}

Điều kiện mở công ty dịch vụ kế toán 2024

Điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Pháp luật quy định điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán  và kinh nghiệm mở công ty dịch vụ kế toán như thế nào? Muốn thành lập công ty dịch vụ kế toán, chủ doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục nào? Có nên mở công ty dịch vụ kế toán? Luật kế toán quy định khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh ? Bài viết dưới đây của AZTAX sẽ giải đáp những thông tin về thành lập công ty kế toán.

1. Điều kiện để mở công ty nghề dịch vụ kế toán

Để mở một công ty nghề dịch vụ kế toán, bạn cần tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và kế toán tài chính trong quốc gia bạn muốn hoạt động. Bạn cần phải đăng ký công ty của mình với cơ quan chính phủ có thẩm quyền. Quy trình đăng ký này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điều kiện để mở công ty nghề dịch vụ kế toán gồm có điều kiện chính là:

 • Loại hình kinh doanh doanh nghiệp
 • Chứng chỉ hành nghề kế toán viên có đầy đủ
 • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
 • Giấy chứng nhận đăng ký đủ điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán.
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp tư nhân.
dieu kien de mo cong ty dich vu ke toan
Điều kiện để mở công ty nghề dịch vụ kế toán

Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp mới hoặc đã hoạt động trong thời gian dài đều tỏ ra quan tâm đến việc thuê dịch vụ kế toán và kiểm toán, nhờ vào sự thuận tiện và tiết kiệm chi phí mà nó mang lại của các dịch vụ doanh nghiệp. Do đó, nhiều nhà đầu tư đã quyết định bắt đầu doanh nghiệp của mình bằng cách thành lập công ty kế toán và doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các điều kiện bắt buộc sau đây.

1.1 Loại hình kinh doanh doanh nghiệp

Dựa theo quy định tại Điều 59 của Luật Kế toán, việc đăng ký thành lập công ty dịch vụ kế toán đòi hỏi sự tuân thủ theo các loại hình sau đây:

 • Công ty TNHH với ít nhất 2 thành viên trở lên.
 • Công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp tư nhân.

1.2 Có đầy đủ chứng chỉ hành nghề kế toán viên

Để hoạt động, công ty dịch vụ kế toán cần tối thiểu 2 nhân viên được chứng nhận là kế toán viên.

Theo quy định tại Điều 58 của Luật Kế toán, kế toán viên cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đạt từ 18 tuổi và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính.
 • Tham gia các chương trình đào tạo để cập nhật kiến thức theo quy định.

1.3 Có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Kế toán viên, nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 59, có thể tiến hành đăng ký hành nghề và nhận được giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán chỉ có hiệu lực khi người đó được cấp ký hợp đồng lao động toàn thời gian với công ty cung cấp dịch vụ kế toán.

1.4 Có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán

Để bắt đầu hoạt động kinh doanh, công ty dịch vụ kế toán phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các điều kiện kinh doanh quy định theo Luật Kế toán và nhận được giấy chứng nhận xác nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán.

2. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Khi thành lập doanh nghiệp kế toán theo các loại hình khác nhau sẽ có yêu cầu về hồ sơ thành lập công ty khác nhau. AZTAX đã tổng hợp những thông tin về hồ sơ cho 03 loại hình doanh nghiệp đáp ứng điều kiện để được cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán gồm có: Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở nên, đối với công ty hợp danh, đối với doanh nghiệp tư nhân.

Dưới đây là chi tiết nội dung về những điều kiện để được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán là có đủ điều kiện dịch vụ kế toán như sau:

dieu kien cap giay chung nhan du dieu kien kinh doanh
Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

2.1 Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở nên

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các tài liệu pháp lý khác có giá trị tương đương.
 • Có ít nhất 2 thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề.
 • Người đại diện, giám đốc, tổng giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề kế toán cùng với kinh nghiệm thực tế trong nhiều năm.
 • Tỷ lệ góp vốn của các kế toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Tỷ lệ góp vốn của thành viên là tổ chức không được vượt quá 35% vốn điều lệ của doanh nghiệp, theo quy định tại Điều 6 của Nghị định 17/2012/NĐ-CP.

2.2 Đối với công ty hợp danh

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các tài liệu pháp lý khác có giá trị tương đương.
 • Tối thiểu 2 thành viên hợp danh là kế toán hành nghề.
 • Người đại diện, giám đốc, tổng giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề kế toán và tích lũy nhiều năm kinh nghiệm thực tế để đảm bảo sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản lý kế toán của doanh nghiệp.

2.3 Đối với doanh nghiệp tư nhân

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các văn bản pháp lý khác có giá trị tương đương.
 • Cần có ít nhất 2 kế toán hành nghề, đảm bảo sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản lý kế toán.
 • Chủ đại diện của doanh nghiệp tư nhân cần vừa là giám đốc và vừa là kế toán viên hành nghề, đảm bảo sự tích hợp và hiệu quả trong quản lý kế toán của doanh nghiệp.

Ngoài 3 loại hình doanh nghiệp trước đó, có thể lựa chọn thành lập công ty dịch vụ kế toán thông qua việc đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Đối với phương thức này, các điều kiện để mở công ty dịch vụ kế toán bao gồm:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Cá nhân hoặc người đại diện của nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh phải là kế toán viên hành nghề.
 • Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán không yêu cầu phải có Giấy chứng nhận xác nhận đủ điều kiện để kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ kế toán.

3. Hồ sơ thành lập công ty kế toán

ho so thanh lap cong ty ke toan
Hồ sơ thành lập công ty kế toán

3.1 Hồ sơ thành lập công ty dịch vụ kế toán

Theo quy định của Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Nghị định 108/2018/NĐ-CP, có sự điều chỉnh và bổ sung đối với hồ sơ thành lập công ty kế toán, góp vốn thành lập công ty cổ phần bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên
 • Bản sao chứng thực cá nhân của thành viên và người đại diện theo quy định của pháp luật đối với công ty.

3.2 Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các văn bản pháp lý khác có giá trị tương đương.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của kế toán viên hành nghề.
 • Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và kế toán viên hành nghề.
 • Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có ít nhất hai thành viên.
 • Điều lệ của công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn có ít nhất hai thành viên.

Nơi nộp hồ sơ: Bộ Tài chính.

Thời gian: Trong khoảng 15 ngày, tính từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính sẽ quyết định cấp hoặc không cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Trong trường hợp từ chối cấp, Bộ Tài chính sẽ trả lời bằng văn bản, chi tiết lý do từ chối.

4. Các bước thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

Sau khi có được giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện theo các bước sau để hoàn thiện quá trình thành lập công ty.

cac buoc thanh lap doanh nghiep kinh doanh dich vu ke toan
Các bước thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

Bước 1: Chuẩn bị các giấy tờ và thông tin cần thiết về doanh nghiệp muốn thành lập

 • Chuẩn bị người đại diện pháp luật.
 • Chọn và đăng ký ngành nghề kinh doanh
 • Chọn loại hình doanh nghiệp
 • Chọn địa điểm đặt địa chỉ hợp lệ cho công ty
 • Chuẩn bị vốn
 • Chọn tên đặt cho công ty
 • Chuẩn bị thông tin kê khai vốn điều lệ

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty kinh doanh dịch vụ kế toán.
 • Danh sách thành viên góp vốn/cổ đông .
 • Bản sao có công chứng của chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu.
 • Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương nếu là tổ chức.

Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ đăng ký thành lập tại Phòng Đăng ký kinh doanh ở địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Trong 03 ngày, tính từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy phép kinh doanh.

4.1. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

mau giay chung nhan du dieu kien kinh doanh dich vu ke toan
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Căn cứ theo nội dung tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP doanh nghiệp và Thông tư 297/2016/TT-BTC, thủ tục doanh nghiệp xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ
 • Bước 2: Vụ CĐKT&KT nhận và thẩm định hồ sơ.
 • Bước 3: Nộp phí
 • Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Bước 5: Công khai danh sách lên trang của Bộ Tài chính.

Trong vòng 15 ngày, kể từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan sẽ tiến hành kiểm tra và giải quyết hồ sơ.

Xem thêm: Ai có quyền thành lập doanh nghiệp

Xem thêm: Một cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp

4.2. Các công việc cần hoàn thiện sau khi thành lập công ty dịch vụ kế toán

Sau khi thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán, chủ doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục trước khi chính thức đi vào hoạt động. Dưới đây là những công việc mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán cần làm.

sau khi dang ky thanh lap cong ty dich vu ke toan
Những việc công ty dịch vụ kế toán cần làm sau khi hoàn thành đăng ký kinh doanh

Mở tài khoản ngân hàng: Để thực hiện mở tài khoản ngân hàng, chủ doanh nghiệp dịch vụ kế toán cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • 02 bản mẫu giấy đề nghị mở tài khoản của Ngân hàng mà doanh nghiệp muốn mở tài khoản;
 • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng;
 • Bản sao công chứng giấy đăng ký doanh nghiệp (Bản sao công chứng);
 • CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của chủ tài khoản và kế toán trưởng (Bản sao công chứng)

Khắc con dấu doanh nghiệp: Quy định về việc sử dụng con dấu của doanh nghiệp được chỉ rõ lại Điều 43 Luật Doanh nghiệp (2020). Cụ thể, công ty phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký tại địa phương đặt trụ sở chính trước khi sử dụng con dấu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần đăng thông báo mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gồm nội dung về:

 • Tên, mã số, địa chỉ trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện/chi nhánh công ty.
 • Mẫu, Số lượng và thời gian có hiệu lực của mẫu con dấu.

Công bố thông tin công ty: Trong thời hạn 30 ngày, sau khi có giấy phép kinh doanh công ty dịch vụ kế toán phải công bố nội dung đăng ký công ty tại trang thông tin điện tử của quốc gia. Nếu doanh nghiệp không thực hiện công bố thông tin đúng thời hạn thì sẽ bị phạt hành chính từ 1.000.000 VNĐ đến 2.000.000 VNĐ.

Góp vốn vào công ty dịch vụ kế toán: Tối đa 90 ngày, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải góp vốn đầy đủ số vốn đã cam kết. Doanh nghiệp có thể góp vốn bằng vàng, giá trị quyền sử dụng đất, ngoại tệ, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật hoặc các tài sản khác. Nếu doanh nghiệp chưa góp đủ số vốn đã cam kết, chủ công ty cần đăng ký điều chỉnh về tỷ lệ vốn góp của các thành viên, vốn điều lệ bằng số vốn đã góp được trong vòng 60 ngày, tính từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn.

Kê khai thuế ban đầu sau khi thành lập công ty: Trong thời hạn 30 ngày, sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp tờ khai và đóng thuế môn bài nếu không sẽ bị phạt hành chính.

Đăng ký chữ ký số điện tử và đóng thuế online: Công ty phải mua chữ ký số kiện tử để thực hiện đóng thuế và nộp báo cáo thuế trực tuyến. Thêm vào đó, doanh nghiệp phải kích hoạt chức năng đóng thuế online cho tài khoản ngân hàng của tổ chức. Nhân viên kế toán sẽ dùng chữ ký điện tử này để đóng thuế cho công ty.

Đặt in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn: Thiết kế hóa đơn và tiến hành in hóa đơn: Doanh nghiệp có thể dùng phần mềm hoá đơn điện tử để thiết kế mẫu hoá đơn điện tử phù hợp. Nộp thông báo phát hành hóa đơn bằng chữ ký số: Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ thông báo phát hành hoá đơn điện tử lần đầu trên cổng thông tin của Thuế Việt Nam để hợp thức hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín

5. Kinh nghiệm thành lập công ty dịch vụ kế toán – Thủ tục cần chuẩn bị

Kinh nghiệm về lựa chọn người đại diện pháp luật: Người đại diện pháp luật của công ty dịch vụ kế toán sẽ là người chịu trách nhiệm đối với những quyết định quan trọng của công ty. Chính vì thế, cần chọn một người có đủ kinh nghiệm, năng lực và phù hợp với loại hình doanh nghiệp.

Chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc có thể làm người đại diện hoặc thuê nhân viên làm người đại diện cho công ty. Sau thành lập, công ty có thể thay đổi người đại diện pháp luật.

Kinh nghiệm thành lập thành công ty dịch vụ kế toán thủ tục cần chuẩn bị
Kinh nghiệm thành lập thành công ty dịch vụ kế toán thủ tục cần chuẩn bị

Kinh nghiệm lựa chọn ngành nghề kinh doanh: Công ty dịch vụ kế toán cần chọn ngành nghề và đăng ký mã ngành kinh doanh phù hợp với sản phẩm dịch vụ. Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề không có điều kiện thì có thể đi vào hoạt động kinh doanh khi được cấp phép. Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì cần đáp ứng đủ điều kiện cần thiết và xin giấy phép sau đó mới được đi vào kinh doanh.

Kinh nghiệm về lựa chọn loại hình doanh nghiệp: Tùy vào số lượng thành viên công ty, sản phẩm kinh doanh và định hướng của doanh nghiệp để đưa ra loại hình công ty phù hợp. Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam gồm: Công ty TNHH 01 thành viên, công ty TNHH 02 thành viên, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Tuy vậy, đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán chỉ được đăng ký thành lập theo mô hình công ty TNHH 02 thành viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Kinh nghiệm về lựa chọn địa điểm chỉ hợp lệ cho công ty: Trụ sở chính là nơi liên lạc của doanh nghiệp tại Việt Nam và được xác định theo đơn vị địa giới hành chính, số điện thoại, số fax và email (nếu có);

Địa chỉ trụ sở được phân rõ 04 cấp đơn vị hành chính gồm: Số nhà + tên đường + tên xã/ thị trấn/ phường + tên TP thuộc tỉnh/ thị xã/ huyện/ quận/ + TP trung ương/ tỉnh.

Trường hợp nơi đặt trụ sở chưa có số nhà hoặc chưa có tên đường cần được địa phương xác nhận và nộp kèm địa chỉ đó trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Trường hợp thuê văn phòng làm trụ sở, trước khi ký hợp đồng, doanh nghiệp nên kiểm tra tính hợp pháp của căn hộ đó. Cần kiểm tra văn phòng đó có chức năng thương mại/ làm văn phòng hay không.

Kinh nghiệm về chuẩn bị vốn: Doanh nghiệp có thể xác định vốn thành lập dựa trên khả năng tài chính, loại hình doanh nghiệp và yêu cầu ngành nghề kinh doanh. Một số loại vốn chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị là vốn pháp định, vốn ký quỹ, vốn điều lệ,…

Kinh nghiệm về việc đặt tên cho công ty: Tên doanh nghiệp phải có ít nhất 02 thành tố, có thể viết bằng Tiếng Việt hoặc tiếng Anh, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu và phát âm được. Tên mới đặt không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Kinh nghiệm về khai vốn điều lệ: Khi thành lập công ty dịch vụ kế toán cần kê khai vốn điều lệ theo khả năng và quy định của ngành nghề kinh doanh. Trường hợp công ty đăng ký ngành nghề không yêu cầu về vốn thì có thể đăng ký vốn điều lệ theo khả năng tài chính.

Song, mức điều lệ không nên quá thấp, bởi đây là yếu tố mà khách hàng và đối tác thường đánh giá khi hợp tác. Ngoài ra, mức thuế môn bài mỗi năm sẽ phụ thuộc vào vốn điều lệ doanh nghiệp kê khai. Nếu doanh nghiệp thuộc ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì cần đăng ký vốn điều lệ tối thiểu bằng hoặc cao hơn vốn pháp định.

AZTAX đã cập nhật điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán. Liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới nếu có bất cứ câu hỏi nào về thành lập doanh nghiệp.

Xem thêm: Điều kiện thành lập doanh nghiệp nhà nước

Xem thêm: Các đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp

Xem thêm: Điều kiện góp vốn thành lập doanh nghiệp

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post