Cách tính lương tăng ca mới nhất năm 2024

Cách tính lương tăng ca mới nhất

Mỗi người lao động khi làm việc đều quan tâm đến cách tính lương tăng ca và mức lương của mình, đặc biệt là vào những đợt tăng ca và làm thêm giờ. Ngoài ra các chủ doanh nghiệp cũng cần phải nắm được cách tính đúng, để tránh trường hợp vi phạm pháp luật về việc bóc lột lao động Vậy cách tính lương tăng ca như thế nào là đúng quy định? Qua bài viết này AZTAX sẽ giải đáp câu hỏi mà nhiều người lao động quan tâm hiện nay.

1. Lương tăng ca là gì?

Tiền lương tăng ca là khoản mà doanh nghiệp hoặc người sử dụng lao động chi trả cho người lao động khi thực hiện công việc thêm giờ. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian mà người lao động làm việc ngoài thời gian làm việc quy định trên hợp đồng lao động.

Lương tăng ca là gì?
Lương tăng ca là gì?

Lương tăng ca là số tiền doanh nghiệp chi trả thêm cho người lao động, nếu người lao động làm việc thêm ngoài giờ làm việc mà doanh nghiệp quy định trong hợp đồng lao động. Trong môi trường công sở, lương tăng ca, lương làm thêm giờ được gọi là lương OT (Overtime pay), tiền làm thêm giờ.

Khi sử dụng lao động làm thêm ngoài giờ, chủ doanh nghiệp cần phải lưu ý các vấn đề được pháp luật quy định như sau:

 • Phải được sự đồng ý của người lao động
 • Số giờ làm thêm của người lao động không được vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày
 • Nếu bố trí người lao động làm thêm nhiều giờ ở trong 1 tháng thì doanh nghiệp phải sắp xếp cho người lao động được nghỉ bù với số thời gian không được nghỉ.

Xem thêm: Lương thời vụ hạch toán như thế nào?

2. Cách tính lương mới tăng ca

Cách tính tiền lương làm thêm giờ (cách tính lương tăng ca theo luật mới) được Chính phủ quy định rõ tại Điều 98 Bộ Luật Lao động 2019 và Điều 55, 56, 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Không chỉ có cách tính tiền lương tăng ca, những điều khoản trong quy định còn nêu rõ cách tính tiền làm thêm trong các trường hợp sau: Tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương làm thêm giờ ngày thường, tiền lương làm thêm giờ ngày nghỉ, lễ, Tết.

Tiền lương tăng ca vào ngày nghỉ hằng tuần = Tiền lương giờ thực trả của ngày thường x 200% x Số giờ làm thêm.

Cách tính lương tăng ca
Cách tính lương tăng ca

2.1 Quy định về cách tính tiền tăng ca theo lương cơ bản

Tại điều 98 Bộ Luật Lao động 2019 có nêu rõ cách tính tiền tăng ca theo lương cơ bản như sau:

– Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo tiền lương hoặc tiền lược thực trả theo công việc sẽ có các mức khác nhau tùy trường hợp:

 • Được trả ít nhất bằng 150% vào ngày thường
 • Được trả ít nhất bằng 200% vào ngày nghỉ hàng tuần
 • Được trả ít nhất bằng 300% vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương

– Người lao động sẽ được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày bình thường nếu làm việc vào ban đêm.

Quy định về lương tăng ca
Quy định về lương tăng ca

2.2 Cách tính tiền lương tăng ca chi tiết

Tại Điều 55, 56, 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có nêu rõ cách tính tiền lương làm thêm giờ, cách tính tăng ca theo giờ, theo sản phẩm, làm việc vào ban đêm,…

Người lao động hưởng lương theo thời gian, được chi trả khi làm thêm ngoài giờ làm việc bình thường theo công thức

Tiền lương làm thêm giờ = TLTT x (150% hoặc 200% hoặc 300%) x SGLT

Chú thích:

 • TLTT là tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường: Được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm theo tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ…
 • Mức 150% khi làm thêm giờ vào ngày thường. Mức 200% khi làm thêm giờ vào nghỉ hàng tuần. Mức 300% đối với ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương và chưa kể tiền lương ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương theo ngày.
 • SGLT: Số giờ làm thêm

Người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Người lao động sẽ được trả làm thêm giờ khi làm việc ngoài giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài khối lượng và số lượng sản phẩm định mức đã thỏa thuận. Công thức tính lương tăng ca theo sản phẩm được tính như sau:

Tiền làm thêm giờ = ĐGSP x (150% hoặc 200% hoặc 300%) x SPLT

Chú thích:

 • ĐGSP là đơn giá sản tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường
 • Mức 150% khi làm thêm giờ vào ngày thường. Mức 200% khi làm thêm giờ vào nghỉ hàng tuần. Mức 300% đối với ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương và chưa kể tiền lương ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương.
 • SPLT: Số sản phẩm làm thêm

Xem thêm: Cách tính lương tháng 13

3. Tiền lương làm việc ban đêm

Cách tính tiền lương làm việc ban đêm thường được quy định theo các chính sách của công ty và luật lao động. Thông thường, tiền lương làm việc ban đêm được tính bằng cách áp dụng một hệ số tăng cường lương, thường là một phần trăm của mức lương cơ bản, vào số giờ làm việc trong khoảng thời gian từ chiều tối đến sáng hôm sau.

tien luong lam viec vao ban dem
Tiền lương làm việc ban đêm

3.1 Quy định cách tính tiền lương làm việc ban đêm

Theo Khoản 2 Điều 98 của Bộ Luật Lao động quy định người lao động làm việc vào ban đêm thì sẽ được trả thêm ít nhất 30% tiền lương, được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc như ngày làm việc bình thường. Công thức sau đây thể hiện cách tính tiền làm việc vào ban đêm

Cách tính tiền làm thêm giờ ban đêm
Cách tính tiền làm thêm giờ ban đêm
 • Đối với lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = | TLTT + TLTT x 30% | x Số giờ làm việc ban đêm

Chú thích:

TLTT: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

 • Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = | TLSP + TLSP x 30% | x Số giờ làm việc ban đêm

Chú thích:

TLSP: Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

3.2 Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Tại Khoản 3 Điều 98 của Bộ Luật Lao động quy định về cách tính tiền lương theo giờ. Theo đó, người lao động làm thêm vào giờ ban đêm sẽ được trả thêm 20% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết. Công thức sau đây thể hiện cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm:

Đối với lao động hưởng lương theo thời gian

Lương làm thêm giờ vào ban đêm = | TLTT x 150%/200%/300% + TLTT x 30% + 20% x TLGN | x T

Chú thích:

 • TLTT: Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường
 • TLGN: Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc thêm giờ hoặc ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết.
 • Mức 150% đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó
 • Mức 200% đối với ngày nghỉ hàng tuần
 • Mức 300% đối với ngày lễ, Tết, nghỉ có hưởng lương
 • T: Số giờ làm thêm vào ban đêm

Đối với lao động hưởng lương theo sản phẩm

Lương làm thêm giờ vào ban đêm = | TLSP x 150%/200%/300% + TLSP x 30% + 20% x TLGN | x S

Chú thích:

 • TLSP:  Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường
 • TLGN: Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc thêm giờ hoặc ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết.
 • Mức 150% đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó
 • Mức 200% đối với ngày nghỉ hàng tuần
 • Mức 300% đối với ngày lễ, Tết, nghỉ có hưởng lương
 • S: Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

4. Cách tính tiền lương tăng ca vào ban ngày

Cách tính tiền lương tăng ca vào ban ngày thường được xác định bởi các quy định của công ty và quy định pháp lý. Thông thường, tiền lương tăng ca vào ban ngày được tính bằng cách nhân hệ số tăng ca (thường là một khoản phụ cấp được quy định trước) với số giờ làm tăng ca trong khoảng thời gian cụ thể. cach tinh tien luong tang ca vao ban ngay

Cách tính tiền lương tăng ca vào ban ngày cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, việc tính toán tiền lương tăng ca khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được thực hiện để đảm bảo công bằng và minh bạch. Công thức tính tiền lương làm thêm giờ được xác định như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất (150% hoặc 200% hoặc 300%) x Số sản phẩm làm thêm

Trong đó:

 • Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường: Đây là giá trị tiền lương được trả cho mỗi sản phẩm sản xuất trong ngày làm việc bình thường.
 • Mức ít nhất: Đây là hệ số được quy định theo quy định pháp luật hoặc thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Có thể là 150%, 200%, hoặc 300% tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng trường hợp.
 • Số sản phẩm làm thêm: Đây là số lượng sản phẩm mà người lao động sản xuất ngoài số lượng sản phẩm theo định mức lao động đã được thỏa thuận.

Công thức này giúp xác định mức tiền lương tăng ca một cách công bằng và minh bạch, đồng thời đảm bảo rằng người lao động nhận được đúng bậc lương tăng ca theo quy định.

Trong quy định về tính lương tăng ca cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, các mức lương tăng ca được xác định như sau:

 • Mức lương tăng ca tối thiểu là 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng cho sản phẩm làm thêm vào ngày thường.
 • Mức lương tăng ca tối thiểu là 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng cho sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.
 • Mức lương tăng ca tối thiểu là 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng cho sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, họ sẽ được trả lương tăng ca vào ngày nghỉ lễ, tết.
 • Nếu người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, họ sẽ nhận được tiền lương tăng ca vào ngày nghỉ hằng tuần.

Những quy định này giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động và đảm bảo công bằng trong việc trả lương tăng ca.
Những quy định và công thức cách tính lương tăng ca mà AZTAX đã chia sẻ đều được trích ra từ các văn bản pháp luật. Doanh nghiệp cần phải nắm rõ cách tình này để có thể áp dụng phù hợp vào mô hình của công ty, tránh các sai sót ảnh hưởng đến người lao động và pháp luật. Ngoài ra, người lao động cũng cần phải có những hiểu biết cơ bản để không bị mất đi quyền lợi của mình.

5/5 - (15 bình chọn)
5/5 - (15 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon