Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH?

nen thanh lap cong ty co phan hay tnhh

Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH? Đây là câu hỏi khá nan giải đối với nhiều người. Không chỉ nằm ở vấn đề pháp lý mà còn là khả năng kinh doanh, khả năng huy động vốn trong tương lai. Hãy cùng AZTAX tìm hiểu và giải đáp ngay trong bài viết này nhé!

Nên thành lập Công ty cổ phần hay TNHH?
Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH?

1. Điểm giống nhau của công ty TNHH và công ty cổ phần

Điểm giống nhau của công ty cổ phần và công ty TNHH (công ty trách nhiệm hữu hạn) là:

2. Điểm khác biệt giữa công ty cổ phần và TNHH

2.1 Số lượng thành viên

Công ty TNHH Công ty cổ phần
Công ty TNHH 1 thành viên: chỉ có duy nhất 1 thành viên.
Công ty TNHH 2 thành viên: 2 – 50 thành viên góp vốn.
Tối thiểu là 03 thành viên và không giới hạn tối đa.

2.2 Vốn điều lệ

Công ty TNHH Công ty cổ phần
Vốn điều lệ công ty TNHH không chia thành các phần bằng nhau. Vốn điều lệ công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau, được ghi nhận bằng cổ phiếu.

2.3 Cơ cấu tổ chức

Công ty TNHH Công ty cổ phần
Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát (công ty có ít hơn 11 người không bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát) Mô hình 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hayTổng giám đốc, Ban kiểm soát (công ty có ít hơn 11 cổ đông và các cổ đông này nắm giữ dưới 50% tổng cổ phần thì không phải bắt buộc phải có Ban kiểm soát);

Mô hình 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hay Tổng giám đốc (phải có ít nhất 20% số thành viên trong Hội đồng quản trị là các thành viên độc lập và phải có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc của Hội đồng quản trị).

2.4 Khả năng huy động vốn

Công ty TNHH Công ty cổ phần
Không được phát hành cổ phần.
Huy động vốn bằng cách tăng phần vốn góp của thành viên hiện có hoặc nhận vốn góp của thành viên mới.
Được phát hành cổ phần, trái phiếu, các loại chứng khoán khác.

Huy động vốn bằng cách phát hành cổ phần/cổ phiếu/trái phiếu thông qua sàn giao dịch chứng khoán.

2.5 Chuyển nhượng vốn

Công ty TNHH Công ty cổ phần
Phải có điều kiện (ưu tiên chuyển nhượng cho thành viên trong doanh nghiệp).

Cổ đông thường: Được tự do nhượng cổ phần cho bất cứ ai (trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết).

Cổ đông sáng lập: Được tự do nhượng cổ phần phổ thông cho cổ đông sáng lập hoặc cá nhân khác không phải cổ đông sáng lập nếu đại hội đồng đồng ý.

Phải nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng.

Lưu ý: Cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông trong thời hạn 3 năm, từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKKD.

Xem thêm: Nên thành lập loại hình doanh nghiệp nào?

3. Ưu và nhược điểm công tycổ phần và công ty TNHH

Công ty cổ phần và Công ty TNHH là hai hình thức doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam, mỗi loại có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Dưới đây, chúng tôi sẽ phân tích những đặc điểm quan trọng của cả hai để giúp Quý độc giả có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định phù hợp với tình hình của mình.

3.1 Ưu và nhược điểm của công ty cổ phần

Điều 111. Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Ưu nhược điểm Công ty cổ phần
Ưu nhược điểm công ty cổ phần là gì?

Đựa vào Điều 111 luật doanh nghiệp về công ty cổ phần thì AZTAX sẽ tóm tắc về ưu và nhược điểm công ty cổ phần như sau

Ưu điểm của công ty cổ phần:

 • Các cổ đông trong công ty cổ phần chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong giới hạn số vốn họ đã đầu tư. Do đó, hạn chế và giảm thiểu rủi ro cho các cổ đông.
 • Công ty cổ phần có khả năng hoạt động rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh.
 • Mức linh hoạt trong việc huy động vốn tạo điều kiện cho nhiều người tham gia đầu tư vào công ty.
 • Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao, nhờ vào việc phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Điều này giúp công ty thu hút vốn từ nhiều nguồn khác nhau để tăng vốn đầu tư.
 • Việc chuyển nhượng vốn công ty cổ phần khá dễ dàng, giúp mở rộng phạm vi tham gia của các cổ đông. Ngay cả  cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu, đặc biệt đối với các công ty đại chúng hoặc công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.”

Nhược điểm của công ty cổ phần:

 • Quản lý và điều hành phức tạp vì có nhiều cổ đông do số lượng cổ đông lớn, thậm chí nhiều người không quen biết nhau và có thể xảy ra sự phân hóa thành các nhóm cổ đông khi lợi ích trái ngược nhau
 • Thủ tục thành lập và quản lý phức tạp do ràng buộc pháp lý và công khai thông tin tài chính. Thành lập và quản lý công ty cổ phần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, đặc biệt là về tài chính và kế toán. Ngoài ra, việc công ty phải tiến hành công khai và báo cáo với các cổ đông có thể gây hạn chế về việc bảo mật thông tin kinh doanh và tài chính

3.2 Ưu và nhược điểm công ty TNHH một thành viên

Ưu nhược điểm Công ty TNHH một thành viên
Ưu nhược điểm công ty TNHH một thành viên

Ưu điểm công ty TNHH một thành viên

 • Chủ đầu tư có thể là cá nhân hay tổ chức (có thể mở rộng kinh doanh hơn doanh nghiệp tư nhân).
 • Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Có tư cách pháp nhân, nên chủ đầu tư chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ. Điều này giúp hạn chế được các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh.
 • Có thể huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu.

Nhược điểm công ty TNHH một thành viên

 • Khi góp vốn, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên phải làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản góp vốn sang cho công ty, do đó, làm hạn chế khả năng sử dụng tài sản góp vốn của chủ đầu tư.
 • Không được huy động vốn bằng việc phát hành cổ phiếu, vì vậy công ty sẽ không có nhiều vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh có quy mô lớn.
 • Nếu có nhu cầu huy động thêm vốn góp từ cá nhân, tổ chức khác, phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc cổ phần.

3.3 Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ưu nhược điểm Công ty TNHH hai thành viên
Ưu nhược điểm công ty TNHH hai thành viên là gì?

Ưu điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 • Số lượng thành viên không quá ít cũng không quá nhiều (từ 2 – 50 thành viên). Hơn thế nữa, các thành viên này thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty dễ dàng hơn, không quá phức tạp như loại hình công ty cổ phần.
 • Có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn góp đã góp, nên ít gây rủi ro.
 • Điều kiện chuyển nhượng vốn chặt chẽ nên các chủ sở hữu công ty TNHH hai thành viên trở lên dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Nhược điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 • Việc huy động vốn bị hạn chế do không được phát hành cổ phiếu, do đó bị hạn chế về quy mô và khả năng mở rộng các lĩnh vực ngành nghề.
 • Bị giới hạn số lượng thành viện. Chỉ có tối đa 50 thành viên nên có thể sẽ bị bỏ lỡ một số cơ hội từ các nhà đầu tư khác.
 • Thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác nên độ uy tín với đối tác cũng bị ảnh hưởng một cách đáng kể.

4. Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH?

Như đã đề cập phía trên, việc nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn thành lập công ty cho nhiều khách hàng, AZTAX đã đúc kết và đưa ra chia sẻ như sau:

 • Nếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, ít vốn, ít cổ đông, ít khách hàng nên lựa chọn công ty TNHH để đơn giản hóa thủ tục về pháp lý, thuế…
 • Nếu chủ doanh nghiệp muốn linh hoạt trong việc huy động vốn cũng như thu hút đầu tư thì nên chọn công ty cô phần.

Trên đây là các thông tin mà AZTAX đã tổng hợp lại để gửi đến cho các bạn nhằm giúp giải đáp vấn đề nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH. Với những điều này hy vọng bạn đã có một sự lựa chọn phù hợp cho riêng mình!

Trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, quý khách gặp khó khăn vì không hiểu quy định pháp lý doanh nghiệp. Hãy để AZTAX giải quyết giúp bạn toàn bộ thủ tục khó khăn này! Kết nối với chúng tôi để nhận được báo giá chi tiết. Kết nối với AZTAX để được hỗ trợ giải pháp thành lập doanh nghiệp tối ưu nhất.

Xem thêm: Nên thành lập công ty hay doanh nghiệp tư nhân không?

Xem thêm: Nên thành lập hộ kinh doanh hay doanh nghiệp hay không?

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post