trọng nhất để khởi nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách lập hồ sơ đúng quy định và nhanh chóng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên, bao gồm các loại giấy tờ, thủ tục và chi phí liên quan.

1. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ yêu cầu để thành lập một công ty TNHH với hai thành viên trở lên bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ của công ty.
 • Danh sách các thành viên công ty.
 • Bản sao của các giấy tờ sau:
  • Giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  • Giấy tờ pháp lý của người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;
  • Nếu thành viên là tổ chức nước ngoài, bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Danh sách thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên.
  • Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (nếu thành viên công ty TNHH hai thành viên là tổ chức)
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (sử dụng cho trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư từ nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành).

Xem thêm: Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

2. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Người đăng ký doanh nghiệp cần nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi công ty đặt trụ sở chính.

3. Quy trình đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quy trình đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
Quy trình đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

3.1. Đăng ký trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính

 • Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh tại nơi công ty đặt trụ sở chính.
 • Sau khi nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp không đúng quy định, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

3.2. Đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

 • Người nộp hồ sơ cần kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Sau khi gửi hồ sơ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được  giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu hồ sơ đủ điều kiện và sẽ thông báo cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử về yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

3.3. Đăng ký qua mạng điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

 • Người nộp hồ sơ cần sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). Nếu bạn ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bằng cách sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền cần phải chứa thông tin liên hệ của người được ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
 • Sau khi gửi hồ sơ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu hồ sơ đủ điều kiện và sẽ thông báo cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo qua mạng thông tin điện tử yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

 • Yêu cầu công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện ngay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký. Nội dung cần công bố bao gồm các thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh.

Xem thêm: Đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

4. Thời hạn giải quyết yêu cầu đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thời hạn giải quyết yêu cầu đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
Thời hạn giải quyết yêu cầu đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thời gian xử lý yêu cầu đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên là 03 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Phí, lệ phí thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phí, lệ phí thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
Phí, lệ phí thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Để thành lập một công ty TNHH hai thành viên trở lên, bạn cần phải chi trả các khoản phí sau:

 • Phí nộp nhà nước: 750.000 đồng
 • Phí ủy quyền nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh tại Sở KH&ĐT: 200.000 đồng
 • Lệ phí khắc dấu và công bố mẫu dấu: 450.000 đồng
 • Lệ phí công bố thành lập công ty TNHH hai thành viên tại Cổng thông tin quốc gia: 100.000 đồng

6. Quy định về công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Quy định về công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Quy định về công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một hình thức doanh nghiệp với các đặc điểm sau:

 1. Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân; số lượng thành viên không được vượt quá năm mươi;
 2. Thành viên sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong giới hạn số vốn họ đã cam kết góp vào doanh nghiệp;
 3. Phần vốn góp của thành viên chỉ được phép chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật này.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn không có quyền phát hành cổ phần.

7. Cần tối thiểu bao nhiêu vốn để thành lập công ty TNHH 2 thành viên?

Cần tối thiểu bao nhiêu vốn để thành lập công ty TNHH 2 thành viên?
Cần tối thiểu bao nhiêu vốn để thành lập công ty TNHH 2 thành viên?

Nếu công ty của bạn đăng ký ngành nghề kinh doanh thông thường mà pháp luật không yêu cầu mức vốn pháp định tối thiểu, thì theo luật, không có quy định cụ thể về mức vốn điều lệ tối thiểu cho công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty có thể kê khai mức vốn tùy ý, tùy thuộc vào nhu cầu và nguồn tài chính của mình. Tuy nhiên, mức vốn điều lệ sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty khi làm ăn với đối tác cũng như thủ tục vay vốn tại các ngân hàng thương mại. Việc đăng ký mức vốn điều lệ quá thấp có thể không tạo được sự tin tưởng, khách hàng có thể không muốn hợp tác và sử dụng các dịch vụ của công ty.

Nếu công ty đăng ký ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật yêu cầu mức vốn pháp định, thì khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh, công ty TNHH hai thành viên cần kê khai và ghi trong hồ sơ mức vốn điều lệ ít nhất bằng với mức vốn pháp định của ngành nghề kinh doanh đó. Công ty có thể ghi mức vốn cao hơn tùy theo quy mô của công ty, nhưng không được ghi mức vốn thấp hơn mức vốn pháp định.

Lưu ý: Hiện nay, pháp luật không quy định về mức vốn điều lệ tối đa cho công ty TNHH hai thành viên. Tuy nhiên, việc góp vốn quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến mức lệ phí môn bài mà công ty phải nộp cho cơ quan nhà nước. Cụ thể, nếu công ty đăng ký với mức vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng, thì mức lệ phí môn bài phải nộp cho cơ quan nhà nước sẽ là 3 triệu đồng/năm. Trong trường hợp mức vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng, mức lệ phí môn bài mà công ty phải nộp cho cơ quan nhà nước sẽ là 2 triệu đồng/năm. Do đó, công ty TNHH hai thành viên nên lựa chọn mức vốn điều lệ phù hợp với quy mô cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của mình.

8. Góp vốn bằng tài sản gì khi thành lập công ty TNHH Hai thành viên?

Góp vốn bằng tài sản gì khi thành lập công ty TNHH Hai thành viên?
Góp vốn bằng tài sản gì khi thành lập công ty TNHH Hai thành viên?

Cá nhân hoặc tổ chức có thể góp vốn bằng các loại tài sản như Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, và các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, những tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và vàng cần được định giá khi góp vốn.

9. Thời hạn góp vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trong bao lâu?

Thời hạn góp vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trong bao lâu?
Thời hạn góp vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trong bao lâu?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật Doanh nghiệp 2020, thời gian góp vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được quy định như sau:

 • Thành viên phải góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời gian này, thành viên sẽ có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác so với tài sản đã cam kết nếu được sự đồng ý của trên 50% số thành viên còn lại.

Lưu ý: Khoảng thời gian trên không tính thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, và thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.

10. Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 Thành viên của AZTAX

Chào mừng quý khách đến với dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 Thành viên của AZTAX. Chúng tôi là đối tác đáng tin cậy, cung cấp giải pháp thành lập công ty trọn gói để hỗ trợ quý khách khởi đầu và quản lý công ty của mình một cách hiệu quả.

AZTAX cam kết đồng hành cùng quý khách từ quá trình lập kế hoạch đến thực hiện các thủ tục pháp lý. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp quý khách xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc cho doanh nghiệp TNHH 2 Thành viên của mình, đảm bảo mọi bước thực hiện đều đạt được hiệu quả tối đa. Hãy để AZTAX làm đối tác tin cậy của quý khách, giúp quý khách phát triển và thành công trong thị trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên là một trong những bước quan trọng để khởi nghiệp kinh doanh. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Nếu bạn còn thắc mắc về các thủ tục, hãy liên hệ với AZTAX để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên một cách chuyên nghiệp và an toàn.

Đánh giá post
Đánh giá post