Chế độ tử tuất cho quân nhân

Chế độ tử tuất cho quân nhân

Chế độ tử tuất là một trong những chế độ mà người lao động dành nhiều sự quan tâm. Chế độ tử tuất xảy ra khi người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc người đang hưởng chế độ hưu trí mất và đáp ứng được các quy định của pháp luật liên quan đến điều kiện hưởng loại chế độ này. Chế độ tử tuất cho quân nhân là chế độ dành cho thân nhân của đối tượng này khi đang làm việc hay thuộc sự quản lý quân đội.

1. Đối tượng nào được hưởng chế độ tử tuất cho quân nhân?

Đối tượng được hưởng chế độ tử tuất cho quân nhân
Đối tượng được hưởng chế độ tử tuất cho quân nhân

Căn cứ vào Điều 2 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP, các đối tượng sau đây sẽ được hưởng Chế độ tử tuất:

1.1) Người lao động (NLĐ) thuộc diện hưởng lương tham gia BHXH bắt buộc quy định tại Điều 2 Luật BHXH, gồm:

– Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân;

– Các sĩ quan, hạ sĩ quan và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân (CAND);

– Người làm công tác cơ yếu.

1.2) NLĐ thuộc diện hưởng phụ cấp quân hàm hoặc sinh hoạt phí tham gia BHXH bắt buộc quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, bao gồm:

– Hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân;

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND; học viên CAND đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

– Học viên cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

1.3) Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại Điều 123.

1.4) Những đối tượng trên trong thời gian đi học tập, thực tập,… vẫn hưởng tiền lương hoặc phụ cấp quân hàm hoặc sinh hoạt phí ở trong nước và đóng BHXH theo quy định thì được hưởng các chế độ BHXH quy định tại Nghị định này.

1.5) Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật BHXH, bao gồm:

– Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

– Cơ quan, tổ chức có sử dụng người làm công tác cơ yếu;

– Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

2. Chế độ tử tuất đối với Quân nhân

Chế độ tử tuất cho quân nhân
Chế độ tử tuất cho quân nhân

2.1 Trợ cấp mai táng

Điều kiện hưởng chế độ

– NLĐ đang tham gia BHXH hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH đã đóng từ đủ 12 tháng trở lên.

– NLĐ đã đóng BHXH bắt buộc có tổng thời gian và thời gian đã đóng BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên.

– NLĐ mất do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mất trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Người đang hưởng lương hưu; trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và nghỉ việc.

Mức hưởng trợ cấp

– Trợ cấp mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở của tháng NLĐ mất.

Xem thêm tại: Tiền mai táng phí cho người hưởng tiền tuất

2.2 Trợ cấp tuất hàng tháng cho quân nhân

Điều kiện hưởng trợ cấp

– NLĐ đã đóng đủ 15 năm trở lên mà chưa nhận BHXH một lần.

– NLĐ trước đó đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên, đang hưởng lương hưu.

– NLĐ mất do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mất trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– NLĐ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

– NLĐ chưa đóng đủ 6 tháng BHXH bắt buộc mà thân nhân có nhu cầu hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, thì những tháng còn lại đóng một lần vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc trước khi mất của NLĐ.

Trong đó, thân nhân của NLĐ là quân nhân được hưởng trợ cấp tuất cho quân nhân hằng tháng gồm:

+ Con dưới 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một đứa trẻ được sinh ra khi cha mất và mẹ đang mang thai.

+ Vợ từ đủ 55 tuổi hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

+ Cha mẹ đẻ của vợ hoặc chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu nam chưa đủ 60 tuổi, nữ chưa đủ 55 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Mức trợ cấp tuất hàng tháng   

– Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân của quân nhân bằng 50% mức lương cơ sở;

– Trường hợp không có thân nhân trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

– Trường hợp có người mất thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật BHXH 2014 thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá bốn người; trường hợp có từ hai người mất trở lên thì thân nhân được hưởng gấp 2 lần mức trợ cấp theo quy định của pháp luật.

Thời điểm hưởng trợ cấp 

Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân là tháng liền kề tháng người quy định tại Điều 66 từ trần. Trường hợp người mẹ mang thai hộ khi người cha mất thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của con là tháng con sinh ra.

Tham khảo thêm về: Chế độ tuất hàng tháng

2.3 Trợ cấp tuất một lần cho quân nhân

Điều kiện hưởng trợ cấp

– NLĐ mất không thuộc một trong các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

– NLĐ mất không có thân nhân hưởng tiền tuất hàng tháng, nhưng đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng.

– Trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con/ vợ/ chồng suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần.

Mức hưởng trợ cấp

– NLĐ đang làm việc, bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đang hưởng trợ cấp tử tuất cho quân nhân về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng mà không hưởng BHXH một lần thì mức hưởng được tính như sau:

MH = 1,5 x Mbqtl x Tt2014 + 2 x Mbqtl x Ts2014 

Chú thích:

MH: mức hưởng (đơn vị: đồng)

Mbqtl: mức bình quân tiền lương đóng BHXH (đơn vị: đồng)

Tt2014: thời gian đóng BHXH trước năm 2014 (đơn vị: năm)

Ts2014: thời gian đóng BHXH sau năm 2014 (đơn vị: năm)

Cách tính tháng lẻ: Từ 01 đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 đến 11 tháng được tính là 01 năm.

– Mức hưởng trợ cấp tuất một lần thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Mức trợ cấp tuất một lần được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu như sau:

+ Nếu mất trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.

+ Nếu mất vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

+ Mức lương cơ sở được dùng để tính trợ cấp tuất một lần là mức lương cơ sở tại tháng mà NLĐ mất.

3. Dịch vụ hỗ trợ thủ tục tử tuất cho quân nhân

Dịch vụ hỗ trợ thủ tục tử tuất cho quân nhân.
Dịch vụ hỗ trợ thủ tục tử tuất cho quân nhân.

Trên thực tế, nhiều trường hợp chưa nắm bắt được các quy định của pháp luật về vấn đề này. Do đó, dễ dẫn đến ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và gia đình. Nhiều người làm thủ tục không rõ quy trình hay quyền lợi vì thiếu thông tin dẫn đến thiệt thòi.

Nhiều năm hoạt động tại lĩnh vực BHXH, AZTAX hiểu rõ những trở ngại mà quý khách đang gặp phải. Nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng, AZTAX giới thiệu: Dịch vụ hỗ trợ thủ tục tử tuất. Chúng tôi sẽ tư vấn, thực hiện các thủ tục, hỗ trợ khách hàng từ A đến Z.

Trên đây là bài viết cung cấp cho thông tin cần thiết về chế độ tử tuất cho quân nhân. Khách hàng thắc mắc về BHXH tự tuất, liên hệ với AZTAX qua hotline: 0932.383.089 để được tư vấn 24/24.

5/5 - (2 bình chọn)
5/5 - (2 bình chọn)