Nên thành lập công ty TNHH hay doanh nghiệp tư nhân

thanh lap cong ty hay doanh nghiep tu nhan

Nên thành lập công ty TNHH hay doanh nghiệp tư nhân? – Đây là câu hỏi của rất nhiều người đang có ý định thành lập công ty. Trong các loại hình doanh nghiệp thì công ty TNHH 1 thành viên có nhiều điểm tương đồng nhất với doanh nghiệp tư nhân. Vậy sự khác nhau giữa công ty TNHH 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân là gì? Thành lập công ty loại hình nào thì lợi hơn? AZTAX sẽ giúp Quý bạn đọc phân tích vấn đề này trong bài viết dưới đây!

nen thanh lap cong ty hay doanh nghiep tu nhan
Nên thành lập công ty TNHN hay doanh nghiệp tư nhân

1. Nên thành lập công ty TNHH hay doanh nghiệp tư nhân

Việc nên thành lập công ty TNHH hay doanh nghiệp tư nhân phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Bởi vì mỗi doanh nghiệp sẽ có các ưu điểm và nhược điểm riêng. Do đó, khi cân nhắc giữa việc thành lập công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân để kinh doanh sao có hiệu quả nhất, chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố bên trong doanh nghiệp một cụ thể.  Việc lựa chọn tối ưu phụ thuộc vào số lượng thành viên và tình hình kinh doanh của bạn.

Công ty TNHH thường mang lại sự an tâm cho khách hàng hơn doanh nghiệp tư nhân trong việc quản lý và phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, nếu bạn có kế hoạch kinh doanh nhỏ, vốn ít, và mục tiêu tạm thời, việc thành lập doanh nghiệp tư nhân có thể là lựa chọn phù hợp hơn loại hình công ty TNHH. Loại hình này giúp đơn giản hóa các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý, thuế trong quá trình thành lập cũng như hoạt động kinh doanh doanh nghiệp của bạn.

Nếu bạn muốn thành lập doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm và quản lý mọi vấn đề của doanh nghiệp thì nên lựa chọn doanh nghiệp tư nhân. Trường hợp chỉ muốn chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp, hay muốn phát hành trái phiếu thì nên lựa chọn công ty TNHH.

Tóm lại,các bạn cần cân nhắc kỷ về mong muốn của mình đối với công ty mà bạn muốn thành lập để lựa chọn được loại hình công ty phù hợp. Điều này giúp công tác quản lý và xây dựng các chiến lược kinh doanh. Bên cạnh đó, chủ sở hữu còn giảm thiểu được các rủi ro về pháp lý có thể xảy ra. Để tìm hiều sâu hơn về 2 loại hình doanh nghiệp này, cùng chúng tôi theo dõi bài viếc dưới đây nhé.

2. Khái niệm công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân

Đầu tiên, AZTAX sẽ phân biệt 02 loại hình doanh nghiệp này thông qua nội dung về khái niệm của công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân.

Nên thành lập công ty TNHH hay doanh nghiệp tư nhân
Nên thành lập công ty TNHH hay doanh nghiệp tư nhân

2.1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

2.2. Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

2.3 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì?

Theo Điều 46 Luật Doanh Nghiệp 2020, công ty TNHH 2 thành viên là doanh nghiệp mà thành viên của công ty đó có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có it nhất 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên.

3. Phân biệt công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân

3.1 Điểm giống nhau công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân

Điểm giống nhau doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH
Điểm giống nhau doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH

Mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân có một số điểm tương đồng như:

 • Trường hợp chuyển nhượng hay nhận thêm một phần vốn thì phải làm thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Trường hợp nhượng toàn bộ vốn bắt buộc là hồ sơ thay đổi chủ sở hữu.
 • Không có quyền phát hành cổ phiếu.
 • Có thể thuê vị trí tổng giám đốc và giám đốc bằng hợp đồng lao động.

3.2 Điểm khác nhau doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH?

Ngoài những điểm giống nhau thì công ty TNHH 1 thành viên , 2 thành viên và doanh nghiệp tư nhân cũng có nhiều sự khác nhau cơ bản, cụ thể như sau:

Tiêu chí

Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Doanh nghiệp tư nhân
Chủ sở hữu Cá nhân, tổ chức. Cá nhân, tổ chức. Là cá nhân, không phải là chủ hộ kinh doanh hay thành viên công ty hợp danh.
Trách nhiệm tài sản Chủ sở hữu sẽ chịu trách nhiệm cho các khoản nợ và các nghĩa vụ về tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi mức vốn điều lệ của công ty. (Hữu hạng) Chủ sở hữu sẽ chịu trách nhiệm cho các khoản nợ và các nghĩa vụ về tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi mức vốn điều lệ của công ty Chủ DNTN sẽ chịu trách nhiệm về tài sản của mình trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. (vô hạng)
Góp vốn Vốn điều lệ của doanh nghiệp là toàn bộ giá trị tài sản mà chủ sở hữu góp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Công Ty.

Chủ sở hữu công ty cần phải chuyển quyền sở hữu các tài sản góp vốn trong công ty.

Tổng số vốn do các thành viên tham gia vào công ty tnhh 2 thành viên góp hoặc cam kết sẽ góp trong một thời hạn nhất định và được mọi người cùng công nhận ghi vào điều lệ công ty Vốn đầu tư do chủ doanh nghiệp tự đăng ký.

Tài sản sử dụng vào các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân không cần phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho công ty.

 

Thay đổi vốn điều lệ

* Giảm vốn điều lệ trong tường hợp sau đây:

– Hoàn trả một phần vốn được góp vào vốn điều lệ của doanh nghiệp nếu đã đi vào hoạt động kinh doanh trong hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký công ty và phải bảo đảm trả đủ các khoản nợ và nghĩa vụ về tài sản khác sau khi hoàn trả cho chủ sở hữu.

– Chủ sở hữu không thanh toán vốn điều lệ đầy đủ và đúng hạn.

*  Tăng vốn điều lệ trong các trường hợp dưới đây:

Chủ sở hữu công ty muốn đầu tư thêm và huy động thêm vốn góp của người khác.

Tăng vốn điều lệ bằng cách huy động thêm vốn từ những người khác thì cần phải chuyển đổi lại loại hình doanh nghiệp.

Giảm vốn điều lệ:

_Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn

_Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên

_Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty

Tăng vốn điều lệ:

_ Tăng vốn góp của các thành viên

_Tăng vốn góp do tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền được tăng hoặc giảm vốn của mình vào các hoạt động kinh doanh.

Trường hợp giảm vốn so với số vốnđã đăng ký thì chủ doanh nghiệp chỉ được giảm vốn sau khi đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

 

Quyền phát hành trái phiếu Có thể phát hành trái phiếu nhưng bị hạn chế quyền phát hành cổ phần Có thể phát hành trái phiếu nhưng bị hạn chế quyền phát hành cổ phần Không có quyền phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Tư cách pháp lý Có tư cách pháp nhân Có tư cách pháp nhân Không có tư cách pháp nhân
Cơ cấu tổ chức

Có thể lựa chọn 01 trong 02 mô hình:

– Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên hay giám đốc

– Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên hay giám đốc

Có thể lựa chọn 01 trong 02 mô hình:

– Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên hay giám đốc

– Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên hay giám đốc

Chủ sở hữu tự quản lý hay thuê người quản lý.
Hạn chế quyền góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Không bị hạn chế Không bị hạn chế Doanh nghiệp tư nhân không có quyền góp vốn, mua cổ phần hay phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn,  công ty cổ phần hay công ty hợp danh.

4. Ưu điểm, nhược điểm của công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân

4.1 Ưu điểm, nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

 Ưu điểm doanh nghiệp tư nhân

Người thành lập doanh nghiệp tư nhân sẽ được hưởng các lợi ích sau:

 • Người sở hữu doanh nghiệp cũng chính là người đại diện pháp luật cho chính doanh nghiệp.
 • Chủ doanh nghiệp được toàn quyền quyết định việc mua bán doanh nghiệp.
 • Cơ cấu doanh nghiệp đơn giản.
 • Tạo được sự tin tưởng từ phía khách hàng và đối tác vì chế độ chịu trách nhiệm vô hạn với mọi hoạt động của tại đơn vị chủ sở hữu.

Nhược điểm doanh nghiệp tư nhân

Song song với những lợi ích nhận được, doanh nghiệp tư nhân cũng tồn tại một vài nhược điểm nổi bật như sau:

 • Rủi ro cao khi phát sinh vấn đề vì chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm với tất cả các vấn đề liên quan tới doanh nghiệp.
 • Không có tư cách pháp nhân.
 • Không được phát hành tất cả các loại chứng khoán trên thị trường.
 • Không được góp vốn thành lập hay mua cổ phần ở các doanh nghiệp khác.
 • Chỉ được mở duy nhất 01 doanh nghiệp tư nhân.

4.2 Ưu điểm và nhược điểm của công ty TNHH 1 thành viên

uu va nhuoc diem cong ty tnhh 1 thanh vien
Ưu điểm, nhược điểm của công ty 1 TNHH

Ưu điểm công ty TNHH 1 thành viên

Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những lợi thế riêng, khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên sẽ được hưởng các ưu điểm sau:

 • Chủ công ty sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Có thể thành lập công ty chỉ với 01 cá nhân, nếu là tổ chức thì có thể tách vốn để đầu tư phát triển lĩnh vực khác.
 • Chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên giảm được nguy cơ phát sinh rủi ro.
 • Cơ cấu công ty đơn giản, dễ dàng quản lý
 • Thủ tục thành lập đơn giản hơn các loại hình khác.
 • Nhà đầu tư dễ kiểm soát phần vốn chuyển nhượng do có quy định chặt chẽ.

Nhược điểm công ty TNHH 1 thành viên

Bên cạnh những ưu điểm, mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên cũng có một số nhược điểm như:

 • Không được phát hành cổ phiếu gây hạn chế trong việc huy động vốn khiến công ty khó mở rộng kinh doanh.
 • Chịu sự kiểm soát của luật pháp nghiêm ngặt hơn.
 • Nếu nhận thêm vốn góp từ tổ chức/cá nhân khác phải làm thủ tục chuyển đổi mô hình doanh nghiệp.
 • Không được rút vốn trực tiếp mà phải chuyển nhượng toàn bộ hay một phần cho tổ chức/cá nhân khác.
 • Tiền lương của chủ công ty không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN (thu nhập doanh nghiệp). 

4.3 Ưu điểm và nhược điểm của công ty TNHH 2 thành viên

Ưu điểm của công ty TNHH có 2 thành viên trở lên:

 • Trách nhiệm hạn chế: Mỗi thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn mà họ đã góp vào công ty, điều này giúp giảm thiểu rủi ro tài chính cho người góp vốn.
 • Sự tin cậy: Thường thì các thành viên trong công ty là những người quen biết với nhau, nên tin cậy nhau, điều này giúp quản lý và điều hành công ty trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
 • Kiểm soát vốn: Chế độ chuyển nhượng vốn được quy định một cách cụ thể, rỏ ràng và chặt chẽ, giúp ngăn chặn sự thâm nhập từ phía người lạ vào công ty (Các thành viên muốn chuyển nhượng vốn phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên khác trong công ty trước).

Nhược điểm của công ty TNHH có 2 thành viên trở lên:

 • Ảnh hưởng đến uy tín: Do các thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn đã góp, nên có thể ảnh hưởng đến uy tín công ty trước đối tác và khách hàng.
 • Hạn chế về huy động vốn: Công ty TNHH 2 thành viên không thể phát hành cổ phiếu, điều này hạn chế khả năng huy động vốn của công ty, cũng như hạn chế khả năng triển khai các kế hoạch kinh doanh ở quy lớn hơn.
 • Giới hạn về số lượng thành viên: Số lượng thành viên trong công ty TNHH có giới hạn là 50 người, điều này có thể gây hạn chế trong việc mở rộng quy mô hoặc hợp tác với nhiều đối tác.

Xem thêm: Nên thành lập công ty cổ phần hay tnhh

Xem thêm: Nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào

5. Câu hỏi thường gặp về công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân

Bên cạnh những nội dung được phân tích ở trên, AZTAX còn tổng hợp một số câu hỏi phổ biến về công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân.

cau hoi ve doanh nghiep tu nhan va cong ty tnhh 1 thanh vien
Câu hỏi thường gặp về công ty 1 TNHH và doanh nghiệp tư nhân

5.1 Cá nhân được phép thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

Theo như nội dung về điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Điều 188 và khoản 1 Điều 189 Luật Doanh Nghiệp (2020) thì một người chỉ được quyền thành lập 01 doanh nghiệp tư nhân.

5.2 Vì sao nên thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Lựa chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân chính là lựa chọn tối ưu nhất cho các doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình. Vì người sở hữu được toàn quyền quyết định đối với các hoạt động kinh doanh cũng như lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

5.3 Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần điều kiện gì?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân, người thành lập cần đáp ứng những các điều kiện như sau:

 • Đăng ký kinh doanh ngành, nghề không bị nằm trong danh sách cấm của luật pháp.
 • Đặt tên doanh nghiệp tư nhân không được  trùng hay gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác đã được đăng ký.
 • Người sở hữu phải là cá nhân. 
 • Đăng ký chính xác vốn đầu tư.

5.4 Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân thế nào?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm 02 giai đoạn là trước thành lập và sau thành lập. Cụ thể:

Thủ tục trước thành lập:

 • Chuẩn bị thông tin cơ bản về doanh nghiệp tư nhân.
 • Hoàn thiện bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân.
 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả.
 • Khắc mẫu con dấu .
 • Công bố thông tin doanh nghiệp tư nhân trên Cổng thông tin quốc gia.

Thủ tục cần thực hiện sau khi thành lập doanh nghiệp tư nhân:

 • Kê khai các loại thuế ban đầu.
 • Đăng ký tài khoản và thông báo STK cho Sở kế hoạch và Đầu tư.
 • Làm thủ tục phát hành hóa đơn.

Nên thành lập công ty TNHH hay doanh nghiệp tư nhân?” – lời giải đáp cho câu hỏi này đã được AZTAX phân tích trong phần nội dung trên. Liên hệ ngay với chúng tôi khi có bất kỳ câu hỏi nào về thành lập doanh nghiệp để được tư vấn miễn phí 100%.

Xem thêm: Nên thành lập hộ kinh doanh hay doanh nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon