Công văn xin tiếp tục sử dụng hoá đơn cũ khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở

công văn xin tiếp tục sử dụng hoá đơn cũ khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở

Dưới đây là mẫu công văn xin tiếp tục sử dụng hoá đơn cũ khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở kinh doanh được sử dụng để xin đóng dấu thông tin địa chỉ mới công ty lên hóa đơn khi công ty muốn tiếp tục sử dụng các hoá đơn cũ. Để xem chi tiết mẫu công văn và tải mẫu về, hãy cùng AZTAX theo dõi ngay bài viết sau.

Nội dung mẫu công văn xin tiếp tục sử dụng hoá đơn cũ khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở

công văn xin tiếp tục sử dụng hoá đơn cũ khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở
Mẫu công văn xin tiếp tục sử dụng hoá đơn cũ khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở

DOWNLOAD mẫu công văn xin tiếp tục sử dụng hoá đơn cũ khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở 

CÔNG TY……………………………      ……………………….    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…………../CV-………….                  ………………………                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                              …………………                  ————————-

                                                               ………………….         ……………………, ngày…..tháng…..năm……

CÔNG VĂN

(V/v: xin tiếp tục sử dụng hoá đơn cũ khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở)

Kính gửi: Chi cục thuế Quận/Huyện……………………………………………………….

  • Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………….
  • Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………..
  • Chức vụ: …………………………………………………………………………………..
  • Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………….
  • Mã số thuế: ………………………………………………………………………………….
  • Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………………………………..
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 13 tháng 11 năm 2017.

Công ty chúng tôi đã đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT in trực tiếp thông tin Công ty trên hóa đơn. Nhưng hiện nay Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ: ……………………………………………………………………..về địa chỉ mới: ………………………………………………………………Vì vậy Công ty chúng tôi làm đơn này kính đề nghị cơ quan thuế tạo điều kiện cho công ty chúng tôi tiếp tục sử dụng số hóa đơn còn lại ( từ số ……………đến số …………….) bằng việc đóng dấu thông tin địa chỉ mới công ty lên hóa đơn.

Công ty chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:                                                                                         NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Như trên                                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

 Trên đây là nội dung mẫu công văn xin tiếp tục hoá đơn cũ khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở kinh doanh do AZTAX cung cấp. Nếu bạn gặp rắc rối hoặc cần tư vấn các vấn đề về Kế toán – Thuế, liên hệ ngay HOTLINE : 0932 383 089 hoặc EMAIL : cs@aztax.com.vn để được hỗ trợ kịp thời!

Tải về đầy đủ mẫu công văn TẠI ĐÂY

5/5 - (2 bình chọn)
5/5 - (2 bình chọn)