So Sánh Kế Toán Công Ty FDI Và Doanh Nghiệp Trong Nước

So sánh kế toán

Đều là hoạt động kế toán, nhưng loại hình doanh nghiệp lại khác nhau. Vậy, có nhiều sự khác biệt giữa kế toán công ty trong nước và công ty FDI không? Công việc kế toán FDI gồm những việc gì? Bài viết sau đây sẽ là sự so sánh điểm khác nhau giữa kế toán công ty FDI và trong nước.

So sánh kế toán
So sánh kế toán

1. Kế toán trong doanh nghiệp gồm những gì?

Bộ phận kế toán công ty FDI cũng như bộ phận kế toán doanh nghiệp trong nước luôn quan trọng. Vậy công việc kế toán của doanh nghiệp sẽ như thế nào? Kế toán cho doanh nghiệp bao gồm những công việc cơ bản như sau:

 • Hạch toán kế toán cho doanh nghiệp
 • Chứng từ kế toán
 • Tài khoản kế toán
 • Tính giá (giá thành sản phẩm, lương lao động,…)
 • Tổng hợp cân đối kế toán

2. Quy trình làm kế toán doanh nghiệp trong nước

Hoạt động kế toán của một doanh nghiệp được xem là hoạt động kết nối với các phòng ban khác. Vì vậy, tất cả các bước trong quy trình phải được thực hiện rõ ràng và chính xác. 

Quy trình làm kế toán doanh nghiệp trong nước
Quy trình làm kế toán doanh nghiệp trong nước

Quy trình làm kế toán doanh nghiệp trong nước:

 • Bước 1: Từ các hoạt động phát sinh như: hoạt động mua bán kinh tế, hoạt động hàng ngày tại đơn vị, bộ phận kế toán sẽ thu thập và tổng hợp những nghiệp vụ trên.
 • Bước 2: Sau đó, để rà soát những nghiệp vụ kinh tế phát sinh, bộ phận kế toán lập chứng từ kế toán gốc và sắp xếp lại một cách hợp lý.
 • Bước 3: Nhập liệu, ghi chép vào sổ kế toán, các chứng từ vào sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết,…
 • Bước 4: Vào cuối kỳ kế toán, trước khi kết chuyển các khoản doanh thu, chi phí. Doanh nghiệp phải xử lý các bút toán điều chỉnh để hình thành kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.
 • Bước 5: Sau khi phân loại từng khoản mục cụ thể, kết hợp bảng cân đối phát sinh với các sổ sách lập báo cáo tài chính.
 • Bước 6: Áp dụng 4 mẫu báo cáo chính để lập bộ báo cáo tài chính, quyết toán thuế: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tình hình tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

3. Công việc kế toán công ty FDI cần phải làm

Khi so sánh công việc kế toán cho công ty FDI và doanh nghiệp trong nước cũng không có quá nhiều sự khác biệt, các nghiệp vụ kế toán thông thường cần phải có ở một doanh nghiệp như:

 • Lập thang bảng lương – tính thuế thu nhập cá nhân
 • Xin mã số thuế doanh nghiệp, mã số thuế thu nhập cá nhân cho người lao động.
 • Lập sổ sách kế toán.
 • Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng năm.
 • Kê khai thuế. 
Công việc kế toán FDI
Công việc kế toán FDI

4. Điểm khác nhau giữa kế toán doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI

So sánh 2 loại hình doanh nghiệp
So sánh 2 loại hình doanh nghiệp

Ngoài những nghiệp vụ được kể trên thì kế toán FDI có sự khác biệt giữa kế toán doanh nghiệp trong nước trong việc làm hồ sơ nghiệp vụ kế toán như sau:

 • Các hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính cho công ty nước ngoài phải được lập theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam và nước ngoài.
 • Bên cạnh sổ sách kế toán thì sổ cái và sổ nhật ký chung phải được biên dịch sang tiếng nước ngoài.
 • Các loại báo cáo tài chính phải được tổng hợp và phân loại theo loại báo cáo liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất giữa công ty Việt Nam và trụ sở tại nước ngoài.
 • Lập báo cáo giao dịch nội bộ có liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất giữa các công ty con.
 • Các hoạt động trong kế toán quản trị bao gồm lập kế hoạch, tổ chức công tác điều hành theo chuẩn doanh nghiệp nước ngoài cho công ty ở Việt Nam.
 • Vì tính chất đặc thù, nên về thuế, kế toán phải được tư vấn tuân thủ, phù hợp với hoạt động của công ty nước ngoài.

Mong rằng sau bài viết về sự so sánh kế toán giữa công ty FDI và công ty trong nước đã giải đáp được một số thắc mắc về sự khác biệt kế toán giữa 02 loại hình doanh nghiệp trên. Nhưng nếu quý doanh nghiệp cần được hỗ trợ thêm về những công việc kế toán hay cần được hỗ trợ về các  dịch vụ kế toán cho công ty FDI AZTAX thì hãy liên hệ ngay đến hotline 0932.383.089 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ cs@aztax.com.vn.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post