Cách tính tiền lương làm thêm giờ theo luật lao động mới nhất

cách tính tiền lương làm thêm giờ

Cách tính tiền lương làm thêm giờ cho người lao động như thế nào? Trong quá trình lao động sản xuất, không ít người lao động phải làm thêm giờ đã đặt ra câu hỏi trên.

Trong một số trường hợp nhất định, vì lợi ích của cả hai bên, việc bố trí người lao động làm thêm giờ là thích hợp.

1.Trả lương làm thêm giờ theo hình thức nào?

cách tính tiền lương làm thêm giờ
Trả lương làm thêm giờ theo hình thức nào?

Việc xác định người lao động có làm thêm giờ hay không và người sử dụng lao động có phải trả lương làm thêm giờ hay không tuỳ thuộc vào từng hình thức trả lương áp dụng đối với người lao động đó. Cụ thể:

  • Đối với lao động hưởng lương theo thời gian thì sẽ được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài giờ làm việc bình thường theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
  • Đối với lao động được hưởng lương theo sản phẩm và lương khoán thì sẽ được trả lương làm thêm giờ khi làm thêm số lượng sản phẩm, khối lượng công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động ngoài định mức được giao trong giờ làm việc bình thường.
  • Đối với một số đối tượng đặc biệt như người lãnh đạo, người phục vụ,… người sử dụng lao động nên quy định nguyên tắc xác định làm thêm giờ cụ thể để có căn cứ thanh toán tiền lương làm thêm giờ hợp lý.

2. Cách tính tiền lương làm thêm giờ cho người lao động

Theo Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc như sau:

a. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Được trả tiền lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời gian làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 104 của Bộ luật lao động và công thức tính như sau:

cách tính tiền lương làm thêm giờTrong đó:

i)  Tiền lương giờ làm thực trả của ngay làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ trừ tiền lương làm thêm giờ chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm).

Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó trừ tiền lương làm thêm giờ chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không kể số giờ làm thêm).

ii)  Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% so với tiền lương giờ làm thực trả của ngày làm việc bình thường, được xác định như sau:

  • Mức ít nhất bằng 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường.
  • Mức ít nhất bằng 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.
  • Mức ít nhất bằng 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ lao động, đối với người lao động hưởng lương theo ngày.
  • Người lao động hưởng lương ngày là những người có tiền lương thoả thuận ghi trong hợp đồng lao động theo ngày và chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật lao động.

b. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc khoán

Được trả lương làm thêm giờ khi người lao động và người sử dụng lao động thoả thuận làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thưởng để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động đã thoả thuận và công thức tính như sau:

cách tính tiền lương làm thêm giờ

Trong đó:

  • Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng với sản phẩm làm thêm vào ngày thường.
  • Mức ít nhất bằng 200% áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.
  • Mức ít nhất bằng 300% áp dụng đối sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Ngoài ra, nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương và phụ cấp làm đêm (thêm ít nhất 30%), người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương trả thực trả theo công việc làm vào ban ngày.

Làm thêm giờ vừa có lợi lại vừa có hại. Lợi khi người sử dụng lao động muốn hoàn thành công việc và người lao động muốn tăng thêm thu nhập. Hại khi người lao động phải hao phí sức lao động nhiều hơn. Vì vậy, đặt ra tiền lương làm thêm giờ nhằm bù đắp những tổn hại sức khoẻ cho người lao động và hạn chế việc lạm dụng bó lột sức lao động của người lao động.

Để biết thêm thông tin chi tiết cách tính tiền lương làm thêm giờ hoặc các vấn đề thắc mắc liên quan đến tiền lương, lao động … Bạn hãy nhanh tay liên hệ với AZTAX để tư vấn trực tiếp!

>> Bạn có thể tham khảo thêm: Mẫu giấy xác nhận bảng lương 3 tháng gần nhất

 

5/5 - (5 bình chọn)
5/5 - (5 bình chọn)