20 trường hợp xin miễn giấy phép lao động tại Việt Nam

mien giay phep lao dong

Miễn giấy phép lao động là cụm từ hiện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía người lao động nước ngoài. Bởi ngoài giấy phép lao động, miễn giấy phép lao động cũng là một loại giấy tờ/xác nhận quan trọng, cho phép người lao động nước ngoài thực hiện công việc một cách hợp pháp tại Việt Nam và đồng thời đề xuất xin thẻ tạm trú để có thể định cư lâu dài tại đây. Trong bài viết này, AZTAX sẽ trình bày mọi chi tiết liên quan đến miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

1. 20 trường hợp miễn giấy phép lao động mới nhất

20 truong hop mien giay phep lao dong moi nhat
20 trường hợp miến giấy phép lao động mới nhất

Miễn giấy phép lao động là quy định áp dụng cho những trường hợp người lao động nước ngoài không cần phải xin cấp giấy phép lao động. Thực tế, đây là một quy định giúp giảm bớt thủ tục và giúp cho những đối tượng nhất định có thể tham gia lao động tại Việt Nam một cách thuận lợi hơn.

Đối với những trường hợp được miễn giấy phép lao động, họ sẽ thực hiện một thủ tục khác để xác nhận rằng họ không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Điều này giúp họ tiếp cận với thị trường lao động Việt Nam mà không phải trải qua quy trình lâu dài và phức tạp của việc xin cấp giấy phép lao động.

Theo quy định tại Điều 154 Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 và Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, hiện có 20 trường hợp người lao động nước ngoài không cần phải đề nghị cấp giấy phép lao động, chi tiết như sau:

[1] Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty TNHH với vốn góp từ 3 tỷ đồng trở lên.

[2] Là Chủ tịch hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần với vốn góp từ 3 tỷ đồng trở lên.

[3] Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi các ngành: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải. Chỉ áp dụng nếu thỏa mãn 04 điều kiện sau:

 • Người lao động là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật của doanh nghiệp nước ngoài.
 • Doanh nghiệp đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và
 • Người lao động đã được doanh nghiệp tuyển dụng ít nhất 12 tháng liên tục.

[4] Cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA.

[5] Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam.

[6] Được cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc Liên hợp quốc; các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

[7] Tình nguyện viên làm việc không hưởng lương để thực hiện điều ước quốc tế và có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc tổ chức quốc tế phái cử.

[8] Làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.

[9] Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết.

[10] Học sinh, sinh viên đang học tập ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.

[11] Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

[12] Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

[13] Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

[14] Được Bộ GD&ĐT xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu.

[15] Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

[16] Vào Việt Nam dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

[17] Vào Việt Nam dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia hiện có ở Việt Nam không xử lý được.

[18] Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam.

[19] Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà nước CHXHVN là thành viên.

[20] Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hồ sơ xác nhận được miễn giấy phép lao động

ho so xac nhan duoc mien giay phep lao dong
Hồ sơ xác nhận được miễn giấy phép lao động

Căn cứ theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về  hồ sơ xác nhận được miễn giấy phép lao động phải bao gồm các thành phần sau:

 • Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 09/PLI.
mau so 09 pli
Mẫu số 09/PLI

 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;
 • Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Đối với giấy chứng nhận sức khỏe và thời hạn cấp giấy phép lao động, văn bản chấp thuận và các giấy tờ chứng minh đều cần có 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực. Trong trường hợp giấy tờ nước ngoài, chúng phải được hợp pháp hóa thông qua lãnh sự, dịch sang tiếng Việt và chứng thực, trừ khi được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà cả Việt Nam và quốc gia ngoại quốc liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

thu tuc xin mien giay phep lao dong
Thủ tục xin miễn giấy phép lao động

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, có thẩm quyền, xác nhận việc người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Người sử dụng lao động đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc, xác nhận trước ít nhất 10 ngày từ ngày bắt đầu làm việc.

Trong trường hợp không cần thực hiện thủ tục xác nhận giấy phép lao động, nhưng phải báo cáo với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông tin về người lao động nước ngoài dự kiến làm việc: họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động nước ngoài, ngày bắt đầu và kết thúc làm việc trước ít nhất 3 ngày từ ngày bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Thời hạn xác nhận người lao động nước ngoài không cần giấy phép lao động là tối đa 02 năm và tuân theo thời hạn của một trong những trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận không cần giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận theo Mẫu số 10/PLI. Trường hợp không xác nhận, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

mau so 10 pli
Mẫu số 10/PLI

Xem thêm: Phí cấp giấy phép lao động

4. Các trường hợp được miễn thủ tục xin cấp miễn giấy phép lao động

cac truong hop duoc mien giay phep lao dong
Các trường hợp được miễn giấy phép lao động

Căn cứ theo Điều 8 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, những trường hợp sau đây được miễn thủ tục xác nhận giấy phép lao động và chỉ cần báo cáo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

 • Người nước ngoài vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
 • Luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam.
 • Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty TNHH với vốn góp từ 3 tỷ đồng trở lên.
 • Chủ tịch hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần với vốn góp từ 3 tỷ đồng trở lên.
 • Làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.
 • Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với các trường hợp miễn giấy phép lao động, người nước ngoài không cần phải dối mặt với vấn đề gia hạn giấy phép lao động mà chỉ cần doanh nghiệp thực hiện xin cấp xác nhận miễn cho lao động nước ngoài theo các trường hợp trên.

5. Mức xử phạt nếu không có văn bản xác nhận miễn giấy phép lao động

xu phat su dung nguoi lao dong nuoc ngoai khong co giay phep lao dong
Xử phạt hành vi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động?

Căn cứ trên quy định của Điều 32 Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, người lao động nước ngoài sẽ đối mặt với xử phạt hành chính như sau:

 • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với những vi phạm sau:
 • Không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận thuộc diện được miễn giấy phép lao động theo quy định.
 • Sử dụng giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận thuộc diện được miễn giấy phép lao động đã hết hạn.

Ngoài ra, người lao động nước ngoài có thể sẽ bị buộc xuất cảnh hoặc bị trục xuất theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

6. Thời hạn giấy xác nhận miễn giấy phép lao động

thoi han giay xac nhan mien giay phep lao dong
Thời hạn giấy xác nhận miễn giấy phép lao động

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn cấp giấy xác nhận miễn giấy phép lao động như sau:

Điều 8. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

2. Người sử dụng lao động đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 10 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

Như vậy, dựa trên quy định tại Điều 10 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, giấy xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động sẽ có thời hạn sử dụng tối đa là 02 năm.

AZTAX không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ cấp phép làm việc cho doanh nghiệp mà còn là đối tác chia sẻ trách nhiệm, nơi AZTAX tận tâm đồng hành với doanh nghiệp qua mọi bước của quá trình làm giấy phép lao động. Chúng tôi hiểu rằng việc làm giấy phép lao động không chỉ là một công việc thủ tục mà còn là cơ hội để doanh nghiệp định hình chiến lược nhân sự của mình. AZTAX cam kết mang đến sự hiệu quả và tính toàn diện trong quản lý nhân sự của quý khách hàng, giúp họ xây dựng một đội ngũ nhân sự mạnh mẽ và linh hoạt để đối mặt với mọi thách thức kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện thủ tục xác nhận được miễn giấy phép lao động năm 2024, hãy liên hệ ngay với AZTAX theo thông tin dưới đây. Với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có kinh nghiệm đối với nhiều loại hồ sơ và sẽ tận tâm tư vấn, hỗ trợ để đảm bảo quá trình của doanh nghiệp và người lao động nước ngoài diễn ra một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post