Cách tính lương tăng ca mới nhất năm 2022

Cách tính lương tăng ca mới nhất

Mỗi người lao động khi làm việc đều quan tâm đến mức lương của mình, đặc biệt là vào những đợt tăng ca và làm thêm giờ. Ngoài ra các chủ doanh nghiệp cũng cần phải nắm được cách tính đúng, để tránh trường hợp vi phạm pháp luật về việc bóc lột lao động Vậy cách tính lương tăng ca như thế nào là đúng quy định? Qua bài viết này AZTAX sẽ giải đáp câu hỏi mà nhiều người lao động quan tâm hiện nay.

1. Lương tăng ca là gì?

Tiền lương tăng ca là khoản mà doanh nghiệp hoặc người sử dụng lao động chi trả cho người lao động khi thực hiện công việc thêm giờ. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian mà người lao động làm việc ngoài thời gian làm việc quy định trên hợp đồng lao động.

Khi sử dụng lao động làm thêm ngoài giờ, chủ doanh nghiệp cần phải lưu ý các vấn đề được pháp luật quy định như sau:

– Phải được sự đồng ý của người lao động

– Số giờ làm thêm của người lao động không được vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày

– Nếu bố trí người lao động làm thêm nhiều giờ ở trong 1 tháng thì doanh nghiệp phải sắp xếp cho người lao động được nghỉ bù với số thời gian không được nghỉ.

Lương tăng ca là gì?
Lương tăng ca là gì?

Xem thêm: Lương thời vụ hạch toán như thế nào?

2. Cách tính lương tăng ca

Cách tính tiền lương làm thêm giờ được Chính phủ quy định rõ tại Điều 98 Bộ Luật Lao động 2019 và Điều 55, 56, 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Không chỉ có cách tính tiền lương tăng ca, những điều khoản trong quy định còn nêu rõ cách tính tiền làm thêm trong các trường hợp sau:

– Tiền lương làm việc vào ban đêm

– Tiền lương làm thêm giờ ngày thường

–  Tiền lương làm thêm giờ ngày nghỉ, lễ, Tết

Cách tính lương tăng ca
Cách tính lương tăng ca

2.1 Quy định về cách tính tiền tăng ca theo lương cơ bản

Tại điều 98 Bộ Luật Lao động 2019 có nêu rõ cách tính tiền tăng ca theo lương cơ bản như sau:

– Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo tiền lương hoặc tiền lược thực trả theo công việc sẽ có các mức khác nhau tùy trường hợp:

+ Được trả ít nhất bằng 150% vào ngày thường

+ Được trả ít nhất bằng 200% vào ngày nghỉ hàng tuần

+ Được trả ít nhất bằng 300% vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương

– Người lao động sẽ được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày bình thường nếu làm việc vào ban đêm.

Quy định về lương tăng ca
Quy định về lương tăng ca

2.2 Cách tính tiền lương tăng ca chi tiết

Tại Điều 55, 56, 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có nêu rõ cách tính tiền lương làm thêm giờ, cách tính tăng ca theo giờ, theo sản phẩm, làm việc vào ban đêm,…

2.2.1 Người lao động hưởng lương theo thời gian, được chi trả khi làm thêm ngoài giờ làm việc bình thường theo công thức

Tiền lương làm thêm giờ = TLTT x (150% hoặc 200% hoặc 300%) x SGLT

Chú thích:

– TLTT là tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường: Được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm theo tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ…

– Mức 150% khi làm thêm giờ vào ngày thường. Mức 200% khi làm thêm giờ vào nghỉ hàng tuần. Mức 300% đối với ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương và chưa kể tiền lương ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

– SGLT: Số giờ làm thêm

2.2.2 Người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Người lao động sẽ được trả làm thêm giờ khi làm việc ngoài giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài khối lượng và số lượng sản phẩm định mức đã thỏa thuận. Cách tính lương tăng ca theo sản phẩm được tính theo công thức sau:

Tiền làm thêm giờ = ĐGSP x (150% hoặc 200% hoặc 300%) x SPLT

Chú thích:

– ĐGSP là đơn giá sản tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

– Mức 150% khi làm thêm giờ vào ngày thường. Mức 200% khi làm thêm giờ vào nghỉ hàng tuần. Mức 300% đối với ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương và chưa kể tiền lương ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

– SPLT: Số sản phẩm làm thêm

Xem thêm: Cách tính lương tháng 13

3. Tiền lương làm việc ban đêm

3.1 Quy định cách tính tiền lương làm việc ban đêm

Theo Khoản 2 Điều 98 của Bộ Luật Lao động quy định người lao động làm việc vào ban đêm thì sẽ được trả thêm ít nhất 30% tiền lương, được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc như ngày làm việc bình thường. Công thức sau đây thể hiện cách tính tiền làm việc vào ban đêm

Cách tính tiền làm thêm giờ ban đêm
Cách tính tiền làm thêm giờ ban đêm

– Đối với lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = | TLTT + TLTT x 30% | x Số giờ làm việc ban đêm

Chú thích:

TLTT: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường 

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = | TLSP + TLSP x 30% | x Số giờ làm việc ban đêm

Chú thích:

TLSP: Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

3.2 Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Tại Khoản 3 Điều 98 của Bộ Luật Lao động quy định về cách tính tiền lương theo giờ. Theo đó, người lao động làm thêm vào giờ ban đêm sẽ được trả thêm 20% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết. Công thức sau đây thể hiện cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm:

3.2.1 Đối với lao động hưởng lương theo thời gian

Lương làm thêm giờ vào ban đêm = | TLTT x 150%/200%/300% + TLTT x 30% + 20% x TLGN | x T

Chú thích:

+ TLTT: Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

+ TLGN: Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc thêm giờ hoặc ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết.

+ Mức 150% đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó

+ Mức 200% đối với ngày nghỉ hàng tuần

+ Mức 300% đối với ngày lễ, Tết, nghỉ có hưởng lương

+ T: Số giờ làm thêm vào ban đêm

3.2.2 Đối với lao động hưởng lương theo sản phẩm

Lương làm thêm giờ vào ban đêm = | TLSP x 150%/200%/300% + TLSP x 30% + 20% x TLGN | x S

+ TLSP:  Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

+ TLGN: Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc thêm giờ hoặc ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết.

+ Mức 150% đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó

+ Mức 200% đối với ngày nghỉ hàng tuần

+ Mức 300% đối với ngày lễ, Tết, nghỉ có hưởng lương

+ S: Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Những quy định và công thức cách tính lương tăng ca mà AZTAX đã chia sẻ đều được trích ra từ các văn bản pháp luật. Doanh nghiệp cần phải nắm rõ cách tình này để có thể áp dụng phù hợp vào mô hình của công ty, tránh các sai sót ảnh hưởng đến người lao động và pháp luật. Ngoài ra, người lao động cũng cần phải có những hiểu biết cơ bản để không bị mất đi quyền lợi của mình.

5/5 - (8 bình chọn)
5/5 - (8 bình chọn)