Các kỳ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong năm

ky-bao-cao-tai-chinh

Các kỳ báo cáo tài chính của doanh nghiệp được quy định như thế nào? Báo cáo tài chính của doanh nghiệp có nguyên tắc lập hay không? Thông tin này sẽ được AZTAX cung cấp ngay trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ cho quy doanh nghiệp.

1. Mục đích của báo cáo tài chính

muc-dich-cua-bao-cao-tai-chinh
Mục đích của báo cáo tài chính

Mục tiêu của báo cáo tài chính là cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và dòng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thông tin của các bên liên quan để họ có thể đưa ra các quyết định kinh tế thông minh và hiệu quả. Báo cáo tài chính cần cung cấp thông tin về các khía cạnh quan trọng của một doanh nghiệp bao gồm:

 • Tài sản;
 • Nợ phải trả;
 • Vốn chủ sở hữu;
 • Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;
 • Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;
 • Các luồng tiền.

Ngoài ra, trong phần thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp cũng phải cung cấp các thông tin bổ sung để giải thích và làm rõ về các chỉ tiêu đã báo cáo trong các Báo cáo tài chính tổng hợp, cũng như về các chính sách kế toán được áp dụng để ghi nhận các giao dịch kinh tế và để lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Các kỳ lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp

ky-lap-bao-cao-tai-chinh-cua-doanh-nghiep
Kỳ lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp được quy định như sau:

 • Kỳ lập Báo cáo tài chính năm: Doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của Luật kế toán.
 • Kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên độ: Báo cáo tài chính giữa niên độ bao gồm Báo cáo tài chính quý (bao gồm cả quý IV) và Báo cáo tài chính bán niên.
 • Kỳ lập Báo cáo tài chính khác:
  • Các doanh nghiệp có thể lập Báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng…) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.
  • Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập Báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.
 • Xác định niên độ tổng hợp Báo cáo tài chính của cơ quan tài chính, thống kê:Khi tổng hợp thống kê, nếu nhận được Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có niên độ khác nhau, cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện theo nguyên tắc:
  • Đối với Báo cáo tài chính năm bắt đầu từ 1/4 và kết thúc vào 31/3, số liệu được tổng hợp vào năm trước liền kề.
  • Đối với Báo cáo tài chính năm bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6, sử dụng báo cáo tài chính bán niên để tổng hợp thống kê.
  • Đối với Báo cáo tài chính năm bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9, số liệu được tổng hợp vào năm sau.

3. Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên báo cáo tài chính

doi-tuong-ap-dung
Đối tượng áp dụng kỹ báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính phải được ký bởi người lập, kế toán trưởng/phụ trách kế toán (hoặc người được ủy quyền), thủ trưởng đơn vị (hoặc người được ủy quyền) tại thời điểm ký báo cáo theo quy định của pháp luật.

Dựa trên Điều 99 của Thông tư 200/2014/TT-BTC, quy định về đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp như sau:

 • Báo cáo tài chính năm áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, bắt buộc lập theo dạng đầy đủ.
 • Báo cáo tài chính giữa niên độ (bao gồm quý và bán niên) áp dụng cho các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần chi phối, đơn vị có lợi ích công chúng, được khuyến khích lập, có thể lập dưới dạng đầy đủ hoặc tóm lược, tùy thuộc vào quyết định của chủ sở hữu đơn vị.
 • Đơn vị cấp trên có đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân phải lập Báo cáo tài chính của riêng đơn vị và tổng hợp Báo cáo tài chính tổng hợp. Báo cáo tài chính tổng hợp phải loại trừ số liệu phát sinh từ các giao dịch nội bộ giữa các đơn vị.
 • Các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân phải lập Báo cáo tài chính phù hợp với kỳ báo cáo của đơn vị cấp trên để phục vụ việc tổng hợp Báo cáo tài chính và kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước.
 • Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành đặc thủ tuân thủ theo quy định của chế độ kế toán ban hành hoặc chấp thuận cho ngành.
 • Việc ký Báo cáo tài chính phải tuân thủ theo Luật kế toán. Đối với đơn vị không tự lập Báo cáo tài chính mà sử dụng dịch vụ kế toán, người hành nghề phải ký và ghi rõ thông tin về chứng chỉ hành nghề và địa chỉ đơn vị cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ báo cáo tài chính là một trong những dịch vụ chủ đạo của công ty AZTAX. Đội ngũ kiểm toán viên độc lập và có năng lực, giàu kinh nghiệm chuyên môn của chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý doanh nghiệp thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về các báo cáo tài chính nhằm đảm bảo tính trung thực, chính xác và hợp lý của Báo cáo tài chính so với các tiêu chuẩn và chuẩn mực được xác lập.

Trên đây là những thông tin chia sẻ về các kỳ báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Hy vọng qua bài viết AZTAX có thể giúp quý khách hiểu rõ hơn về kỳ báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nếu quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc gì, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với AZTAX để được hỗ trợ nhanh chóng và tận tâm.

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon