Thủ tục chuyển nhượng công ty đơn giản mới nhất 2024

Hầu hết khái niệm chuyển nhượng công ty và mua bán công ty đều khiến mọi người nhầm lẫn. Tuy nhiên, vấn đề của chuyển nhượng công ty cho người khác và mua bán doanh nghiệp là hoàn toàn khác nhau. Vậy hãy cùng AZTAX tìm hiểu rõ hơn về thủ tục chuyển nhượng công ty và những điều cần lưu ý khi chuyển nhượng nhé!

Thủ tục chuyển nhượng công ty cho người khác
Thủ tục chuyển nhượng công ty cho người khác

1. Chuyển nhượng doanh nghiệp là gì?

Chuyển nhượng công ty có thể hiểu là chuyển nhượng một phần vốn góp hoặc toàn bộ công ty của chủ sở hữu cho cá nhân/tổ chức/cổ đông/thành viên góp vốn mới.

Chuyển nhượng công ty là gì?
Chuyển nhượng công ty là gì?

Tùy theo loại hình doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng công ty khác nhau và quy định chuyển nhượng cũng sẽ khác nhau, cụ thể: công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh,…

2. Thủ tục chuyển nhượng công ty

Nhìn chung về hồ sơ, giấy tờ chuyển nhượng của các doanh nghiệp là giống nhau. Ngoài ra, việc chuyển nhượng còn chia làm 2 loại:

 • Chuyển nhượng toàn bộ công ty chủ sở hữu
 • Chuyển nhượng một phần vốn góp cho cá nhân/tổ chức/thành viên góp vốn mới/cổ đông.

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, quyền của chủ sở hữu công ty có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Quy trình chuyển nhượng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Để thực hiện việc chuyển nhượng công ty, cần thực hiện các bước như sau

Thủ tục chuyển nhượng công ty
Thủ tục chuyển nhượng công ty

Bước 1: Ký và thanh toán hồ sơ chuyển nhượng vốn góp

 • Đối với cá nhân nhận chuyển nhượng vốn, có thể thanh toán qua chuyển khoản hoặc tiền mặt.
 • Đối với tổ chức doanh nghiệp nhận chuyển nhượng vốn, không sử dụng tiền mặt, có thể thanh toán bằng Séc, ủy nhiệm chi – chuyển tiền, hoặc các phương thức không sử dụng tiền mặt khác theo quy định hiện hành.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và kê khai thuế

 • Trong 10 ngày từ ngày thay đổi đăng ký kinh doanh, công ty thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh.
 • Trong 10 ngày từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng, nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế.

Lưu ý về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân:

 • Công ty TNHH: Thuế thu nhập cá nhân = (Giá chuyển nhượng – Giá mua phần vốn góp) x 20%
 • Công ty Cổ phần: Thuế thu nhập cá nhân = Giá chuyển nhượng chứng khoán x 0,1%

Bước 3: Nhận kết quả Đăng ký kinh doanh

 • Kết quả được nhận trong 05-08 ngày làm việc đối với thay đổi đăng ký kinh doanh, và 10-15 ngày làm việc đối với kê khai thuế thu nhập cá nhân.

AZTAX luôn hỗ trợ thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Liên hệ hoặc gửi email để được hỗ trợ nhanh chóng!

3. Hồ sơ cần chuẩn bị khi làm thủ tục chuyển nhượng doanh nghiệp

Các hồ sơ, giấy tờ và quy trình làm thủ tục sang nhượng công ty bao gồm:

Hồ sơ đăng ký thay đổi kinh doanh:

 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của cá nhân chuyển nhượng
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp
 • Biên bản thanh lý hợp đồng
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc chuyển nhượng vốn

Tuy nhiên tùy theo mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có các hồ sơ bổ xung khác nhau. Để giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này AZTAX sẽ đi sâu vào các hồ sơ cần chuẩn bị để chuyển nhượng doanh nghiệp cho từng loại hình doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thay đổi kinh doanh
Hồ sơ đăng ký thay đổi sang nhượng công ty

3.1 Hồ sơ chuyển nhượng công ty TNHH 1 thành viên

 1. Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của cá nhân nhận chuyển nhượng.
 2. Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.
 3. Biên bản thanh lý hợp đồng.
 4. Quyết định của chủ sở hữu về việc chuyển nhượng vốn.
 5. Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh.
 6. Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty.
 7. Điều lệ công ty sửa đổi.
 8. Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.
 9. Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

3.2 Hồ sơ chuyển nhượng công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 1. Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của cá nhân nhận chuyển nhượng.
 2. Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.
 3. Biên bản thanh lý hợp đồng.
 4. Quyết định của Hội đồng thành viên.
 5. Biên bản họp của Hội đồng thành viên.
 6. Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh.
 7. Danh sách thành viên của công ty.
 8. Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.
 9. Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

3.3 Hồ sơ chuyển nhượng công ty Cổ phần

Đối với công ty cổ phần, theo quy định của Nghị định 108/2018/NĐ-CP, trường hợp chuyển nhượng cổ phần không cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ gồm có:

 1. Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông nhận chuyển nhượng.
 2. Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.
 3. Biên bản thanh lý hợp đồng.
 4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
 5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 6. Điều lệ công ty sửa đổi.

4. Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân

Mọi loại hình doanh nghiệp khi muốn chuyển nhượng công ty đều phải thực hiện hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân như nhau, cụ thể:

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;
 • Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;
 • Các chứng từ có liên quan đến chuyển nhượng vốn góp gồm: phiếu thu, chi, sổ hạch toán tài khoản 411, 111,…
 • Giấy giới thiệu.
Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân
Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân

Lưu ý: Trong trường hợp chủ sở hữu là pháp nhân, số tiền thu được từ hoạt động chuyển nhượng vốn sẽ được tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp và doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai thông tin này vào tờ khai tạm tính theo quý và quyết toán theo năm. Để thực hiện quy trình chuyển nhượng, quý khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin như tên công ty, mã số doanh nghiệp và thông tin của chủ sở hữu mới. Đội ngũ AZTAX sẽ đảm nhận nhiệm vụ soạn thảo toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng một cách chính xác và đầy đủ.

5. Những vấn đề cần lưu ý khi chuyển nhượng

Thủ tục sang nhượng công ty luôn cần sự trung thực và cẩn trọng từ 2 bên. Để tránh rủi ro cũng như phát sinh những vấn đề ngoài ý muốn, cả 2 bên đều cần chú ý những vấn đề sau.

5.1 Đối với bên chuyển nhượng

Để tránh rủi ro về mặt pháp lý những hồ sơ về:

 • Thuế: báo cáo tháng, quý, quyết toán thuế, báo cáo tài chính,…;
 • Các nghĩa vụ tài chính của công ty: các khoản nợ thuế, tiền phạt thuế, phí,…phải được đơn vị kiểm tra kỹ lưỡng.

Đối với các loại hình doanh nghiệp tư nhân có quyền chuyển nhượng công ty của mình cho cá nhân và tổ chức khác. Tuy nhiên, chủ sở hữu cũ của doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đã phát sinh trước khi thực hiện sang nhượng. Hoặc không cần chịu trách nhiệm khi nhận được sự thỏa thuận từ bên nhận chuyển nhượng và chủ nợ của doanh nghiệp.

Những vấn đề cần lưu ý khi chuyển nhượng
Những vấn đề cần lưu ý khi chuyển nhượng

5.2 Đối với bên nhận chuyển nhượng

Khi nhận chuyển nhượng thì các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sẽ không thay đổi. Do không làm thay đổi tư cách pháp nhân. Vì vậy, bên nhận quyền sở hữu nên lưu ý các vấn đề sau:

 • Thực hiện thẩm định pháp lý, tài chính, tài sản của doanh nghiệp
 • Xác định chính xác các khoản nợ, nghĩa vụ trước và tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng.
 • Yêu cầu bên chuyển nhượng ghi rõ nội dung liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ doanh nghiệp trong hợp đồng.

6. Dịch vụ hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng công ty AZTAX

Chào mừng quý khách đến với AZTAX – đối tác đáng tin cậy của bạn trong lĩnh vực chuyển nhượng công ty. Chúng tôi tự hào giới thiệu Dịch vụ Hỗ trợ Thủ tục Chuyển nhượng Công ty, một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp của bạn thực hiện quy trình chuyển nhượng một cách suôn sẻ và hiệu quả.

AZTAX cam kết cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, được thiết kế để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trong quá trình chuyển nhượng công ty. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi không chỉ có kiến thức sâu rộng về pháp luật và quy định liên quan mà còn có kinh nghiệm thực tế trong việc thực hiện các giao dịch chuyển nhượng thành công.

Dịch vụ hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng công ty
Dịch vụ hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng công ty, sang tên công ty cho người khác

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tư vấn pháp lý chi tiết, hỗ trợ trong việc lập kế hoạch chuyển nhượng, xử lý tất cả các thủ tục hành chính và giải quyết mọi vấn đề phức tạp có thể phát sinh trong quá trình này. Chúng tôi cam kết mang lại sự thuận tiện và an tâm cho khách hàng, để họ có thể tập trung vào việc phát triển kinh doanh của mình mà không lo lắng về những thách thức liên quan đến chuyển nhượng công ty.

Hãy đồng hành cùng AZTAX để biến quy trình chuyển nhượng công ty thành một hành trình thuận lợi và thành công. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với sự chuyên nghiệp và tận tâm, đảm bảo mọi khía cạnh của quy trình được quản lý một cách hoàn hảo.

Trong nhiều năm kinh nghiệm thực hiện chuyển nhượng công ty bao gồm thủ tục chuyển nhượng công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh,…AZTAX tự tin có thể giúp quý doanh nghiệp hoàn thành những thủ tục, hợp đồng chuyển nhượng công ty. Quý doanh nghiệp hãy liên hệ ngay đến hotline 0932.383.089 và gửi thắc mắc về địa chỉ cs@aztax.com.vn để được tư vấn tất tần tật về thủ tục chuyển nhượng công ty và sử dụng dịch vụ sang nhượng công ty TPHCM.

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon