Điều kiện thành lập công ty cổ phần theo quy định mới [2023]

dieu kien thanh lap cong ty co phan

Các điều kiện thành lập công ty cổ phần cần mà doanh nghiệp cần thỏa mãn theo quy định của cơ quan Nhà nước. Bài viết hôm nay AZTAX sẽ chia sẻ những điều kiện cần biết để thành lập doanh nghiệp loại hình công ty cổ phần.

1. Điều kiện thành lập công ty cổ phần

1.1 Điều kiện về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

dieu kien ve nguoi dai dien theo phap luat cua cong ty co phan
Điều kiện về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người đại diện cho doanh nghiệp đối với những quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp hoặc đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người tham gia giải quyết vụ việc dân sự, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện công ty theo quy định của pháp luật là:

– Người đủ 18 tuổi trở lên

– Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự

– Không thuộc trường hợp bị cấm người quản lý và điều hành doanh nghiệp được quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

– Người đại diện không nhất thiết phải là người đầu tư vốn tại doanh nghiệp.

Tuỳ theo các loại hình doanh nghiệp mà người đại diện theo pháp luật có thể giữ những chức vụ khác nhau. Số lượng, chức danh lãnh đạo và quyền lợi, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được nêu cụ thể trong điều lệ công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể đứng các chức danh như: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc các chức danh được nêu trong điều lệ công ty.

1.2 Điều kiện về vốn điều lệ

dieu kien ve von dieu le doi voi cong ty co phan
Điều kiện về vốn điều lệ

Theo khoản 1 Điều 112 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 định nghĩa về vốn điều lệ như sau:

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Công ty cổ phần muốn tăng vốn điều lệ bằng việc chào bán cổ phần. Việc chào bán cổ phần thực hiện thông qua 3 hình thức: bán lẻ, bán ra công chúng và bán cho cổ đông hiện hữu.

Công ty cổ phần được giảm vốn điều lệ trong trường hợp: Các cổ đông không thanh toán đầy đủ vốn điều lệ như đã giao ước; Doanh nghiệp hoạt động xuyên suốt trong 02 năm sẽ hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông; Công ty mua lại cổ phần đã bán.

Các cổ đông có quyền và nghĩa vụ phải thanh toán đầy đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng mua cổ phần ghi một thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian di chuyển và các thủ tục hành chính về chuyển giao quyền sở hữu tài sản sẽ không tính vào thời hạn góp vốn này. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn số cổ phần đã đăng ký mua.

1.3 Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Theo khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2020 số 61/2020/QH14 quy định như sau:

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

1.4 Điều kiện về số lượng cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 111 Luật doanh nghiệp 2020 số hiệu 59/2020/QH14, cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và tối đa là không hạn chế.

Ngoài ra, cũng theo điều luật này tại khoản 1 Điều 120 công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Do đó, nếu thành lập công ty cổ phần mà không đủ số lượng cổ đông tối thiểu thì phải chuyển đổi sang hình thức công ty khác.

1.5 Điều kiện về tên, trụ sở công ty cổ phần

a) Điều kiện về tên doanh nghiệp

dieu kien ve ten doi voi doanh nghiep loại hình cong ty co phan
Điều kiện về tên công ty cổ phần

Tại khoản 1,2,3 Điều 37 Luật Doanh nghiệp số hiệu 59/2020/QH14 quy định về tên doanh nghiệp. Theo đó, tên doanh nghiệp phải đảm bảo được viết bằng tiếng Việt, đúng với thuần phong mỹ tục, tránh trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của những doanh doanh nghiệp đã đăng ký trước. Không được dùng tên hoặc một phần tên của các tổ chức quản lý Nhà nước, quân đội hoặc của đoàn thể chính trị, xã hội.

b) Điều kiện về trụ sở doanh nghiệp

dieu kien ve tru so cong ty co phan
Điều kiện về trụ sở công ty cổ phần

Điều kiện về trụ sở được quy định tại Điều 42 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

2. Vì sao nhiều doanh nghiệp chọn loại hình Công ty cổ phần?

vi sao nhieu doanh nghiep lai chon loai hinh cong ty co phan
Vì sao nhiều doanh nghiệp chọn loại hình công ty cổ phần

Công ty cổ phần được phát hành các loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu,… để huy động vốn. Theo Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 công ty cổ phần khi phát hành cổ phần để chào bán sẽ không cần báo cáo lên Sở kế hoạch và đầu tư theo quy định cũ. Điều này giúp người quản lý doanh nghiệp dễ lập kế hoạch sử dụng vốn và bảo toàn vốn khi kinh doanh. Công ty cổ phần cũng có các ưu điểm như:

– Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có trách nhiệm hữu hạn, nên mức rủi ro không cao.

– Loại hình này thích hợp nhất với việc kinh doanh quy mô lớn, không hạn chế số lượng cổ đông tham gia, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn với từng lĩnh vực kinh doanh.

– Cơ cấu tổ chức bộ máy trong công ty cổ phần cũng được quy định rõ ràng, minh bạch.

– Quyền và nghĩa vụ của các chức danh quản lý rõ ràng, các bộ phận giám sát và rà soát được thực hiện chi tiết và rõ ràng.

3. Thành lập công ty cổ phần có cần bằng cấp, chứng chỉ hành nghề không?

thanh lap cong ty co phan co can bang cap hay chung chi hanh nghe khong
Thành lập công ty cổ phần có cần bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề không

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 số hiệu 59/2020/QH14 việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, công ty không cần có bằng cấp và chứng chỉ hành nghề.

Nhưng khi doanh nghiệp, công ty đi vào hoạt động thì tùy trường hợp mà những người đứng ra thành lập công ty hoặc nhân sự của công ty cần có điều kiện về bằng cấp, trình độ cũng như chứng chỉ hành nghề riêng. Đó là điều kiện mà doanh nghiệp, công ty được phép hoạt động theo quy định và thường là với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì mỗi một ngành nghề kinh doanh sẽ có một hoặc một số điều kiện kinh doanh khác nhau.

4. Một số câu hỏi thường gặp

4.1 Tên của cổ đông có trên giấy đăng ký kinh doanh không?

Theo quy định giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ có tên công ty, mã số công ty, họ và tên, thông tin về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, phần vốn góp. Theo quy định mới này, trong giấy đăng ký kinh doanh không còn thể hiện tên các cổ đông của công ty cổ phần.

4.2 Có bao nhiêu điều kiện để thành lập công ty cổ phần?

Để thành lập công ty cổ phần, cần thỏa mãn 5 điều kiện sau: Điều kiện về người đại diện; Điều kiện về vốn điều lệ; Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh; Điều kiện về thành viên hội đồng quản trị; Điều kiện về tên, trụ sở.

4.3 Người đại diện công ty cổ phần giữ những vị trí nào?

Các điều khoản thành lập của một công ty quy định tình trạng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của các đại diện của công ty. Tuy nhiên, giám đốc, tổng giám đốc công ty nhà nước không được làm đại diện cho công ty đại chúng để tránh tham ô, tham nhũng.

Trên đây là các điều kiện cần tuân thủ khi thành lập công ty cổ phần mà AZTAX mang đến. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với Quý khách. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến thành lập công ty vui lòng liên hệ AZTAX để được tư vấn chi tiết.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post