Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu năm 2024

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu quy định các bước và hồ sơ cho người lao động tham gia lần đầu tiên. Bài viết sẽ hướng dẫn cho doanh nghiệp về những quy trình và thủ tục làm hồ sơ Bảo hiểm Xã hội.

Thủ tục tham gia Bảo hiểm Xã hội lần đầu.
Thủ tục tham gia Bảo hiểm Xã hội lần đầu.

1. Khái niệm Bảo hiểm Xã hội lần đầu

Căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khái niệm Bảo hiểm Xã hội là:

“Bảo hiểm Xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội”.

Như vậy Bảo hiểm Xã hội là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội ở nước ta. Bảo hiểm Xã hội lần đầu là chế độ bảo hiểm cho người lao động lần đầu tham gia.

Khái niệm Bảo hiểm Xã hội lần đầu.
Khái niệm Bảo hiểm Xã hội lần đầu.

Xem thêm tại: Cập nhật cách tính trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

2. Vì sao nên làm Bảo hiểm Xã hội lần đầu?

Bảo hiểm Xã hội đem lại cho người lao động những quyền lợi khi tham gia như sau:

– Được hưởng chế độ như sau: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.

– Thời gian hưởng đi liền với thời gian tham gia Bảo hiểm.

– Mức trợ cấp tính trên số tiền tham gia và được điều chỉnh theo hệ số hàng năm.

Hưởng lương hưu hàng tháng khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

– Trong thời gian hưởng lương hưu, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trọn đời.

– Thân nhân người tham gia được hưởng chế độ tuất và trợ cấp mai táng khi người tham gia qua đời.

Vì sao nên làm Bảo hiểm Xã hội lần đầu?
Vì sao nên làm Bảo hiểm Xã hội lần đầu?

Xem thêm tại: Hướng dẫn quy định chốt sổ Bảo hiểm Xã hội 2024.

3. Hồ sơ làm thủ tục tham gia Bảo hiểm Xã hội lần đầu

3.1. Hồ sơ tham gia Bảo hiểm Xã hội lần đầu

– Đối với doanh nghiệp:

  • Danh sách lao động tham gia BHXH (Mẫu D02-TS).
  • Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu(Mẫu TK3-TS).
  • Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn.

– Đối với người lao động:

  • Giấy tờ chứng minh: Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn.
  • Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu (Mẫu TK1-TS).
  • Mẫu đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu.

Tải mẫu đăng ký (mẫu tờ khai) tham gia Bảo hiểm Xã hội lần đầu tại đây.

3.2. Thủ tục tham gia Bảo hiểm Xã hội lần đầu

– Đối với doanh nghiệp:

Bước 1: Ghi mã số BHXH vào mẫu biểu đối với người lao động đã được cấp mã số BHXH. Đối với người lao động chưa có mã BHXH, doanh nghiệp hướng dẫn lập tờ khai tham gia BHXH.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cho cơ quan BHXH.

Bước 3: Nhận kết quả từ cơ quan BHXH đã giải quyết.

– Đối với người lao động: Người lao động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp lên cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH là nơi chịu trách nhiệm và giải quyết hồ sơ tham gia BHXH cho người lao động.

Hồ sơ làm thủ tục Bảo hiểm Xã hội lần đầu.
Hồ sơ làm thủ tục Bảo hiểm Xã hội lần đầu.

Xem thêm tại:  Cách tính trợ cấp thai sản theo quy định 2024

Thủ tục tham gia Bảo hiểm Xã hội lần đầu là vấn đề quan tâm của người lao động. Bảo hiểm Xã hội đã đem lại nhiều quyền lợi cho người tham gia. Bài viết đã hướng dẫn chi tiết cho bạn đọc các hồ sơ phải chuẩn bị đi kèm mẫu tải về miễn phí. Công ty AZTAX có dịch vụ hỗ trợ làm hồ sơ tham gia BHXH lần đầu cho người lao động. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ về vấn đề này.

5/5 - (5 bình chọn)
5/5 - (5 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon