Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài

Trong bối cảnh môi trường lao động đang ngày càng biến động và đòi hỏi sự linh hoạt, việc duy trì sự ổn định và liên tục của nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hoạt động của tổ chức. AZTAX tin rằng việc gia hạn giấy phép lao động sẽ không chỉ đảm bảo quyền lợi của người lao động, mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây, AZTAX cung cấp cho các bạn Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài. Hãy cùng AZTAX tìm hiểu nhé!

1. Gia hạn giấy phép lao động là gì?

Gia hạn giấy phép lao động là gì?
Gia hạn giấy phép lao động là gì?

Khi làm việc tại Việt Nam, lao động nước ngoài cần tuân thủ quy trình xin cấp giấy phép lao động theo đúng quy định pháp luật. Thời hạn của giấy phép lao động không vượt quá 02 năm.

Sau khi hết thời hạn được cấp phép, để tiếp tục công việc, lao động nước ngoài phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động. Điều này tương đương với việc người sử dụng lao động nước ngoài thực hiện thủ tục yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép cho lao động nước ngoài khi giấy phép ban đầu đã hết thời hạn quy định. Quy trình này có thể được coi là thủ tục cấp lại giấy phép lao động.

4. Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài mới nhất

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoà isố 11/PLI, phụ lục I của Nghị định 152/2020/NĐ-CP và Nghị định số 70/2023/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP về việc làm của người lao động nước ngoài tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 18/9/2023.

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài mới nhất
Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài mới nhất

Mẫu số 11 là mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, được ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP và Nghị định 70/2003/NĐ-CP.

3. Hướng dẫn cách điền mẫu mẫu số 11/PLI về việc xin cấp mới giấy phép lao động và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hướng dẫn cách điền mẫu mẫu số 11/PLI
Hướng dẫn cách điền mẫu mẫu số 11/PLI

Để hỗ trợ quá trình xin cấp mới và gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, dưới đây AZTAX cung cấp hướng dẫn chi tiết cách điền mẫu số 11/PLI. Việc điền chính xác và đầy đủ các thông tin trong mẫu đơn này là cần thiết để đảm bảo hồ sơ được xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hãy cùng AZTAX tìm hiểu các bước và lưu ý quan trọng khi hoàn thiện mẫu đơn này.

Mục (1) điền như sau:

 • Nếu tổ chức là các cơ quan quốc tế, tổ chức phi chính phủ, trường đại học, v.v., ghi: Kính gửi: Cục Việc làm – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
 • Nếu là doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại các tỉnh, thành phố, ghi: Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố … nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Mục (2) và Mục (3) chỉ điền khi xin cấp mới giấy phép lao động, không điền trong trường hợp gia hạn.

 • Điền đầy đủ và chính xác các mục theo thông tin yêu cầu, bao gồm thông tin đăng ký kinh doanh, hộ chiếu, thông tin cá nhân của người lao động nước ngoài, và nhu cầu của doanh nghiệp.

4. Điều kiện để được gia hạn giấy phép lao động với người lao động nước ngoài

Điều kiện để được gia hạn giấy phép lao động
Điều kiện để được gia hạn giấy phép lao động

Để gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cần đáp ứng một số điều kiện cụ thể. Các điều kiện này nhằm đảm bảo việc sử dụng lao động nước ngoài hợp pháp và phù hợp với quy định của pháp luật. Điều kiện được gia hạn giấy phép lao động cho người lao động ở nước ngoài tại Điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định như sau:

 • Giấy phép lao động vẫn còn hiệu lực ít nhất 05 ngày và không quá 45 ngày.
 • Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP).
 • Các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung của giấy phép lao động đã cấp.

5. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Trong bối cảnh việc xuất khẩu lao động quốc tế ngày càng phổ biến, việc đảm bảo sự ổn định và bền vững cho người lao động nước ngoài đang trở thành một nỗi lo không nhỏ đối với các tổ chức và doanh nghiệp trên toàn cầu. Trong đó, việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là điều quan trọng mà mỗi tổ chức và doanh nghiệp cần nắm rõ. Dưới đây, AZTAX thông tin cho bạn về hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm những tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI, đã được ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
 • Cung cấp 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu không đội kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Đảm bảo giấy phép lao động vẫn còn hiệu lực.
 • Cung cấp văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, trừ trường hợp không cần xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Bản sao hộ chiếu có chứng thực, còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • Cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định.
 • Một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo các nội dung giấy phép lao động đã được cấp.
 • Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ quy định tại các khoản 3, 4, 6 và 7 Điều 17 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, nếu của nước ngoài phải hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt, trừ khi được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế hoặc theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Giấy phép lao động sắp hết hạn trong bao lâu thì gia hạn

6. Trình tự gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Trình tự gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Trình tự gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Căn cứ theo Điều 18 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định trình tự gia hạn giấy phép lao động như sau:

Trình tự gia hạn giấy phép lao động:

Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định này, sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Theo đó, trình tự gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài được thực hiện theo các bước như sau:

 • Bước 1: Trước ít nhất 5 ngày và không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động gửi hồ sơ cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm).
 • Bước 2: Trong khoảng thời gian 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) tiến hành gia hạn giấy phép lao động.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp không thực hiện gia hạn giấy phép lao động, sẽ có văn bản trả lời và cung cấp lý do cụ thể.
 • Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động, sau khi gia hạn giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày tiếp tục làm việc.
 • Người sử dụng lao động cần gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm).
 • Hợp đồng lao động phải là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Xem thêm: Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

7. Thời hạn của giấy phép lao động của người lao động nước ngoài

Thời hạn của giấy phép lao động của người lao động nước ngoài
Thời hạn của giấy phép lao động của người lao động nước ngoài

Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn theo quy định tại Điều 19 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP như sau:

Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn dựa trên một trong các trường hợp quy định tại Điều 10 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP, nhưng chỉ được gia hạn một lần với thời gian tối đa là 2 năm. Theo quy định tại Điều 10 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP, các trường hợp bao gồm:

 • Thời hạn hợp đồng lao động dự kiến sẽ được ký kết.
 • Thời gian cử người lao động nước ngoài từ bên nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.
 • Thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài.
 • Thời hạn của hợp đồng hoặc những thỏa thuận cung cấp dịch vụ giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.
 • Thời hạn đã được nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thương thuyết cung cấp dịch vụ.
 • Thời hạn xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Thời hạn của văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại.
 • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.
 • Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, ngoại trừ trường hợp không phải báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo quy định ở điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

8. Dịch vụ Gia hạn giấy phép lao động AZTAX

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động của AZTAX cung cấp giải pháp nhanh chóng và hiệu quả cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam. AZTAX hỗ trợ từ tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đến theo dõi quá trình xử lý, đảm bảo giấy phép được gia hạn kịp thời.

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, AZTAX cam kết mang đến dịch vụ uy tín, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức. Hãy chọn AZTAX để gia hạn giấy phép lao động một cách dễ dàng và chuyên nghiệp.

Như vậy, qua bài viết trên AZTAX đã giải đáp thắc mắc của các bạn về mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Hy vọng những thông tin về Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động mà AZTAX cung cấp sẽ giúp ích các bạn trong quá trình gia hạn giấy phép lao động. Nếu có điều gì cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc hãy liên hệ đến HOTLINE:0932.383.089 để được tư vấn miễn phí nhé.

Xem thêm: Giấy phép lao động hết hạn có được gia hạn không

Xem thêm: Dịch vụ giấy phép lao động

5/5 - (4 bình chọn)
5/5 - (4 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon