Thủ tục thành lập công ty tại thành phố Hồ Chí Minh [Mới nhất 2024]

Thủ tục thành lập công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng như một trung tâm công nghiệp của cả quốc gia và vùng kinh tế phía Nam. Nơi đây được coi là một lãnh thổ “màu mỡ” lý tưởng cho bất kỳ người nào có ý định khởi nghiệp. Đối với các nhà đầu tư quốc tế, việc đầu tư tại Việt Nam họ thường chọn thành phố Hồ Chí Minh làm địa điểm lý tưởng để hợp tác và đầu tư. Nhằm để giúp các doanh nghiệp nắm rõ các thủ tục để thành lập công ty tại thành phố Hồ Chí Minh thì bài viết sau đây sẽ giải đáp và làm sáng tỏ vấn đề này. Mời các doanh nghiệp theo dõi bài viết sau đây.

1. Hồ sơ thành lập công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

Hồ sơ thành lập công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
Hồ sơ thành lập công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Cung cấp căn cước công dân hoặc hộ chiếu của các thành viên sáng lập công ty. Thông tin chi tiết về người đại diện theo pháp luật của công ty, bao gồm chức danh và tỷ lệ góp vốn của từng thành viên.
 • Xác định địa chỉ đăng ký của công ty (lưu ý rằng không được sử dụng địa chỉ là nhà chung cư). Trong trường hợp quý khách chưa có địa chỉ văn phòng, chúng tôi sẽ hỗ trợ tìm văn phòng ảo phù hợp và đăng ký hợp pháp.
 • Chọn một tên cho công ty mà không trùng lặp với các công ty khác, để luật sư có thể tiến hành tra cứu và đăng ký.
 • Lựa chọn mức vốn điều lệ phù hợp với ngành nghề kinh doanh và nhu cầu thực tế. Luật sư sẽ tư vấn để bạn đăng ký mức vốn phù hợp với yêu cầu quy định.
 • Cung cấp thông tin chi tiết về lĩnh vực kinh doanh để luật sư có thể tư vấn và áp mã ngành nghề theo quy định.

2. Thủ tục thành lập công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tục thành lập công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
Thủ tục thành lập công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

2.1 Thủ tục thành lập công ty vốn Việt Nam tại Hồ Chí Minh

Thủ tục thành lập công ty vốn Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
Thủ tục thành lập công ty vốn Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

Bước 1: Đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoàn tất việc nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư TP.Hồ Chí Minh. Bộ hồ sơ này gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Chứa thông tin chính và yêu cầu cụ thể về việc đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty: Nắm bắt các quy định và quyền lợi của công ty, là cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh.
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty: Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần, danh sách này thể hiện người tham gia và sở hữu trong công ty.
 • Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý: Đối với nhà đầu tư là tổ chức, bao gồm các giấy tờ cần thiết để xác nhận tư cách pháp lý.
 • Giấy ủy quyền cho Công ty AZTAX: Bản sao văn bản ủy quyền cho Công ty AZTAX, nếu có, để thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong khoảng 03 – 05 ngày làm việc.

Bước 2: Khắc con dấu cho công ty

Doanh nghiệp có thể thực hiện việc khắc dấu tại các cơ sở chuyên nghiệp. Trong quá trình này, doanh nghiệp được quyền tự quyết định về loại dấu, hình thức và số lượng dấu mà họ mong muốn sử dụng. Các cơ quan có thẩm quyền sẽ hỗ trợ và giám sát quá trình này để đảm bảo tính hợp pháp và chính xác của dấu trong hoạt động kinh doanh.

2.2 Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh
Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với nhà đầu tư nước ngoài có ý định thành lập công ty tại Việt Nam, quy trình đăng ký đầu tư đòi hỏi tuân thủ một số thủ tục quy định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quá trình này bao gồm các bước cụ thể sau:

Văn bản đề nghị: Nhà đầu tư nước ngoài cần lập Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo mẫu quy định.

 • Chứng minh tư cách pháp lý:
  • Bản sao chứng minh nhân dân/CCCD hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân.
  • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 • Quyền sử dụng đất: Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 • Công nghệ sử dụng: Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư, đặc biệt là đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển.
 • Báo cáo năng lực tài chính:
  • Báo cáo tài chính của nhà đầu tư cho 2 năm gần nhất.
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ và tổ chức tài chính.
  • Đảm bảo về khả năng tài chính của nhà đầu tư.
  • Tài liệu mô tả về năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  • Hợp đồng hợp tác kinh doanh liên quan đến việc đầu tư theo mô hình hợp tác kinh doanh.
  • Hợp đồng liên doanh áp dụng cho việc đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế liên doanh hợp tác giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
  • Văn bản ủy quyền:Văn bản ủy quyền cho công ty AZTAX thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.

Bước 2: Đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ gửi một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ hồ sơ này cần bao gồm các thành phần sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Là văn bản chính thức đưa ra ý định đăng ký doanh nghiệp, tuân thủ theo mẫu quy định.
 • Điều lệ công ty: Bản điều lệ này mô tả và quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, quyền lợi, và trách nhiệm của doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty: Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần, cần cung cấp danh sách chi tiết về thành viên hoặc cổ đông.
 • Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý: Nếu nhà đầu tư là tổ chức cần cung cấp bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân của đại diện hợp pháp hoặc giấy tờ xác nhận về tư cách pháp lý của tổ chức.
 • Giấy ủy quyền cho Công ty AZTAX: Là văn bản xác nhận quyền ủy quyền cho công ty AZTAX để đại diện và thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hồ sơ được Phòng đăng ký kinh doanh xác nhận là hợp lệ, cơ quan này sẽ tiến hành xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong khoảng thời gian 03 – 05 ngày làm việc.

Bước 3: Khắc con dấu cho công ty

Doanh nghiệp có thể thực hiện việc khắc dấu tại các cơ sở chuyên nghiệp. Trong quá trình này, doanh nghiệp được quyền tự quyết định về loại dấu, hình thức và số lượng dấu mà họ mong muốn sử dụng. Các cơ quan có thẩm quyền sẽ hỗ trợ và giám sát quá trình này để đảm bảo tính hợp pháp và chính xác của dấu trong hoạt động kinh doanh.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty tại Hà Nội

3. Điều kiện để thành lập công ty hiện nay

Điều kiện để thành lập công ty hiện nay
Điều kiện để thành lập công ty hiện nay

Để thành lập công ty, quý vị cần đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Người đại diện pháp luật và chủ sở hữu: Đủ 18 tuổi trở lên, có chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu có thời hạn và không thuộc nhóm đối tượng bị cấm thành lập công ty.
 • Địa chỉ công ty: Phải có địa chỉ được xác định và không nằm trong chung cư dành cho mục đích sinh sống.
 • Tên công ty: Tên công ty không được trùng hoặc tạo ra nhầm lẫn với tên của các công ty đã thành lập trước đó trên toàn quốc.
 • Vốn điều lệ: Xác định vốn điều lệ cần để đăng ký kinh doanh. Vốn này được góp hoặc cam kết góp đủ trong một khoảng thời gian nhất định, không quá 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, và được ghi vào Điều lệ công ty.
 • Ngành nghề kinh doanh: Chọn ngành nghề mà quý vị muốn đăng ký, đảm bảo rằng ngành nghề đó được pháp luật cho phép và công ty đáp ứng đủ các điều kiện thuộc ngành nghề đó (nếu có).
 • Loại hình công ty: Cân nhắc lựa chọn loại hình công ty phù hợp với tổ chức, dựa trên các tiêu chí về trách nhiệm thuế, trách nhiệm pháp lý, khả năng chuyển giao, bổ sung, thay đổi và quy mô doanh nghiệp. Quyết định này sẽ giúp đảm bảo hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Các lưu ý quan trọng khi thành lập công ty tại Hồ Chí Minh

Các lưu ý quan trọng khi thành lập công ty tại Hồ Chí Minh
Các lưu ý quan trọng khi thành lập công ty tại Hồ Chí Minh

Lưu ý về địa chỉ trụ sở công ty:

Địa chỉ trụ sở công ty không nên nằm trong khu nhà tập thể hoặc chung cư. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh khi sử dụng nhà thuê làm trụ sở, khuyến cáo quý khách hàng ký hợp đồng thuê nhà và yêu cầu chủ nhà cung cấp 02 bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ tương đương. Trụ sở cần được duyệt kỹ, có người nhận thư để tránh việc cơ quan thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp gửi thư mà không có người nhận, dẫn đến việc công ty bị xem là không hoạt động tại địa chỉ trụ sở và bị khóa mã số thuế, đình chỉ mã số doanh nghiệp. Ngoài ra, quý doanh nghiệp nên cố định trụ sở tại một quận hoặc huyện, vì khi thay đổi trụ sở đăng ký sang quận, huyện khác, cần thực hiện thủ tục chốt thuế trước khi thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý khi chọn loại hình doanh nghiệp:

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, quý khách hàng có thể chọn từ nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, bao gồm Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp Tư nhân, Công ty Hợp danh. Tuy nhiên, dựa trên thực tế, nếu quý khách kinh doanh trong các lĩnh vực thông thường, nên lựa chọn giữa Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Cổ phần.

Công ty Cổ phần có ưu điểm lớn là có khả năng huy động vốn linh hoạt và tham gia vào thị trường chứng khoán, vì vậy số lượng cổ đông tối thiểu là 03 người và không có giới hạn tối đa. Nó cũng dễ dàng chuyển nhượng cổ phần sau khi không còn là cổ đông sáng lập. Ngược lại, Công ty TNHH có sự tham gia chặt chẽ của các thành viên, với số lượng từ 01 đến 50 người.

Lưu ý về đặt tên công ty:

Ngày nay, việc đặt tên công ty trở nên hạn chế hơn do sự gia tăng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có thể đăng ký tên theo ý muốn, có thể thêm tiền tố hoặc hậu tố vào tên công ty. Tránh sử dụng các tên nổi tiếng đã được đăng ký nhãn hiệu, để tránh rủi ro bị yêu cầu đổi tên khi trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Lưu ý về đăng ký và kê khai vốn điều lệ khi thành lập công ty:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, vốn điều lệ được doanh nghiệp tự kê khai và chịu trách nhiệm (kể cả các ngành yêu cầu vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ cần kê khai đủ mức vốn quy định mà không cần chứng minh nguồn vốn thực tế). Tuy nhiên, tùy thuộc vào hoạt động doanh nghiệp, như hợp đồng với đối tác, tham gia dự án, hoặc yêu cầu vốn lớn cho một số ngành nghề đặc thù, doanh nghiệp cần lựa chọn mức vốn điều lệ hợp lý, phù hợp, và xem xét trách nhiệm của chủ sở hữu về mức vốn cam kết.

Thời hạn góp vốn là 90 ngày, tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cá nhân thành lập công ty có thể chọn góp vốn qua hình thức hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Tuy nhiên, các tổ chức là thành viên/cổ đông của công ty phải chuyển khoản vốn góp vào tài khoản đã đăng ký với cơ quan đăng ký doanh nghiệp (tham khảo quy định tại Nghị định 222/2013/NĐ-CP và Thông tư 09/2015/BTC ngày 29/01/2015).

Theo quy định của pháp luật, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tương đối đơn giản, nhưng thủ tục giảm vốn điều lệ lại yêu cầu nhiều điều kiện và mất một khoảng thời gian nhất định.

Lưu ý về ngành nghề kinh doanh:

Hiện nay, doanh nghiệp có thể hoạt động trong các ngành nghề pháp luật không cấm. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh những ngành nghề mà nó đã đăng ký và kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp nên lựa chọn phạm vi rộng khi đăng ký các ngành nghề kinh doanh cho công ty trong hồ sơ đăng ký thành lập. Có thể nói, điểm ưu việt của Luật Doanh nghiệp hiện hành là doanh nghiệp không cần phải đáp ứng các điều kiện cho các ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề. Vì vậy, tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh, doanh nghiệp có thể mở rộng các ngành nghề kinh doanh để tránh thủ tục bổ sung ngành nghề sau này, vì khi thành lập, doanh nghiệp chưa bao quát được toàn bộ các ngành nghề dự kiến kinh doanh. Mã ngành nghề theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam có thể tham khảo tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về thủ tục thành lập công ty tại Việt Nam.

5. Những lưu ý về thuế khi thành lập công ty

Những lưu ý về thuế khi thành lập công ty
Những lưu ý về thuế khi thành lập công ty

Các khoản thuế cơ bản mà doanh nghiệp cần nộp bao gồm:

 • Thuế môn bài.
 • Thuế giá trị gia tăng.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thuế liên quan đến quá trình xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa.
 • Thuế tài nguyên.
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Về mốc thời gian nộp tờ khai và thanh toán thuế:

Đối với thuế môn bài: Căn cứ theo Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp thành lập từ ngày 25/02/2020 sẽ được miễn lệ phí môn bài, tuy nhiên, vẫn cần kê khai và nộp tờ thuế môn bài. Thời hạn kê khai và nộp tờ khai là trước ngày 30/01 năm sau khi mới hoạt động.

Thuế giá trị gia tăng và báo cáo về việc sử dụng hóa đơn.

 • Tờ khai quý 1: Hạn chót là 30/04.
 • Tờ khai quý 2: Hạn chót là 30/07.
 • Tờ khai quý 3: Hạn chót là 30/10.
 • Tờ khai quý 4: Hạn chót là 30/01 năm sau.

Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (nếu có) không cần tờ khai:

 • Quý 1: Hạn chót là 30/04.
 • Quý 2: Hạn chót là 30/07.
 • Quý 3: Hạn chót là 30/10.
 • Quý 4: Hạn chót là 30/01 năm sau.
 • Doanh nghiệp tự điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và sau đó, cuối năm thực hiện tổng hợp doanh thu, chi phí để quyết toán tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp cần nộp trong năm (nếu có).

6. Những lưu ý về kê khai thuế khi mới thành lập

Những lưu ý về kê khai thuế khi mới thành lập
Những lưu ý về kê khai thuế khi mới thành lập

Trong trường hợp doanh nghiệp không có sự xuất hiện của hóa đơn đầu vào và đầu ra, vẫn phải thực hiện quy trình kê khai và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (VAT) cùng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng thời hạn quy định. Quý doanh nghiệp lưu ý rằng, dù không có các hoạt động kinh doanh phát sinh, nhưng vẫn cần tiến hành lập và nộp báo cáo tài chính cho năm hoạt động, đảm bảo tuân thủ các quy tắc kế toán và báo cáo tài chính theo quy định. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch và đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ kế toán và thuế, ngay cả khi không có giao dịch kinh doanh nổi bật.

7. Dịch vụ thành lập công ty tại TPHCM

Dịch vụ thành lập công ty tại tp Hồ Chí Minh
Dịch vụ thành lập công ty tại tp Hồ Chí Minh

Dịch vụ thành lập công ty tại TPHCMcủa chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp chuyên nghiệp để hỗ trợ bạn bắt đầu doanh nghiệp của mình một cách thuận lợi và nhanh chóng. Chúng tôi cam kết mang đến sự hỗ trợ toàn diện từ quá trình tư vấn pháp lý đến việc hoàn tất các thủ tục đăng ký.

Quá trình thành lập công ty tại TP.HCM bắt đầu với việc tư vấn chi tiết về các yếu tố pháp lý, thuế và các quy định liên quan. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết và hướng dẫn bạn qua quá trình đăng ký một cách hiệu quả nhất.

Chúng tôi hiểu rằng quá trình thành lập công ty có thể gặp phải nhiều thách thức, vì vậy chúng tôi cam kết giảm bớt gánh nặng phức tạp cho bạn. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ trong các vấn đề về thuế, quản lý tài chính và các thủ tục hành chính khác để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn hoạt động một cách suôn sẻ.

Hãy để chúng tôi là đối tác đáng tin cậy của bạn trong hành trình khởi nghiệp tại TP.HCM, giúp bạn xây dựng và phát triển doanh nghiệp của mình một cách thành công.

8. Một số câu hỏi khi thành lập công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

Mất bao lâu để hoàn thiện thủ tục thành lập công ty tại TP. HCM?

Trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra và xét duyệt hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, sau đó cấp Giấy đăng ký kinh doanh.

Có thể thành lập công ty tại TP.HCM cho người không có hộ khẩu thường trú tại đây không?

Có, theo quy định của pháp luật, không có điều khoản nào yêu cầu người đại diện theo pháp luật phải có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở công ty. Do đó, bạn hoàn toàn có thể thành lập công ty tại TP. Hồ Chí Minh mà không cần phải có hộ khẩu tại đây.

Tại TP. HCM đăng ký trụ sở thành lập công ty ở địa chỉ chung cư, nhà tập thể được không?

Không, giống như các địa phương khác, tại Thành phố Hồ Chí Minh, không được phép sử dụng địa chỉ của căn hộ, nhà chung cư, hoặc nhà tập thể cho mục đích thành lập công ty hoặc doanh nghiệp, bất kể hình thức kinh doanh là gì.

Thành phố Hồ Chí Minh với nền kinh tế phát triển và sôi động là điểm đến ưa thích của nhiều cá nhân và doanh nghiệp có ý định thành lập công ty. Vì thế mà thủ tục thành lập công ty tại thành phố Hồ Chí Minh được nhiều nhà đầu tư quan tâm đến. Bài viết này nhằm chia sẻ thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề này. Tại AZTAX, chúng tôi tự tin là đối tác chuyên nghiệp, chú trọng vào việc hỗ trợ quá trình thành lập công ty và cam kết đảm bảo giá cả hợp lý cùng xử lý mọi thủ tục một cách nhanh chóng.

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon