Hóa đơn điện tử 2018 có bắt buộc không và những quy định cần lưu ý

Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử 2018 chính phủ đã ra những quyết định thay đổi mới. Cụ thể là những đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử gồm những ai. Lộ trình chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử như thế nào và những điểm lưu ý gì khi sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử 2018. Các doanh nghiệp lớn và nhỏ đang rất thắc mắc. Hãy cùng đồng hành cùng chúng tôi để giải đáp thắc mắc của bạn nhé.

#1, Hóa đơn điện tử 2018 có bắt buộc sử dụng không?

#2, 8 đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018 gồm những ai?

#3, Hoàn thành chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử chậm nhất ngày 01/11/2018 

#4, Hóa đơn không mã được áp dụng với doanh nghiệp nào?

#5, Hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ trở lên mới áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

#6, Bắt buộc hủy hóa đơn giấy còn tồn khi chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử 2018 có mã.

1, Hóa đơn điện tử 2018 có bắt buộc sử dụng không?

Hóa đơn điện tử
Chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử

Những năm về trước bộ Tài chính luôn khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Nhưng đến nay việc sử dụng hóa đơn điện tử 2018 là bắt buộc cho các doanh nghiệp.

2, 8 đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018 gồm những ai?

Đối tượng 1: Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thì tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018.

Đối tượng 2: Doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh doanh thuộc một trong những đối tượng thu mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thực hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử mẫu riêng của doanh nghiệp hoặc hóa đơn điện tử có mã xác nhận của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018

Đối tượng 3: Tổ chức kinh doanh có mã thuế đang sử dụng hóa đơn in từ hệ thống trước ngày 01/01/2018. Nhưng không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp. Thực hiện chuyển đổi để có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018 trên hóa đơn điện tử.

Đối tượng 4: Các doanh nghiệp có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế. Các doanh nghiệp vi phạm về quản lý sử dụng hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế.

Đối tượng 5: Doanh nghiệp mới thành lập, không mua hoá đơn do cơ quan thuế đặt in. Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong thời gian 6 tháng. Sau khi hết thời gian 6 tháng doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp. Hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Đối tượng 6: Doanh nghiệp ở vùng khó khăn có quy mô vừa và nhỏ. Đặc biệt khó khăn nếu không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp. Đối với trường hợp đặc biệt được cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng hóa đơn điện tử.

Đối tượng 7: Các hộ kinh doanh theo lộ trình của Bộ tài chính.

Đối tượng 8: Các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân. Không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hóa.

3, Hoàn thành chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử chậm nhất ngày 01/11/2018 

Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/11/2020 theo Khoản 2, Điều 35 trong nghị định.

Đến hết ngày 31/10/2020 sẽ không được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in. Nếu doanh nghiệp, tổ chức hộ gia đình cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn in để sử dụng trước ngày 01/11/2018.

4, Hóa đơn không mã được áp dụng với doanh nghiệp nào?

Hóa đơn điện tử 2018
Hóa đơn điện tử 2018 cho doanh nghiệp
  • Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, điện lực, vận tải hàng không, bưu chính viễn thông,…
  • Các doanh nghiệp kinh doanh đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy
  • Các doanh nghiệp nước sạch, tài chính tín dụng, y tế, bảo hiểm y tế, kinh doanh thương mại điện tử
  • Các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, thương mại và các doanh nghiệp đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử.

Tuy nhiên vẫn có những trường hợp sử dụng hóa đơn có mã:

  • Các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế
  • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

5, Hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ trở lên mới áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Hộ cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng sử dụng từ 10 lao động trở lên, có daonh thu năm trước liền kề 03 tỷ đồng trở lên thực hiện sổ sách kế toán. Hoặc trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ.

Có yêu cầu được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Hộ cá nhân không thuộc diên bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán.

Các dịch vụ cung cấp trực tiếp đến người dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng khách sạn, bán lẻ thuốc, hàng tiêu dùng thì triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Doanh nghiệp thuộc trường hợp có rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã. Không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

6, Bắt buộc hủy hóa đơn giấy còn tồn khi chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử 2018 có mã.

Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn. Theo quy định của Khoản 3 Điều 14 của Nghị định 119.

Hóa đơn điện tử 2018 những thông tin chuyển đổi của Chính phủ doanh nghiệp nên cập nhật thông tin thường xuyên để tránh những tổn thất không đáng.

>>Xem thêm:

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon