Hóa đơn điện tử có hủy được không? Quy trình hủy hóa đơn điện tử

Hủy hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử có hủy được không? Đây là câu hỏi phổ biến của các doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử. Loại chứng từ do người cung cấp sản phẩm, dịch vụ lập ra để ghi chú những thông tin bán hàng. Trong trường hợp hóa đơn điện tử được lập bị sai thông tin khách hàng có nhu cầu muốn chỉnh sửa hoặc hủy hóa đơn.

1, Hóa đơn điện tử có hủy được không?

Hủy hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử có hủy được không

Trong trường hợp bên bán đã lập, giao hóa đơn nhưng khách hàng muốn hủy bỏ hàng hóa, dịch vụ đã mua. Hoặc hóa đơn điện tử được lập ban đầu sai thông tin khách hàng và khách hàng có nhu cầu muốn hủy bỏ hóa đơn điện tử có được không. Câu trả lời là được hủy bỏ hóa đơn điện tử đã lập ban đầu và lập hóa đơn mới thay thế hóa đơn trước đó. Bằng cách bên bán và bên mua phải cùng thống nhất về sự hủy hóa đơn và lập hóa đơn mới. Biên bản hủy hóa đơn phải có sự đồng ý chữ ký và đóng dấu của hai bên. Mỗi bên sẽ giữ một bản để khai báo khi cơ quan thuế kiểm tra. Theo như biên bản hủy hóa đơn thì hóa đơn đã lập sẽ được thu hồi và hủy bỏ, không còn giá trị pháp lý nữa.

2, Hóa đơn điện tử có sửa được không?

Trong trường hợp hóa đơn điện tử được lập có thông tin sai về sản phẩm dịch vụ hoặc thông tin khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa lại vẫn được. Bên bán và bên mua phải cùng thống nhất thông tin chỉnh sửa hóa đơn có chữ ký và đóng dấu của hai bên. Mỗi bên giữ một bản để khai báo khi có sự kiểm tra của cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử đã lập có sai sót gửi cho người mua, đã giao hàng, cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Người bán và người mua đã kê khai thuế thì bên bán xử lý thế nào?

Đầu tiên lập văn bản thỏa thuận có chữ ký và đóng dấu của hai bên ghi rõ sai sót

Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót, ghi rõ ràng các lỗi sai sót

Hóa đơn điện tử lập mới ghi điều chỉnh số lượng điều chỉnh tăng giảm hàng hóa, giá bán, thuế giá trị gia tăng,….

Sau khi đã xuất hóa đơn điều chỉnh mới hai bên phải thực hiện kê khai điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật

Hóa đơn điện tử điều chỉnh không được ghi số âm trong hóa đơn

3, Hóa đơn điện tử có in lại được không?

Hóa đơn điện tử khi lập muốn chỉnh lại do sai sót thông tin hoặc muốn hủy bỏ hóa đơn đã lập. Doanh nghiệp có thể in lại hóa đơn khác để chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với hiện tại. Doanh nghiệp có thể làm theo các bước ở phần trên để in lại hóa đơn.

4, Quy trình hủy bỏ hóa đơn

Quy trình hủy bỏ hóa đơn
Quy trình hủy bỏ hóa đơn

Hóa đơn điện tử có hủy được không. Quy trình hủy bỏ các hóa đơn điện tử để kê khai quyết toán cho đúng gồm các bước.

Hủy hóa đơn điện tử trong trường hợp này được áp dụng sau khi một thời gian dài sử dụng thì các doanh nghiệp sẽ tiểu hủy, loại bỏ các hóa đơn điện tử cũ và không còn giá trị sử dụng. Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể được phép tự hủy hóa đơn điện tử sau khi hết hạn lưu trữ theo Luật kế toán quy định. Do việc làm này không ảnh hưởng đến các loại hóa đơn điện tử còn thời hạn lưu trữ.

Trước khi thực hiện xóa, hủy bỏ hóa đơn điện tử thì các doanh nghiệp phải tiến hành lọc lại hóa đơn. Rà soát lại thông tin trong hóa đơn để tránh hủy nhầm các hóa đơn vẫn còn giá trị hoặc những hóa đơn quan trọng.

Các doanh nghiệp cần lưu ý khi hủy hóa đơn. Doanh nghiệp hoặc khách hàng không được phép cung cấp các thông tin liên quan đến hóa đơn trước khi tiêu hủy. Nhằm tránh tình trạng rò rỉ thông tin cho bên thứ 3 hạn chế được những rủi ro có thể gặp phải khi hủy hóa đơn điện tử.

5, Trong trường hợp mất hóa đơn chuyển đổi, có bị phạt không? Phải làm gì trong trường hợp này.

Trường hợp doanh nghiệp bị mất hóa đơn chuyển đổi sẽ không bị các cơ quan phạt tiền. Trong trường hợp này doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử bằng file thay thế để cung cấp cho cơ quan chức năng.

Hóa đơn điện tử có hủy được không. Việc chỉnh sửa, hủy, in lại hóa đơn điện tử là hoàn toàn có thể. Doanh nghiệp chỉ cần làm theo các bước đúng quy định của pháp luật có thể giải quyết các vấn đề phát sinh dễ dàng.

>>Xem thêm: 

Có mấy loại hóa đơn điện tử? Cách phát hành hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử 2018 có bắt buộc không và những quy định cần lưu ý

Dịch vụ hóa đơn điện tử

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)