Tổng hợp quyền lợi của lao động nữ mang thai và nuôi con dưới 12 tháng

Mang thai và sinh con là một trong những thiên chức cao cả của người phụ nữ. Trong quá trình đó, lao động nữ cũng được hỗ trợ rất nhiều bởi các chính sách theo Luật Lao động. Vậy lao động nữ mang thai và nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền lợi nào? Bài viết sau sẽ tổng hợp mọi quyền lợi của trường hợp này dựa trên Bộ luật Lao động 2019.

Bài viết sử dụng từ viết tắt:

 • NLĐ: người lao động
 • NSDLĐ: người sử dụng lao động
 • BLLĐ: Bộ luật Lao động
Tổng hợp quyền lợi của lao động nữ mang thai và nuôi con dưới 12 tháng
Tổng hợp quyền lợi của lao động nữ mang thai và nuôi con dưới 12 tháng

1. Chính sách bảo vệ thai sản cho lao động nữ

1.1. Làm thêm giờ, làm việc ban đêm và công tác xa  

Khoản 1 Điều 137 BLLĐ năm 2019 có phát biểu như sau:

Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

=> Như vậy, lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 sẽ không phải làm việc buổi đêm và đi công tác xa nơi cư trú. Riêng người lao động làm việc ở hải đảo, biên giới hay vùng sâu, vùng xa sẽ được miễn từ tháng thứ 6. Trường hợp có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi cũng sẽ được miễn giảm như 2 trường hợp trên, trừ khi người lao động đồng ý.

1.2. Chuyển đổi công việc nhẹ hoặc giảm giờ làm

Tại khoản 2 Điều 137 BLLĐ 2019, chính sách hỗ trợ được trình bày như sau:

Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

=> Như vậy, khi lao động nữ mang thai mà làm các nghề, công việc ảnh hưởng chức năng sinh sản, nuôi con sẽ được đổi sang công việc nhẹ hơn. Trường hợp không thể hay người lao động không muốn chuyển sẽ được giảm 1 giờ làm việc nhưng không ảnh hưởng tiền lương, quyền lợi đến khi con hơn 12 tháng tuổi.

1.3. NSDLĐ không sa thải hoặc chấm dứt HĐLĐ với NLĐ trừ trường hợp khác

Đến với khoản 3 Điều 137 BLLĐ 2019, chính sách hỗ trợ thai sản được đề cập như sau:

Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới.

=> Như vậy, NSDLĐ không được chấm dứt hợp đồng hay sa thải NLĐ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Vì thế quyền lợi của NLĐ sẽ được bảo vệ trong thời gian đó. Khi HĐLĐ hết hạn trong thời gian NLĐ mang thai hay nuôi con dưới 12 tháng tuổi sẽ được ưu tiên giao kết HĐLĐ mới.  Nếu NSDLĐ vi phạm sẽ phải bồi thường hoặc trợ cấp cho NLĐ tùy trường hợp.

1.4. Tăng thời gian nghỉ khi hành kinh hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Tại khoản 4 Điều 136 BLLĐ 2019, thời gian nghỉ mà NLĐ nữ được hỗ trợ như sau:

Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

=> Như vậy, NLĐ nữ khi bị hành kinh sẽ được bổ sung 30 phút nghỉ mỗi ngày. NLĐ nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được thêm 60 phút nghỉ mỗi ngày trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ này sẽ không ảnh hưởng đến tiền lương của NLĐ.

2. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn HĐLĐ của lao động nữ mang thai

Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn HĐLĐ của lao động nữ mang thai
Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn HĐLĐ của lao động nữ mang thai

Có 2 trường hợp mà lao động nữ được quyền đơn phương chấm dứt hoặc tạm hoãn HĐLĐ.

2.1. Trường hợp được quyền chấm dứt, tạm hoãn HĐLĐ

Tại khoản 1 Điều 138 BLLĐ 2019,  có trình bày trường hợp NLĐ nữ được đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng như sau: 

1. Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thì phải thông báo cho người sử dụng lao động kèm theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

=> Như vậy, khi cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận công việc ảnh hưởng đến thai nhi thì NLĐ nữ được đơn phương chấm dứt, tạm hoãn HĐLĐ. 

2.2. Trường hợp chỉ tạm hoãn HĐLĐ

Tại khoản 2 Điều 138 BLLĐ 2019 trình bày trường hợp lao động nữ được tạm hoãn HĐLĐ 

2. Trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thời gian tạm hoãn do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động nhưng tối thiểu phải bằng thời gian do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định tạm nghỉ. Trường hợp không có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ thì hai bên thỏa thuận về thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

=> Như vậy, người lao động nữ có thể thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ với NSDLĐ. Thời gian tạm hoãn tối thiểu bằng thời gian mà cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định. 

3. Quyền được nghỉ thai sản của lao động nữ mang thai

Quyền được nghỉ thai sản của lao động nữ mang thai
Quyền được nghỉ thai sản của lao động nữ mang thai

3.1. Thời gian nghỉ thai sản

Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

– Trích khoản 1 Điều 138 BLLĐ 2019.

=> NLĐ nữ được nghỉ thai sản 06 tháng, nghỉ trước sinh không quá 2 tháng. Cứ mỗi bé tính từ bé thứ 2 trong 1 lần sinh sản, mẹ bầu nhận thêm 1 tháng nghỉ.

3.2. Quyền lợi khi nghỉ thai sản

Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

– Trích khoản 2 Điều 138 BLLĐ 2019.

=> NLĐ nữ khi nghỉ thai sản sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của BHXH.

3.3. Quyền thoả thuận nghỉ không lương

Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động.

– Trích khoản 3 Điều 138 BLLĐ 2019.

=> NLĐ nữ có thể nghỉ không lương sau khi hết thời gian nghỉ theo chế độ thai sản. Tuy nhiên cần thoả thuận với NSDLĐ.

4. Đảm bảo việc làm cho lao động nữ trở lại làm việc

Đảm bảo việc làm cho lao động nữ sau khi nghỉ thai sản
Đảm bảo việc làm cho lao động nữ sau khi nghỉ thai sản

Căn cứ theo Điều 140 BLLĐ 2019, chính sách bảo vệ NLĐ nữ sau khi nghi thai sản được đề cập như sau:

Lao động được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại các khoản 1, 3 và 5 Điều 139 của Bộ luật này mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích so với trước khi nghỉ thai sản; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.

=> Như vậy, khi trở lại làm việc NLĐ nữ không bị mất bất kỳ quyền lợi này so với trước khi nghỉ. Nếu công việc đã bị thay thế, NSDLĐ phải sắp xếp công việc khác với mức lương tương đương hoặc cao hơn.

5. Rà soát hồ sơ bảo hiểm xã hội và lao động miễn phí

Nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội – hồ sơ lao động đúng với quy định hiện hành, AZTAX hiện đang triển khai chương trình tặng CHECKLIST RÀ SOÁT HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI – LAO ĐỘNG. Bằng việc hoàn thiện danh sách này, doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm về hồ sơ bảo hiểm tại đơn vị, tránh những khoản truy thu không đáng có mỗi khi tiếp đoàn thanh tra. Danh sách kiểm tra này bao gồm những phần sau:

 • Hợp đồng lao động
 • Hợp đồng thử việc
 • Hợp đồng thời vụ
 • Phụ lục hợp đồng lao động
 • Thang bảng lương
 • Bảng chấm công
 • Bảng kê lương
 • Hồ sơ người lao động
 • Khai trình lao động
 • Chứng từ khác

Xem và tải về bảng rà soát hồ sơ bhxh - lao động tại đây!

Bài viết đã cung cấp chi tiết thông tin về quyền lợi của NLĐ nữ từ khi mang thai đến khi trở lại công việc. Bên cạnh đó, AZTAX hiện cũng đang cung cấp dịch vụ rà soát hồ sơ bảo hiểm xã hội và lao động. Trong trường hợp doanh nghiệp gặp vướng mắc khi đang rà soát thì hoàn toàn có thể liên hệ ngay AZTAX để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, AZTAX cam kết hỗ trợ doanh nghiệp xử lý hồ sơ bảo hiểm xã hội và lao động một cách nhanh chóng, đúng với quy định. Liên hệ ngay theo thông tin bên dưới:

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Sự khởi đầu vững chắc cho hành trình khởi nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.