Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ cho người lao động

cach tinh tien luong lam them gio

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về cách tính lương làm thêm giờ của người lao động. Với mong muốn hỗ trợ và cung cấp thông tin hữu ích, AZTAX sẽ chia sẻ một số kiến thức quan trọng về việc tính toán tiền lương khi làm thêm giờ trong bài viết dưới đây.

1. Tiền lương làm thêm giờ là gì?

tien luong lam them gio la gi
Tiền lương làm thêm giờ là gì?

2. Cơ sở pháp lý

Để phân tích những nội dung trong bài viết này, AZTAX đã căn cứ vào các văn bản pháp luật sau đây:

  • Bộ Luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14 của Quốc hội;
  • Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều trong Bộ Luật Lao động 2019.

3. Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày

cach tinh tien luong lam them gio vao ban ngay
Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày

Cách tính lương tăng ca thế nào? Căn cứ theo Khoản 1 Điều 98 Bộ Luật Lao động 2019, lương trả cho người lao động làm thêm giờ vào ban ngày được quy định như sau:

3.1 Đối với người lao động nhận lương theo thời gian

Theo Khoản 1 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, tiền lương làm thêm giờ trả cho người lao động làm việc ngoài thời gian làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định dựa trên Điều 105 của Bộ luật Lao động 2019 và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm

Trong đó:

Tiền lương giờ thực trả cho công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được tính dựa trên tiền lương thực trả của công việc đang làm trong tháng, tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ (1) chia cho tổng số giờ làm việc thực tế của người lao động trong tháng hoặc tuần hoặc ngày (2).

Ví dụ: Lương theo tuần của anh A là 1.500.000 đồng/tuần, tuần làm 6 ngày, 8h/ngày thì tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường cho anh A sẽ là 1.500.000/(6×8) = 31.250 đ/giờ.

Lưu ý:

(1) Không bao gồm: tiền lương làm việc ngoài giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ được hưởng lương theo quy định trong Bộ luật Lao động 2019; tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019; tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca, các khoản tiền hỗ trợ xăng, xe, đi lại,điện thoại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, tiền nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi có thân nhân mất, hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp bệnh nghề nghiệp, và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc và chức danh trong hợp đồng lao động.

(2) Không tính quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong một ngày, một tuần theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp chọn lựa, và không tính số giờ làm thêm.

Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được áp dụng đối với số giờ làm thêm vào ngày thường;

Mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được áp dụng đối với số giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được áp dụng đối với số giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

3.2 Đối với người lao động nhận lương theo sản phẩm

Theo Khoản 2 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, lao động hưởng lương theo sản phẩm sẽ được trả tiền làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời gian làm việc bình thường để sản xuất thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động. Tiền làm thêm giờ sẽ được tính theo công thức:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm

Trong đó, mức lương ít nhất được áp dụng như sau:

– Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường được áp dụng đối với số sản phẩm làm thêm vào ngày thường;

– Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường được áp dụng đối với số sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

– Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường được áp dụng đối với số sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ có hưởng lương.

Xem thêm: Lương tăng ca tính thuế TNCN như thế nào?

4. Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

cach tinh tien luong lam them gio vao ban dem
Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Căn cứ theo Khoản 3 điều 98 Bộ Luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm được nhận lương theo thời gian hoặc theo sản phẩm như sau:

4.1 Đối với người lao động nhận lương theo thời gian

Theo Khoản 1 Điều 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, khi người lao động nhận lương theo thời gian thì tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính theo công thức:

tien luong lam them gio vao ban dem doi voi nguoi huong luong theo thoi gian
Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm đối với người hưởng lương theo thời gian

Trong đó:

a) Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường xác định theo Điểm a Khoản 1 Điều 55 của Nghị định này;

b) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

– Với ngày làm việc bình thường: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được tính ít nhất bằng 100%, đối với người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình được tính ít nhất bằng 150%, đối với người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

– Với ngày nghỉ hằng tuần: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm trong ngày làm việc bình thường được tính ít nhất bằng 200%;

– Với ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm trong ngày làm việc bình thường được tính ít nhất bằng 300%.

4.2 Đối với người lao động nhận lương theo sản phẩm

Khoản 2 Điều 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định,  người lao động hưởng lương theo sản phẩm thì tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính theo công thức:

tien luong lam them gio vao ban dem doi voi nguoi huong luong theo san pham
Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm đối với người hưởng lương theo sản phẩm

Trong đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

– Với ngày làm việc bình thường: đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường được tính ít nhất bằng 100%,  đối với người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường được tính ít nhất bằng 150%, đối với người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

– Với ngày nghỉ hằng tuần: đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường được tính ít nhất bằng 200%;

– Với ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương: đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường được tính ít nhất bằng 300% .

AZTAX đã cung cấp các thông tin cần thiết về cách tính tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính toán tiền lương khi làm thêm giờ. Hãy theo dõi AZTAX để cập nhật những thông tin mới nhất nhé!

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post