Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp mới nhất 2024

Mẫu quyết định giải thể Doanh nghiệp mới nhất hiện nay

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và đòi hỏi sự linh hoạt, quyết định giải thể công ty trở thành một quá trình quan trọng và phức tạp đối với nhiều doanh nghiệp. Việc nắm bắt thông tin về mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành là hết sức quan trọng, đặc biệt khi có sự thay đổi trong các quy định và thủ tục.. Bài viết dưới đây AZTAX sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp mới nhất hiện nay, để các bạn có thể tải về và sử dụng trong quá trình làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp
Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

1. Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp mới nhất 2024

Quyết định giải thể công ty là một văn bản chính thức được Hội đồng quản trị hoặc cơ quan quyết định tương tự của công ty ban hành, thông báo và chấp nhận quyết định về việc chấm dứt hoạt động của công ty. Mẫu quyết định giải thể thường bao gồm các thông tin quan trọng như ngày giải thể, lý do giải thể, người quyết định, và các quyết định liên quan khác. Dưới đây là mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp chúng có thể sử dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp như mẫu quyết định giải thể công ty cổ phần, mẫu quyết định giải the công ty tnhh 1 thành viên hay quyết định giải thể công ty tnhh 2 thành viên.

mẫu quyết định giải the doanh nghiệp
Mẫu quyết định giải thể công ty mới nhất 2024

Dưới đây là một số điểm quan trọng có thể được định nghĩa trong mẫu quyết định giải thể:

 • Ngày Giải Thể: Ngày chính thức đánh dấu sự chấm dứt của công ty và bắt đầu quá trình giải thể.
 • Lý Do Giải Thể: Chi tiết về tất cả các lý do mà công ty quyết định giải thể, có thể bao gồm vấn đề tài chính, chiến lược kinh doanh, hoặc các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
 • Người Quyết Định: Thông tin về cá nhân hoặc cơ quan có trách nhiệm chấm dứt hoạt động của công ty và ký kết quyết định giải thể.
 • Quản lý Quyết Thực Hiện: Người được ủy quyền thực hiện các bước và thủ tục cụ thể liên quan đến quá trình giải thể.
 • Quyết Định Hiệu Lực: Ngày mà quyết định giải thể bắt đầu có hiệu lực.
 • Thực Hiện Các Thủ Tục Pháp Lý: Chi tiết về các bước pháp lý cần thực hiện để hoàn tất quá trình giải thể theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện giải thể công ty

Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp và công ty có thể đối mặt với những tình huống khó khăn, đòi hỏi sự linh hoạt và quyết định mạnh mẽ. Việc giải thể công ty trở thành một lựa chọn cần thiết trong nhiều trường hợp, đặc biệt là khi đối diện với những điều kiện đặc biệt hay những vấn đề pháp lý phức tạp. Để hiểu rõ hơn về quá trình này, chúng ta sẽ tập trung vào những điều kiện cụ thể mà doanh nghiệp cần đáp ứng để có thể thực hiện quy trình giải thể công ty một cách hợp pháp và hiệu quả.

Điều kiện giải thể công ty
Điều kiện giải thể công ty

Để được giải thể, công ty phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;
 • Đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.
 • Người quản lý liên quan và công ty, khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi, sẽ chịu trách nhiệm liên đới đối với các khoản nợ của doanh nghiệp.

3. Thủ tục giải thể công ty của AZTAX

Thủ tục giải thể công ty không chỉ đòi hỏi sự chín chắn và hiểu biết sâu rộng về quy định pháp luật mà còn yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía doanh nghiệp. Để khám phá chi tiết quan trọng của thủ tục này và những yếu tố quyết định, chúng ta sẽ tập trung vào những bước và điều kiện quan trọng cần thực hiện khi doanh nghiệp quyết định tiến hành thủ tục giải thể công ty.

Thủ tục giải thể công ty
Thủ tục giải thể công ty

Theo quy định tại Điều 208 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 về Trình tự và thủ tục giải thể doanh nghiệp, quy trình này được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Thực hiện Nghị quyết, quyết định giải thể:
  • Thực hiện thông qua nghị quyết hoặc quyết định giải thể doanh nghiệp.
  • Nội dung chủ yếu bao gồm:
   • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
   • Lý do giải thể;
   • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán nợ;
   • Phương án xử lý nghĩa vụ từ hợp đồng lao động;
   • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 • Bước 2: Thanh lý tài sản:
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị tổ chức thanh lý tài sản, trừ khi Điều lệ công ty quy định khác.
 • Bước 3: Thông báo và đăng ký:
  • Trong 07 ngày làm việc, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động trong doanh nghiệp.
  • Thông báo và đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 4: Giải quyết nợ:
  • Trường hợp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán, cùng với nghị quyết, quyết định giải thể, phương án giải quyết nợ được gửi đến các chủ nợ và liên quan.
 • Bước 5: Lên thứ tự ưu tiên thanh toán nợ:
  • Các khoản nợ được thanh toán theo thứ tự ưu tiên như lao động, thuế và các nợ khác.
 • Bước 6: Phân phối phần còn lại:
  • Sau khi thanh toán chi phí giải thể và nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông theo tỷ lệ sở hữu.
 • Bước 7: Gửi hồ sơ:
  • Người đại diện pháp luật gửi hồ sơ giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc sau khi thanh toán hết nợ.
 • Bước 8: Cập nhật thông tin:
  • Trong thời hạn 180 ngày, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi không có ý kiến phản đối.

4. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Căn cứ theo tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 về quy định  doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

 • Công ty sẽ kết thúc thời hạn hoạt động như đã quy định trong Điều lệ mà không có sự quyết định gia hạn;
 • Quyết định về việc giải thể phụ thuộc vào nghị quyết hoặc quyết định của chủ doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân), của Hội đồng thành viên (đối với công ty hợp danh), của Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn), của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần);
 • Nếu công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định luật trong 06 tháng liên tục mà không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, có thể dẫn đến việc giải thể;
 • Trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngoại trừ các trường hợp có quy định khác trong Luật Quản lý thuế, doanh nghiệp sẽ phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.
 • Trong trường hợp công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người quản lý có liên quan và doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm liên đới về các khoản nợ của doanh nghiệp.

5. Dịch vụ giải thể công ty của AZTAX

AZTAX, là đối tác hàng đầu cung cấp dịch vụ giải thể công ty toàn diện tại Việt Nam, xác định là một đơn vị đáng tin cậy. Với đội ngũ chuyên gia pháp lý và kế toán chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết đem đến cho khách hàng những giải pháp toàn diện và hiệu quả nhất trong quá trình giải thể công ty.

Dịch vụ giải thể công ty của AZTAX
Dịch vụ giải thể công ty của AZTAX

Dịch vụ giải thể công ty của chúng tôi không chỉ giới hạn ở thủ tục pháp lý, mà còn tập trung vào việc tối ưu hóa tài chính và nguồn lực của doanh nghiệp. AZTAX cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp từ quyết định giải thể cho đến khi hoàn tất mọi thủ tục, mang lại sự hiệu quả và tiết kiệm thời gian, công sức cho khách hàng.

Trên đây là tất cả thông tin liên quan đến chủ đề mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp hay quyết định giải thể công ty cổ phần mới nhất mà AZTAX đã sẵn sàng chia sẻ với quý khách. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết này sẽ mang lại giá trị thông tin quan trọng cho bạn. Để đặt câu hỏi hoặc biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với AZTAX để nhận được sự tư vấn chuyên sâu và hỗ trợ toàn diện nhất.

5/5 - (6 bình chọn)
5/5 - (6 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon