Trợ cấp bệnh nghề nghiệp mới nhất theo quy định hiện hành

Trợ cấp bệnh nghề nghiệp là một chế độ bảo hiểm cho người đã tham gia BHXH. Chế độ này có những điều kiện và mức hưởng cho người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp trong quá trình làm việc. Bài viết sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về chế độ BHXH này.

Chế độ trợ cấp cho người lao động.
Chế độ trợ cấp cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp.

1. Bệnh nghề nghiệp là gì?

Bệnh nghề nghiệp đã được quy định trong bộ luật của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015. Bệnh nghề nghiệp là những bệnh phát sinh từ môi trường làm việc độc hại của người lao động. Một số bệnh nghề nghiệp còn có thể để lại di chứng cho người mắc phải. 

2. Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp

Để được hưởng chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp, người lao động phải đáp ứng đồng thời cả hai điều kiện sau:

 • Mắc bệnh thuộc danh sách bệnh nghề nghiệp.
 • Đã suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.
Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp khi mắc bệnh nghề nghiệp.
Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp khi mắc bệnh nghề nghiệp.

3. Thời gian hưởng chế độ trợ cấp khi người lao động mắc bệnh nghề nghiệp

Quy định về thời gian hưởng chế độ trợ cấp cho người lao động khi mắc bệnh nghề nghiệp theo Luật An toàn, vệ sinh lao động như sau:

 • Trường hợp điều trị nội trú: Sau khi đã điều trị xong và có giấy xuất viện.
 • Trường hợp điều trị ngoại trú: Có giấy xác định của Hội đồng giám định y khoa.
 • Trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do mắc bệnh nghề nghiệp: Được tính từ tháng có giấy xác nhận nhiễm HIV/AIDS do tai nạn nghề nghiệp.

4. Mức hưởng chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp

Căn cứ theo Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 mức hưởng của chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp được quy định như sau:

4.1. Hình thức trợ cấp một lần.

Hình thức trợ cấp một lần được quy định như sau:

– Trường hợp áp dụng: Người mắc bệnh nghề nghiệp bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%.

– Mức hưởng trợ cấp bao gồm: 

 • Từ doanh nghiệp: Mức hưởng gấp 5 lần mức lương doanh nghiệp chi trả. Cứ giảm thêm 1% sẽ được hưởng thêm 0,5 lần.
 • Từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Mức hưởng bằng 0,5 tiền đóng quỹ theo tháng nếu người tham gia Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động dưới 1 năm. Cứ thêm 1 năm tham gia Quỹ sẽ được hưởng thêm 0,3 tiền đóng Quỹ. Mức hưởng sẽ bằng tiền lương tháng đóng Quỹ nếu bị gián đoạn thời gian tham gia Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc trong tháng đầu tham gia Qũy mà mắc bệnh nghề nghiệp.

4.2. Hình thức trợ cấp hằng tháng.

Hình thức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

– Trường hợp áp dụng: Người mắc bệnh nghề nghiệp bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên.

– Mức hưởng trợ cấp bao gồm:

 • Từ doanh nghiệp: Mức hưởng bằng 30% mức lương doanh nghiệp chi trả cho người lao động. Cứ giảm thêm 1% sẽ được hưởng thêm 2%.
 • Từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Mức hưởng bằng 0,5% tiền đóng quỹ theo tháng nếu người tham gia Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động dưới 1 năm. Cứ thêm 1 năm tham gia Quỹ sẽ được hưởng thêm 0,3% mức tiền đóng Quỹ.  Mức hưởng sẽ bằng tiền lương tháng đóng Quỹ nếu bị gián đoạn thời gian tham gia Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc trong tháng đầu tham gia Qũy mà mắc bệnh nghề nghiệp.
Mức hưởng chế độ trợ cấp
Mức hưởng chế độ trợ cấp cho người lao động mắc nghề nghiệp

5. Hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ cho người lao động khi mắc bệnh nghề nghiệp bao gồm:

– Đối với người mắc bệnh nghề nghiệp thông thường:

 • Sổ BHXH.
 • Giấy xác nhận môi trường làm việc độc hại do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.
 • Giấy xác định của Hội đồng giám định y khoa nếu điều trị ngoại trú và giấy xuất viện nếu điều trị nội trú.
 • Đơn tham gia chế độ hỗ trợ bệnh nghề nghiệp.

– Đối với người nhiễm HIV/AIDS do tai nạn nghề nghiệp: 

 • Mẫu biên bản rủi ro nghề nghiệp.
 • Giấy xác nhận suy giảm khả năng lao động từ Hội đồng giám định Y khoa
 • Đơn tham gia chế độ hỗ trợ bệnh nghề nghiệp.

6. Thủ tục nộp hồ sơ hỗ trợ bệnh nghề nghiệp

Căn cứ theo Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 thủ tục nộp hồ sơ chế độ hỗ trợ bệnh nghề nghiệp được quy định:

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ người lao đông, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH tối đa 30 ngày.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ doanh nghiệp, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết hồ sơ cho người lao động tối đa 10 ngày.
Thủ tục hồ sơ chế độ trợ cấp.
Thủ tục hồ sơ chế độ trợ cấp cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp.

Trợ cấp bệnh nghề nghiệp là chế độ bảo hiểm thiết yếu cho người lao động. Chế độ hỗ trợ người lao động không may mắn mắc những bệnh nghề nghiệp trong quá trình làm việc. Chế độ trợ cấp khi người lao động mắc bệnh nghề nghiệp đã đem lại những quyền lợi nhất định cho người lao động, giúp họ một phần khó khăn trong quá trình điều trị bệnh.

Để nhận được những mức hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới. Công ty AZTAX mang đến cho bạn dịch vụ hỗ trợ nộp hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp.

Các dịch vụ khác tại công ty AZTAX mời bạn đọc tham khảo:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.