Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

phan tich bao cao tai chinh

Phân tích báo cáo tài chính là quá trình quan trọng nhằm đánh giá và đưa ra nhận định về hiệu suất tài chính của một doanh nghiệp dựa trên các thông tin được cung cấp trong báo cáo tài chính của nó. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về quy trình này, AZTAX xin cung cấp cách hướng dẫn tổng quan để phân tích báo cáo tài chính cho doanh nghiệp hiện nay.

1. Phân tích báo cáo tài chính là gì?

phan tich bao cao tai chinh la gi
Phân tích báo cáo tài chính là gì?

Phân tích báo cáo tài chính là quá trình đánh giá tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp, bằng cách xác định các điểm mạnh và yếu thông qua tính toán và phân tích các chỉ số từ báo cáo tài chính. Việc hiểu rõ mối quan hệ giữa các tỷ số là cần thiết để đưa ra những kết luận chính xác về tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Tuy không có một tiêu chí cụ thể cho việc phân tích từng tỷ số và một số chỉ số tính toán không đủ để đánh giá toàn diện tình trạng của công ty. Vì vậy, mục tiêu cuối cùng của phân tích tài chính là hiểu rõ các mối quan hệ giữa các tỷ số, từ đó có thể đưa ra những đánh giá chính xác và toàn diện nhất về công ty.

2. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính

y nghia cua viec phan tich bao cao tai chinh
Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính là một nguồn thông tin vô cùng quan trọng, mang lại kiến thức và thông tin về tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính không chỉ giúp các đối tượng sử dụng hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp, mà còn giúp họ đưa ra những quyết định kinh doanh có tính hợp lý và hiệu quả.

Phân tích báo cáo tài chính giúp đánh giá các chỉ số tài chính quan trọng của doanh nghiệp như khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, và khả năng quản trị tài chính. Dựa vào những thông tin này, các đối tượng sử dụng có thể đưa ra nhận định về tình hình tài chính của doanh nghiệp, biết được liệu doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả và có tiềm năng phát triển hay không. Từ đó, họ có thể đưa ra những quyết định kinh doanh thông minh như quyết định đầu tư, quyết định cho vay và quyết định kinh doanh khác. Đồng thời, phân tích báo cáo tài chính cũng là cơ sở để dự đoán tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai. Một số lưu ý khi các kế toán viên phân tích báo cáo tài chính cần lưu tâm như sau:

 • Cần so sánh với kỳ đánh giá trước đó nhằm có cái nhìn tổng quan về sự phát triển của doanh nghiệp trong cùng thời điểm. Việc này giúp nhìn nhận rõ hơn về xu hướng phát triển của doanh nghiệp và đưa ra những đánh giá có tính chất đối chiếu.
 • Thực hiện so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành hoặc trung bình của ngành để nhìn thấy được điểm mạnh và điểm yếu của tình hình tài chính của doanh nghiệp hiện tại. Điều này giúp xác định được vị thế của doanh nghiệp trong ngành và cơ hội cũng như thách thức mà nó đối mặt.
 • Cần xem xét số liệu tính toán và phân tích để hiểu rõ tính chất thời điểm và thời kỳ, từ đó đưa ra đánh giá chính xác về tình hình hiện tại của doanh nghiệp. Điều này giúp tránh được các đánh giá sai lệch do không xem xét đúng ngữ cảnh.
dich vu lam bao cao tai chinh
Dịch vụ làm báo cáo tài chính

3. Hướng dẫn cách phân tích báo cáo tài chính 

Việc phân tích báo cáo tài chính không chỉ đơn thuần là việc xem xét các con số mà còn đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về ngành kinh doanh và môi trường kinh tế. Ngoài ra, việc áp dụng các phương pháp phân tích và sử dụng công cụ phân tích tài chính hiệu quả cũng rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả. Hướng dẫn cách phân tích báo cáo tài chính được mô tả chi tiết như sau.

3.1. Phân tích khả năng thanh toán

Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất và kinh doanh được duy trì liên tục, doanh nghiệp cần có đủ vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và duy trì mức hàng tồn kho hợp lý. Việc này cực kỳ quan trọng vì nếu không thể đáp ứng kịp thời các nghĩa vụ thanh toán, hoạt động của doanh nghiệp có thể bị gián đoạn. Để đánh giá khả năng thanh toán, doanh nghiệp sử dụng các hệ số thanh toán sau:

 • Hệ số khả năng thanh toán hiện hành nhằm đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp bằng cách chia tài sản lưu động cho nợ ngắn hạn. Giá trị cao hơn 1 cho thấy doanh nghiệp có khả năng thanh toán tốt. Giá trị dưới 1 biểu thị nguy cơ không thanh toán được các khoản nợ ngắn hạn. Giá trị cao hơn 2 cho thấy doanh nghiệp có khả năng thanh toán tốt và có thể sử dụng tài sản lưu động để mở rộng kinh doanh.
 • Hệ số khả năng thanh toán lãi vay nhằm đo lường khả năng chi trả lãi vay và lãi vay hàng năm từ lợi nhuận hoặc dòng tiền. Giá trị cao cho thấy doanh nghiệp có khả năng thanh toán lãi vay tốt. Giá trị thấp có thể biểu thị nguy cơ vỡ nợ, đặc biệt khi dòng tiền kém và lợi nhuận thấp.
 • Hệ số vòng quay các khoản thu và vòng quay hàng tồn kho giúp đánh giá hiệu quả thu hồi các khoản phải thu và quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp. Vòng quay các khoản thu càng cao thì hiệu quả thu hồi các khoản phải thu càng tốt. Vòng quay hàng tồn kho càng cao thì hiệu quả quản lý hàng tồn kho càng tốt, giúp giảm chi phí lưu kho và tăng lợi nhuận.

Những hệ số này cần được đánh giá kết hợp với môi trường kinh doanh và ngành công nghiệp để đưa ra những đánh giá chính xác và có ý nghĩa.

3.2. Phân tích đòn bẩy tài chính trong báo cáo

Hệ số nợ là một công cụ quan trọng trong việc đánh giá tỷ trọng nợ trong tổng nguồn vốn của một doanh nghiệp. Công thức tính hệ số nợ đơn giản là chia số nợ phải trả cho tổng nguồn vốn. Thường thì, hệ số nợ thấp cho thấy doanh nghiệp có mức độ an toàn cao và ít rủi ro tài chính. Điều này có thể ám chỉ rằng doanh nghiệp không phụ thuộc quá nhiều vào vốn nợ và có khả năng thanh toán nợ một cách dễ dàng hơn. Ngược lại, hệ số nợ cao cho thấy doanh nghiệp có tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính, đặc biệt là khi khối lượng nợ tăng lên đáng kể so với tổng nguồn vốn. Trong tình huống này, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với áp lực thanh toán nợ cao và khó khăn trong việc quản lý tài chính.

Do đó, việc đánh giá hệ số nợ cần được tiến hành một cách cẩn thận và phải kết hợp với việc xem xét các yếu tố khác như cơ cấu vốn và dòng tiền. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình tài chính của mình và có thể đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp để quản lý rủi ro và tối ưu hóa hiệu suất tài chính.

3.3. Phân tích khả năng sinh lời

Phân tích khả năng sinh lời của một doanh nghiệp thông qua các chỉ số tài chính là một phần quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất kinh doanh. Dưới đây là các chỉ số quan trọng và cách tính chúng:

 • Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS)
ROS = (Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần) x 100%

ROS biểu thị mức hiệu quả của doanh nghiệp trong việc tạo ra lợi nhuận thực tế từ doanh thu. ROS càng cao thì hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp càng tốt.

 • Tỷ suất lợi nhuận gộp (Biên lợi nhuận gộp)
Biên lợi nhuận gộp = Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần

Biên lợi nhuận gộp đo lường lợi nhuận gộp từ mỗi đồng doanh thu thuần được sử dụng để so sánh hiệu quả của các doanh nghiệp trong cùng ngành.

 • Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA – Return on Assets)
ROA = Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân của doanh nghiệp

ROA đánh giá khả năng sinh lợi của các tài sản của doanh nghiệp. Chỉ số ROA càng cao càng thể hiện mức độ hiệu quả của việc quản lý và sử dụng tài sản tại doanh nghiệp đó.

 • Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE – Return on Equity)
ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân

ROE đánh giá tổng hợp các khía cạnh quan trọng về quản trị tài chính trong doanh nghiệp. ROE cao thường cho thấy doanh nghiệp có khả năng sinh lợi tốt từ vốn chủ sở hữu.

 • Thu nhập một cổ phần thường (EPS – Earnings Per Share)
EPS = Thu nhập ròng sau thuế / Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành

EPS đo lường lợi nhuận trung bình đối với mỗi cổ phiếu của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Các chỉ số này cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá hiệu suất và khả năng sinh lời của doanh nghiệp từ các khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh và tài chính.

dich vu lam bao cao tai chinh
Dịch vụ làm báo cáo tài chính

3.4. Phân tích dòng tiền

Phân tích dòng tiền trong báo cáo tài chính là một phần quan trọng để đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh của một doanh nghiệp. Dưới đây là các chỉ số quan trọng và cách tính chúng:

 • Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần được tính bằng tỷ lệ giữa dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và doanh thu thuần. Chỉ số này đánh giá hiệu quả trong việc tạo ra lợi nhuận từ mỗi đồng doanh thu thuần của doanh nghiệp. Giá trị càng cao càng tốt, nhưng cần so sánh với dữ liệu quá khứ để nhận biết sự thay đổi và phát triển của doanh nghiệp.
 • Tỷ suất dòng tiền tự do là tỷ lệ giữa dòng tiền tự do và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh. Dòng tiền tự do là số tiền dư thừa sau khi trừ đi các chi phí đầu tư cho tài sản cố định. Giá trị cao của tỷ suất dòng tiền tự do cho thấy doanh nghiệp có khả năng sử dụng dòng tiền dư thừa cho các mục đích như đầu tư mới, trả lãi cho cổ đông hoặc trả nợ.
 • Xu hướng của dòng tiền để phân tích được cần thu thập và tổng hợp số liệu về dòng tiền từ các hoạt động của doanh nghiệp trong từng năm. Mục đích là loại bỏ các biến động ngắn hạn về dòng tiền và xác định chu kỳ kinh doanh mà doanh nghiệp đang trải qua. Quan sát xu hướng dòng tiền trong thời gian dài có thể giúp nhà đầu tư và tổ chức tài chính đưa ra quyết định hợp lý về đầu tư hoặc tài trợ vốn cho doanh nghiệp.

4. Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính phổ biến

ky thuat phan tich bao cao tai chinh pho bien
Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính phổ biến.

Hiện nay, các kế toán viên thường áp dụng các cách phân tích báo cáo tài chính phổ biến nhất và được sử dụng nhiều nhất. Cụ thể, các cách đó được mô tả chi tiết như sau.

4.1.Phân tích theo chiều ngang

Phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang là một kỹ thuật quan trọng để hiểu rõ hơn về sự thay đổi và phát triển của doanh nghiệp qua các giai đoạn khác nhau. Bằng cách so sánh các chỉ số tài chính quan trọng như doanh thu, lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng, tỷ suất sinh lời và dòng tiền trong các kỳ kế toán khác nhau, chúng ta có thể nhận biết các xu hướng và biến động.

Phân tích theo chiều ngang cung cấp cái nhìn tổng quan về sự phát triển của doanh nghiệp theo thời gian và giúp xác định các mô hình, xu hướng, cũng như vấn đề tiềm ẩn trong hoạt động tài chính. Nó cho phép nhà đầu tư và quản lý đánh giá hiệu quả của các chiến lược kinh doanh và tài chính, đồng thời đưa ra các quyết định quan trọng về phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp.

4.2. Phân tích theo chiều dọc

Phân tích theo chiều dọc là một phương pháp quan trọng để hiểu sâu hơn về cấu trúc và phân bố của các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo. Thay vì chỉ tập trung vào các con số tuyệt đối, phương pháp này biểu thị mỗi chỉ tiêu dưới dạng phần trăm so với một số liệu cơ sở như tổng doanh thu, tổng tài sản hoặc tổng vốn chủ sở hữu.

Ví dụ, trong báo cáo kết quả kinh doanh, tỷ lệ phần trăm của từng khoản mục trên tổng doanh thu có thể cung cấp cái nhìn rõ ràng về cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp. Tương tự, trong bảng cân đối kế toán, việc biểu thị tỷ lệ phần trăm của từng khoản mục trên tổng tài sản có thể giúp phân tích sâu hơn về cấu trúc tài sản của doanh nghiệp.

Phương pháp này cung cấp khả năng so sánh giữa các công ty có quy mô và hoạt động khác nhau, giúp nhìn nhận sự phân bố tài chính của họ dưới góc độ tương đối. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phương pháp này có thể bị ảnh hưởng bởi các chính sách kế toán khác nhau mà các công ty sử dụng.

4.2. Phân tích tỷ lệ

Phân tích tỷ lệ là một kỹ thuật quan trọng trong việc đánh giá báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Phương pháp này tập trung vào việc so sánh các tỷ lệ tài chính của doanh nghiệp với các tỷ lệ tài chính của các đối thủ trong cùng ngành hoặc với các tỷ lệ tài chính trung bình của ngành. Bằng cách so sánh, nhà phân tích có thể đánh giá được khả năng sinh lời của doanh nghiệp, mức độ thanh khoản của tài sản, đòn bẩy tài chính sử dụng, và hiệu quả của việc sử dụng tài sản.

Phân tích tỷ lệ là một công cụ mạnh mẽ giúp hiểu rõ hơn về hiệu suất và vị thế của doanh nghiệp trong ngành của mình. Bằng cách so sánh với các đối thủ và ngành, doanh nghiệp có thể nhận ra các điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó đưa ra các chiến lược cải thiện và tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh.

Phân tích báo cáo tài chính giúp đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ số như lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận, tỷ suất sinh lời, và tỷ suất lợi nhuận. Nếu quý khách vẫn còn thắc mắc về báo cáo tài chính hoặc các vấn đề liên quan khác hãy liên hệ ngay với AZTAX để nhận được sự tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon