Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

co-so-giao-duc-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-là-gi

Điều gì chính xác là cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài? Chúng ta cùng nhìn vào điều này để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và ảnh hưởng của các tổ chức này trong ngành giáo dục. AZTAX đã thực hiện một cuộc tìm hiểu sâu sắc về chủ đề này để mang lại thông tin chi tiết và cập nhật nhất. Hãy khám phá cùng chúng tôi thông qua bài viết dưới đây nhé !

1. Định nghĩa về cơ sở giáo dục sở hữu vốn đầu tư từ nước ngoài là gì?

dinh-nghia-ve-co-so-giao-duc-so-huu-von-dau-tu-tu-nuoc-ngoai-la-gi
Định nghĩa về cơ sở giáo dục sở hữu vốn đầu tư từ nước ngoài là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 86/2018/NĐ-CP thì cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là cơ sở giáo dục do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

Như vậy ta có thể thấy rằng cơ sở giáo dục với vốn đầu tư nước ngoài mang lại cơ hội học tập tiên tiến và môi trường đa văn hóa, thúc đẩy sự đa dạng và sáng tạo trong giáo dục. Hợp tác này cũng nâng cao kiến thức và kỹ năng, mở ra cơ hội nghề nghiệp toàn cầu và thúc đẩy phát triển bền vững.

2.Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài có những loại hình hoạt động nào?

co-so-giao-duc-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-co-nhung-loai-hinh-hoat-dong-nao
co-so-giao-duc-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-co-nhung-loai-hinh-hoat-dong-nao

Các dạng cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 28 của Nghị định 86/2018/NĐ-CP bao gồm:

(1) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

(2) Cơ sở giáo dục mầm non.

(3) Cơ sở giáo dục phổ thông (trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học).

(4) Cơ sở giáo dục đại học.

(5) Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Từ các cơ sở đào tạo ngắn hạn đến trường mầm non, phổ thông, đại học và phân hiệu của trường đại học, hệ thống giáo dục với vốn đầu tư nước ngoài mang lại sự đa dạng và phong phú. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn mở ra cơ hội học tập cho người dân và góp phần vào sự phát triển kinh tế và hội nhập toàn cầu của Việt Nam.

Xem thêm: fdi là gì?

3. Việc đặt tên cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài quy định thế nào?

viec-dat-ten-co-so-giao-duc-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-quy-dinh-the-naoon-dau-tu-nuoc-ngoai
Việc đặt tên cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài quy định thế nào?

Đặt tên cho các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 29 của Nghị định 86/2018/NĐ-CP như sau:

Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được phép thành lập và hoạt động dưới hình thức trường hoặc trung tâm với quy định đặt tên như sau:

Đối với trường học: Tên trường phải bao gồm các yếu tố theo thứ tự: “Trường”, “Cấp học hoặc trình độ đào tạo”, và tên riêng.

Đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn: Tên của các trung tâm này phải bao gồm các yếu tố theo thứ tự: “Trung tâm giáo dục hoặc đào tạo”, “Ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chính”, và tên riêng.

Đối với phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Tên phân hiệu phải bao gồm các yếu tố theo thứ tự: “Phân hiệu”, “Tên cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài”, và “tại tỉnh, thành phố”.

 • Quy định về tên riêng: Tên riêng của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của các cơ sở giáo dục đã đăng ký, hay với tên của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư. Tên không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 • Tên giao dịch: Các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.
 • Quyết định đặc thù: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét và quyết định việc đặt tên cho một số cơ sở giáo dục có tính đặc thù.

Như vậy việc quy định đặt tên cho cơ sở giáo dục với vốn đầu tư nước ngoài sẽ đảm bảo sự phân biệt và tuân thủ nguyên tắc văn hóa, lịch sử, và đạo đức. Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đặt tên đặc thù cho các trường hợp cụ thể, bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong mọi trường hợp

4. Thời hạn hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

thoi-han-hoat-dong-co-so-giao-duc-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai
Thời hạn hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 30 của Nghị định 86/2018/NĐ-CP được xác định như sau:

Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không dài hơn thời hạn thuê đất.

Xem thêm: Doanh nghiệp fdi là gì?

5. Quy trình cho phép thành lập cơ sở giáo dục sở hữu vốn đầu tư từ nước ngoài

quy-trinh-cho-phep-thanh-lap-co-so-giao-duc-so-huu-von-dau-tu-tu-nuoc-ngoai
Quy trình cho phép thành lập cơ sở giáo dục sở hữu vốn đầu tư từ nước ngoài

Dựa trên quy định cho phép thành lập cơ sở giáo dục sở hữu vốn đầu tư từ nước ngoài được chỉ định như sau:

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài:

 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Đây là bước đầu tiên để xác nhận rằng nhà đầu tư nước ngoài đã được phép đầu tư vào lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.
 • Cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục: Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần phải được cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục từ cơ quan có thẩm quyền.
 • Thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép: Cuối cùng, thông tin về quyết định cho phép hoạt động giáo dục sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép để đảm bảo tính minh bạch và công khai.

Cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại Việt Nam:

 • Cấp quyết định cho phép thành lập: Đây là bước cần thiết để chính thức công nhận sự tồn tại của cơ sở giáo dục.
 • Cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục: Sau khi được phép thành lập, cơ sở giáo dục cần phải nhận quyết định cho phép hoạt động giáo dục.
 • Thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép: Thông tin về quyết định cho phép hoạt động giáo dục sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.

Cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, đại học có vốn đầu tư nước ngoài:

 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Đầu tiên, nhà đầu tư cần được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để hợp pháp hóa việc đầu tư.
 • Cấp quyết định cho phép thành lập: Sau đó, nhà đầu tư phải nhận được quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục.
 • Cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục: Cuối cùng, quyết định cho phép hoạt động giáo dục phải được cấp để cơ sở giáo dục có thể chính thức đi vào hoạt động.
 • Thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép: Các quyết định này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.

Mở phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài:

 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Bước đầu tiên là nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Cấp quyết định cho phép thành lập phân hiệu: Tiếp theo, cần có quyết định cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học.
 • Cấp quyết định cho phép hoạt động và thông báo: Cuối cùng, nhận quyết định cho phép hoạt động và công khai thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.

Các bước này đảm bảo rằng quá trình thành lập và hoạt động của các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Quy trình cho phép thành lập các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được điều chỉnh từ cấp giấy chứng nhận đầu tư đến quyết định hoạt động giáo dục và thông báo trực tuyến, bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Cùng với sự nỗ lực của AZTAX trong việc tìm hiểu sâu sắc về câu hỏi cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là gì?, chúng ta đã có cơ hội hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng của chúng trong ngành giáo dục. Bằng việc cung cấp thông tin chi tiết và cập nhật nhất, chúng tôi hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua HOTLINE : 0932.383.089 để nhận được câu trả lời rõ ràng về các vấn đề khó giải quyết nhé!

Xem thêm: Vốn đầu tư nước ngoài là gì

xem thêm: Doanh nghiệp fdi là gì?

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon