Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Công Ty

Dịch vụ chuyển nhượng công ty

Một số doanh nghiệp hiện nay khi thực hiện chuyển nhượng công ty còn gặp khó khăn trong các hồ sơ, mẫu hợp đồng chuyển nhượng công ty hoặc những vấn đề về quy định khi chuyển nhượng công ty cổ phần hay công ty hợp danh,…AZTAX cung cấp đến quý doanh nghiệp đang tìm kiếm thông tin về sang nhượng, hợp đồng chuyển nhượng công ty hay dịch vụ chuyển nhượng công ty thay doanh nghiệp.

1. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

1.1 Cổ phần là gì?

Cổ phần có thể hiểu là các phần vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. Cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách là cổ đông của công ty cổ phần. Cổ đông sẽ có quyền và nghĩa vụ pháp lý khi sở hữu loại cổ phần tương ứng.

Công ty cổ phần có 2 cổ đông: cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi. Dựa vào đó, cổ phần cũng được chia thành 2 loại cổ phần, gồm:

  • Cổ phần phổ thông, được cổ đông phổ thông sở hữu.
  • Cổ phần ưu đãi sẽ được sở hữu bởi cổ đông ưu đãi.

Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quy định pháp lý. Tuy nhiên, cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.

Cổ phần và quy định chuyển nhượng
Cổ phần và quy định chuyển nhượng

1.2 Quy định, điều kiện chuyển nhượng cổ phần

Mỗi doanh nghiệp đều được quy định riêng theo pháp luật về việc chuyển đổi hay chuyển nhượng cổ phần, vốn góp. Đối với chuyển nhượng công ty cổ phần thì dựa vào theo quy định Luật doanh nghiệp 2020, khoản 3 và 4, điều 120 đề cập:

“3. Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.

Các hạn chế quy định tại khoản 3 Điều này không áp dụng đối với cổ phần phổ thông sau đây:

a) Cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp;

b) Cổ phần đã được chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập.”

Các việc chuyển nhượng cổ phần phải được thực hiện theo quy định và thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Sau đó, công ty phải thực hiện những thủ tục, hồ sơ chuyển nhượng công ty theo yêu cầu cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ.

Dưới đây là mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà quý vị có thể tham khảo:

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

2. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

2.1 Vốn góp là gì?

Theo khoản 27, điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, “Vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỉ lệ vốn góp là tỉ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.”

Vốn góp và quy định chuyển nhượng
Vốn góp và quy định chuyển nhượng

2.2 Quy định, điều kiện chuyển nhượng vốn góp

Chuyển nhượng vốn góp được thực hiện khá phức tạp. Thành viên công ty chào bán phần vốn góp cho các thành viên còn lại theo tỉ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty cùng với điều kiện chào bán.

Thành viên chuyển nhượng vẫn còn quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin người mua được chỉnh sửa, thay đổi trong sổ đăng ký thành viên.

Dưới đây là mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp mà AZTAX cung cấp cho quý vị:

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp
Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

3. Dịch vụ chuyển nhượng công ty của AZTAX

Dịch vụ chuyển nhượng công ty
Dịch vụ chuyển nhượng công ty

Hiện nay việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng công ty cần nhiều bước và chuẩn bị hồ sơ cần thiết. Bên cạnh đó, khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phải tuân thủ điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Do đó, AZTAX chuyên tư vấn, cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ về chuyển nhượng công ty:

  • Tư vấn, giải đáp tất cả các thắc mắc, về thủ tục, hồ sơ, hợp đồng chuyển nhượng công ty.
  • Giúp quý doanh nghiệp thực hiện các mẫu hợp đồng chuyển nhượng công ty, hồ sơ, đơn từ cần thiết.
  • Cam kết bảo mật thông tin của quý khách hàng và quý doanh nghiệp 100%.
  • Thay mặt quý doanh nghiệp làm việc với cơ quan.
  • Báo giá trọn gói, minh bạch, rõ ràng và không phát sinh.

Quý doanh nghiệp không cần lo ngại về vấn đề phí chuyển nhượng công ty và hãy liên hệ ngay đến hotline 0932.383.089 hoặc gửi thông tin về địa chỉ cs@aztax.com.vn, sẽ nhận được tư vấn và tiết kiệm rất nhiều chi phí cũng như thời gian khi thực hiện giúp doanh nghiệp về hợp đồng chuyển nhượng công ty.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post