Hướng dẫn báo tăng giảm BHXH cho người lao động 2024

Hướng dẫn báo tăng bhxh

Hướng dẫn báo tăng giảm BHXH cho người lao động là thông tin quan trọng về thủ tục liên quan đến việc báo cáo thay đổi của người tham gia bảo hiểm xã hội. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về quy trình và thời hạn cần tuân theo, giúp doanh nghiệp hoàn thành thủ tục này một cách hiệu quả và đúng hẹn. Mời quý doanh nghiệp cùng AZTAX tham khảo bài viết nhé!

1. Thành phần hồ sơ báo tăng giảm đóng BHXH

Thành phần hồ sơ báo tăng giảm bhxh
Thành phần hồ sơ báo tăng giảm bhxh

1.1 Trường hợp công ty báo tăng mới lần đầu, chưa có mã đơn vị:

Khi công ty báo tăng mới lần đầu và chưa được cấp mã đơn vị, hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

 • Hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động giữa công ty và nhân viên, cần ký tên và đóng dấu đầy đủ.
 • Bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty: Đây là bằng chứng về việc công ty hoạt động hợp pháp và được công nhận.
 • Tờ khai TK3-TS: Đây là tờ khai tình trạng tham gia Bảo hiểm Xã hội.
 • Tờ khai TK1-TS (1 bản/người): Tờ khai tình trạng cá nhân tham gia Bảo hiểm Xã hội, cần điền một bản cho mỗi người tham gia.
 • Mẫu D02-TS: Mẫu này cũng liên quan đến tình trạng tham gia Bảo hiểm Xã hội.
 • Bảng thanh toán tiền lương cho nhân viên: Đây là tài liệu cung cấp thông tin về tiền lương của nhân viên trong trường hợp báo tăng lùi so với thời điểm hiện tại.
 • Thông tin của nhân viên báo tăng bảo hiểm xã hội: Điền đầy đủ thông tin theo phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS) 600 của Bảo hiểm Xã hội. Điều này đảm bảo rằng thông tin của nhân viên được ghi nhận chính xác.

1.2 Trường hợp công ty báo tăng, đã có mã đơn vị:

Trong trường hợp công ty đã có mã đơn vị và cần báo tăng hoặc giảm nhân viên, quy trình nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng như sau:

Nộp trực tuyến bằng cách đăng ký tài khoản và sử dụng chữ ký số: Đầu tiên, công ty cần đăng ký tài khoản trên hệ thống trực tuyến của Bảo hiểm Xã hội. Sau khi có tài khoản, họ sẽ sử dụng chữ ký số để nộp hồ sơ trực tuyến.

Đối với báo giảm nhân viên: Trong trường hợp báo giảm số lượng nhân viên, công ty sẽ tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến tương tự như thủ tục báo tăng nhân viên. Quá trình này giúp cập nhật thông tin và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu trên hệ thống Bảo hiểm Xã hội.

2. Trình tự thực hiện báo tăng giảm đóng BHXH

Trình tự thực hiện báo tăng giảm bhxh
Trình tự thực hiện báo tăng giảm bhxh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Nhân viên (NLĐ):

 • Trường hợp đã có mã số BHXH, cung cấp mã số BHXH cho đơn vị.
 • Trường hợp chưa có mã số BHXH: lập Tờ khai TK1-TS.

Đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ):

 • Lập Mẫu D02-LT.
 • Lập Mẫu D01-TS.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, đơn vị SDLĐ tiến hành nộp hồ sơ cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) địa phương hoặc cơ quan quản lý BHXH theo quy định.

Bước 3: Tiếp nhận kết quả giải quyết

Cơ quan BHXH sẽ tiếp nhận hồ sơ và thực hiện quá trình xem xét, xử lý. Sau khi hoàn thành quá trình này, đơn vị SDLĐ sẽ nhận kết quả đã giải quyết từ cơ quan BHXH.

Đơn vị SDLĐ sẽ nhận kết quả giải quyết theo các hình thức đã đăng ký và thỏa thuận trước đó.

3. Cách thức thực hiện báo tăng giảm đóng BHXH

Trình tự thực hiện báo tăng giảm bhxh
Trình tự thực hiện báo tăng giảm bhxh

Đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) có thể lựa chọn một trong các hình thức sau để nộp hồ sơ sau:

 • Lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
 • Sử dụng dịch vụ bưu chính để gửi hồ sơ.
 • Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ Hệ thống Chăm sóc Khách hàng (HCC) các cấp.

4. Thời hạn giải quyết thủ tục báo tăng giảm đóng BHXH

Thời hạn giải quyết thủ tục báo tăng giảm bhxh
Thời hạn giải quyết thủ tục báo tăng giảm bhxh

Đối với việc điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời hạn giải quyết là không quá 03 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trường hợp còn lại, thời hạn giải quyết không quá 5 ngày.

**Kết quả nhận được:

Đối với việc điều chỉnh tăng, giảm lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: Sổ BHXH, thẻ BHYT.

Đối với điều chỉnh tăng, giảm tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: Cơ quan BHXH ghi nhận kết quả vào cơ sở dữ liệu.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cách báo tăng giảm BHXH cho người lao động. Nhằm nắm vững quy trình và thời hạn để đảm bảo quyền lợi của người lao động tại doanh nghiệp. Sau khi đọc bài viết, chúng tôi hy vọng quý doanh nghiệp đã có câu trả lời về việc tham gia bảo hiểm xã hội. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ bảo hiểm xã hội, hãy liên hệ ngay với AZTAX thông qua thông tin dưới đây.

Đánh giá post
Đánh giá post