Hướng dẫn các thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội sang quận khác

Thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội sang quận khác

Về vấn đề thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội sang quận khác, theo BHXH Việt Nam, sau khi công ty đã thay đổi giấy phép kinh doanh chuyển địa điểm trụ sở thì công ty cần làm những thủ tục hồ sơ chuyển nới đăng lý tham gia bào hiểm sang cơ quan BHXH nơi đặt trụ sở mới.

Theo công văn số 1366/BHXH-THU (hướng dẫn quy trình chuyển nơi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN) như sau:

1, Thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội tại cơ quan BHXH nơi chuyển đi 

thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội sang quận khác
Giải quyết thủ tục về BHXH, BHYT

a, Báo giảm BHXH

Chuẩn bị các hồ sơ sau, nộp cho cơ quan BHXH chậm nhất ngày 15 của tháng cuối cùng trước khi chuyển đi.

 • Quyết định/Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, chấm dứt hoạt động, chuyển địa phương khác hoặc Quyết định giải thể của đơn vị, giấy phép kinh doanh, …(bản sao).
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 1 bản).
 • Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (1 thẻ/người).
 • Chứng từ nộp tiền (bản sao nếu có).
 • Phiếu giao nhận hồ sơ.
thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội sang quận khác
Phiếu giao nhận hồ sơ số 106

Lưu ý:

 • Đối với đơn vị giao dịch điện tử thành công nhưng không gửi kèm thoe file hình ảnh mục 1,4 thì in bảng kê nộp kèm các hồ sơ này và thẻ BHYT (nếu có) qua bưu điện (phí bưu điện VNPT do cơ quan BHXH trả).
 • Thu hồi thẻ BHYT còn giá trị sử dụng nộp cho cơ quan BHXH nơi đi trước ngày 1 của tháng báo giám. Trường hợp không thu hồi được thẻ BHYT phải lập mẫu D02-TS tăng hết giá trị thẻ.
 • Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 2 ngày cho mỗi lượt.

b, Chốt sổ BHXH

 • Phiếu giao nhận hồ sơ 301
 • Tờ rời sổ (nếu có)
 • Sổ BHXH
 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (TK1-TS, 1 bản/người)
 • Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).
Thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội sang quận khác
Phiếu giao nhận hồ sơ số 301

Lưu ý:

 • Thanh toán đầy đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN đến tháng chuyển đi, nộp hồ sơ giải quyết chế độ cho người lao động tại BHXH nơi đi dứt điểm đến thời điểm chuyển đi.
 • Kịp thời đăng ký tham gia BHXH tại cơ quan BHXH nới đến không chờ giải quyết xong những tồn tại với cơ quan BHXH nơi đi.
 • Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt.

2, Thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội tại cơ quan BHXH nơi chuyển đến

Làm theo hướng dẫn tại Phiếu giao nhận hồ sơ 101, cụ thể cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu số TK3-TS, 1 bản).
 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu số TK1-TS, 1bản/người).
 • Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-TS, 1 bản)
 • Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan BHXH tham gia trước đó (mẫu C12-TS, 1 bản)
 • Phiếu giao nhận hồ sơ 101
Thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội sang quận khác
Phiếu giao nhận hồ sơ số 101

Lưu ý:

 • Trong vòng 4 ngày kể từ ngày nhận thông báo chấp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH đơn vị phải chuyển ngay số tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN tháng đầu tiên để cơ quan làm căn cứ cấp thẻ BHYT kịp thời cho người lao động.
 • Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 2 ngày cho mỗi lượt.

Để biết thêm về dịch vụ thủ tục chuyển đổi bảo hiểm sang quận khác hay còn vướng mắc, chưa rõ bạn vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua:

HOTLINE : 0932 383 089 – Email : cs@aztax.com.vn – www.aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP. 

5/5 - (5 bình chọn)
5/5 - (5 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon