Mức Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất

Những Khoản Không Tính Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2018
[:vi]Bắt đầu từ ngày 1/6/2017, tỷ lệ đóng Bảo Hiểm Xã Hội 2017 bắt buộc vào quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thay đổi như sau – theo Công văn 1012/BHXH-QL của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh:

Loại bảo hiểm Đơn vị đóng Người lao động đóng Tổng cộng
BHXH

(Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất)

17,5%

(đã giảm 0.5% so với trước đây)

8,0% 25,5%
Bảo hiểm y tế 3% 1,5% 4,5%
Bảo hiểm thất nghiệp 1% 1,0% 2,0%
Tổng cộng 21,5% 10,5% 32,0%

 


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

AZTAX

Hotline : 0932 383 089 – Email : cs@aztax.com.vn – https://aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP.[:en]Bắt đầu từ ngày 1/6/2017, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thay đổi như sau – theo Công văn 1012/BHXH-QL của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh:

Loại bảo hiểm Đơn vị đóng Người lao động đóng Tổng cộng
BHXH

(Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất)

17,5%

(đã giảm 0.5% so với trước đây)

8,0% 25,5%
Bảo hiểm y tế 3% 1,5% 4,5%
Bảo hiểm thất nghiệp 1% 1,0% 2,0%
Tổng cộng 21,5% 10,5% 32,0%
[:ja]Bắt đầu từ ngày 1/6/2017, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thay đổi như sau – theo Công văn 1012/BHXH-QL của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh:

Loại bảo hiểm Đơn vị đóng Người lao động đóng Tổng cộng
BHXH

(Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất)

17,5%

(đã giảm 0.5% so với trước đây)

8,0% 25,5%
Bảo hiểm y tế 3% 1,5% 4,5%
Bảo hiểm thất nghiệp 1% 1,0% 2,0%
Tổng cộng 21,5% 10,5% 32,0%
[:]
Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon