Hướng dẫn cách gộp sổ Bảo hiểm Xã hội

Hướng dẫn cách gộp sổ Bảo hiểm Xã hội.

Cách Gộp sổ Bảo hiểm Xã hội như thế nào và thủ tục gộp sổ cần những gì? Bài viết sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về vấn đề này.

Hướng dẫn cách gộp sổ Bảo hiểm Xã hội.
Hướng dẫn cách gộp sổ Bảo hiểm Xã hội.

1. Gộp sổ Bảo hiểm Xã hội là gì ?

Gộp sổ Bảo hiểm Xã hội là cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ Bảo hiểm Xã hội của người lao động khi họ có từ hai sổ Bảo hiểm Xã hội trở lên ghi nhận thời gian đóng BHXH không trùng nhau. Do đó, để cơ quan BHXH ghi nhận chính xác quá trình đóng, hưởng BHXH, người lao động cần làm thủ tục để gộp tất cả các sổ Bảo hiểm Xã hội thành một sổ Bảo hiểm Xã hội duy nhất.

 

Quy trình thủ tục gộp sổ Bảo hiểm Xã hội.
Quy trình thủ tục gộp sổ Bảo hiểm Xã hội.

2. Hướng dẫn cách gộp sổ Bảo hiểm Xã hội

Quy định cách gộp sổ Bảo hiểm Xã hội gồm các bước:

BƯỚC 1: Kiểm tra thông tin cá nhân của người lao động trên sổ Bảo hiểm Xã hội.

Kiểm tra các thông tin của người tham gia gộp sổ bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch. Quá trình tiến hành kiểm tra xảy ra 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Trùng khớp thông tin cá nhân của người lao động trên 02 sổ Bảo hiểm Xã hội

=> Tiếp tục tiến hành kiểm tra quá trình đóng Bảo hiểm Xã hội.

Trường hợp 2: Không trùng khớp thông tin cá nhân của người lao động trên 02 sổ Bảo hiểm Xã hội

=> Làm hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân để trùng khớp thông tin trên 02 sổ. Hồ sơ bao gồm:

  • 02 Sổ Bảo hiểm Xã hội.
  • Tờ khai điều chỉnh thông tin, tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế (Đơn vị ghi rõ yêu cầu tham gia gộp sổ BHXH).
  • Bảng kê thông tin (Đơn vị kê khai các giấy tờ làm căn cứ gộp sổ BHXH và điều chỉnh thông tin).

Lưu ý: Đối với trường hợp số CMND/ Thẻ căn cước khác nhau thì đơn vị không cần làm hồ sơ điều chỉnh thông tin cho người lao động. 

BƯỚC 2: Kiểm tra nội dung ghi nhận sổ Bảo hiểm Xã hội.

Quá trình kiểm tra nội dung ghi nhận sổ Bảo hiểm Xã hội xảy ra 02 trường hợp.

Trường hợp 1: Nội dung ghi nhận sổ Bảo hiểm Xã hội chính xác, đầy đủ.

=> Tiếp tục tiến hành thủ tục gộp sổ BHXH.

Trường hợp 2: Nội dung trên sổ ghi nhận bị sai thông tin, thiếu chính xác.

=> Làm hồ sơ điều chỉnh nội dung ghi trên sổ BHXH. Hồ sơ bao gồm:

  • Sổ Bảo hiểm Xã hội.
  • Công văn xác nhận điều chỉnh sai chức danh, mức lương,…

Sau khi đơn vị hoàn thành đủ hồ sơ điều chỉnh nội dung ghi nhận sổ BHXH, đơn vị nộp lên cơ quan BHXH cấp sổ sai thông tin cho người lao động.

BƯỚC 3: Làm hồ sơ gộp sổ Bảo hiểm Xã hội

Hồ sơ gộp sổ BHXH bao gồm:

– 02 hoặc nhiều sổ Bảo hiểm Xã hội.

– Tờ khai điều chỉnh thông tin, tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế (Đơn vị ghi rõ yêu cầu tham gia gộp sổ BHXH).

–  Bảng kê thông tin (Đơn vị kê khai các giấy tờ làm căn cứ gộp sổ BHXH và điều chỉnh thông tin)

Quy trình thủ tục gộp sổ Bảo hiểm Xã hội.
Quy trình thủ tục gộp sổ Bảo hiểm Xã hội.

Xem thêm tại: Hướng dẫn làm hồ sơ chốt sổ Bảo hiểm Xã hội 2020.

3. Cách gộp sổ Bảo hiểm Xã hội quy định thời gian giải quyết như thế nào?

Căn cứ theo Luật Bảo hiểm Xã hội quy định thời gian làm thủ tục gộp sổ BHXH như sau:

– Tối đa 10 ngày: Cơ quan Bảo hiểm Xã hội có trách nhiệm phải giải quyết hồ sơ cho người lao động kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

– Tối đa 45 ngày: Đối với trường hợp xác minh quá trình đóng Bảo hiểm Xã hội tại các các đơn vị khác.

 

Thời gian xử lý hồ sơ gộp sổ Bảo hiểm Xã hội.
Thời gian xử lý hồ sơ gộp sổ Bảo hiểm Xã hội.

Xem thêm tại: Hướng dẫn cách làm lại sổ bảo hiểm xã hội cho người bị mất.

Bài viết đã hướng dẫn cách gộp sổ Bảo hiểm Xã hội cho người lao động . Việc gộp sổ BHXH giúp cơ quan BHXH ghi nhận chính xác thời gian tham gia, đóng BHXH và hưởng các chế độ từ BHXH. Việc ghi nhận sai thông tin trong sổ BHXH sẽ ảnh hưởng đến những quyền lợi của người tham gia. Vậy nên thủ tục gộp sổ BHXH là rất quan trọng.

Xem thêm tại: Mất sổ Bảo hiểm Xã hội có lãnh tiền thất nghiệp không?

Công ty AZTAX có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ gộp sổ BHXH cho người lao động muốn tham gia. Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết về vấn đề này.

5/5 - (5 bình chọn)
5/5 - (5 bình chọn)