}

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư mới nhất

Các điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ mới nhất

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư là gì? Đây là câu hỏi mà nhiều người quan tâm khi muốn đầu tư vào lĩnh vực này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về các điều kiện cơ bản mà một công ty quản lý quỹ cần đáp ứng theo luật pháp Việt Nam.

1. Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại Điều 75 của Luật chứng khoán 2019 để đạt được Giấy phép thành lập công ty và hoạt động do nhà nước ban hành.

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư
Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư

1.1 Điều kiện về vốn

 • Cần góp vốn điều lệ vào công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).
 • Đề xuất mức vốn điều lệ tối thiểu để đáp ứng Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định của Chính phủ đối với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

1.2 Điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, cơ sở vật chất

 • Yêu cầu có trụ sở làm việc đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán.
 • Phải sở hữu đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng và hệ thống công nghệ phù hợp với các quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán.

1.3 Điều kiện về các cổ đông và các thành viên gốp vốn

 • Cổ đông và thành viên góp vốn phải đáp ứng các quy định theo Luật Chứng khoán 2019. Trong trường hợp cổ đông hoặc thành viên góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài, họ phải tuân thủ những điều kiện được quy định trong Luật Chứng khoán 2019.
 • Người sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và những liên quan của họ (nếu có) không được sở hữu hơn 5% vốn điều lệ của bất kỳ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nào khác.
 • Công ty quản lý quỹ cần có ít nhất 2 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn là tổ chức. Trong trường hợp thành lập công ty ở Hà Nội dưới dạng tổ chức bằng hình thức Công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức nước ngoài và phải tuân thủ quy định theo Luật Chứng khoán 2019.
 • Tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức phải ít nhất là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức như ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm phải sở hữu ít nhất 30% vốn điều lệ, theo quy định của Luật Chứng khoán 2019.

1.4 Điều kiện về nhân sự

 • Cần phải có Tổng giám đốc (Giám đốc) và ít nhất 5 nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, cùng với ít nhất 1 nhân viên chuyên nghiệp kiểm soát.
 • Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng một loạt các tiêu chuẩn, bao gồm kinh nghiệm, chứng chỉ hành nghề, và không được có bất kỳ lý do nào dẫn đến cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật.

1.5 Điều kiện về khả năng tài chính đối với cổ đông và các thành viên góp vốn

 • Trong quá trình thành lập một công ty quản lý quỹ, năng lực tài chính của cổ đông và thành viên góp vốn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Điều kiện về năng lực tài chính đặt ra yêu cầu cao, đòi hỏi họ phải có khả năng tài chính đủ để hỗ trợ hoạt động của công ty quản lý quỹ một cách ổn định và bền vững.
 • Đặc biệt, họ cần đảm bảo sẵn có một mức vốn đủ lớn để đáp ứng các yêu cầu tài chính khi thành lập và vận hành công ty. Điều này có thể bao gồm việc đầu tư vốn ban đầu, duy trì lưu lượng tiền mặt đủ để quản lý quỹ và đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và pháp lý liên quan đến hoạt động quản lý quỹ.
 • Quan trọng nhất, điều này giúp đảm bảo rằng công ty quản lý quỹ sẽ luôn có khả năng đáp ứng cam kết của mình đối với nhà đầu tư và quản lý quỹ một cách hiệu quả.

Lưu ý: Cổ đông và thành viên góp vốn, bao gồm cả cá nhân và tổ chức nước ngoài, phải đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính được quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ. Nghị định này chi tiết hóa và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cũng như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật khác.

Xem thêm: Điều kiện thành lập công ty kiểm toán

2. Quy định về hoạt động của công ty quản lý quỹ

Quy định về hoạt động của công ty quản lý quỹ
Quy định về hoạt động của công ty quản lý quỹ

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thường thực hiện ba hoạt động chính:

 • Quản lý quỹ đầu tư: Công ty quản lý quỹ huy động vốn từ các nhà đầu tư và quản lý chúng. Họ có khả năng huy động vốn cả trong và ngoài nước để thành lập và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán. Công ty phải phát triển chiến lược đầu tư và quản lý đầu tư một cách chuyên nghiệp và có kế hoạch.
 • Quản lý danh mục đầu tư: Công ty quản lý quỹ thực hiện việc quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng dưới hợp đồng ủy thác đầu tư và tuân theo quy định của pháp luật. Họ tổng hợp thông tin của khách hàng để xây dựng chiến lược đầu tư, bao gồm mục tiêu đầu tư, khả năng và điều kiện thành lập công ty tài chính, thời hạn, cuối cùng là mức độ rủi ro có thể chấp nhận.
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán: Công ty quản lý quỹ cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý cho khách hàng. Họ cung cấp thông tin về phân bổ cơ cấu nguồn vốn, loại tài sản, và xác định giá trị tài sản đầu tư. Công ty có thể phát hành tài liệu thông tin về đầu tư chứng khoán và tổ chức chương trình đào tạo đặc biệt về đầu tư.

Ngoài ra, công ty thực hiện nghiên cứu với sự hỗ trợ của các chuyên gia để phân tích và đánh giá thị trường, giá trị tài chính, và tìm hướng đầu tư. Tất cả các hoạt động được giám sát bởi Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngân hàng giám sát có trách nhiệm bảo quản và lưu ký tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán và đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ lợi ích của những người tham gia đầu tư.

3. Dịch vụ thành lập công ty quản lý quỹ – AZTAX

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp quản lý quỹ tại AZTAX mang đến giải pháp toàn diện để hỗ trợ bạn khởi đầu và quản lý công ty quản lý quỹ của mình. Chúng tôi cam kết cung cấp sự hỗ trợ chuyên nghiệp và chi tiết từ quá trình đăng ký cho đến khi doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả.

Quá trình thành lập công ty quản lý quỹ tại AZTAX bắt đầu với tư vấn về các quy định pháp lý, thuế và các quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý quỹ. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác.

Chúng tôi hiểu rằng ngành quản lý quỹ đòi hỏi sự chuyên sâu về các chiến lược đầu tư, quản lý rủi ro và tuân thủ các quy định ngành. Do đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về chiến lược đầu tư, quản lý rủi ro và hỗ trợ về tuân thủ các quy định liên quan.

Hãy để AZTAX trở thành đối tác tin cậy của bạn, hỗ trợ bạn xây dựng và phát triển công ty quản lý quỹ của mình một cách thành công.

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ là một vấn đề quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào muốn hoạt động trong lĩnh vực này cũng cần nắm rõ. Trong bài viết này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về các điều kiện về pháp lý, tài chính, nhân sự và quy trình đăng ký thành lập công ty quản lý quỹ. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tốt hơn cho việc thành lập công ty quản lý quỹ của mình. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc tư vấn về dịch vụ thành lập công ty quản lý quỹ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay. AZTAX luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)