Công việc kế toán doanh nghiệp FDI mà bạn cần biết

Trang bị cho kế toán công ty FDI

Thực hiện những công việc kế toán cho công ty FDI không hề dễ dàng. Một số doanh nghiệp còn gặp những vấn đề về kế toán trong FDI. Công việc kế toán doanh nghiệp FDI bao gồm những gì? Cần trang bị kiến thức gì để có thể làm kế toán cho công ty FDI một cách tốt nhất? Sau đây là một số kinh nghiệm cũng như những hành trang mà người làm kế toán cho công ty FDI phải có .

Công việc kế toán doanh nghiệp FDI
Công việc kế toán doanh nghiệp FDI

1. Kế toán doanh nghiệp FDI là gì?

Kế toán doanh nghiệp FDI (Foreign Direct Investment) là quá trình kế toán được áp dụng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào một quốc gia.

Khi một công ty nước ngoài đầu tư vào một doanh nghiệp trong quốc gia khác, công việc kế toán FDI sẽ bao gồm việc ghi nhận và báo cáo các hoạt động kinh doanh của công ty này theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn kế toán quốc tế.

Kế toán FDI thường xuyên phải xử lý các vấn đề liên quan đến chuyển giá, tỷ lệ hối đoái, thuế và luật pháp liên quan. Công việc cũng có thể bao gồm theo dõi và báo cáo về sự chuyển tiền giữa công ty mẹ và chi nhánh/đơn vị con ở các quốc gia khác nhau.

Mục tiêu của kế toán FDI là cung cấp thông tin chính xác và minh bạch về hoạt động kinh doanh của công ty FDI cho các bên liên quan, bao gồm cả chính phủ, cổ đông, ngân hàng và nhà đầu tư. Thông tin kế toán FDI cũng có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của việc đầu tư và quản lý rủi ro trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Đặc Điểm Kế Toán Doanh Nghiệp FDI

Kế toán trong doanh nghiệp FDI mang những đặc thù riêng so với doanh nghiệp trong nước, đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến các điểm sau:

 • Quy Định Pháp Lý: Doanh nghiệp FDI phải tuân thủ quy định kế toán của cả quốc gia mình và nước đầu tư, yêu cầu hiểu rõ luật kế toán, thuế, và quy tắc liên quan ở cả hai quốc gia.
 • Tiền Tệ: Với hoạt động trong nhiều loại tiền tệ, doanh nghiệp FDI phải xử lý rủi ro tỷ giá hối đoái, bao gồm cả việc chuyển đổi tiền tệ và báo cáo theo tiền tệ chung.
 • Báo Cáo Thuế: Doanh nghiệp FDI phải tuân thủ luật thuế của cả hai quốc gia, đòi hỏi kế toán chuẩn bị thông tin chi tiết để báo cáo thuế cho cả hai bên.
 • Chuyển Giá: Trong doanh nghiệp FDI, việc chuyển giá đóng vai trò quan trọng. Kế toán phải đảm bảo giao dịch giữa các đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giá hợp lý và tuân thủ quy định của cả hai quốc gia.
 • Báo Cáo Tài Chính: Báo cáo tài chính cần tuân thủ tiêu chuẩn kế toán quốc tế (IFRS) hoặc tiêu chuẩn kế toán trong nước, tùy thuộc vào yêu cầu của từng quốc gia.
 • Kiểm Toán: Doanh nghiệp FDI có thể phải tuân thủ yêu cầu kiểm toán của cả hai quốc gia liên quan, đòi hỏi sự hiểu biết về tiêu chuẩn kiểm toán và luật pháp của từng nước.

Tầm Quan Trọng Của Kế Toán Trong Doanh Nghiệp FDI

 • Cung Cấp Thông Tin Tài Chính: Hỗ trợ việc ra quyết định, quản trị, điều chỉnh chiến lược và điều hành của nhà đầu tư, cơ quan nhà nước và các bên liên quan thông qua thông tin chính xác và kịp thời về hoạt động kinh doanh, tài chính và sản xuất.
 • Tuân Thủ Pháp Luật: Giúp doanh nghiệp FDI tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam và tiêu chuẩn kế toán quốc tế, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tính minh bạch, hợp pháp và trách nhiệm của các doanh nghiệp FDI.
 • Xử Lý Vấn Đề Kế Toán Phức Tạp: Hỗ trợ xử lý và giải quyết các vấn đề kế toán phức tạp như kiểm toán, kiểm tra thuế, tỷ giá hối đoái, giá trị gia tăng thuần, và báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế.
 • Chuyển Giao Công Nghệ Và Kiến Thức: Góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ kế toán và kiểm toán trong nước, thúc đẩy sự phát triển của ngành kế toán Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ số và kiến thức chuyên sâu.

2. Công việc kế toán doanh nghiệp FDI

Công tác kế toán trong doanh nghiệp FDI bao gồm việc thu thập chứng từ, xử lý, ghi chép giao dịch kinh tế, kiểm tra, phân tích và báo cáo thông tin về tài chính, kinh doanh, thuế của doanh nghiệp FDI. Cụ thể, công việc của một kế toán trong doanh nghiệp FDI gồm:

 • Quản lý thu chi: Bao gồm thu tiền từ khách hàng, nhà cung cấp, cổ đông, chi tiền cho nhà cung cấp, nhân viên, thuế, ngân hàng; đối chiếu công nợ; giải quyết vấn đề tỷ giá hối đoái; lập quỹ dự phòng cho tỷ giá chênh lệch, nợ xấu, nợ khó thu hồi, và các chi phí khác trong quá trình hoạt động.
 • Báo cáo thuế: Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu; rà soát chính sách ưu đãi thuế của Việt Nam và các hiệp định thương mại tự do để tránh đánh thuế hai lần.
 • Báo cáo tài chính: Lập và nộp các báo cáo kết quả hoạt động, lưu chuyển tiền tệ, thay đổi vốn chủ sở hữu, và tình hình tài chính theo quy định của cơ quan quản lý.
 • Áp dụng tiêu chuẩn kế toán: Sử dụng tiêu chuẩn kế toán Việt Nam và quốc tế (như IFRS) trong việc lập sổ sách và báo cáo tài chính; biên dịch sang ngôn ngữ của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Các công việc khác: Bao gồm kiểm soát nội bộ, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, thanh lý, và giải thể.

3. Những yêu cầu khi làm kế toán trong công ty FDI?

Yêu cầu khi làm kế toán công ty FDI
Yêu cầu khi làm kế toán công ty FDI

Yêu cầu của ngành kế toán nói chung đều cần những đặc điểm sau:

 • Làm hồ sơ nghiệp vụ kế toán luôn cần độ chính xác tuyệt đối, luôn cần thận và tỉ mỉ. Bởi vì những thông tin thể hiện trên chứng từ, nghiệp vụ đều rất quan trọng đến nguồn tài chính vận hành công ty.
 • Khi làm kế toán đối mặt với những con số phải thật trung thực và chịu được áp lực công việc.
 • Một yêu cầu không thể thiếu chính là khả năng tính toán tốt, nhạy bén.
 • Thông thạo các kỹ năng tin học.

Khi làm kế toán trong công ty FDI , người làm kế toán FDI phải cần thêm những yếu tố sau dựa theo đặc điểm công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

 • Vì doanh nghiệp là công ty FDI nên về những chứng từ, báo cáo, nghiệp vụ phải được thực hiện đúng theo pháp luật hiện hành tại Việt Nam.
 • Những chứng từ đó phải được biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài thật chính xác, vì vậy yêu cầu cho kế toán FDI phải có những chứng chỉ chuyên ngành quốc tế.

4. Những chứng chỉ cần thiết khi làm kế toán trong công ty FDI

Sau những yêu cầu khi làm kế toán cho công ty FDI ở trên, để có thể làm kế toán ở công ty FDI sẽ còn cần thêm những kỹ năng mềm để phục vụ cho công việc. Vậy muốn thực hiện được những công việc làm kế toán trong công ty FDI thì cần thêm những hành trang nào?

4.1 Những chứng chỉ kế toán quốc tế

Sau đây là các chứng chỉ giúp kế toán viên nâng cao trình độ của mình:

 • Chứng chỉ CPA (Certified Public Accountant): đây là chứng chỉ phổ biến nhất đối với những ai hành nghề kế toán, được công nhận rộng rãi trong toàn ngành kế toán bởi các viện kế toán trong nước và quốc tế.
 • Chứng chỉ CFA (Certified Financial Analyst): là chứng chỉ dành cho những nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp ở các lĩnh vực chứng khoán, đầu tư,…
 • Chứng chỉ CMA (Certified Management Accountant): là chứng chỉ cho chuyên gia quản trị tài chính doanh nghiệp và kế toán quản trị.
 • Chứng chỉ CIA (Certified Internal Auditor): chứng chỉ này dành cho những người làm kiểm toán hơn, và sẽ được các nhà tuyển dụng đánh giá cao năng lực chuyên môn về kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro doanh nghiệp.
 • Chứng chỉ ACCA (Chartered Certified Accountants): chứng chỉ này chứa nhiều kiến thức và kỹ năng chuyên sâu bao gồm báo cáo tài chính, thuế, kiểm toán,… và kể cả khả năng lãnh đạo.
Chứng chỉ kế toán
Chứng chỉ kế toán

4.2 Chứng chỉ tin học và chứng chỉ ngoại ngữ

Theo Thông tư 29/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 18/07/2022, đối với công chức kế toán sẽ được bỏ chứng chỉ tin học và ngoại ngữ. Tuy nhiên, để làm kế toán cho công ty FDI tốt nhất và dễ dàng biên dịch được những chứng từ kế toán để xóa bỏ khó khăn công ty FDI , hay tìm giải pháp vấn đề kế toán trong công ty FDI thì người làm kế toán nên có 2 loại chứng chỉ này để đảm bảo được chất lượng công việc.

5. Chia sẻ kinh nghiệm khi làm kế toán trong công ty FDI

Kinh nghiệm khi làm kế toán trong công ty FDI
Kinh nghiệm khi làm kế toán trong công ty FDI

Với nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán FDI và giải quyết những vấn đề, AZTAX xin chia sẻ một số bài học sau:

Đối với công việc kế toán:

 • Sắp xếp, phân loại và kiểm tra kỹ lưỡng các chứng từ đầu vào và đầu ra phải đúng với pháp luật hiện hành.
 • Nhớ phải viết hóa đơn chứng từ bán ra để dễ dàng rà soát.
 • Doanh thu, lãi lỗ, và các số liệu kế toán phải được cân đối.
 • Các loại sổ sách phải được lập và in theo quy định.

Công việc giải trình, kê khai và báo cáo thuế:

 • Theo đúng thời gian quy định, định kỳ theo tháng, quý, năm các báo cáo thuế phải được lập và nộp cho cơ quan thuế.
 • Hàng năm kê khai thuế môn bài.
 • Luôn giải trình và quyết toán với cơ quan thuế.

6. Mức lương kế toán trong công ty nước ngoài

Mức lương cho kế toán trong doanh nghiệp FDI có sự biến động từ 5 triệu đồng đến 80 triệu đồng/tháng, phụ thuộc vào vị trí và trình độ của nhân viên. Dưới đây là một số mức lương tham khảo:

 • Thực Tập Kế Toán: Từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng/tháng.
 • Kế Toán Tổng Hợp: Từ 12 triệu đồng đến 25 triệu đồng/tháng.
 • Kế Toán Thuế: Từ 18 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng.
 • Kế Toán Trưởng: Từ 27 triệu đồng đến 80 triệu đồng/tháng.

AZTAX có những dịch vụ hỗ trợ quý doanh nghiệp trong kế toán FDI. Nếu quý doanh nghiệp còn những thắc mắc hay cần sự tư vấn những công việc về làm kế toán cho công ty FDI hãy liên hệ ngay đến hotline của AZTAX 0932.383.089 hoặc gửi về địa chỉ cs@aztax.com.vn .

Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín tại TPHCM

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon