[HỎI ĐÁP] Giải đáp thắc mắc về Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người lao động tiền thuê trọ, thuê nhà

Giải đáp thắc mắc về Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người lao động tiền thuê trọ, thuê nhà

Vừa qua, Nhà nước ban hành chính sách hỗ trợ người lao động chi phí thuê trọ, thuê nhà ở trên phạm vi cả nước. Chính sách này được đông đảo người lao động và doanh nghiệp quan tâm. Thực tế, chính sách đã được triển khai từ ngày 10/05/2022. Thế nhưng trong quá trình triển khai, AZTAX nhận được khá nhiều thắc mắc liên quan đến quy định tại chính sách này. Bài viết này sẽ giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp.

Giải đáp thắc mắc về Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người lao động tiền thuê trọ, thuê nhà
Giải đáp thắc mắc về Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người lao động tiền thuê trọ, thuê nhà

1. Nghị quyết 11/NQ-CP và Quyết định 08/2022/QĐ-TTg là gì? Hỗ trợ những ai?

Nghị quyết 11/NQ-CP ban hành ngày 30 tháng 01 năm 2022 là Nghị quyết nêu các chính sách về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Theo đó, Nghị quyết ban hành nhiều chính sách, nhưng đáng chú ý nhất là chính sách bảo đảm an sinh xã hội – hỗ trợ 03 tháng tiền thuê nhà cho người lao động đang ở thuê, ở trọ.

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 03 năm 2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động dựa trên chính sách của Nghị quyết 11/NQ-CP.

Để xem tóm tắt về chính sách này, bạn vui lòng xem qua bài viết:

2. Giải đáp thắc mắc liên quan đến Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

Để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, chúng tôi xin tóm tắt những giải đáp này từ nhiều nguồn khác nhau. Những nguồn chúng tôi tham khảo bao gồm:

 • Quy định tại Nghị quyết 11/NQ-CP
 • Quy định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg
 • Các văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có liên quan.

Hỏi đáp về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

 • Câu 1: Có phải chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg khác nhau đối với mỗi địa phương?

  Không. Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Nghị quyết 11/NQ-CP – được hướng dẫn theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg hiện nay đều giống nhau trên cả nước. Tuy nhiên, Công văn hướng dẫn xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định này có sự khác nhau giữa các địa phương. Mỗi địa phương có thể có hướng dẫn hơi khác một chút nhưng đều dựa trên quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

  Đánh giá post
 • Câu 2: Người lao động đang trong giai đoạn thử việc có nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không?

  Trong trường hợp người lao động thử việc theo hợp đồng lao động (hợp đồng lao động có ghi thời gian thử việc) thì thời gian này được tính tham gia bảo hiểm xã hội => người lao động có thể được hỗ trợ nếu thỏa thêm các điều kiện khác. Ngược lại, nếu người lao động đang thử việc theo hợp đồng thử việc thì không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

  Đánh giá post

 • Câu 3: Có phải tất cả người lao động đều nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg hay không?

  Không. Căn cứ trên Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì chỉ những lao động đang ở thuê, ở trọ (cư trú tại cơ sở cho thuê, cho trọ) và phải trả cho chủ cơ sở một khoản tiền thuê nhà mới được hỗ trợ. Bên cạnh đó, chính sách này còn quy định thêm các điều kiện liên quan (tham gia bảo hiểm xã hội, có hợp đồng lao động tại thời điểm quy định, ở trọ tại thời điểm quy định).

  Đánh giá post

 • Câu 4: Người lao động thuê trọ và đang làm việc trong hợp tác xã có được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì người lao động làm việc trong hợp tác xã vấn được hỗ trợ với điều kiện:

  – Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 1/4/2022 đến 30/6/2022

  – Có hợp đồng lao động (từ 01 tháng trở lên) được giao kết trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2022 đến 30/6/2022.

  – Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

  Đánh giá post

 • Câu 5: Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thế nào?

  Bước 1: Doanh nghiệp hướng dẫn người lao động kê khai mẫu 01 ban hành theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg. Người lao động phải có xác nhận của chủ trọ đầy đủ.

  Bước 2: Doanh nghiệp tổng hợp lại danh sách và kê khai vào mẫu 02 hoặc mẫu 03 ban hành theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg:

  – Kê khai mẫu 02 đối với danh sách người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp 

  – Kê khai mẫu 03 đối với danh sách người lao động quay trở lại thị trường lao động

  Bước 3: Doanh nghiệp tiến hành gửi danh sách đề nghị đến cơ quan bảo hiểm xã hội

  *Doanh nghiệp có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

  Bước 4: Chờ và nhận kết quả xác nhận từ BHXH

  Bước 5: Doanh nghiệp tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở bao gồm:

  – Mẫu 02 hoặc mẫu 03 đã được cơ quan BHXH xác nhận.

  – Bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ trong trường hợp trong danh sách đề nghị có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (nếu có)

  *Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

  Bước 6: Chờ và nhận kết quả trong khoảng 06 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

  Xem và tải mẫu tại bài viết: Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê trọ, thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

  Đánh giá post

 • Câu 6: Cách xác định đối tượng người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thế nào?

  Đối tượng người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp:

  + Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu kinh tế trọng điểm.

  + Ở thuê, trọ trong thời gian từ 1/2/2022 đến ngày 30/6/2022.

  + Có hợp đồng lao động (từ 01 tháng trở lên) trước ngày 1/4/2022.

  + Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

  Đối tượng người lao động quay trở lại thị trường lao động:

  + Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm.

  + Ở thuê, trọ trong thời gian từ 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

  + Có hợp đồng lao động (từ 01 tháng trở lên) trong khoảng thời gian từ 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022, trừ hợp đồng giao tiếp kết nối đã thực hiện trước đó.

  + Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

  Đánh giá post

 • Câu 7: Có được nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg cho người lao động online?

  Có. Người sử dụng lao động (doanh nghiệp) có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bằng 01 trong 03 hình thức:

  – Nộp trực tiếp;

  – Nộp qua bưu điện;

  – Nộp trực tuyến.

  Tuy nhiên, tại bước đầu của quá trình thực hiện hồ sơ, người lao động cần tự chuẩn bị giấy xác nhận thuê trọ để nộp cho doanh nghiệp.

  Đánh giá post

 • Câu 8: Người lao động không biết/không được phổ biến chính sách theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg dẫn đến nộp chậm hồ sơ thì có được cơ quan Nhà nước hỗ trợ?

  Căn cứ tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì chính sách này “Không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ”. Vậy nên, doanh nghiệp cần phổ biến ngay chính sách này với người lao động và cần thực hiện hồ sơ để nhận được trợ cấp trước ngày 15/08/2022.

  Đánh giá post

 • Câu 9: Có phải người lao động sẽ được hỗ trợ toàn bộ tiền thuê trọ trong vòng 03 tháng theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

  Căn cứ theo quy định tại Nghị quyết 11 Quyết định 08 thì người lao động đang thuê trọ, ở trọ được hỗ trợ 500.000 đến 1.000.000 đồng/tháng (tùy vào người lao động thuộc diện chính sách nào), không quá 03 tháng. Vậy nên, trong trường hợp người lao động thuê trọ nhiều hơn số tiền trợ cấp thì cũng không được thêm phần chênh lệch.

  Đánh giá post

 • Câu 10: Người lao động thuê trọ nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội thì có được hỗ trợ theo chính sách theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì người lao động phải đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

  Cũng tại Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg có nêu trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vẫn được hỗ trợ – chỉ cần có trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị. Tuy nhiên, Quyết định cũng có nêu người lao động này phải thuộc đối tượng tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, cụ thể:

  – Người lao động có hợp đồng lao động là người giúp việc gia đình

  – Người lao động đang hưởng lương hưu

  – Người lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP

  – Người lao động đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

  – Người lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số Nghị định số 09/1998/NĐ-CP

  – Quân nhân, Công an, người làm công tác cơ yếu đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg

  – Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

  – Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc.

  Như vậy, nếu người lao động là đang thuê trọ, không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và cũng không thuộc một trong các trường hợp trên thì không được hỗ trợ.

  Đánh giá post

 • Câu 11: Người lao động có hợp đồng lao động từ ngày 15/04/2022 thì có được hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không?

  Có. Người lao động có hợp đồng lao động từ sau ngày 01/04 được hỗ trợ theo diện quay trở lại thị trường lao động.

  Đánh giá post

 • Câu 12: Cơ quan nào sẽ thực hiện việc xác nhận danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

  Theo quy định hiện tại thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ hướng dẫn, gửi mẫu cho doanh nghiệp để doanh nghiệp lập danh sách này. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tra soát dữ liệu tham gia bảo hiểm xã hội và xác nhận danh sách này.

  Đánh giá post

 • Câu 13: Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty A trước tháng 4/2022. Sau đó sang công ty B và được ký hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 4/2022 thì thuộc đối tượng nào?

  Người lao động này được hỗ trợ theo chế độ quay trở lại thị trường lao động nếu thỏa các điều kiện khác trong chính sách hỗ trợ tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

  Đánh giá post

 • Câu 14: Người lao động có hợp đồng lao động trước tháng 4/2022 tại doanh nghiệp nằm trong vùng kinh tế trọng điểm, có ở thuê ở trọ nhưng lại đang nghỉ không lương, nghỉ thai sản thì có được hỗ trợ theo chính sách tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

  Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang có công văn hỏi ý kiến cấp trên về trường hợp này. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin sau.

  Đánh giá post

 • Câu 15: Đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội tại khu vực X nhưng người lao động làm việc ở các tỉnh thành khác. Người lao động vẫn thuê nhà ở thì có được hỗ trợ tiền thuê nhà theo chính sách tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không?

  Người lao động ở trong khu vực được hỗ trợ theo văn bản thì vẫn được hưởng chính sách này.

  Đánh giá post

 • Câu 16: Người lao động có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đang ở trọ tại một nơi khác ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thỏa điều kiện đang ở thuê, ở trọ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

  Quy định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg chỉ nêu điều kiện là ở thuê, ở trọchỉ cần chủ trọ xác nhận nên không xét đến sổ hộ khẩu, tạm trú.

  Đánh giá post

 • Câu 17: Người lao động ký hợp đồng lao động từ ngày 20/05 thì có được hưởng chế độ của tháng 5, 6 không?

  Người lao động ký hợp đồng lao động từ ngày 20/05 thì tháng 05 vẫn chưa đủ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy nên, trường hợp này chỉ được xác nhận từ tháng 06.

  Đánh giá post

 • Câu 18: Người lao động ở trọ từ tháng 2 đến tháng 3, sau đó không ở trọ nữa nhưng lại có hợp đồng lao động từ 01/04 thì được hỗ trợ theo chính sách đang làm việc tại doanh nghiệp hay quay trở lại làm việc theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

  Người lao động trong trường hợp này không được hỗ trợ vì tại thời điểm tháng 4, người lao động không ở trọ. Chính sách chỉ hỗ trợ với người lao động đang ở thuê, ở trọ.

  Đánh giá post

 • Câu 19: Mẫu 01 theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg phải lập từng tháng hay có thể gộp chung?

  Nguyên tắc của chính sách theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg là giải quyết hỗ trợ theo từng tháng. Vậy nên, mẫu 01 bắt buộc phải lập từng tháng.

  Đánh giá post

 • Câu 20: Quy định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg nêu người sử dụng lao động có thể nộp gộp 2-3 tháng một lần, vậy có phải chỉ cần lập mẫu 02 và mẫu 03 mỗi mẫu một lần?

  Vì chính sách dựa trên nguyên tắc giải quyết hỗ trợ theo từng tháng, nên dù nộp gộp 2-3 tháng một lần thì người sử dụng lao động vẫn phải lập mẫu 02 và mẫu 03 theo từng tháng. Tức là mỗi tháng một bộ.

  Đánh giá post

 • Câu 21: Trong Quyết định 08/2022/QĐ-TTg có yêu cầu người lao động kê khai mẫu 01 và có xác nhận của chủ trọ. Nhưng trong hồ sơ nộp cho Bảo hiểm xã hội và Phòng Lao động thì không yêu cầu nộp mẫu 01. Vậy mẫu 01 này đơn vị phải nộp cho cơ quan nào?

  Mẫu 01 là mẫu yêu cầu người lao động lập và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực. Căn cứ theo quy định, người sử dụng lao động tiến hành ghi nhận mọi thông tin dựa trên mẫu 01 mà người lao động nộp. Đơn vị lưu trữ trong vòng 05 năm để phục vụ công tác thanh tra (nếu có). Trong trường hợp phát hiện sai phạm, thanh tra Bảo hiểm xã hội hoặc Phòng Lao động có thể truy thu số tiền này.

  *Lưu ý: Phòng Lao động có thể yêu cầu bổ sung mẫu 01 đối với đơn vị là hộ kinh doanh.

  Đánh giá post

 • Câu 22: Doanh nghiệp có người lao động làm công việc đặc thù, phải đi công trình các tỉnh. Những nhân viên ở tỉnh phải tự thuê nhà, thuê trọ thì có thỏa điều kiện thuê trọ, thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

  Nếu người lao động thỏa các điều kiện hưởng còn lại theo quy định thì vẫn được hưởng chế độ này như bình thường.

  Đánh giá post

 • Câu 23: Người lao động nữ nghỉ thai sản đến cuối tháng 3. Đầu tháng 4 doanh nghiệp báo tăng đi làm lại. Vậy tháng 4 có nằm trong danh sách được hưởng chế độ (giả sử người lao động này thỏa mọi điều kiện khác trong chính sách).

  Người lao động đã làm việc lại vào tháng 4, từ tháng 5/2022 doanh nghiệp lập danh sách đề nghị thì tháng 4 người lao động này đã tham gia bảo hiểm xã hội bình thường. Vậy nên người lao động này vẫn đủ điều kiện hưởng.

  Đánh giá post

 • Câu 24: Đơn vị có người lao động là người nước ngoài thì khi nộp danh sách theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg nên tách ra hay gộp chung? Vì người nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội với mã đơn vị khác.

  Đơn vị có người lao động là người nước ngoài thì cần làm hồ sơ mẫu 02 và mẫu 03 riêng. Mỗi mã đơn vị lập 01 mẫu. Đơn vị lập hồ sơ điện tử trong trường hợp này.

  Đánh giá post

 • Câu 25: Doanh nghiệp có người lao động ký hợp đồng thử việc từ ngày 01/05 đến ngày 30/06 - người lao động có ở thuê ở trọ - doanh nghiệp nằm trong vùng kinh tế trọng điểm thì có được hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

  Không. Người lao động ký hợp đồng thử việc, không tham gia bảo hiểm xã hội và cũng không thuộc đối tượng không tham gia nên không được hỗ trợ.

  Đánh giá post

 • Câu 26: Người lao động ở nhờ nhà người thân, có được tính là đang ở trọ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

  Theo như công văn đã nêu rõ, người lao động tự lập mẫu 01 kê khai và chịu mọi trách nhiệm về tính pháp lý, trung thực. Trong trường hợp người lao động đang ở nhờ nhà người thân thì không được tính là ở thuê, ở trọ.

  Đánh giá post

 • Câu 27: Chính sách tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg chỉ nêu hỗ trợ người lao động ở thuê và ở trọ. Vậy nếu người lao động thuê nhà hay thuê chung cư thì có được tính không?

  Người lao động vẫn được hỗ trợ nếu thỏa các điều kiện khác theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

  Đánh giá post

 • Câu 28: Khi gửi hồ sơ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg cho cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách. Nhưng khi gửi lên Phòng Lao động thì có cần bổ sung thêm gì không để đơn vị thông tin kịp thời đến người lao động?

  Đơn vị chỉ cần lập đúng hồ sơ theo công văn. Một số trường hợp bổ sung bảng lương. Phòng lao động không yêu cầu gì thêm ngoài các hồ sơ theo quy định. Trừ trường hợp thanh tra xác minh.

  Đánh giá post

 • Câu 29: Doanh nghiệp ở trong khu công nghệ cao khi khi xin xác nhận mẫu 02 và mẫu 03 theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg xong, doanh nghiệp gửi Sở Lao động hay gửi ban quản lý khu vực?

  Doanh nghiệp gửi lên Sở Lao động. Tại một vài khu vực, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp chuyển sang Phòng lao động để giảm thời gian chuyển về đơn vị. Phòng lao động sẽ tự liên hệ đơn vị thẩm định và yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có).

  Đánh giá post

 • Câu 30: Người lao động làm việc ở khu chế xuất, khu chế xuất không thuộc phạm vi Quyết định 08/2022/QĐ-TTg hỗ trợ - nhưng nơi người lao động thuê trọ thì có thuộc phạm vi hỗ trợ thì có được hỗ trợ không? Quyết định 08/2022/QĐ-TTg chỉ xét nơi làm việc nay nơi ở trọ hay cả 02 nơi?

  Người lao động làm việc tại khu vực không được hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì dù có ở trọ tại khu vực nằm trong Quyết định 08/2022/QĐ-TTg cũng không được hỗ trợ.

  Đánh giá post

 • Câu 31: Người lao động làm việc hết tháng 04 và nghỉ việc hẳn vào tháng 05. Người lao động có thuê trọ ở vào tháng 4 thì có được hỗ trợ theo chính sách tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không? Giả sử người lao động đã thỏa các điều kiện khác.

  Tại tháng lập hồ sơ đề nghị (tháng 05) người lao động đã thôi việc hẳn tại đơn vị. Cơ quan bảo hiểm xã hội vẫn xác nhận được

  Đánh giá post

 • Câu 32: Mẫu 03 theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không cho nộp gộp 2-3 tháng và yêu cầu nộp trước ngày 15 hằng tháng. Nhưng nay đã là 19/5 thì có thể nộp được cho tháng 04 không?

  Do công văn hướng dẫn được ban hành trễ nên đơn vị vẫn có thể nộp cho tháng 4 được. Tuy nhiên, từ tháng 05 trở đi, đơn vị vui lòng nộp hồ sơ đúng thời gian quy định.

  Đánh giá post

 • Câu 33: Người lao động đã đổi sang căn cước công dân nhưng chưa cập nhật thì ghi số căn cước công dân hay ghi số chứng minh nhân dân trên hồ sơ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

  Đối với trường hợp này, người sử dụng lao động lập danh sách dựa trên số chứng minh nhân dân của người lao động. Vì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ sử dụng hàm dò tìm để tìm kiếm thông tin của người lao động xem có khớp với cơ sở dữ liệu không, từ đó xác nhận cho đơn vị. Vậy nên, nếu người sử dụng lao động ghi số căn cước công dân thì có thể không được xác nhận.

  Tuy nhiên, đơn vị cũng lưu ý, sau khi được duyệt chế độ hỗ trợ, đơn vị cần cập nhật số căn cước công dân của người lao động để thuận tiện hơn cho các thủ tục, hồ sơ sau này.

  Đánh giá post

 • Câu 34: Người lao động ký hợp đồng vào ngày 15/04 thì tháng 04 có được tính hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không? Giả sử người lao động thỏa các điều kiện còn lại?

  Người lao động ký hợp đồng vào ngày 15/04 => Giả sử trong tháng 04 người lao động đủ số công tham gia bảo hiểm xã hội (không nghỉ không lương ngày nào) thì vẫn tham gia bảo hiểm xã hội bình thường. Nếu có tham gia bảo hiểm xã hội tháng 4 thì tháng 4 vẫn được tính là tháng thỏa điều kiện theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

  Đánh giá post

 • Câu 35: Người lao động thuê trọ trước 01/02/2022 có được hỗ trợ không hay chỉ những người lao động ở trọ đúng từ 01/02/2022 mới được hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

  Người lao động thuê trọ từ trước thời điểm theo quy định vẫn được hỗ trợ, miễn sao tại thời gian theo yêu cầu của Quyết định 08/2022/QĐ-TTg người lao động vẫn còn ở trọ.

  Đánh giá post

 • Câu 36: Người lao động đang thuê nhà, ở chung nhà với người thân. Người lao động vẫn trả tiền thuê nhà (giả sử đã thỏa các điều kiện khác) thì có được hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không?

  Trong trường hợp người lao động có thuê nhà, thuê trọ và vẫn thỏa các điều kiện khác thì vẫn được hỗ trợ.

  Đánh giá post

 • Câu 37: Khi nộp hồ sơ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg lên Phòng Lao động, Phòng Lao động yêu cầu nộp bổ sung bảng lương thì bảng lương này chỉ nộp của những người trong danh sách được hưởng hỗ trợ thôi hay bảng lương của toàn thể công ty?

  Doanh nghiệp có thể nộp bảng lương hợp lệ để chứng minh là được, không cần bảng lương của toàn thể doanh nghiệp (tùy quy định tại từng khu vực – có thể khu vực khác có hướng dẫn khác).

  Đánh giá post

 • Câu 38: Theo giải đáp từ cơ quan Bảo hiểm xã hội và Phòng Lao động thành phố Thủ Đức, khi hồ sơ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg được nộp, có thể sẽ có thanh tra để đảm bảo tính trung thực. Vậy thanh tra ở đây là thanh tra đơn vị hay thanh tra nhà trọ?

  Theo nguyên tắc của thanh tra thì kế hoạch thanh tra sẽ được công bố trước khi có quyết định thanh tra. Hiện tại, chưa hiểu rõ được kế hoạch này.

  Đánh giá post

 • Câu 39: Người lao động phải lập mẫu 01 theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg mỗi tháng một lần đúng hay không?

  Đúng. Vì hồ sơ theo nguyên tắc hỗ trợ từng tháng.

  Đánh giá post

 • Câu 40: Nếu người lao động là người nước ngoài thì mẫu 01 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg có cần phải viết bằng tiếng Anh rồi dịch công chứng không? Hay phải ghi bằng tiếng Việt?

  Hiện tại chỉ quy định một mẫu 01 duy nhất nên nếu đơn vị có người lao động là người nước ngoài thì có thể hỗ trợ người lao động nước ngoài điền mẫu 01 bằng tiếng Việt.

  Đánh giá post

 • Câu 41: Người lao động làm việc tạm tại khu kinh tế, chỉ ở nhà nghỉ. Thời gian ở nhà nghỉ rơi vào khoảng 1-2 tháng. Sau đó, người lao động quay trở lại khu vực công ty, làm việc và đóng bảo hiểm xã hội tại khu vực công ty thì có được hưởng hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không?

  Có, nếu người lao động này được xác nhận từ chủ nhà nghỉ và có thời gian ở trọ, ở thuê đúng thời điểm quy định tại công văn.

  Đánh giá post

 • Câu 42: Người lao động đủ điều kiện theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg nhưng chủ trọ không khai báo tạm trú thì có được hỗ trợ không?

  Quy định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg chỉ nêu điều kiện là ở thuê, ở trọ và chỉ cần chủ trọ xác nhận nên không xét đến sổ hộ khẩu, tạm trú.

  Đánh giá post

 • Câu 43: Trong trường hợp đơn vị đang chậm thanh toán bảo hiểm xã hội, nợ bảo hiểm xã hội thì có được xác nhận danh sách theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không?

  Không. Đơn vị cần hoàn tất đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định để được hỗ trợ.

  Đánh giá post

 • Câu 44: Công ty có khu lưu trú cho công nhân, những công nhân tại khu lưu trú chỉ phải chi trả một khoản tiền điện, tiền nước mỗi tháng thì có được xem như ở thuê ở trọ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không?

  Không. Vì công nhân trong trường hợp này không thuê mướn nhà trọ và không phải chi trả tiền trọ.

  Đánh giá post

 • Câu 45: Tại mẫu 01 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, người lao động phải điền khoảng thời gian thuê trọ từ ngày - đến ngày thế nào? Vì hợp đồng thuê nhà không ghi rõ ngày kết thúc.

  Người lao động có thể ghi từ ngày bắt đầu thuê đến ngày hiện tại – ngày nộp hồ sơ đề nghị.

  Đánh giá post

 • Câu 46: Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg tháng 4 nhưng tại thời điểm trước ngày 15/8 được không?

  Được. Nhưng chỉ những lao động đang làm việc tại doanh nghiệp (mẫu 02) mới được hỗ trợ. Còn người lao động quay trở lại thị trường lao động (mẫu 03) thì phải nộp từng tháng – không được gộp.

  Đánh giá post

 • Câu 47: Người lao động vào làm ngày 20/6, ký hợp đồng lao động vào tháng 6 nhưng tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 7 thì có được hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không? Giả sử người lao động đã thỏa các điều kiện khác.

  Không. Vì người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian quy định.

  Đánh giá post

 • Lưu ý: 

  – Phần Số điện thoại liên hệ tại mẫu 02mẫu 03, đơn vị ghi số điện thoại di động của người làm hồ sơ tại đơn vị, tránh ghi số điện thoại công ty, số điện thoại bàn – để cơ quan BHXH và Phòng Lao động tiện liên hệ hỗ trợ.

  Doanh nghiệp kiểm tra số tài khoản ngân hàng kỹ trước khi nộp hồ sơ. Phòng Lao động sẽ chuyển tiền trợ cấp cho doanh nghiệp. Sau đó, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động theo công văn hướng dẫn, trong vòng 02 ngày.

  – Phòng Lao động (tùy khu vực) sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết về việc chi hỗ trợ và quyết toán cho người lao động. Nếu doanh nghiệp không chi trả đúng quy định hoặc người lao động vì một nguyên nhân nào đó (nghỉ việc, không có mặt,…) không nhận được trợ cấp, doanh nghiệp phải có trách nhiệm hoàn tiền lại cho Phòng Lao động.

  AZTAX vừa giải đáp thắc mắc về Quyết định 28/2022/QĐ-TTg trong bài viết. Hy vọng bài viết này đã giải đáp phần nào các thắc mắc của Quý độc giả. Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật hỏi đáp vào bài viết này. Hãy theo dõi AZTAX để cập nhật thông tin nhanh chóng. Xem thêm những tin liên quan đến Quyết định 28/2022/QĐ-TTg:

  Hiện tại, AZTAX chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục theo những Quyết định và chính sách mới từ Chính phủ. Vì vậy AZTAX tự tin có thể thực hiện thủ tục nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động một cách nhanh chóng và chính xác nhất cho doanh nghiệp. 

  Doanh nghiệp cần tư vấn hoặc hỗ trợ thực hiện hồ sơ theo Quyết định 28/2022/QĐ-TTg có thể liên hệ để được tư vấn miễn phí tại đây:

  [wptb id=9751]

  Hoặc hiện hệ ngay AZTAX theo thông tin bên dưới để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất về việc thực hiện Quyết định 28/2022/QĐ-TTg.

  [wptb id=9754]

  Đánh giá post
  Đánh giá post
  zalo-icon
  facebook-icon
  phone-icon