Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân mới nhất

thu tuc giai the trong doanh nghiep tu nhan

Hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến thủ tục giải thể trong doanh nghiệp tư nhân. Nền kinh tế suy thoái kèm tác động tiêu cực của dịch bệnh đã khiến nhiều doanh nghiệp tư nhân (DNTN) phải tuyên bố ngừng hoạt động hoặc phá sản. Vậy, điều kiện giải thể doanh nghiệp tư nhân là gì? Trình tự thực hiện thủ tục giải thể ra sao? Mời quý bạn đọc cùng AZTAX tìm hiểu!

1. Các trường hợp bắt buộc giải thể doanh nghiệp tư nhân

cac truong hop bat buoc phai giai the doanh nghiep tu nhan
Các trường hợp bắt buộc giải thể trong doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ theo khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14, nhà nước đã quy định các doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện thủ tục giải thể trong các trường hợp sau:

– Doanh nghiệp không gia hạn khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ.

– Các chủ đầu tư có quyết định giải thể doanh nghiệp đối với tư nhân.

– Công ty không đạt đủ điều kiện về số lượng thành viên hoạt động theo quy định của luật này trong thời gian sáu tháng liên tục mà không thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ các trường hợp được quy định tại Luật Quản lý thuế.

2. Doanh nghiệp tư nhân muốn giải thể cần có điều kiện gì?

doanh nghiep tu nhan muon giai the can co dieu kien gi
Doanh nghiệp tư nhân muốn giải thể cần có những điều kiện gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14:

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp tư nhân chỉ được phép giải thể khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

– Công ty đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ, nghĩa vụ khác về tài sản.

– Công ty không nằm trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Vấn đề cốt lõi để doanh nghiệp tư nhân có thể giải thể đó chính là chi trả những khoản nợ và các hợp đồng trước khi chấm dứt hoạt động. Các khoản nợ và hợp đồng có thể xử lý thông qua việc chi trả và thực hiện các nghĩa vụ được đặt ra. Mặt khác, để nhanh chóng thực hiện giải thể, chủ đầu tư có thể thực hiện ủy quyền thanh toán nợ và hợp đồng cho các đối tượng khác theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan.

Có thể thấy, các điều kiện giải thể doanh nghiệp tư nhân đã trở thành những căn cứ pháp lý để thi hành. Bên cạnh đó, đây còn là những đảm bảo về quyền lợi của các đối tượng liên đới, đặc biệt là các chủ nợ và người lao động (NLĐ) khi doanh nghiệp ngừng hoạt động.

3. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân ra sao?

ho so giai the doanh nghiep tu nhan
Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân gồm những nội dung gì?

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp tư nhân bao gồm các thông tin;

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số tiền nợ đã chi trả (gồm cả các thanh toán về nợ thuế, nợ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động).

– Con dấu doanh nghiệp và giấy chứng nhận mẫu dấu hoặc giấy chứng nhận thu hồi con dấu doanh nghiệp;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Đối với các doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý, doanh nghiệp cần nộp kèm theo bản sao các loại giấy tờ trên.

Xem thêm: Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Xem thêm: Hồ sơ giải thể công ty tnhh 1 thành viên

4. Giải thể doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện ra sao?

Quy trình thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân sẽ được tiến hành theo các bước sau:

4.1. Duyệt quyết định giải thể doanh nghiệp

Chủ đầu tư doanh nghiệp tư nhân sẽ tiến hành thông qua quyết định giải thể. Nội dung của quyết định bao gồm các mục sau:

– Tên và địa chỉ trụ sở chính

–  Lý do giải thể

– Phương thức xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng ký kết

– Thời hạn và thủ tục, phương thức thanh toán các khoản nợ

– Họ và tên kèm chữ ký của chủ doanh nghiệp.

4.2. Tổ chức thanh lý tài sản

Chủ doanh nghiệp tư nhân sau khi ra quyết định giải thể sẽ tiến hành thanh lý tài sản để chi trả các khoản nợ. Tuy nhiên, nếu Điều lệ công ty quy định, doanh nghiệp có thể thành lập một tổ chức thanh lý riêng.

4.3. Gửi quyết định đến các cơ quan, tổ chức liên quan

gui quyet dinh den cac co quan to chuc lien quan
Gửi quyết định đến các cơ quan tổ chức liên quan

Căn cứ khoản 3 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14, doanh nghiệp phải gửi quyết định giải thể kèm biên bản họp đến các Cơ quan Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế, NLĐ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải công khai thông tin giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời niêm yết tại trụ sở chính, các chi nhánh và văn phòng đại diện. Thời hạn thực hiện là 07 ngày kể từ ngày được thông qua.

Trong trường hợp doanh nghiệp còn các khoản nợ chưa thanh toán, chủ đầu tư cần phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và các phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ và các đối tượng liên đới. Phương án giải quyết phải bao gồm tên, địa chỉ của các chủ nợ; số tiền nợ; thời hạn và phương thức thanh toán; cách và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

4.4. Thông báo về tình trạng doanh nghiệp

Căn cứ theo khoản 4 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14, cơ quan thụ lý hồ sơ có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện hồ sơ giải thể của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia. Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền cần đăng tải quyết định giải thể hoặc các phương thức xử lý, thanh toán nợ nếu có.

4.5. Chi trả các khoản nợ của doanh nghiệp

chi tra cac khoan no cua doanh nghiep
Doanh nghiệp cần chi trả các khoản nợ để tiến hành thủ tục giải thể.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14, doanh nghiệp cần thanh toán đầy đủ các khoản nợ và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng trước khi giải thể. Thứ tự chi trả các khoản nợ cần ưu tiên chi trả theo quy định như sau:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác dành cho NLĐ theo hợp đồng đã ký kết giữa các bên;

– Nợ về tiền thuế;

– Các khoản nợ khác trong quá trình doanh nghiệp hoạt động, đầu tư.

Sau khi đã chi trả các khoản nợ và chi phí giải thể, phần còn lại sẽ được chia cho chủ DNTN.

4.6. Gửi đề nghị giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh

gui de nghi den co quan dang ky kinh doanh
Gửi đề nghị giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Theo quy định, NĐDTPL của DNTN cần gửi đề nghị về giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thời hạn gửi là 05 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp đã hoàn thành chi trả các khoản nợ.

Bên cạnh đó, sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng giải thể của doanh nghiệp lên trang Cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn trên, nếu doanh nghiệp có ý kiến về việc giải thể hoặc có sự phản đối từ các bên liên quan bằng văn bản (hoặc trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ giải thể), cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành điều chỉnh và thực hiện lại theo trình tự.

Trên đây, AZTAX đã cung cấp các thông tin về thủ tục giải thể trong doanh nghiệp tư nhân. Hy vọng, chúng tôi đã có thể giải đáp những thắc mắc của quý độc giả về vấn đề này. Dưới đây là một số bài viết cùng chuyên mục mà quý bạn đọc có thể tham khảo.

Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post