Thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh [Mới nhất 2024]

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh [Mới nhất 2023]

Hiện nay, việc mở rộng hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp thường dựa vào việc xem xét chi nhánh là một trong những lựa chọn phổ biến, đặc biệt khi cần mở rộng kinh doanh sang các tỉnh khác. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh bao gồm các bước nào? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về vấn đề này. Xin mời quý doanh nghiệp theo dõi bài viết dưới đây.

1. Thành lập chi nhánh khác tỉnh là gì?

Thành lập chi nhánh khác tỉnh là gì?
Thành lập chi nhánh khác tỉnh là gì?

Thành lập chi nhánh ở các tỉnh khác là một quá trình quan trọng trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của một công ty ra ngoài phạm vi tỉnh mà trụ sở chính của công ty đặt tại. Quá trình này cho phép công ty mở rộng mạng lưới kinh doanh, tiếp cận một lượng khách hàng mới và tận dụng cơ hội phát triển trong các khu vực khác. Để thành lập chi nhánh khác tỉnh, công ty phải tuân theo các quy định pháp luật và hoàn tất các thủ tục cần thiết để được công nhận và hoạt động theo quy định.

2. Hồ sơ thành lập chi nhánh khác tỉnh

Hồ sơ thành lập chi nhánh khác tỉnh
Hồ sơ thành lập chi nhánh khác tỉnh

2.1 Hồ sơ thành lập chi nhánh khác tỉnh công ty TNHH một thành viên

Các tài liệu cần thiết để thành lập một chi nhánh ở một tỉnh khác cho công ty TNHH một thành viên bao gồm:

 • Mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh: Đây là tài liệu thông báo việc đăng ký hoạt động cho chi nhánh.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc đăng ký hoạt động chi nhánh: Tài liệu này xác định quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh.
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh: Đây là quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cho chi nhánh.
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu: Để xác thực danh tính và quyền hợp pháp của người đứng đầu chi nhánh, bạn cần cung cấp bản sao công chứng của CMND, CCCD hoặc hộ chiếu không quá 6 tháng.
 • Giấy ủy quyền: Nếu người nộp hồ sơ không phải là đại diện pháp luật của công ty, bạn cần có giấy ủy quyền từ công ty cho người nộp hồ sơ thay mặt.

2.2 Hồ sơ thành lập chi nhánh khác tỉnh công ty TNHH hai thành viên

Danh sách tài liệu cần thiết để thành lập một chi nhánh của công ty TNHH với ít nhất hai thành viên trở lên bao gồm:

 • Mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh: Đây là thông báo chính xác về việc đăng ký hoạt động của chi nhánh.
 • Quyết định của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh: Tài liệu này ghi nhận quyết định của hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh.
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh: Biên bản này ghi chép nội dung của cuộc họp liên quan đến việc đăng ký chi nhánh.
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh: Đây là quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu: Để xác thực danh tính và quyền hợp pháp của người đứng đầu chi nhánh, bạn cần cung cấp bản sao công chứng của CMND, CCCD hoặc hộ chiếu, không quá 6 tháng.
 • Giấy ủy quyền: Trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là đại diện pháp luật của công ty, bạn cần có giấy ủy quyền từ công ty cho người nộp hồ sơ thay mặt.

2.3  Hồ sơ thành lập chi nhánh khác tỉnh của công ty cổ phần

Danh sách tài liệu cần thiết để thành lập một chi nhánh cho công ty cổ phần bao gồm:

 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu không quá 6 tháng của người đứng đầu chi nhánh: Tài liệu này xác thực danh tính của người đứng đầu chi nhánh.
 • Bản sao công chứng giấy phép ĐKKD (Đăng ký kinh doanh và kế hoạch kinh doanh): Để chứng minh tình trạng hợp pháp của công ty cổ phần.
 • Bản sao công chứng hợp đồng thuê địa điểm, mặt bằng nơi đặt trụ sở chi nhánh (nếu chi nhánh đăng ký hình thức hạch toán độc lập): Đây là tài liệu liên quan đến địa điểm hoạt động của chi nhánh.
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh: Ghi chép nội dung cuộc họp liên quan đến việc đăng ký chi nhánh.
 • Quyết định về việc thành lập chi nhánh khác tỉnh: Xác định quyết định của công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh.
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh khác tỉnh: Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
 • Biên bản chứng thực cá nhân người đứng đầu chi nhánh: Để xác thực danh tính của người đứng đầu chi nhánh.
 • Giấy ủy quyền của người đi nộp hồ sơ: Trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là đại diện pháp luật của công ty cổ phần, cần có giấy ủy quyền từ công ty cho người nộp hồ sơ thay mặt.

Lưu ý: Đối với công ty cổ phần, khi thông báo thành lập chi nhánh khác tỉnh cần đảm bảo các thông tin sau:

 • Mã số thuế (MST) của công ty cổ phần.
 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty mẹ.
 • Thông tin về chi nhánh đã đăng ký thành lập, bao gồm tên và địa chỉ.
 • Hoạt động và chức năng của chi nhánh.
 • Thông tin thuế của chi nhánh đã đăng ký.
 • Thông tin cá nhân của người đứng đầu chi nhánh ở tỉnh khác bao gồm họ tên và bản sao công chứng của CMND/CCCD/hộ chiếu.
 • Thông tin cá nhân của người đại diện pháp lý của công ty mẹ, bao gồm họ tên và thông tin liên hệ.

Chuẩn bị đầy đủ và chính xác các thông tin trên là rất quan trọng để đảm bảo quy trình thành lập chi nhánh diễn ra đúng quy định và tuân thủ pháp luật.

3. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh
Thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký

 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh: Tài liệu này được ký bởi người đại diện theo pháp luật.
 • Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh: Có thể là quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên hoặc của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần, hoặc của các thành viên công ty hợp danh.
 • Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh: Yêu cầu đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên không cần có loại biên bản này.
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh: Để xác định người đứng đầu chi nhánh.
 • Chứng từ cá nhân chứng thực cho người đứng đầu chi nhánh, Bao gồm Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với người có quốc tịch Việt Nam, hoặc tài liệu tương đương cho người có quốc tịch nước ngoài.
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (nếu áp dụng): Yêu cầu đối với một số ngành nghề do pháp luật quy định.
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu áp dụng): Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Giấy tờ ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục: Tuỳ theo pháp luật, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể ủy quyền người khác thực hiện thủ tục này.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty

Khi bạn đã hoàn tất quá trình chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty trong lĩnh vực giáo dục, bạn có thể gửi hồ sơ đến Sở Khoa học và Đào tạo (Sở KH&ĐT) của tỉnh hoặc thành phố nơi công ty của bạn đặt trụ sở chính. Điều này có thể thực hiện qua một trong hai phương thức sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh: Bạn có thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT tại địa phương và nộp hồ sơ trực tiếp.
 • Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Bạn cũng có thể sử dụng Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để nộp hồ sơ một cách trực tuyến.

Thời gian xử lý hồ sơ: Trong khoảng 3 ngày làm việc, tính từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, sẽ được cấp Giấy phép kinh doanh cho chi nhánh công ty.

Bước 3: Đăng bố cáo thành lập chi nhánh công ty

Thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh cần thực hiện việc công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ ngày nhận giấy phép đăng ký doanh nghiệp, theo quy định hiện hành. Đối với trường hợp không tuân thủ quy định này, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với áp phí hành chính, với mức phạt dao động trong khoảng từ 1 triệu VNĐ đến 2 triệu VNĐ.

Bước 4: Khắc con dấu công ty và thông báo mẫu dấu

Trường hợp chi nhánh sử dụng con dấu riêng, cần thực hiện thông báo mẫu dấu theo Phụ lục II-8, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Quy trình này có thể được thực hiện bằng cách nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở, hoặc qua hình thức nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia.

Trường hợp chi nhánh của công ty khác tỉnh không sử dụng con dấu riêng, bạn có thể bỏ qua bước này.

Theo khoản 1 Điều 34 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Công ty có quyền tự quyết định việc sử dụng con dấu riêng cho chi nhánh hoặc không. Tuy nhiên, thông thường, hầu hết các chi nhánh công ty hiện nay thường sử dụng con dấu để đảm bảo thuận tiện trong quá trình hoạt động của công ty.

Bước 5: Nộp lệ phí môn bài

Thuế môn bài cho chi nhánh là: 1.000.000 đ/năm

Công ty gửi hồ sơ thuế tới cơ quan thuế cấp quận/huyện, nơi có trụ sở của chi nhánh.

Bước 6: Các thủ tục cần thiết sau khi thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

Sau khi thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh, bạn cần tuân thủ các bước sau theo trình tự:

 • Đặt biển công ty tại vị trí trụ sở của tổ chức kinh doanh.
 • Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Đăng ký và sử dụng chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử.
 • Thông báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử.
 • Kê khai và thanh toán thuế môn bài theo hướng dẫn quy định.
 • Bảo đảm vốn đầu tư đầy đủ và tuân thủ thời hạn 90 ngày tính từ ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh.
 • Yêu cầu cấp hoặc chuẩn bị chứng chỉ hoạt động khi cần thiết, trước khi ký hợp đồng và phát hóa đơn, đặc biệt trong trường hợp yêu cầu của các ngành.

4. Các hình thức hạch toán thuế khi thành lập chi nhánh khác tỉnh

Chi nhánh Hạch toán phụ thuộc Hạch toán độc lập
Con dấu Có thể có hoặc không Phải có con dấu riêng
Hóa đơn Có thể có hóa đơn riêng hoặc sử dụng hóa đơn của công ty mẹ Phải có hóa đơn riêng
Thuế môn bài Thực hiện khai báo và thanh toán thuế môn bài tại địa điểm của chi nhánh. Thực hiện khai báo và thanh toán thuế môn bài tại địa điểm của chi nhánh.
Thuế GTGT Thực hiện quy trình khai báo và thanh toán thuế tại địa điểm của chi nhánh. Thực hiện quy trình khai báo và thanh toán thuế tại địa điểm của chi nhánh.
Báo cáo tài chính cuối năm Kê khai và thanh toán tại vị trí trụ sở chính của công ty mẹ. Thực hiện việc khai báo và thanh toán thuế tại địa điểm của chi nhánh.

5. Trường hợp đặc biệt khi thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

Trường hợp đặc biệt khi thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh
Trường hợp đặc biệt khi thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

Khi bạn thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh khác tỉnh, cần lưu ý các trường hợp đặc biệt sau:

 • Đối với ngành dịch vụ ăn uống, hình thức hạch toán bắt buộc phải là hạch toán độc lập, bởi vì ngành dịch vụ ăn uống được quản lý theo từng quận riêng biệt. Dù bạn chọn thành lập chi nhánh trong cùng tỉnh hoặc ở tỉnh khác, nếu có ngành ăn uống, bạn phải đăng ký hình thức hạch toán độc lập, thực hiện kê khai thuế theo quý và báo cáo tài chính cuối năm độc lập so với công ty mẹ.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngành dịch vụ ăn uống nhưng không phải là ngành chính và có dự định mở chi nhánh, bạn nên kê khai chi tiết ngành nghề khi đăng ký thành lập chi nhánh để có thể gộp chung sổ sách vào công ty mẹ.
 • Nếu chi nhánh chọn hạch toán phụ thuộc và công ty mẹ giải thể, chi nhánh sẽ phải giải thể theo.
 • Chi nhánh hoạt động ở khác tỉnh phải cùng thuộc vào lĩnh vực hoạt động của công ty mẹ.

6. Một vài lưu ý khi thực hiện thành lập chi nhánh khác tỉnh

Một vài lưu ý khi thực hiện thành lập chi nhánh khác tỉnh
Một vài lưu ý khi thực hiện thành lập chi nhánh khác tỉnh
 • Khi thực hiện thủ tục thành lập, bạn cần lựa chọn hình thức hạch toán phụ thuộc hoặc độc lập tùy theo nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp.
 • Về ngành nghề kinh doanh, ngành và nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành và nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành nghề Việt Nam đã có hiệu lực, vì vậy khi thành lập mới địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quyết định mới.
 • Đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, thường được xem là hạch toán độc lập. Bởi vì ngành nghề liên quan đến ẩm thực được quản lý theo quận, do đó bất kể công ty thành lập chi nhánh trong cùng tỉnh hoặc ở tỉnh khác vẫn phải đăng ký hình thức hạch toán độc lập, thực hiện kê khai thuế hằng quý và báo cáo tài chính cuối năm độc lập so với công ty mẹ.

7. Những câu hỏi liên quan đến thủ tục thành lập công ty khác tỉnh

Quy trình thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh có những bước nào?

Quy trình này bao gồm việc tải mẫu thông báo đăng ký, nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh, khắc dấu và đăng ký con dấu, kê khai lệ phí môn bài, đăng ký sử dụng hóa đơn (nếu cần) và nộp lệ phí môn bài.

Cần chuẩn bị những tài liệu nào để được đăng ký thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh?

Quy trình này bao gồm việc tải mẫu thông báo đăng ký, nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh, khắc dấu và đăng ký con dấu, kê khai lệ phí môn bài, đăng ký sử dụng hóa đơn (nếu cần) và nộp lệ phí môn bài.

Có những thủ tục liên quan đến thuế nào cần phải thực hiện cho công ty chi nhánh?

Yêu cầu thực hiện thủ tục khai báo lệ phí môn bài và báo cáo thuế cho chi nhánh.

Quy trình đăng ký và sử dụng hóa đơn, cũng như việc in hóa đơn, áp dụng cho những trường hợp nào?

Quy trình này áp dụng khi chi nhánh công ty khác tỉnh sử dụng hóa đơn riêng của mình. Doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn, in hóa đơn và thông báo về việc phát hành hóa đơn.

Khi một doanh nghiệp định mở rộng hoạt động kinh doanh và tiếp cận thị trường mới, việc thiết lập chi nhánh ở các tỉnh khác trở thành một quyết định quan trọng. Để thực hiện điều này, thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh là một vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp. Bài viết này hy vọng sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc thành lập công ty trong lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi, AZTAX, tự hào là đối tác chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thành lập công ty, cam kết đảm bảo giá cả hợp lý và thời gian xử lý nhanh chóng nhất.

Đánh giá post
Đánh giá post