Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ không lương

Hướng dẫn thực hiện hồ sơ hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ không lương

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP được quy định cụ thể tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Bài viết hướng dẫn đã được AZTAX đăng tải và nhận được nhiều sự quan tâm từ doanh nghiệp, người lao động. Thực tế hiện nay, các thủ tục tại hướng dẫn cũ đã có thể thay thế bằng hình thức trực tuyến để phù hợp với bối cảnh hiện tại. Vậy nên AZTAX xin hướng dẫn tổng hợp các bước thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ không lương dưới đây:

1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ không lương

1. Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19

2. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021

3. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

2. Mức hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ không lương

1.855.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng (30 ngày).

3.710.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng (30 ngày) trở lên.

Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

3. Thành phần hồ sơ hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ không lương

– Văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương [Bản chính: 0 – Bản sao : 1]
– Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg [Bản chính: 1 – Bản sao : 0]
– Một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền [Bản chính: 0 – Bản sao : 1]

4. Cơ quan thực hiện hồ sơ

  • Cơ quan BHXH
  • UBND cấp huyện
  • UBND cấp tỉnh

5. Trình tự thực hiện hồ sơ hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ không lương

Hướng dẫn thực hiện hồ sơ hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ không lương
Hướng dẫn thực hiện hồ sơ hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ không lương

6.1 Nộp qua bưu điện

Bước 1: Người sử dụng lao động nộp Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg [Bản chính]
Bước 2: Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận và gửi xác nhận về doanh nghiệp [Bản chính]
Bước 3: Doanh nghiệp gửi toàn bộ hồ sơ bao gồm:
– Văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương [Bản sao]
– Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg [Bản chính]
– Một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền [Bản sao]
Bước 4: Chờ và nhận kết quả
– Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong 02 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ.
– Trong 02 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ đồng thời chỉ đạo việc chi trả. Trong trường hợp không duyệt phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

6.2 Nộp trực tuyến

Bước 1: Truy cập cổng dịch vụ công trực tuyến tại đây
Bước 2: Đăng ký tài khoản bằng phương thức chữ ký số (nếu chưa có tài khoản tại Cổng Dịch vụ Công)
Bước 3: Truy cập Dịch vụ công Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại đây.
Bước 4: Tiến hành tải mẫu 05 và điền đúng định dạng yêu cầu
Bước 5: Nộp toàn bộ hồ sơ theo yêu cầu và ký số
Bước 6: Nộp và chờ kết quả
– Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong 02 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ.
– Trong 02 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ đồng thời chỉ đạo việc chi trả. Trong trường hợp không duyệt phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Nếu trong quá trình làm hồ sơ, người sử dụng lao động vướng mắc vấn đề khác, vui lòng xem thêm mục hỏi đáp về hồ sơ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương mà AZTAX đã đăng tải tại: Giải đáp thắc mắc về chính sách tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

7. Tải miễn phí sổ tay pháp lý dành riêng cho nhân sự doanh nghiệp

Sổ tay nhân sự nói đơn giản hơn là một quyển ebook tổng hợp, chia sẻ lại thông tin cho nhân sự dễ nắm bắt, thực hiện. Sổ tay này bao gồm những vấn đề nóng nhất hiện nay.

Nội dung sổ tay này bao gồm những mục chính sau:

CHƯƠNG I: CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BỐI CẢNH COVID-19

1.1 Tổng hợp các chế độ của các công văn hỗ trợ người dân trong bối cảnh COVID-19

1.2 Bảng tóm tắt các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 68 và hướng dẫn theo quyết định 23

1.3 Hướng dẫn doanh nghiệp và người lao thực hiện theo Nghị quyết 68 về chính sách hỗ trợ do dịch COVID-19

1.4 Sơ lược các công văn mới doanh nghiệp cần biết trong bối cảnh COVID-19

CHƯƠNG II: GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC XOAY QUANH CHÍNH SÁCH CỦA NGHỊ QUYẾT 68

2.1 Giải đáp những câu hỏi thường gặp về chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 68 và nghị quyết 09

2.2 Chi tiết giảm mức đóng BHXH cho doanh nghiệp từ 1/7/2021 đến 30/6/2022

2.3 Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất và một số nhầm lẫn

2.4 Đừng nhầm lẫn giữa giảm mức đóng và tạm dừng đóng theo nq68

2.5 Làm hồ sơ để người lao động hưởng chế độ của NQ68 có cần “báo giảm lao động” không?

2.6 Phân biệt nghỉ việc không hưởng lương và tạm hoãn hợp đồng lao động

2.7 Phân biệt điểm khác nhau giữa chính sách ở chương IV và chương V Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

2.8 Người lao động đang thử việc có được hưởng trợ cấp theo NQ68?

2.9 Hiểu đúng về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho người lao động theo QĐ23, NQ68

2.10 Hạn chót nộp hồ sơ theo quyết định 23 là ngày nào?

CHƯƠNG III: CÁC VẤN ĐỀ VỀ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN GIÃN CÁCH THEO CHỈ THỊ

3.1 Người lao động phải ngừng việc theo CT16 thì doanh nghiệp nên chi lương thế nào?

3.2 Đóng BHXH trong bối cảnh giãn cách theo CT16, 16+

3.3 Chi trả tiền lương khi giãn ngày làm trong bối cảnh giãn cách theo CT15, CT16

3.4 Người lao động tại doanh nghiệp sản xuất không muốn lưu trú tập trung thì phải giải quyết thế nào?

3.5 Doanh nghiệp yêu cầu người lao động đi làm trong giai đoạn giãn cách theo CT16, ai sẽ là người chịu phạt?

3.6 Doanh nghiệp đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người lao động với lý do dịch bệnh, có được không?

3.7 Những điều cần lưu ý khi doanh nghiệp cho người lao động thôi việc trong giai đoạn từ 1/5/2021 đến 31/12/2021

3.8 Tổng hợp lại các vấn đề về tiền lương trong giai đoạn thực hiện CT16

CHƯƠNG IV: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI ÁP DỤNG TỪ 1/9/2021

4.1 Điều chỉnh đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

4.2 Điều chỉnh mức hưởng ốm đau khi nghỉ lẻ tháng

4.3 Thay đổi về tiền lương tính chế độ ốm đau

4.4 Thêm trường hợp chồng được hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con

4. 5 Quy định thêm về thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nam khi vợ sinh con

4.6 Thay đổi mức hưởng chế độ thai sản khi sinh đôi

4.7 Quy định mới về nghỉ phép năm trùng với thời gian nghỉ thai sản

4.8 Quy định rõ hơn về ngày làm việc trở lại trong chế độ dưỡng sức sau sinh

4.9 Bổ sung điều kiện hưởng lương hưu với bộ đội bị tước quân tịch

4.10 Bổ sung một số quy định liên quan đến trợ cấp tuất

Để tải sổ tay nhân sự miễn phí, doanh nghiệp vui lòng truy cập bài viết Sổ tay nhân sự thời COVID-19 – Hỗ trợ nhân sự (HR – C&B) và làm theo hướng dẫn.

AZTAX vừa hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ chính sách tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ không lương. Hy vọng doanh nghiệp có thể kịp thời bổ sung hồ sơ để hỗ trợ người lao động trong bối cảnh hiện tại. Đừng ngần ngại liên hệ AZTAX theo thông tin bên dưới để được tư vấn hỗ trợ trọn gói về dịch vụ C&B hoặc vấn đề liên quan!
5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)