Báo cáo tự kiểm tra tài chính kế toán năm 2024

bao cao tu kiem tra tai chinh ke toan

Báo cáo tự kiểm tra tài chính kế toán nhằm đánh giá việc thực hiện dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và xem xét sự tuân thủ công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan. Để tìm hiểu thêm về thông tin trên, mời quý doanh nghiệp cùng AZTAX tham khảo bài viết dưới đây!

1. Quy trình và thủ tục tự kiểm tra tài chính kế toán

quy trinh va thu tuc tu kiem tra tai chinh ke toan
Quy trình và thủ tục tự kiểm tra tài chính kế toán

Quy trình và thủ tục tự kiểm tra được thiết khi lập báo cáo tự kiểm tra tài chính kế toán như sau:

 • Lập kế hoạch và chọn phương án kiểm tra: Xác định phạm vi và mục tiêu của mỗi cuộc kiểm tra định kỳ, cách thức thực hiện kiểm tra, biện pháp thực hiện, và tổ chức lực lượng kiểm tra.
 • Chuẩn bị cho kiểm tra: Thu thập tài liệu cần thiết, các chính sách và quy định liên quan đến nội dung kiểm tra, đánh giá các tài liệu và kết luận từ các cuộc kiểm tra trước đó, cũng như các sự kiện tương tự.
 • Tiến hành thực hiện kiểm tra với tổ chức kiểm tra tài chính và kế toán theo các nội dung đã được quy định.

Thời điểm thực hiện tự kiểm tra thường vào mỗi năm, thực hiện từ 01 đến 02 cuộc kiểm tra. Kiểm tra cũng có thể được thực hiện khi có yêu cầu hoặc kiến nghị từ các bên liên quan.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện báo cáo tài chính kế toán

don vi to chuc thuc hien bao cao tai chinh ke toan
Đơn vị tổ chức thực hiện báo cáo tài chính kế toán

Các đơn vị tổ chức thực hiện báo cáo tài chính kế toán gồm văn phòng Sở, công đoàn cơ sở các phòng, trung tâm thuộc Sở. Cụ thể:

Văn phòng Sở: Trong năm 2023, văn phòng Sở sẽ đề xuất cho Giám đốc Sở việc thành lập Tổ kiểm tra và giao cho tổ này nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra các khoản chi kinh phí tại Khối văn phòng Sở trong năm 2023. Tổ này sẽ tổng hợp và báo cáo cho Giám đốc Sở trước ngày 10/01/2024. Cơ cấu thành viên của Tổ kiểm tra bao gồm: Lãnh đạo Sở làm Tổ trưởng; Thanh tra Sở làm Tổ phó và đại diện của công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, cùng với các đơn vị liên quan sẽ tham gia. Trong các năm tiếp theo, Văn phòng Sở sẽ đề xuất cho Giám đốc Sở việc thành lập Tổ kiểm tra phù hợp với tình hình thực tế hoặc khi có yêu cầu. Bộ phận kế toán và thủ quỹ sẽ được chỉ đạo chuẩn bị tài liệu và sổ sách tài chính kế toán theo quy định.

Công đoàn cơ sở: Sẽ cử thành viên của Ban Chấp hành và Ban Thanh tra nhân dân tham gia vào việc thực hiện tự kiểm tra.

Các phòng, trung tâm thuộc Sở: Sẽ phối hợp với Văn phòng Sở để tạo điều kiện và cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở sẽ ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện tự kiểm tra tại đơn vị của mình, sau đó báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 10/01/2024 đối với năm 2023 và trước ngày 10/01 hàng năm trong các năm tiếp theo.

3. Mẫu báo cáo tự kiểm tra tài chính kế toán

mau bao cao tu kiem tra tai chinh ke toan
Mẫu báo cáo tự kiểm tra tài chính kế toán

Mẫu báo cáo tự kiểm tra tài chính kế toán là một trong những báo cáo được lập theo mẫu do nhà nước quy định. DƯới đây là mẫu báo cáo tự kiểm tra tài chính kế toán đầy đủ nhất mà AZTAX cung cấp tới các bạn.

4. Các chính sách kế toán áp dụng

cac chinh sach ke toan ap dung
Các chính sách kế toán áp dụng

Chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục) bao gồm:

 • Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ ngoại tệ sang Đồng Việt Nam và ảnh hưởng của việc này.
 • Các loại tỷ giá hối đoái được áp dụng trong kế toán.
 • Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế để chiết khấu dòng tiền.
 • Ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền.
 • Kế toán các khoản đầu tư tài chính như chứng khoán, cho vay, đầu tư vào công ty con, công cụ vốn của đơn vị khác, và các giao dịch khác liên quan.
 • Kế toán nợ phải thu.
 • Ghi nhận hàng tồn kho và các phương pháp liên quan.
 • Ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, và bất động sản đầu tư.
 • Kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Kế toán thuế TNDN hoãn lại.
 • Kế toán chi phí trả trước.
 • Kế toán nợ phải trả.
 • Ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
 • Ghi nhận chi phí phải trả.
 • Ghi nhận và dự phòng phải trả.
 • Ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
 • Ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
 • Ghi nhận vốn chủ sở hữu và các phương pháp liên quan.
 • Ghi nhận doanh thu từ các nguồn khác nhau và thu nhập khác.
 • Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
 • Kế toán giá vốn hàng bán.
 • Kế toán chi phí tài chính.
 • Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và hoãn lại.
 • Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

AZTAX hân hạnh giới thiệu dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm, mang lại sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho doanh nghiệp của bạn. Đội ngũ chuyên viên tài chính tại chúng tôi, với độ chất lượng cao, luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trong quá trình biên soạn và kiểm soát báo cáo tài chính.

Để đảm bảo báo cáo tự kiểm tra tài chính kế toán được lập có giá trị thông tin hữu ích và tuân thủ quy định của pháp luật về kế toán. Trong trường hợp chưa có kinh nghiệm, bạn có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Điều này giúp bạn có cái nhìn đa chiều và sự hỗ trợ chuyên môn để cải thiện quá trình lập báo cáo tài chính. Nếu quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc gì, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với AZTAX để được hỗ trợ nhanh chóng và tận tâm.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post