Thủ tục thành lập công ty cho người nước ngoài ra sao?

Thủ tục thành lập công ty cho người nước ngoài tại Việt Nam

Những người nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam phải tuân theo quy định pháp luật tại Việt Nam. Vì nhiều lý do như sự khác biệt về ngôn ngữ và thủ tục hành chính giữa các quốc gia, nhà đầu tư nước ngoài thường gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục thành lập công ty người nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp câu trả lời cho các thắc mắc liên quan đến vấn đề này. Xin kính mời các quý độc giả theo dõi bài viết sau đây.

1. Thủ tục thành lập công ty cho người nước ngoài ở Việt Nam

Thủ tục thành lập công ty cho người nước ngoài ở Việt Nam
Thủ tục thành lập công ty cho người nước ngoài ở Việt Nam

Bước 1: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho người nước ngoài

Trước khi tiến hành quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện việc khai báo thông tin về dự án đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có vốn nước ngoài.

Hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị triển khai dự án đầu tư.
 • Bản sao/hộ chiếu của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Đề xuất dự án đầu tư.
 • Bản sao xác nhận ngân hàng với số dư phù hợp với số tiền đầu tư.
 • Trong trường hợp dự án không yêu cầu đất từ Nhà nước, nhà đầu tư cần nộp bản sao các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất như hợp đồng thuê bất động sản, sổ đỏ, quyết định xây dựng hoặc các tài liệu khác chứng minh địa điểm thực hiện dự án.
 • Giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư, nếu dự án thuộc diện thẩm định phải có ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
 • Các tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về điều kiện và năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 15 ngày, tính từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận đủ hồ sơ. Trong trường hợp bị từ chối, cơ quan phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và cung cấp lý do rõ ràng.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư được phân chia như sau:

 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và đối với các dự án:
  • Được thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.
  • Thực hiện ở cả trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
  • Trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập ban quản lý hoặc không thuộc phạm vi quản lý của ban quản lý.

Bước 2: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho người nước ngoài

Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các bước sau:

 • Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch đầu tư hoặc qua hình thức trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Sở Kế hoạch đầu tư sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, công ty sẽ thực hiện các thủ tục khắc dấu pháp nhân và các quy trình khác liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp để cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần bao gồm các tài liệu sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (đối với công ty cổ phần) hoặc Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên).
 • Bản sao có chứng thực của CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân), quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương và CCCD hoặc CMND hoặc hộ chiếu kèm văn bản ủy quyền cho người quản lý vốn tại Việt Nam (đối với tổ chức).
 • Bản sao chứng thực của CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của đại diện theo pháp luật của công ty liên doanh.
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.
 • Giấy ủy quyền cho Công ty AZTAX.

Thời gian xử lý cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc, tính từ ngày nhà đầu tư nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

2. Hồ sơ cần thiết để người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

Hồ sơ cần thiết để người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam
Hồ sơ cần thiết để người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

2.1 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề xuất thực hiện dự án đầu tư.
 • Bản sao hộ chiếu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Đề xuất dự án đầu tư.
 • Bản sao Xác nhận ngân hàng về số dư tương ứng với số tiền đầu tư.
 • Trong trường hợp dự án đầu tư không yêu cầu sự hỗ trợ từ Nhà nước về việc cấp đất hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, yêu cầu nộp bản sao của các tài liệu liên quan đến quyền sử dụng đất bao gồm Hợp đồng thuê bất động sản, sổ đỏ, quyết định xây dựng hoặc tài liệu khác chứng minh vị trí thực hiện dự án.
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định và yêu cầu ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật cho việc chuyển giao công nghệ.
 • Các hồ sơ khác liên quan đến dự án đầu tư và các yêu cầu về điều kiện và khả năng của nhà đầu tư theo quy định của luật (nếu có).

2.2 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tùy thuộc vào loại hình công ty mà nhà đầu tư muốn thành lập, nhà đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu tương ứng. Dưới đây là danh sách tài liệu cơ bản:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ( áp dụng cho công ty cổ phần) hoặc danh sách các thành viên ( áp dụng cho công ty TNHH 2 thành viên).
 • Bản sao chứng thực của chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân), cùng với quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương, và thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu kèm theo văn bản ủy quyền cho người quản lý vốn tại Việt Nam (đối với tổ chức).
 • Bản sao chứng thực của chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của đại diện theo pháp luật của công ty liên doanh.
 • Bản sao chứng thực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.
 • Giấy ủy quyền.

3. Điều kiện người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

Điều kiện người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam
Điều kiện người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

3.1 Điều kiện về mặt chủ thể

Người nước ngoài được phép thành lập công ty tại Việt Nam trong trường hợp:

 • Đủ tuổi thành niên
 • Đủ năng lực hành vi dân sự
 • Không bị truy cứu hình sự
 • Không đang chấp hành án phạt
 • Quốc tịch thuộc thành viên WTO

3.2 Các ngành nghề không được phép đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Ngày nay, một số ngành nghề kinh doanh thiết lập hạn chế không cho phép người nước ngoài tham gia hoạt động kinh doanh.

Ví dụ bao gồm:

 • Doanh nghiệp do người nước ngoài thành lập thường không được phép thực hiện kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (cung ứng lao động).
 • Trong một số trường hợp, người nước ngoài có thể bị hạn chế trong việc kinh doanh các dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện vận tải.

3.3 Điều kiện tiếp cận thị trường đối với các nhà đầu tư nước ngoài

Quy trình thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam đòi hỏi tuân thủ Cam kết 318/WTO/CK tương ứng với phạm vi hoạt động và dịch vụ kinh doanh tại Việt Nam. Nếu lĩnh vực đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định luật định (về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế, hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động đầu tư…) để thực hiện hoạt động kinh doanh.

Ví dụ cụ thể:

Dịch vụ in bao bì thuộc ngành dịch vụ kinh doanh khác, có quy định hạn chế về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ và hình thức đầu tư, bao gồm:

 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư đến từ nước ngoài trong tổ chức kinh tế không thể vượt quá mức 51%.
 • Hình thức đầu tư yêu cầu phải là liên doanh.

Thi công xây dựng công trình thuộc ngành dịch vụ xây dựng, có quy định hạn chế về chủ thể, phạm vi hoạt động, cụ thể bao gồm:

 • Nhà đầu tư nước ngoài phải là pháp nhân của một thành viên WTO hoặc quốc gia thành viên ASEAN.
 • Phạm vi hoạt động chỉ bao gồm thi công xây dựng nhà cao tầng, thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân sự, công tác hoàn thiện lắp đặt, công tác hoàn thiện cho các công trình nhà cao tầng và các công việc thi công khác.

4. Thời gian hoàn tất thủ tục người nước ngoài mở công ty tại Việt Nam

Thời gian hoàn tất thủ tục người nước ngoài mở công ty tại Việt Nam
Thời gian hoàn tất thủ tục người nước ngoài mở công ty tại Việt Nam
 • Chuẩn bị hồ sơ và xin giấy chứng nhận đầu tư cho chủ đầu tư nước ngoài: 20 – 25 ngày.
 • Chuẩn bị hồ sơ và xin giấy phép thành lập công ty vốn nước ngoài: 3 – 5 ngày.
 • Tiến hành khắc con dấu, công bố mẫu dấu, và công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin: 3 ngày.
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp: 1 ngày.
 • Thực hiện các thủ tục để kê khai thuế ban đầu cho công ty: 5 – 10 ngày.

Vì vậy, tổng thời gian cần thiết để hoàn tất quy trình thành lập công ty vốn nước ngoài là từ 20 đến 40 ngày, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể và thời gian xử lý từ cơ quan quản lý. (Lưu ý: Thời gian này không bao gồm các thủ tục sau khi nhận giấy phép.)

5. Những điều cần lưu ý khi người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

Những điều cần lưu ý khi người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam
Những điều cần lưu ý khi người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

Khi người nước ngoài quyết định mở công ty tại Việt Nam, bất kể hình thức thành lập nào, họ cần tuân theo các yêu cầu quan trọng sau:

Đối với công ty nước ngoài được chuyển nhượng vốn từ người Việt Nam:

Nếu đó là công ty cổ phần, người chuyển nhượng phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tới cơ quan thuế quản lý trong vòng 10 ngày kể từ ngày thực hiện chuyển nhượng. Đồng thời, họ phải nộp thuế TNCN với mức thuế là 0.1% trên giá trị giao dịch chuyển nhượng.

Trong trường hợp là công ty TNHH, người chuyển nhượng chỉ cần nộp tờ khai thuế TNCN trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn tất giao dịch chuyển nhượng.

Đối với công ty 100% vốn của người nước ngoài từ đầu:

Nếu công ty nước ngoài muốn hoạt động trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ, họ phải xin giấy phép từ Bộ Công thương.

Sau khi thành lập, công ty phải mở tài khoản vốn đầu tư để tiếp nhận vốn góp từ nhà đầu tư nước ngoài.

Các yêu cầu này phải được tuân theo để đảm bảo việc hoạt động kinh doanh của công ty nước ngoài tại Việt Nam tuân theo quy định và luật pháp hiện hành.

Ngoài ra các nhà đầu tư cần phải hiểu rõ về các thủ tục thành lập công ty theo quy định của nhà nước để đưa doanh nghiệp đi vào hoạt động.

6. Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

Để thành lập công ty tại Việt Nam người nước ngoài cần chuẩn bị gì?

Theo Luật Đầu Tư 2020, người nước ngoài khi thành lập công ty tại Việt Nam cần chuẩn bị các tài liệu sau:

 • Hộ chiếu hợp pháp.
 • Xác minh tài khoản ngân hàng tương ứng với số vốn đầu tư tại Việt Nam.
 • Hồ sơ về địa điểm thực hiện dự án.

Cần bao nhiêu vốn để người nước ngoài có thể thành lập công ty tại Việt Nam?

Pháp luật Việt Nam không đặt ra yêu cầu vốn đầu tư tối thiểu từ người nước ngoài khi họ muốn thành lập công ty tại Việt Nam. Tuy nhiên, để hoạt động dự án tại Việt Nam, người nước ngoài cần phải chuẩn bị số vốn đầu tư phù hợp với quy mô và tính chất của dự án của họ.

Có những giấy tờ nào được cấp khi người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam?

Người nước ngoài khi thành lập công ty tại Việt Nam sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho tổ chức kinh tế thực hiện dự án.

Hầu hết những nhà đầu tư khi quyết định đầu tư tại thị trường Việt Nam thường gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý và có được các loại giấy phép cần thiết để hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp. Vì thế mà thủ tục thành lập công ty cho người nước ngoài là vấn đề quan trọng được các nhà đầu tư để ý đến. Bài viết này hy vọng cung cấp các thông tin hữu ích cho các nhà đầu từ quan tâm đến vấn đề này. Chúng tôi AZTAX, tự tin là đối tác chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thành lập công ty, cam kết đảm bảo giá cả hợp lý và thời gian xử lý nhanh chóng.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty

Đánh giá post
Đánh giá post