Thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất năm 2024

Thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất

Thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất năm 2024 vẫn áp dụng mức lương cơ sở của năm 2020 là 1.490.000 đồng/tháng. Ngoài ra, tại thông tư số 12/2021/TT-BQP chỉ có thay đổi các vấn đề về kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ, thẩm quyền nâng luong,…Còn hệ số lương quân nhân vẫn được giữ nguyên.

Để biết mức lương cụ thể là bao nhiêu, các bạn có thể tham khảo thang bảng lương dưới đây.

1. Mức hưởng lương của quân nhân chuyên nghiệp 

thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp
Mức hưởng lương của quân nhân chuyên nghiệp

Thiếu uý quân nhân chuyên nghiệp hưởng lương có hệ số dưới 3,95. Từ hệ số 6,80 trở lên là mức lương tương ứng với cấp bậc Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp, theo thông tư mới nhất của Bộ quốc phòng.

Bộ quốc phòng vừa ban hành Thông tư 170/2016/TT-BQP quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016, thông tư này gồm 5 chương, 15 điều, áp dụng đối với quân nhân chuyên nghiệp phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị, công nhân và viên chức quốc phòng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Điều 4 (Cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương), chương II của thông tư này nêu rõ:

  • Cấp bậc quân hàm Thiếu uý quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương có hệ số dưới 3,95.
  • Cấp bậc quân hàm Trung uý quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 3,95 đến dưới 4,45.
  • Cấp bậc quân hàm Thượng uý quân nhân chuyên nghiệp tương ứng từ hệ số lương 4,45 đến dưới 4,90.
  • Cấp bậc quân hàm Đại uý quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 4,90 đến mức 5,30.
  • Cấp bậc quân hàm Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 5,30 đến dưới 6,10.
  • Cấp bậc quân hàm Trung tá quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 6,10 đến dưới 6,80.
  • Cấp bậc quân hàm Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 6,80 trở lên.

Xem thêm: Thang bảng lương công chức Nhà nước

2. Thang bảng lương của quân nhân chuyên nghiệp 

thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp
Thang bảng lương của quân nhân chuyên nghiệp

Dưới đây là thang bảng lương quân nhân thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân.

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cao cấp năm 2022

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp cao cấp 2021
Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp cao cấp 2022

Xem thêm: Thang bảng lương hành chính sự nghiệp

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp trung cấp năm 2022

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp trung cấp
Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp trung cấp 2022

Xem thêm: Thang bảng lương doanh nghiệp Nhà nước

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp năm 2022

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp 2022
Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp 2022

 

 

>>> Tải mẫu thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp TẠI ĐÂY

Để biết thêm thông tin chi tiết về thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp hoặc cần hỗ trợ, các bạn hãy liên hệ ngay với Công ty AZTAX qua: HOTLINE : 0932 383 089 – Email : cs@aztax.com.vn – www.aztax.com.vn

4.4/5 - (5 bình chọn)
4.4/5 - (5 bình chọn)