Lương hưu mức cao nhất, NLĐ cần đóng Bảo hiểm xã hội bao lâu 2024?

Để nhận lương hưu tối đa phải đóng BHXH trong bao lâu

Lương hưu là mong muốn của đa số người tham gia khi đóng Bảo hiểm xã hội – BHXH. Để được hưởng mức lương hưu cao nhất, người lao động – NLĐ cần đóng bao lâu?

Từ viết tắt: Bảo hiểm xã hội – BHXH.

1. Mức nhận lương hưu cao nhất hiện nay

Mức nhận lương hưu cao nhất hiện nay
Mức nhận lương hưu cao nhất hiện nay

Công thức tính lương hưu theo quy định tại Điều 56 và 74 Luật BHXH 2014 được áp dụng như sau:

Lương hưu mỗi tháng = Mức bình quân tiền lương/ thu nhập tháng đóng BHXH x Tỷ lệ hưởng lương hưu

Trong đó:

– Mức bình quân tiền lương mỗi tháng đóng BHXH dành cho NLĐ tham gia BHXH bắt buộc. Mức bình quân thu nhập tháng đóng dành cho người tham gia BHXH tự nguyện. Hai mức này sẽ dựa vào số tiền lương/ thu nhập hằng tháng nhân với hệ số 

trượt giá tương ứng.

– Tỷ lệ hưởng tiền hưu tối đa hiện nay là 75%, được căn cứ trên số năm đóng BHXH 

Như vậy, lương hưu mỗi tháng tối đa của người tham gia là 75% mức bình quân thu nhập/ tiền lương tháng đóng BHXH sau khi tinh chỉnh dựa trên chỉ số giá tiêu dùng.

2. Để nhận lương hưu tối đa phải đóng BHXH bao nhiêu năm?

Để nhận lương hưu tối đa phải đóng BHXH trong bao lâu
Để nhận lương hưu tối đa phải đóng BHXH trong bao lâu?

2.1. Đối với NLĐ nữ

Cách tính lương hưu cho lao động nữ căn cứ theo Điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP  trình bày như sau:

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu là khác nhau theo số năm đóng BHXH tương ứng, cụ thể:

Lao động nữ

Số năm đóng BHXH 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tỷ lệ hưởng 55% 57% 59% 61% 63% 65% 67% 69% 71% 73% 75%

Để được hưởng lương hưu cao nhất, lao động nữ cần đóng BHXH từ đủ 30 năm.

2.2. Đối với NLĐ nam

Cách tính lương hưu cho lao động nữ căn cứ theo Điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP tóm tắt như sau:

– Đóng đủ 20 năm được hưởng lương hưu 45%

– Sau đó, cứ mỗi năm đóng được tính thêm 2%

Xem chi tiết bảng sau để hiểu hơn về cách tính:

STT NLĐ nam
Số năm đóng BHXH Mức hưởng
1 20 45%
2 21 47%
3 22 49%
4 23 51%
5 24 53%
6 25 55%
7 26 57%
8 27 59%
9 28 61%
10 29 63%
11 30 65%
12 31 67%
13 32 69%
14 33 71%
15 34 73%
16 35 75%

Như vậy, để nhận lương hưu mức cao nhất, lao động nam cần đóng từ đủ 35 năm. 

Bài viết đã cung cấp thông tin về thời gian mà NLĐ cần đóng BHXH để hưởng lương hưu tối đa. Trong đó thời gian tham gia để nhận lương hưu mức cao nhất giữa NLĐ nam và nữ khác nhau. Nếu còn vấn đề cần giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ AZTAX theo thông tin sau để được hỗ trợ. Chuyên viên của chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất vào giờ hành chính.

5/5 - (2 bình chọn)
5/5 - (2 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon