}

Điều kiện để thành lập công ty luật mới nhất 2024

Thủ tục và các điều kiện để thành lập công ty luật

Điều kiện thành lập công ty luật là gì? Đây là một câu hỏi mà nhiều người quan tâm khi muốn đầu tư vào lĩnh vực này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về các điều kiện cơ bản để thành lập một công ty luật theo quy định của pháp luật Việt Nam.

1. Các hình thức tổ chức hành nghề luật

Các hình thức tổ chức hành nghề luật
Các hình thức tổ chức hành nghề luật

Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm hai hình thức chính:

Văn phòng luật sư

 • Công ty luật tồn tại dưới hai dạng chính: công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Điểm đặc biệt quan trọng ở đây là tất cả thành viên của một công ty luật phải là luật sư, đảm bảo tính chuyên nghiệp và tuân thủ mọi quy định về luật pháp.
 • Trưởng văn phòng luật sư, tức người thành lập, phải chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của mình đối với mọi nghĩa vụ của văn phòng và đại diện theo pháp luật của văn phòng.
 • Tên của văn phòng luật sư do luật sư lựa chọn, nhưng phải tuân theo quy định của Luật doanh nghiệp. Tên này phải chứa cụm từ “văn phòng luật sư” và không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã đăng ký hoạt động. Ngoài ra, không được sử dụng từ ngữ hoặc ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 • Văn phòng luật sư được phép sở hữu con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.

Công ty luật

 • Công ty luật được phân thành hai loại chính: công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Điểm đáng chú ý là tất cả thành viên của công ty luật phải là luật sư, đảm bảo tính chuyên nghiệp và tuân thủ mọi quy định về luật pháp.
 • Công ty luật hợp danh cần ít nhất hai luật sư để thành lập và không có thành viên góp vốn.
 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể có từ hai thành viên trở lên hoặc chỉ một thành viên, tùy thuộc vào hình thức thành lập.
 • Các thành viên của công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cần thỏa thuận để bầu một giám đốc công ty. Trong trường hợp công ty luật trách nhiệm hữu hạn chỉ có một thành viên, người đó cũng là giám đốc công ty.
 • Tên của công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn do các thành viên lựa chọn và phải tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Tên của công ty luật phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn.” Quan trọng hơn, tên này không được trùng lặp hoặc gây hiểu lầm với bất kỳ tổ chức hành nghề luật sư nào khác đã đăng ký hoạt động trước đó. Điều này đảm bảo sự phân biệt và minh bạch trong lĩnh vực luật sư và đáp ứng các quy định về đặt tên công ty luật. Ngoài ra, không được sử dụng từ ngữ hoặc ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2. Điều kiện thành lập văn phòng luật sư, công ty luật

Điều kiện thành lập văn phòng luật sư, công ty luật
Điều kiện thành lập văn phòng luật sư, công ty luật

Khi một luật sư quyết định mở văn phòng luật, cần thực hiện những điều kiện sau đây:

Điều kiện về người đứng đầu của văn phòng luật sư

 • Có ít nhất 2 năm hành nghề liên tục theo hợp đồng lao động tại một tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề liên tục với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động tại một cơ quan hoặc tổ chức theo quy định.
 • Hiện tại không phải là người đại diện pháp luật của bất kỳ tổ chức hành nghề luật sư nào khác (bởi theo quy định, mỗi luật sư chỉ được thành lập một văn phòng luật).
 • Người đứng đầu văn phòng luật sư (trưởng văn phòng luật sư) không được đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc chủ hộ kinh doanh cá thể.

Điều kiện về trụ sở chính của văn phòng luật sư

 • Văn phòng luật sư phải có trụ sở làm việc với địa chỉ rõ ràng, bao gồm số nhà, tên đường, phố, xã, phường, và không được sử dụng địa chỉ chung cư hoặc nhà tập thể để đăng ký.
 • Cần có hợp đồng thuê/mượn hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của trụ sở.

Điều kiện về tên văn phòng luật sư khi đăng ký thành lập

 • Tên văn phòng luật sư phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư’.
 • Không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của văn phòng luật sư hoặc công ty luật khác đã được đăng ký hoạt động.
 • Tên không được chứa từ ngữ vi phạm văn hóa, đạo đức, hoặc thuần phong mỹ tục dân tộc.

Xem thêm: Điều kiện thành lập công ty giáo dục

3. Thủ tục đăng ký thành lập văn phòng luật sư, công ty luật

Thủ tục đăng ký thành lập văn phòng luật sư, công ty luật
Thủ tục đăng ký thành lập văn phòng luật sư, công ty luật

Toàn bộ quá trình để thành lập văn phòng luật sư được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Trước hết, chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng luật sư. Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động văn phòng luật sư (Mẫu TP-LS-02, được ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BTP).
 • Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư và thẻ luật sư của chủ sở hữu văn phòng luật sư.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp địa chỉ của trụ sở văn phòng luật sư.

Lưu ý: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư cần chứa đủ thông tin sau:

 • Tên văn phòng luật sư.
 • Địa chỉ trụ sở văn phòng luật sư.
 • Lĩnh vực hành nghề.
 • Thông tin của trưởng văn phòng luật sư, bao gồm họ tên, địa chỉ thường trú, số thẻ luật sư, ngày cấp thẻ.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp

 • Hồ sơ sẽ được nộp tại bộ phận tiếp nhận & trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh nơi trưởng văn phòng luật sư là thành viên.
 • Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Bước 3: Sở Tư pháp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

 • Trong vòng 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư.
 • Trong trường hợp Sở Tư pháp từ chối cấp giấy phép thì sẽ có thông báo bằng văn bản.

Bước 4: Thông báo với Đoàn luật sư

 • Trong vòng 7 ngày làm việc, được tính từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động, trưởng văn phòng luật sư phải thực hiện việc thông báo bằng văn bản, kèm theo việc gửi bản sao của giấy phép đăng ký hoạt động tới Đoàn luật sư, tổ chức mà họ là thành viên. Điều này đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định trong quá trình hoạt động của công ty luật.
 • Trường hợp trưởng văn phòng luật sư không phải là thành viên của Đoàn luật sư tỉnh nơi mở văn phòng luật sư, thì trong vòng 30 ngày tính từ ngày được cấp giấy phép đăng ký hoạt động, trưởng văn phòng luật sư phải gia nhập Đoàn luật sư tại nơi đăng ký hoạt động.

4. Lưu ý khi đăng ký hoạt động tư vấn pháp luật

 • Mỗi luật sư chỉ được phép thành lập hoặc tham gia vào việc thành lập một tổ chức hoặc công ty luật hoạt động hoặc tư vấn luật.
 • Nếu công ty luật được thành lập bởi nhiều luật sư từ các Đoàn luật sư khác nhau, có thể quyết định đăng ký hoạt động tại nơi có Đoàn luật sư nơi mà một trong số các luật sư đó là thành viên.
 • Đối với ngành nghề tư vấn pháp luật, Sở Tư pháp là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho công ty luật. Sau đó, công ty luật sẽ tiến hành thủ tục xin cấp mã số thuế (MST) và khắc con dấu, không phải Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Do ngành nghề tư vấn pháp luật là lĩnh vực đặc thù, cơ quan công an sẽ đảm nhận việc khắc dấu cho công ty luật.
 • Sau khi nhận được giấy đăng ký hoạt động, trong vòng 7 ngày làm việc, trưởng văn phòng luật sư hoặc giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản và đính kèm bản sao của giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà họ là thành viên.

5. Dịch vụ thành lập công ty luật

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp luật của AZTAX mang đến một giải pháp toàn diện để hỗ trợ bạn khởi đầu và quản lý công ty luật của mình. Chúng tôi cam kết cung cấp sự hỗ trợ chuyên nghiệp và chi tiết từ quá trình đăng ký đến khi công ty luật hoạt động một cách hiệu quả.

Quá trình thành lập công ty luật tại AZTAX bắt đầu với tư vấn về các quy định pháp lý, thuế và các quy định liên quan đến hoạt động của công ty luật. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký công ty luật một cách nhanh chóng và chính xác.

Chúng tôi hiểu rằng lĩnh vực công ty luật đặt ra nhiều yêu cầu đặc biệt, đặc biệt là về quy định đạo đức nghề nghiệp và quản lý vấn đề pháp lý. Do đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý doanh nghiệp luật sư, đạo đức nghề nghiệp và các vấn đề liên quan đến ngành luật. Hãy để AZTAX trở thành đối tác tin cậy của bạn, hỗ trợ bạn xây dựng và phát triển công ty luật của mình một cách thành công.

Để thành lập công ty luật, bạn cần đáp ứng các điều kiện về trình độ chuyên môn, số lượng luật sư, vốn điều lệ và các thủ tục pháp lý. Bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản và hữu ích về các diều kiện này. Nếu bạn cần tư vấn thêm hoặc muốn được hỗ trợ trong quá trình thành lập công ty luật, hãy liên hệ với AZTAX qua số điện thoại hoặc email dưới đây. Chúng tôi là đơn vị chuyên nghiệp và uy tín trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, sẵn sàng đồng hành cùng bạn từ bước đầu tiên cho đến khi hoàn thành mục tiêu của bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này và chúc bạn thành công!

Xem thêm: Điều kiện thành lập công ty tư vấn du học

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)