Giải thể công ty mới thành lập mới nhất hiện nay

Cách giải quyết giải thể công ty mới thành lập là một vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm gần đây. Những yếu tố cần thiết cho thủ tục giải thể doanh nghiệp là gì? Bài viết này sẽ phân tích các bước cụ thể trong quá trình giải thể doanh nghiệp. Cùng với AZTAX, chúng ta sẽ khám phá chi tiết hơn về vấn đề này.

1. Công ty vừa mới thành lập có giải thể được không?

Công ty vừa mới thành lập có giải thể được không
Công ty vừa mới thành lập có giải thể được không

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp được xác định như sau:

Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết hoặc quyết định của chủ doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân), của Hội đồng thành viên (đối với công ty hợp danh), của Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn), của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần);
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo các điều kiện sau:

 • Thanh toán đầy đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác;
 • Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.
 • Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp, theo quy định tại điểm d, khoản 1 của Điều này, cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quá trình giải thể doanh nghiệp.

Do đó, không có hạn chế về thời gian hoạt động trước khi doanh nghiệp quyết định giải thể. Bạn đồng thời được quyền quyết định việc giải thể doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các điều kiện sau đây được đáp ứng: cần thanh toán đầy đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc giữ cho quá trình giải thể diễn ra một cách minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo trách nhiệm và tính chính xác trong quá trình đóng cửa hoạt động doanh nghiệp.

2. Quy định về hồ sơ giải thể công ty?

Quy định về hồ sơ giải thể công ty
Quy định về hồ sơ giải thể công ty

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp đề cập đến các giấy tờ quan trọng sau:

Thông báo về giải thể doanh nghiệp:

 • Cung cấp thông tin chính xác và chi tiết về quá trình giải thể.

Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp:

 • Bao gồm danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.
 • Thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Trách nhiệm của các thành viên quản lý:

 • Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trách nhiệm pháp lý:

 • Trong trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác hoặc giả mạo, những người được quy định tại khoản 2 phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán.
 • Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

3. Thủ tục giải thể công ty vừa mới thành lập

Thủ tục giải thể công ty vừa mới thành lập
Thủ tục giải thể công ty vừa mới thành lập

Chính phủ đã quy định chi tiết về trình tự và thủ tục giải thể doanh nghiệp, theo hướng dẫn tại Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

Đăng ký giải thể:

 • Doanh nghiệp gửi thông báo giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể.
 • Kèm theo thông báo là nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội cổ đông, và phương án giải quyết nợ nếu có.

Cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia:

 • Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải thông tin và giấy tờ liên quan trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia và thông báo giải thể cho Cơ quan thuế.

Hồ sơ đăng ký giải thể:

 • Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết nợ, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Hồ sơ bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 210 Luật Doanh nghiệp.

Chấm dứt hoạt động chi nhánh: Trước khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông báo cho Cơ quan thuế:

 • Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo giải thể cho Cơ quan thuế trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
 • Cơ quan thuế có 5 ngày để gửi ý kiến về hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Chuyển tình trạng pháp lý:

 • Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang đã giải thể.
 • Ra thông báo giải thể của doanh nghiệp.

Hủy bỏ quyết định giải thể:

 • Trong 180 ngày kể từ ngày nhận thông báo giải thể, doanh nghiệp không nộp hồ sơ giải thể.
 • Doanh nghiệp có thể hủy bỏ quyết định giải thể, thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế.

Trả con dấu và Giấy chứng nhận: Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu cấp từ cơ quan công an, cần trả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu khi làm thủ tục giải thể.

4. Lệ phí giải thể công ty vừa mới thành lập

Lệ phí giải thể công ty vừa mới thành lập
Lệ phí giải thể công ty vừa mới thành lập

Theo quy định của Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC về miễn phí và lệ phí đối với các đối tượng cụ thể, công ty của bạn khi thực hiện quá trình giải thể doanh nghiệp sẽ được hưởng những ưu đãi sau:

 • Bổ sung, thay đổi thông tin địa giới hành chính: Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp khi có thay đổi địa giới hành chính.
 • Đăng ký giải thể, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện: Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp cho các thủ tục như đăng ký giải thể, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử: Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp khi doanh nghiệp thực hiện đăng ký qua mạng điện tử.
 • Cung cấp thông tin cho quản lý nhà nước: Miễn phí khi cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước.
 • Chuyển đổi từ hộ kinh doanh: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Với những ưu đãi này, quá trình giải thể doanh nghiệp của công ty sẽ diễn ra mà không phải chịu gánh nặng lệ phí, giúp tiết kiệm chi phí và thúc đẩy quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý.

Quy trình giải thể doanh công ty mới thành lập cũng không phức tạp đến mức khó khăn. Để đảm bảo quá trình này diễn ra thuận lợi, quý doanh nghiệp cần tuân thủ đúng quy trình và chuẩn bị hồ sơ một cách chính xác. Đối với những doanh nghiệp mong muốn tiến hành giải thể một cách nhanh chóng và hiệu quả, việc lựa chọn sử dụng dịch vụ của AZTAX là một giải pháp khôn ngoan. Chúng tôi cam kết hỗ trợ quý doanh nghiệp trong quá trình này với sự chuyên nghiệp và tận tâm.

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)