Dự thảo thay đổi luật BHXH có điểm gì đáng chú ý?

Dự thảo luật BHXH 2021

Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành được ban hành từ năm 2014. Vậy là đã hơn 7 năm trôi qua kể từ ngày luật có hiệu lực. Vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trình công văn dự thảo xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vậy, công văn mới này có những điểm gì đáng chú ý?

1. Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội mới bao gồm những phần nào?

Dự thảo luật BHXH 2021
Dự thảo luật BHXH 2021

Theo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) thì toàn văn bản gồm 9 chương với 108 điều, cụ thể như sau:

– Chương I: Những quy định chung (17 điều)

– Chương II: Quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan BHXH (6 điều)

– Chương III: Bảo hiểm xã hội bắt buộc

+ Mục 1: Chế độ ốm đau (6 điều)

+ Mục 2: Chế độ thai sản (12 điều)

+ Mục 3: Chế độ hưu trí (13 điều)

+ Mục 4: Chế độ tử tuất (6 điều)

– Chương IV: Bảo hiểm xã hội tự nguyện

+ Mục 1: Chế độ hưu trí (8 điều)

+ Mục 2: Chế độ tử tuất(2 điều)

– Chương V: Quỹ Bảo hiểm xã hội (11 điều)

– Chương VI: Tổ chức, quản lý bảo hiểm xã hội (3 điều)

– Chương VII: Trình tự, thủ tục thực hiện BHXH (16 điều)

– Chương VIII: Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội (5 điều)

– Chương IX: Điều khoản thi hành (3 điều).

Tải về để xem chi tiết nội dung Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi):

Dự thảo Tờ trình

Đề cương dự thảo Luật

Báo cáo tổng kết

Báo cáo đánh giá tác động

2. Một số đề xuất trong dự thảo thay đổi Luật BHXH đáng chú ý

Đề xuất thay đổi luật BHXH
Tổng hợp đề xuất trong dự thảo thay đổi luật BHXH

2.1 Đề xuất giảm số năm đóng hưởng lương hưu

Cụ thể hơn, trong đề xuất nêu nên sửa đổi điều kiện hưởng hưu trí. Theo đó giảm dần số năm tham gia BHXH tối thiểu để được hưởng hưu trí. Ở chế độ hiện tại, người lao động phải tham gia BHXH từ đủ 20 năm (tính cộng dồn) trở lên mới được hưởng lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu. Còn theo đề xuất, số năm sẽ giảm dần từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm.

Theo đó, mức hưởng lương hưu cũng sẽ được tính toán lại cho phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi có số năm tham gia BHXH thấp được hưởng quyền lợi từ BHXH.

2.2 Đề xuất bổ sung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Hiện nay, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc chưa bao gồm chủ hộ kinh doanh cá thể; người quản lý doanh nghiệp; người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng lương;… Điều đó ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân những cá nhân đó. Vậy nên đề xuất mở rộng phạm vi tham gia BHXH bắt buộc.

Đồng thời, đề xuất thay đổi Luật Bảo hiểm xã hội còn mong muốn bổ sung đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm bao gồm người lao động làm việc không trọn thời gian, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

2.3 Nhận bảo hiểm xã hội 1 lần ở mức thấp hơn khi chưa hết tuổi lao động

Hiện nay, Luật Bảo hiểm xã hội chưa quy định về độ tuổi nhận bảo hiểm xã hội một lần. Dự thảo có nêu hiện trạng người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần quá nhiều. Tính theo thông số thì con số % rút khỏi quỹ bảo hiểm tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Vì thế, dự thảo mong muốn hỗ trợ người lao động tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để kéo dài thời gian hưởng quyền và lợi ích.

Cụ thể, dự thảo nêu sẽ tiến tới hướng chỉ giải quyết bảo hiểm xã hội 1 lần đối với người lao động đã hết tuổi lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và không có nhu cầu đóng tiếp. Dự thảo cho biết, vẫn hỗ trợ đối với trường hợp ra nước ngoài định cư hợp pháp hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Đối với trường hợp chưa đến tuổi hưu mà nhận BHXH 1 lần thì có thể sẽ được hưởng mức thấp hơn.

2.4 Quy định chi tiết hơn về chế độ ốm đau

Văn bản soạn thảo đề xuất nên quy định chi tiết thời gian nghỉ hưởng ốm đau đối với đối tượng ốm đau dài ngày. Dưới đây là một số đề xuất cụ thể:

– Sửa đổi quy định hưởng chế độ ốm đau của trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì mức hưởng được tính bằng mức hưởng tháng chia 30 ngày;

– Sửa đổi quy định về thời gian dưỡng sức sau sinh, phục hồi sau ốm đau là “tối đa 5 ngày so với các trường hợp khác” – Trước đây là “bằng 5 ngày”. Nghĩa là người lao động không bắt buộc phải nghỉ đủ 5 ngày.

2.5 Bổ sung trường hợp hưởng trong chế độ thai sản

Dự thảo yêu cầu sửa đổi đối với trường hợp người lao động có con mất sau sinh: Không cần điều kiện đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 4 tháng.

Bên cạnh đó, còn bổ sung thêm trường hợp người lao động là chồng có vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ trợ cấp một lần khi vợ sinh con mà không cần vợ có tham gia bảo hiểm hoặc vợ có tham gia nhưng không đủ điều kiện. Lưu ý lao động nam cần tham gia bảo hiểm xã hội được ít nhất 6 tháng trong 12 tháng trước khi vợ sinh.

Đồng thời, dự thảo có nêu thêm 3 nội dung bổ sung cho chế độ thai sản:

– Có chế độ cho người lao động tự nguyện có yêu cầu phá thai (không phải phá thai bệnh lý);

– Có thêm điều kiện đối với trường hợp hưởng thai sản khi nhận con nuôi;

– Quy định lại chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản.

2.6 Làm rõ quy định về chế độ tử tuất

Dự thảo bổ sung tuổi của thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng phù hợp với quy định tuổi nghỉ hưu mới. Thêm quy định xác định tuổi của thân nhân làm căn cứ giải quyết chế độ tử tuất (xác định tại tháng người lao động mất).

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định tính tháng lẻ giai đoạn trước 2014 để tính trợ cấp tuất 1 lần như sau: Nếu thời gian đóng trước 1/1/2014 mà có tháng lẻ thì tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ 2014 trở đi (tức là tính hệ số 2 thay vì 1,5 như trước đây)

2.7 Đề xuất bổ sung quyền lợi ngắn hạn

Cụ thể, dự thảo có đề xuất bổ sung quyền lợi ngắn hạn, tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thu hút người dân tham gia chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện.

2.8 Điều chỉnh mức đóng, mức hưởng trợ cấp các quỹ bảo hiểm xã hội

Theo dự thảo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng chú trọng vấn đề hoàn thiện các chế độ Bảo hiểm xã hội. Theo đó, đề xuất sửa đổi cách tính mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội thành mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của người đó và tiền lương tháng đóng BHXH trung bình của tất cả mọi người tham gia BHXH.

Bộ cũng nêu đề xuất sửa đổi căn cứ đóng, điều kiện, mức hưởng của các chế độ bảo hiểm xã hội gắn với mức lương cơ sở. Sửa nội dung các chế độ bảo hiểm xã hội bao gồm:

– Mức hưởng dưỡng sức sau sinh/dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau;

– Mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi;

– Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất;

– Mức hưởng trợ cấp mai táng;

– Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh thêm:

– Sửa đổi công thức tính lương hưu sao cho phù hợp với điều kiện hưởng hưu trí mới;

– Bổ sung quy định điều chỉnh lương hưu đối với nhóm đối tượng có lương hưu thấp;

– Điều chỉnh lương đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định tham gia bảo hiểm xã hội từ trước 2016

3. Tham khảo lấy ý kiến người tham gia bảo hiểm xã hội về dự thảo thay đổi luật BHXH

Hiện nay, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo thay đổi Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Từ những ý kiến thu thập được, Chính phủ sẽ có quyết định chính xác về các điều khoản thay đổi, bổ sung mà dự thảo đề xuất. Bạn có thể tham gia lấy ý kiến tại đây:

Lấy ý kiến nhân dân về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Thu thập ý kiến NLĐ về dự thảo mới
Thu thập ý kiến NLĐ về dự thảo thay đổi luật BHXH mới

4. Kênh thông tin hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc về quy định bảo hiểm xã hội

AZTAX sẽ luôn cập nhật những quy định, thông tư mới hằng ngày nhằm cung cấp thông tin cho người tham gia bảo hiểm xã hội nhanh nhất. Tham khảo thêm các kênh thông tin của chúng tôi tại:

A. WEBSITE

  1. Tổng hợp thông tin về kế toán – thuế – BHXH doanh nghiệp – BHXH cho người lao động: TÌM HIỂU NGAY
  2. Tổng hợp bài viết giải quyết các vấn đề về BHXH cho người lao động: TÌM HIỂU NGAY
  3. Tổng hợp bài viết giải quyết các vấn đề về BHXH cho doanh nghiệp: TÌM HIỂU NGAY 

B. FANPAGE

  1. Tổng hợp thông tin về kế toán – thuế – giải đáp thắc mắc BHXH – có admin tư vấn miễn phí: TÌM HIỂU NGAY
  2. Dịch vụ BHXH: TÌM HIỂU NGAY 

C. CỘNG ĐỒNG

  1. Group cộng đồng hỗ trợ trao đổi các vấn đề về BHXH theo quy định hiện hành: THAM GIA NGAY
  2. Group cộng đồng hỗ trợ trao đổi các vấn đề của doanh nghiệp khi làm BHXH: THAM GIA NGAY 
  3. Hotline hỗ trợ tư vấn nhanh các vấn đề BHXH doanh nghiệp, BHXH cá nhân như chốt sổ, gộp sổ, cấp mất sổ, giải quyết hồ sơ chế độ: 0932.383.089
Tư vấn, giải đáp thắc mắc về BHXH
Tư vấn, giải đáp thắc mắc về BHXH

AZTAX vừa nêu thông tin về dự thảo mới của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trình lên Chính phủ. Nếu dự thảo được thông qua thì luật mới sẽ có hiệu lực từ 01/01/2024 tới đây. Liên hệ ngay AZTAX theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ về BHXH trọn gói hoặc BHXH từng phần.

5/5 - (10 bình chọn)
5/5 - (10 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon