HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

Hiện nay, việc thành lập công đoàn cơ sở là điều vô cùng cần thiết bởi vai trò quan trọng của công đoàn trong doanh nghiệp và đối với người lao động. Vậy quy trình thành lập công đoàn như thế nào? Mời xem bài viết dưới đây để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục này.

1. Công đoàn cơ sở là gì?

Tại Điều 4 của Luật Công đoàn 2012 có định nghĩa về công đoàn cơ sở như sau:

“Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam ”.

Như vậy, công đoàn cơ sở là tập hợp tất cả những đoàn viên công đoàn của một tổ chức. Công đoàn cơ sở là đại điện chính thức của người lao động. Nhiệm vụ của công đoàn là bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động tại đơn vị.

Công đoàn cơ sở là gì?
Công đoàn cơ sở là gì?

2. Doanh nghiệp có bắt buộc thành lập công đoàn cơ sở hay không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Luật công đoàn 2012 có quy định như sau:

“Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.” 

Như vậy, các doanh nghiệp không bắt buộc phải thành lập công đoàn ngay cả khi đã đủ điều kiện. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các doanh nghiệp đều thực hiện hành lập công đoàn bởi việc có một đại diện chính thức cho tập thể tất cả người lao động là điều vô cùng cần thiết. Thông qua công đoàn, doanh nghiệp có thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Doanh nghiệp có bắt buộc thành lập công đoàn cơ sở hay không?
Doanh nghiệp có bắt buộc thành lập công đoàn cơ sở hay không?

3. Điều kiện thành lập công đoàn cơ sở

Căn cứ vào Hướng dẫn 238/HD-TLĐ, các doanh nghiệp có sử dụng lao động được thành lập công đoàn cơ sở khi đáp ứng đủ 02 điều kiện sau:

– Doanh nghiệp có ít nhất 05 đoàn viên công đoàn hoặc 05 người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam;

– Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.

Trong một số trường hợp khác, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị được thành lập công đoàn cơ sở ghép khi:

– Các doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân nhưng có dưới 20 đoàn viên hoặc dưới 20 người lao động tự nguyện gia nhập công đoàn;

– Các doanh nghiệp có trên 20 đoàn viên hoặc trên 20 người lao động tự nguyện gia nhập công đoàn nhưng không có tư cách pháp nhân hoặc, tư cách pháp nhân không đầy đủ;

– Thành lập công đoàn cơ sở có tổ chức công đoàn cơ sở thành viên đối với các doanh nghiệp có đủ điều kiện về đoàn viên, tư cách pháp nhân nhưng có chung chủ sở hữu hoặc cùng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động trên địa bàn (nếu có tự nguyện liên kết).

Như vậy, doanh nghiệp đáp ứng đủ những điều kiện đã được nêu trên thì sẽ được phép thực hiện thành lập công đoàn cơ sở.

Điều kiện thành lập công đoàn cơ sở
Điều kiện thành lập công đoàn cơ sở

4. Hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục thành lập công đoàn cơ sở

Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở được thực hiện như sau:

Bước 1: Thành lập Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở

+ Điều kiện thành lập Ban vận động:

Có từ ba người lao động trở lên đang làm việc tại tổ chức có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

+ Người lao động có đơn tự nguyện gia nhập tự tập hợp, thống nhất bầu Trưởng ban vận động.

+ Trách nhiệm ban vận động: tổ chức vận động thành lập Công đoàn cơ sở; thực hiện vận động người lao động tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp hướng dẫn việc thực hiện tổ chức hội nghị thành lập Công đoàn.

Bước 2: Tổ chức hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở

– Nội dung của hội nghị gồm:

+ Báo cáo về quá trình vận động người lao động gia nhập công đoàn và tổ chức thành lập Công đoàn cơ sở;

+ Báo cáo danh sách những người lao động có đơn tự nguyện gia nhập công đoàn;

+ Tuyên bố thành lập Công đoàn;

+ Bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở;

+ Thông qua chương trình hoạt động của Công đoàn cơ sở.

– Đối với việc bầu cử Ban chấp hành tại hội nghị này:

+ Phải thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

+ Người trúng cử phải có được số phiếu tán thành hơn 1/2 so với tổng số phiếu thu về.

+ Phiếu bầu cử phải có chữ ký của trưởng ban vận động ở phía trên góc trái của phiếu bầu

Bước 3: Lập hồ sơ đề nghị công nhận công đoàn cơ sở

– Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đại hội thành lập công đoàn cơ sở:

Đơn vị tổ chức họp ban chấp hành công đoàn mới được thành lập nhằm bầu ra ban thường vụ và các chức danh khác trong công đoàn.

– Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đại hội:

Ban chấp hành mới thành lập phải soạn hồ sơ phải đề nghị công đoàn cấp trên xem xét việc công nhận.

Hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở.

+ Văn bản kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn.

+ Danh sách các đoàn viên và đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động.

+ Danh sách trích ngang lý lịch ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở.

+ Biên bản của đại hội thành lập công đoàn cơ sở.

+ Biên bản của việc kiểm phiếu bầu cử tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở và biên bản bầu cử tại hội nghị ban chấp hành (nếu có).

Bước 4: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ra quyết định công nhận

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Ban chấp hành:

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm thực hiện thẩm định tính hợp pháp của quá trình thành lập Công đoàn cơ sở.

– Trường hợp đủ điều kiện thì quyết định công nhận đoàn viên, công nhận Công đoàn cơ sở, công nhận Ban chấp hành.

– Trường hợp không đủ điều kiện công nhận thì thực hiện thông báo bằng văn bản tới Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở.

Hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục thành lập công đoàn cơ sở
Hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục thành lập công đoàn cơ sở

5. Dịch vụ làm hồ sơ phòng lao động trọn gói

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp mới thành lập, có thuê mướn lao động làm việc theo hợp đồng lao động thì phải đăng ký kê khai sử dụng lao động Phòng lao động. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp mới thành lập gặp rất nhiều khó khăn đối với thủ tục này bởi không biết bắt đầu từ đâu. Chính vì vậy, AZTAX ra mắt gói dịch vụ làm hồ sơ phòng lao động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Đến với gói dịch vụ của AZTAX, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ như:

  • Soạn thảo nội quy, quy chế lao động;
  • Soạn thảo bảng kê khai lao động;
  • Đại diện đăng ký khai trình sử dụng lao động tại Phòng lao động;
  • Đại diện đăng ký tham gia Công đoàn hoặc xin không tham gia Công đoàn tại Liên đoàn lao động.
  • Và nhiều vấn đề khác liên quan đến kê khai lao động…

Vậy nên, hãy cân nhắc sử dụng dịch vụ làm hồ sơ phòng lao động trọn gói tại AZTAX. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng 24/7 về các vấn đề liên quan.

Dịch vụ làm hồ sơ phòng lao động trọn gói
Dịch vụ làm hồ sơ phòng lao động trọn gói

Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm về các nghiệp vụ khác cần thực hiện sau khi thành lập doanh nghiệp cùng với các gói dịch vụ hỗ trợ nghiệp vụ của AZTAX theo bảng dưới đây:

BƯỚC THỰC HIỆN

NGHIỆP VỤ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

PHÍ DỊCH VỤ

1

Treo bảng hiệu

2

Đăng ký chữ ký số

Chỉ từ

1.500.000 đồng

3

Đăng ký hóa đơn điện tử

Chỉ từ

1.500.000 đồng

4

Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp

5

Kê khai thuế ban đầu

Chỉ từ

1.500.000 đồng

6

Kê khai và nộp thuế môn bài

Chỉ từ

1.500.000 đồng

7

Xây dựng và đăng ký nội quy lao động

Chỉ từ

500.000 đồng

8

Xây dựng và thông báo thang lương, bảng lương

Chỉ từ

500.000 đồng

9

Tuyển dụng nhân sự

Gói C&B

10

Hồ sơ mã đơn vị

Chỉ từ

1.500.000 đồng

11

Thành lập công đoàn

Chỉ từ

500.000 đồng

12

Đăng ký mã số thuế TNCN

Chỉ từ

1.000.000 đồng

Trên đây là hướng dẫn cách thực hiện thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp. Hy vọng bài viết mang đến thông tin hữu ích đến Quý khách hàng. Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Sự khởi đầu vững chắc cho hành trình khởi nghiệp

Trả lời