Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư

Các điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ mới nhất

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư là gì? Quy định về công ty quản lý quỹ ra sao? thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ như thế nào? Đây là câu hỏi mà nhiều người quan tâm khi muốn đầu tư vào lĩnh vực này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về các điều kiện cơ bản mà một công ty quản lý quỹ, thành lập quỹ đầu tư cá nhân cần đáp ứng theo luật pháp Việt Nam.

1. Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư

Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật chứng khoán, chuyên môn hóa vào các hoạt động cốt lõi bao gồm: quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại Điều 75 của Luật chứng khoán 2019 để đạt được Giấy phép thành lập công ty và hoạt động do nhà nước ban hành.

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư
Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư

Thành lập công ty quản lý quỹ là quá trình tuân thủ các thủ tục pháp lý do pháp luật quy định để hình thành một công ty quản lý quỹ và cho đến khi công ty đủ điều kiện hoạt động. Tổ chức và cá nhân muốn thành lập công ty quản lý quỹ phải đáp ứng các yêu cầu sau để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

1.1 Điều kiện về vốn

Vốn điều lệ tối thiểu để được cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ là 25 tỷ đồng. Đối với nghiệp vụ kinh doanh tư vấn đầu tư chứng khoán, số vốn điều lệ tối thiểu là 10 tỷ đồng (Theo Điều 175 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

Cần góp vốn điều lệ vào công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bằng Đồng Việt Nam (VNĐ). Đề xuất mức vốn điều lệ tối thiểu để đáp ứng Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định của Chính phủ đối với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

1.2 Điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, cơ sở vật chất

 • Yêu cầu có trụ sở làm việc đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán.
 • Phải sở hữu đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng và hệ thống công nghệ phù hợp với các quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán.

1.3 Điều kiện về các cổ đông và các thành viên góp vốn

 • Cổ đông và thành viên góp vốn phải đáp ứng các quy định theo Luật Chứng khoán 2019. Trong trường hợp cổ đông hoặc thành viên góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài, họ phải tuân thủ những điều kiện được quy định trong Luật Chứng khoán 2019.
 • Người sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và những liên quan của họ (nếu có) không được sở hữu hơn 5% vốn điều lệ của bất kỳ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nào khác.
 • Công ty quản lý quỹ cần có ít nhất 2 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn là tổ chức. Trong trường hợp thành lập công ty ở Hà Nội dưới dạng tổ chức bằng hình thức Công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức nước ngoài và phải tuân thủ quy định theo Luật Chứng khoán 2019.
 • Tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức phải ít nhất là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức như ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm phải sở hữu ít nhất 30% vốn điều lệ, theo quy định của Luật Chứng khoán 2019.

1.4 Điều kiện về nhân sự

 • Cần phải có Tổng giám đốc (Giám đốc) và ít nhất 5 nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, cùng với ít nhất 1 nhân viên chuyên nghiệp kiểm soát.
 • Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng một loạt các tiêu chuẩn, bao gồm kinh nghiệm, chứng chỉ hành nghề, và không được có bất kỳ lý do nào dẫn đến cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật.

1.5 Điều kiện về khả năng tài chính đối với cổ đông và các thành viên góp vốn

 • Trong quá trình thành lập một công ty quản lý quỹ, năng lực tài chính của cổ đông và thành viên góp vốn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Điều kiện về năng lực tài chính đặt ra yêu cầu cao, đòi hỏi họ phải có khả năng tài chính đủ để hỗ trợ hoạt động của công ty quản lý quỹ một cách ổn định và bền vững.
 • Đặc biệt, họ cần đảm bảo sẵn có một mức vốn đủ lớn để đáp ứng các yêu cầu tài chính khi thành lập và vận hành công ty. Điều này có thể bao gồm việc đầu tư vốn ban đầu, duy trì lưu lượng tiền mặt đủ để quản lý quỹ và đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và pháp lý liên quan đến hoạt động quản lý quỹ.
 • Quan trọng nhất, điều này giúp đảm bảo rằng công ty quản lý quỹ sẽ luôn có khả năng đáp ứng cam kết của mình đối với nhà đầu tư và quản lý quỹ một cách hiệu quả.

Lưu ý: Cổ đông và thành viên góp vốn, bao gồm cả cá nhân và tổ chức nước ngoài, phải đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính được quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ. Nghị định này chi tiết hóa và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cũng như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật khác.

Xem thêm: Điều kiện thành lập công ty kiểm toán

2. Quy trình thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư

quy trinh thanh lap cong ty quan ly quy dau tu
Quy trình thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư

Quy trình thành lập công ty quản lý được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Xác định mô hình của tổ chức doanh nghiệp và chuẩn bị hồ sơ

Để xác định mô hình tổ chức và chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty quản lý quỹ, cần có các tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị theo mẫu số 64 Phụ lục của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
 • tài liệu thỏa thuận về việc thành lập công ty.
 • Hợp đồng thuê trụ sở và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trụ sở.
 • Danh sách nhân sự và thông tin cá nhân của các cấp lãnh đạo.
 • Danh sách cổ đông hoặc thành viên góp vốn, kèm báo cáo tài chính và cam kết tuân thủ quy định.
 • Phán quyết của cấp có thẩm quyền về quy trình nghiệp vụ, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
 • Dự thảo Điều lệ công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền đánh giá

Cơ quan có thẩm quyền đánh giá việc đăng ký thành lập công ty quản lý quỹ là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ủy ban này sẽ nhận, cấp phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ tại địa chỉ trụ sở doanh nghiệp đề xuất.

Bước 3: Cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết hồ sơ và trả kết quả

Sau 20 ngày từ khi nhận hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp và chuẩn bị nhân sự. Nếu không hoàn thành trong 03 tháng, Ủy ban có thể từ chối cấp phép. Ủy ban cam kết cấp giấy phép trong 05 ngày làm việc sau khi nhận được các điều kiện cần thiết.

Bước 4: Khắc con dấu công ty

Doanh nghiệp cần đăng ký mã số thuế và tạo con dấu theo quy định pháp luật. Mẫu con dấu cần chứa đủ thông tin về tên công ty và mã số doanh nghiệp, sau đó công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư

3. Quy định quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ

Quy định về hoạt động của công ty quản lý quỹ
Quy định về hoạt động của công ty quản lý quỹ

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thường thực hiện ba hoạt động chính:

 • Quản lý quỹ đầu tư: Công ty quản lý quỹ huy động vốn từ các nhà đầu tư và quản lý chúng. Họ có khả năng huy động vốn cả trong và ngoài nước để thành lập và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán. Công ty phải phát triển chiến lược đầu tư và quản lý đầu tư một cách chuyên nghiệp và có kế hoạch.
 • Quản lý danh mục đầu tư: Công ty quản lý quỹ thực hiện việc quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng dưới hợp đồng ủy thác đầu tư và tuân theo quy định của pháp luật. Họ tổng hợp thông tin của khách hàng để xây dựng chiến lược đầu tư, bao gồm mục tiêu đầu tư, khả năng và điều kiện thành lập công ty tài chính, thời hạn, cuối cùng là mức độ rủi ro có thể chấp nhận.
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán: Công ty quản lý quỹ cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý cho khách hàng. Họ cung cấp thông tin về phân bổ cơ cấu nguồn vốn, loại tài sản, và xác định giá trị tài sản đầu tư. Công ty có thể phát hành tài liệu thông tin về đầu tư chứng khoán và tổ chức chương trình đào tạo đặc biệt về đầu tư.

Ngoài ra, công ty thực hiện nghiên cứu với sự hỗ trợ của các chuyên gia để phân tích và đánh giá thị trường, giá trị tài chính, và tìm hướng đầu tư. Tất cả các hoạt động được giám sát bởi Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngân hàng giám sát có trách nhiệm bảo quản và lưu ký tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán và đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ lợi ích của những người tham gia đầu tư.

4. Cách thành lập quỹ đầu tư tài chính

Quỹ đầu tư được thành lập qua các bước sau đây:

 • Bước 1: Xác định Mục tiêu Đầu Tư: Để thành lập một quỹ đầu tư, bước đầu tiên là xác định rõ ràng mục tiêu đầu tư. Mục tiêu này quan trọng vì nó xác định hướng đi của quỹ và loại tài sản cũng như chiến lược đầu tư phù hợp. Việc xác định mục tiêu giúp đảm bảo quỹ được xây dựng trên nền tảng vững chắc và hướng đến lợi ích tối đa cho các nhà đầu tư.
 • Bước 2: Lập Chiến Lược Đầu Tư: Sau khi xác định mục tiêu, bước quan trọng tiếp theo là thiết lập chiến lược đầu tư cụ thể. Chiến lược này quyết định phân bổ tài sản, lựa chọn loại tài sản và thời gian đầu tư phù hợp. Các loại tài sản có thể bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và các tài sản khác, dựa trên mục tiêu và thời hạn đầu tư của quỹ.
 • Bước 3: Đăng Ký Quỹ Đầu Tư: Để hoàn tất quá trình thành lập quỹ đầu tư, nhà đầu tư cần tuân thủ các bước cụ thể khi đăng ký quỹ. Quá trình đăng ký này bao gồm điền đầy đủ thông tin liên quan đến quỹ như mục tiêu đầu tư, quy mô dự định và thông tin về người quản lý.
 • Bước 4: Tuân Thủ Quy Định Pháp Lý: Quỹ đầu tư phải tuân thủ các quy định pháp lý để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và đảm bảo hoạt động trong giới hạn của pháp luật. Điều này bao gồm việc thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của nhà đầu tư.
 • Bước 5: Quản Lý Và Vận Hành Quỹ: Cuối cùng, quá trình quản lý và vận hành quỹ đầu tư bao gồm việc chọn lọc và quản lý các khoản đầu tư, điều chỉnh rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Lựa chọn người quản lý quỹ là một yếu tố quan trọng để đảm bảo quỹ hoạt động hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư.

5. Cách thành lập quỹ đầu tư cá nhân Hiệu quả

Để thành lập một quỹ đầu tư cá nhân, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 • Xác định Mục tiêu Đầu Tư: Đây là bước đầu tiên quan trọng để xác định rõ ràng mục đích và kế hoạch đầu tư của bạn. Mục tiêu đầu tư giúp bạn quyết định loại tài sản và chiến lược đầu tư phù hợp.
 • Lập Chiến Lược Đầu Tư: Sau khi xác định mục tiêu đầu tư, bạn cần lập ra một chiến lược đầu tư cụ thể. Chiến lược này sẽ quyết định cách phân bổ tài sản, chọn loại tài sản và thời gian nắm giữ.
 • Mở Tài khoản Đầu tư: Để thực hiện các giao dịch đầu tư, bạn cần mở một tài khoản đầu tư tại các tổ chức tài chính có giấy phép. Đây là nơi để bạn thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán và quản lý các khoản đầu tư của mình.
 • Thực Hiện Đầu Tư: Sau khi đã chuẩn bị và mở tài khoản đầu tư, bạn có thể thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán hoặc đầu tư vào các loại tài sản khác theo chiến lược đã lập.
 • Quản Lý Và Đánh Giá Kết Quả: Thường xuyên quản lý và đánh giá lại các khoản đầu tư của bạn để đảm bảo rằng chúng đang đạt được mục tiêu đầu tư ban đầu và điều chỉnh khi cần thiết.
 • Tuân Thủ Quy Định Pháp Lý: Bảo đảm tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến đầu tư cá nhân, bao gồm các quy định về bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và báo cáo tài chính.

Việc thành lập và quản lý quỹ đầu tư cá nhân yêu cầu sự chủ động trong việc nghiên cứu và quản lý các hoạt động đầu tư để đạt được hiệu quả tài chính mong muốn.

6. Dịch vụ thành lập công ty quản lý quỹ – AZTAX

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp quản lý quỹ, thành lập quỹ đầu tư tài chính, Thành lập quỹ đầu tư chứng khoán tại AZTAX mang đến giải pháp toàn diện để hỗ trợ bạn khởi đầu và quản lý công ty quản lý quỹ của mình. Chúng tôi cam kết cung cấp sự hỗ trợ chuyên nghiệp và chi tiết từ quá trình đăng ký cho đến khi doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả.

Quá trình thành lập công ty quản lý quỹ tại AZTAX bắt đầu với tư vấn về các quy định pháp lý, thuế và các quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý quỹ. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác.

dich vu thanh lap cong ty quan ly quy aztax
Dịch vụ thành lập công ty quản lý quỹ – AZTAX

Chúng tôi hiểu rằng ngành quản lý quỹ đòi hỏi sự chuyên sâu về các chiến lược đầu tư, quản lý rủi ro và tuân thủ các quy định ngành. Do đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về chiến lược đầu tư, quản lý rủi ro và hỗ trợ về tuân thủ các quy định liên quan.

Hãy để AZTAX trở thành đối tác tin cậy của bạn, hỗ trợ bạn xây dựng và phát triển công ty quản lý quỹ của mình một cách thành công.

7. Những lưu ý quan trọng khi thành lập công ty quản lý quỹ

nhung luu y quan trong khi thanh lap cong ty quan ly quy
Những lưu ý quan trọng khi thành lập công ty quản lý quỹ

Khi thành lập một công ty quản lý quỹ, có một số lưu ý quan trọng cần xem xét để đảm bảo sự thành công và tuân thủ các quy định pháp lý như sau:

 • Trước khi bắt đầu cần hiểu rõ các quy định pháp lý liên quan đến việc thành lập và hoạt động của một công ty quản lý quỹ. Bao gồm các luật và quy định của cơ quan quản lý tài chính, cũng như các quy định về bảo vệ nhà đầu tư và quản lý rủi ro tài chính.
 • Phải có một kế hoạch kinh doanh chi tiết và có chiều sâu cho công ty quản lý quỹ. Kế hoạch này nên bao gồm mô tả về chiến lược đầu tư, phương thức thu hút nhà đầu tư, dự án về quản lý rủi ro, cũng như các dịch vụ và sản phẩm cụ thể mà công ty sẽ cung cấp.
 • Xác định nguồn vốn khởi đầu để thành lập và vận hành công ty quản lý quỹ. Tính toán một cách cẩn thận để đảm bảo có đủ vốn để đáp ứng các yêu cầu tài chính ban đầu và duy trì hoạt động ổn định của công ty.
 • Phải có một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả để đảm bảo an toàn cho vốn của nhà đầu tư. Thiết lập các chính sách và quy trình để giám sát và kiểm soát rủi ro đầu tư, cũng như có kế hoạch đối phó với các tình huống khẩn cấp.
 • Lựa chọn đội ngũ nhân sự và đối tác có kinh nghiệm và uy tín trong ngành công nghiệp tài chính và quản lý quỹ.
 • Đầu tư vào hạ tầng công nghệ là một yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng công ty có thể thực hiện các giao dịch và quản lý thông tin một cách hiệu quả và an toàn.
 • Phát triển chiến lược tiếp thị để thu hút và duy trì mối quan hệ với các nhà đầu tư tiềm năng.
 • Đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định pháp lý và báo cáo yêu cầu của cơ quan quản lý tài chính và các tổ chức khác liên quan.

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ là một vấn đề quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào muốn hoạt động trong lĩnh vực này cũng cần nắm rõ. Trong bài viết này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về các điều kiện về pháp lý, tài chính, nhân sự và quy trình đăng ký thành lập công ty quản lý quỹ, hành lập quỹ đầu tư cá nhân. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tốt hơn cho việc thành lập công ty quản lý quỹ của mình. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc tư vấn về dịch vụ thành lập công ty quản lý quỹ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay. AZTAX luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

5/5 - (10 bình chọn)
5/5 - (10 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon